Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

3 tentoonstellingen over doopsgezinden bij Tresoar in Leeuwarden


Maikel Galama

Recommended Posts

  • Member Group
Maikel Galama

Menno! 3 tentoonstellingen over doopsgezinden / Menno! 3 útstallings oer minnisten by Tresoar Menno! 3 tentoonstellingen over doopsgezinden bij Tresoar Op zondag 22 januari (14.00 uur) worden er in Tresoar drie tentoonstellingen over Doopsgezinden geopend. Doopsgezinden, ook wel mennisten of mennonieten genoemd, zijn volgelingen van Menno Simons (1496-1561). Menno Simons, die in Witmarsum geboren werd, is de enige hervormer uit Nederland die in de hele wereld aanhangers kreeg. Zijn volgelingen, nu ruim anderhalf miljoen mensen, zijn overigens meer in het buitenland dan in ons land te vinden. Relatief gezien is zijn huidige Nederlandse aanhang nog het grootst in Friesland. Kenmerkend voor de volgelingen van Menno Simons is dat zij slechts de volwassendoop kennen en dat zij antimilitaristisch zijn en niet de eed afleggen. De Friese wortels van Menno Simons zijn voor Tresoar aanleiding geweest om over de ontwikkeling van de doopsgezinden in Fryslân een drietal tentoonstellingen te laten zien:• Doopsgezinden uit Frieslands verleden - over de invloed van doopsgezinden op de cultuur in Friesland. Diverse invloedrijke personen uit het verleden worden nader belicht zoals de grondlegger Menno Simons en de befaamde leraar Johannes Stinstra, maar ook een schilder als Lambert Jacobsz. Verder komen dichteressen als Cynthia Lenige, Francijntje de Boer en Fenna Mastenbroek aan bod. Ook laat de tentoonstelling een rijke notabele als Pieter Cats en de taal- en cultuurman Joost Hiddes Halbertsma zien. De tentoonstelling ziet er uit als een ‘vermaning’ (een doopsgezinde kerk);• Doopsgezind. Mijn passie! - laat zien hoe ongeveer honderd mensen met volle overtuiging aan het werk zijn in hun eigen doopsgezinde gemeente;• Doperse diaspora - over doopsgezinden die indertijd naar het buitenland gevlucht of verdreven zijn en over de tradities die zij in de diverse landen hebben ontwikkeld of overgenomen zoals het handwerken (onder andere ook ‘quilts’), het schrijven (‘Fraktur’), het koken, het zingen, de kleding en de taal.  Tijdens het openingsprogramma komen diverse sprekers aan het woord: drs. Bert Looper, mr. Ernest de Lange en prof. dr. Piet Visser en er is een Cantorijoptreden onder leiding van Jaap Meems.De tentoonstellingen zijn tot 1 april 2012 te bezichtigen.  In die periode zijn er bij Tresoar diverse activiteiten rondom het thema ‘Doopsgezind’: - middagen over Doperse dichteressen met o.a. Tine Bethlehem; - twee theatervoorstellingen Anne Zernike met Korneel Roosma in de hoofdrol;- themamiddagen over Doopsgezind erfgoed;- de première van een, door Omrop Fryslân gemaakte, documentaire over Anne Zernike; - een lezing door prof.dr. Yme Kuiper getiteld: Doopsgezinden in Friesland in de tweede helft van de achttiende eeuw: Verlichting, Patriottisme, Revolutie.- een workshop over Genealogie en doopsgezinden en een studiedag van de Doopsgezinde Historische Kring in samenwerking met Tresoar.  Belangstellende zijn bij alle activiteiten welkom. Voor meer informatie: www.tresoar.nl of 058-7890789.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...