Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Gala van Galama en Helena Sanders (thoe Soeburg) ± 1665


Maikel Galama

Recommended Posts

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

in Grave (Noord Brabant) worden minimaal 2 kinderen gedoopt van Gala van Galama (ook wel van Galema), lieutenant, en Helena Sanders (thoe Soeburg), zie o.a. :

Please login or register to see this link.

11-09-1663: Giles

24-10-1664: Seerp

Ze hebben nog veel meer kinderen gekregen: naast bovengenoemde nog een Gilis en een Seerp, verder Bernardina, Gijsberta, Foekje, Jochem, Maria, Hartman en Titus. Dit allemaal volgens het Stamboek van de adel.

Heeft iemand een idee wat er van al die kinderen geworden is ? En waar en wanner ze geboren of gedoopt zijn ? Een aantal zal jong overleden zijn maar toch niet allemaal ?

Van Gala van Galama is bekend dat hij op 11-07-1633 te Maastricht werd geboren en overleden in 1687. Maar waar ? En is een exacte overlijdensdatum te vinden ?

Helena is vermoedelijk ook te Maastricht geboren. Weet iemand wanneer en wie haar ouders waren ?

Haar overlijden is mij ook niet bekend maar zou rond 1673 kunnen liggen. Maar waar ?

En tenslotte: een huwelijk van Gala en Helena heb ik ook nog niet gevonden. Als iemand dat kan vinden dan houd ik mij vanzelfsprekend ook daarvoor aanbevolen.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Maikel,

Doop Maastricht 23-11-1661

Dopeling  Gilis van Galema

Vader      Galenus van Galema

Moeder    Helena Sanders

Bron GenDaLim5

Groet, Bram

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Als ik de namen bekijk dan lijkt mij dat de sporen teruggaan naar Friesland. Er ligt een grafsteen van  een Gale van Galema in de Hervormde kerk van Mantgum.

Mantgum is een dorp in de gemeente Littenseradeel in de Nederlandse provincie Friesland. Het dorp, met ongeveer 1150 inwoners, is gelegen tussen Leeuwarden en Sneek.

Please login or register to see this link.

Please login or register to see this link.

Hier staan vermeld Galle van Galama en Seres van Galama. Compagnie kapitein Gale van Galama

Mogelijk is Gale met het garnizoen meegetrokken. Wellicht is in het Legermuseum www.legermuseum.nl meer te vinden.  Waarschijnlijk zijn er meer gegevens te vinden in de plaatsen waar het garnizoen op dat moment verbleef.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Nog gevonden:

327 Familie Van Sminia ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

2735 Stukken betreffende het geschil tussen Gale van Galema te Mantgum enerzijds en zijn zwager Sikke van Dijxtra, gehuwd met Bauk van Galema, anderzijds, inzake de verdeling van de nalatenschap van wijlen hun ouders Seerp van Galema en His Syds van Botnia, aan elkaar gehecht

Datering: 1696 en 1597

Omvang: 2 stukken

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Bart en Hypo,

Bart, bedankt voor de doop van Gilis in Maastricht. Ik heb hiermee nu al 3 dopen !

Hypo, bedankt voor de link naar Den Bosch, dat zijn ongetwijfeld Gala en zijn zoon Seerp.

Dat de familie naar Friesland - en Mantgum in het bijzonder- is mij bekend.

Hier staat de prachtige grafzerk van Seerp van Galama en His van Botnia, zie:

Please login or register to see this link.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Historisch centrum leeuwarden (

Please login or register to see this link.

)

Naam man: Suffridus - van Winia van

Naam vrouw: Beerndina - van Galama van

Datum ondertrouw: 21-09-1678

Code: oNH

Opmerkingen: 260

Naam man: Suffridus - van Winia van

Naam vrouw: Beerndina - van Galama van

Datum ondertrouw: 06-10-1678

Code: 3p

Opmerkingen: 69

Is deze site je bekend:

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Dank je, Hypo.

Ondanks het feit dat ik de site van Simon Wierstra ken en hij ook redelijk betrouwbaar is, kijk ik er niet dagelijks op.

Nu zag ik toch iets nieuws, wat jij ook al zag: het huwelijk van Bernardina van Galama.

En de doop van Titus van Galama.

Andere gegevens zullen -denk ik- buiten Friesland gevonden worden.

Maar waar weet ik niet.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik ben maar even verder gaan zoeken. Zie www.tresoar.nl

Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1676

Dopeling: Hartman

Gedoopt op 9 april 1676 in Warga, Wartena, Warstiens

Zoon van Gala van Galama, kapitein en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : HARTMAN

Vader  : GEELE GALEMA

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Herv. gem. Warga, Wartena en Warstiens, doop 1672-1811

Inventarisnr. : DTB 431

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1673

Dopeling: Tytus

Gedoopt op 30 juli 1673 in Leeuwarden

Zoon van Galenus van Galema en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : TIETE

Vader  : GALENUS GALEMA

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Herv. gem. Leeuwarden, doop 1668-1678

Inventarisnr. : DTB 932

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

Mogelijk een broer van Gala:

IJlst, dopen, doopjaar 1672

Dopeling: Syts

Gedoopt op 28 januari 1672 in IJlst

Kind van Julius van Galema en niet genoemde moeder

Doopheffer: His van Popma

Opm.: De vader draagt de titel jonkheer

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : SIEDS of SIETSKE

Vader  : JULIUS GALEMA

Doopheffer: HISKE POPMA,

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Herv. gem. IJlst, doop 1638-1730

Inventarisnr. : DTB 439

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 27-11-2007

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Hypo,

de dopen van Tresoar heb ik ook.

Helemaal zeker ben ik niet dat Hartman en Tytus kinderen zijn van Gala en Helena omdat Helena niet wordt genoemd en er meerdere kapiteins Gala van Galama zijn.

Ook Simon Wierstra heeft twijfels maar ondanks dat zijn ze het waarschijnlijk wel.

De Julius van de andere door jouw genoemde doop is inderdaad een broer van Gala.

Omdat ik nergens een grafsteen of overlijden van Gala en Helena heb gevonden ga ik er van uit dat het meeste zich buiten de provincie Friesland afspeelt.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Maikel,

dit lijkt me hun huwelijk:

Kerkelijk huwelijk  Valkenburg  06-02-1656   

Bruidegom   Calemis

Bruid Helena  Sanders

Bron: Gendalim 7

Een transcriptiefout sluit ik niet uit,

temeer, daar zijn voornaam of achternaam kennelijk niet te lezen was.

groeten, Jan

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi Maikel en anderen,

Da's mooi Jan, het huwelijk! In 1656 - misschien zijn er nog meer dopen voor die in 1661?

Via

Please login or register to see this link.

het volgende:

Gale van / Galle, capt.   1587 Middelburg 

Galema, capt.           1665 Bolsward 

Galema, capt.            =?           1673 Harlingen

Galma van, Gabo      =?           1675 Harlingen

Galama, capt.            =?           1678 Geertruidenberg in garnizoen      verwijzing 17d

Er staan nog wat gegevens achter, kan ik niet helemaal plaatsen, evenmin als die verwijzing 17d. En ik weet ook niet zeker of al deze vermeldingen de door jou gezochte persoon betreffen. De gegevens sluiten wel min of meer aan bij die van de Friese dopen.

De DTB van Geertruidenberg is online in te zien via de site van het regionaal archief Tilburg; in 1678 heb ik geen doop aangetroffen.

Via

Please login or register to see this link.

de plaatsen waar je zou kunnen zoeken:

Op de linies:

Sluis, Sas van Gent, Hulst, Hulsterambacht, Steenbergen, Bergen op Zoom, Breda, Geertruidenberg, Heusden, ‘s Hertogenbosch, Grave, Nijmegen, Arnhem, Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle, Coevorden, Bourtange, Nieuweschans en Delfzijl.

Aan de zuidgrens:

Maastricht, Venlo en Stevensweert.

Buiten de grens in het Duitse gebied, de ‘Kleefse barrière’ met de plaatsen:

Rees, Wezel, Rijnbeek, Orsoy en Meurs. Tot 1672.

Verder over de oostgrens:

Emmelkamp (Emlicheim bij Coevorden) Leeroord (Lierort bij Leer) en Emden.

Barrièresteden in België:

Veurne, Knocke, Ieper, Waasten, Meenen, Doornik, Namen en Dendermonde (tussen Gent en Antwerpen).

Middelburg, Bolsward noch Harlingen staan op het lijstje - ik kan er ook niets aan doen!

In Leeuwarden vond ik alleen deze - die kun jij ws wel thuisbrengen?

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

L849-410a 1639-01-29; Certificaatboeken

Aktenummer: L849-410a

Datum akte: 1639-01-29

Soort bron: Certificaatboeken

Samenvatting: Hans Bruijn. Betreft: Verklaring van twee personen, dat voornoemde Hans op 27 November 1637, 28 December 1637 en 4 Martij 1638, als knecht heeft gediend bij Capitein Titus van Galema.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

dank je Jan, ongetwijfeld is dat het huwelijk !

Hij is dan ongeveer 23 jaar en dat lijkt me heel normaal.

Zouden de ouders van Helena Sanders ook via de Gendalin CD te vinden zijn ?

Als ik naar de namen van de kinderen kijk dan komen de meeste namen van de Galama kant.

Vreemde namen (en dus misschien van de Sanders kant) zijn Gilis (maar dat kan ook van Gala komen), Jochem Jan en Gijsbertha.

Jacqueline, jouw bijdrage heb ik gelezen maar ik moet het nog wat beter lezen.

Dat wordt later deze week.

Maar wel alvast bedankt.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Volgens de DTB van Valkenburg trouwt op 6-2-1655 Galenus Galema met Helena Sanders.

Please login or register to see this link.

Mogelijk is het jaar 1956 in Gendalim een typefout.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Beste Hypo,

in dit geval lijkt me jouw vondst in Familysearch een stuk betrouwbaarder,

temeer, daar FS zowel de voor- als achternaam vermeldt, en ook nog eens correct,

in plaats van "Calemis".

De laatste jaren heb ik al vaker gemerkt, dat er in Gendalim behoorlijk wat

transcriptiefouten voorkomen; het huwelijksjaar 1656 zal dan ook wel fout gelezen zijn.

Gezamenlijk komen we er in ieder geval uit; een mooi begin van een nieuw jaar !

groeten, Jan

P.S. de doop van Helena Sanders heb ik in Gendalim niet gevonden.

De NH doopboeken van Maastricht zijn op Gendalim (nog) niet beschikbaar.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Nog even het volgende - ik kom er niet echt verder mee, maar voor vandaag is 't mooi geweest en morgen heb ik geen tijd, misschien dat iemand anders er in de tussentijd iets mee kan: wat betreft de afkomst van Helena Sanders, Maikel jij noemt haar Sanders (thoe Soeburg), bij Simon Wierstra wordt ze Sanderen Surburg genoemd?

Met deze laatste naam vond ik nog een verwijzing, misschien toeval, haar vader zal het niet zijn neem ik aan aangezien hij niet vernoemd wordt, maar de tijd klopt wel,  en ook de omgeving - een militaire:

via

Please login or register to see this link.

deel 10 p. 757, 758:

…het verhaal van “onlusten†en “differenten† tusschen hem en den “commandeur†van het fort Maximiliaan de Sanderen Surburgh, in 1645 en 46,…..
Het fort betreft dan het fort Crevecoeur bij 's Bosch.

En wat betreft de achternaam: bij Soeburg denk ik in eerste instantie aan Zeeland - maar Surburgh, zou dat ook iets te maken kunnen hebben met het Huis Surenburg  een waterburcht in  Westfalen?

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Jacqueline,

dat is weer eens een mooie vondst!

Helena zou inderdaad zijn dochter kunnen zijn volgens een artikel in de Nederlandsche Leeuw

van 1963:

Please login or register to see this image.

Let op het voorbehoud, dat wordt gemaakt !

groeten, Jan

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

@ Allen,

ik ken niet alle bronnen, en weet niet waar het thoe Soeburg

vandaan komt, maar zover ik het nu kan bekijken was Helena gewoon

een Sanders, en heeft iemand gepoogd haar onder te brengen in de

familie Sanderen Surburgh, zonder dat daar aanleiding toe bestaat.

Maar, zoals gezegd, ik ken niet alle bronnen...

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

wat een informatie !

Dank jullie wel.

Ik heb alles doorgenomen en heb de huwelijksdatum en -plaats overgenomen omdat ze me betrouwbaar lijken.

Wat de ouders van Helena Sanders betreft durf ik de ''suggesties'' niet over te nemen, ik denk inmiddels -net als Jan- dat de familienaam van Helena slechts Sanders is, voorlopig zonder de toevoeging Surburg of Soeburg.

Omdat de vernoemingen niet kloppen (er is geen Maximiliaan of Hester) lijkt me dat een extra reden om deze ouders als onjuist te betitelen of op zijn minst uiterst waakzaam te zijn !

De toevoeging Surburg of Soeburg staat o.a. in ''het Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel'' van de Haan Hettema en van Halmael uit 1846. Zij hebben het op hun beurt overgenomen van Gerlich Doys (1626-1685). Ze staan niet als uiterst betrouwbaar te boek, integendeel zou ik bijna zeggen.

Ook is er een geschrift van iemand uit deze Galama familie: Julius van Galama. Die heeft het ook over Helena Sanders, zonder toevoeging.

In het artikel uit de Nederlandse Leeuw van 1963 worden overigens verkeerde ouders van Gala van Galama genoemd. De juiste ouders zijn Titus van Galama en Bernhardina van Ingen.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...