Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

doop Wiepkje de Boer geb. 26-09-1854 in Hindeloopen


Hein

Recommended Posts

 • Member Group

Hallo allemaal,

Het laatste probleem dat ik hier op het Stamboomvragenforum stelde werd heel snel opgelost. Ik hoop op een gelijke uitkomst dit keer.

Mijn overgrootmoeder werd geboren als een natuurlijke niet-erkende dochter van Hill Tjittes de Boer en ging als zodanig haar leven door (latere huwelijks acte). Ik heb Wiepkje’s  geboorte acte met een aantal getuigen.  Hill’s  latere echtgenoten erkenden Wiepkje niet.  Aangespoord door de recente uitgave van Gens Nostra ‘’Vader onbekend’’ zou ik erg graag de doopacte bekijken van Wiepkje.  Ik weet niet of en eventueel waar de doopactes van Hindeloopen te zien zijn. Maar als deze in Leeuwarden of misschien in Hindeloopen beschikbaar zijn,  dan zal ik degenen die voor mij eens  kan kijken wat er in deze acte staat en zo mogelijk een digitale foto kan maken van deze acte, heel erg dankbaar zijn.  Aangezien ik in het noorden Canada woon, is een reisje naar Friesland niet zo  gauw te maken.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank

Hein de Vries - Atlin BC - Canada

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Hein,

ik zie in de geboorteakte een geboortedatum van 27-09-1854 en geen 26-09 zoals jij (en Tresoar bij zijn index) vermeld !

Of lees ik verkeerd ?

Zie:

Please login or register to see this link.

Ik zal proberen er achter te komen waar de doopaktes zijn.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Hein,

misschien heb ik niet voldoende geduld en kun je zelf ook even kijken op de site:

Please login or register to see this link.

Hierop zou kunnen staan waar de doopboeken van 1854 zich bevinden, ik vond het echter niet.

Een telefoontje naar de gemeente Súd-West Fryslân leverde nog niets op, de persoon die het waarschijnlijk wel weet is vandaag niet aanwezig.........

Mochten de doopboeken in Workum liggen dan ga ik erachter aan !

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Hallo,

als de doop regulier is ingeschreven in het doopboek kun je hem op Tresoar vinden:

Toegangsnummer: 290-09

Gereformeerde kerk Hindeloopen

1. Gereformeerde kerk Hindeloopen 1836-1980

Openbaarheid: stukken jonger dan 50 jaar zijn alleen te raadplegen na schriftelijke toestemming van de bewaargever.

1.1. Kerkeraad

Notulen 1836-1970

1 1836-1895

2 1895-1906

3 1906-1920

4 1920-1949

5 1949-1970

6 Doop- en lidmatenboek 1841-1916

7 Register van doopleden die van elders zijn ingekomen 1882-1916

7a Overeenkomst met de Gereformeerde kerk van Stavoren over het gezamenlijk in dienst nemen van een predikant z.j. (ca. 1911)

7b Brief van Jac. Dekker, lerend ouderling te Terzool, waarin hij de kerkeraad vraagt om een gesprek over de mogelijkheid voor hem om in gelijke functie te Hindeloopen benoemd te worden 1950

1.2. Jongelingsvereniging 'Eben Haëzer'

Notulen 1922-1953

8 1922-1934

9 1934-1939

10 1939-1947

11 1947-1953

groet, Andries

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Andries,

dan wordt het een klusje voor de vriend van ons beider vriendin, nou ja, jouw ''beste vriendin'' en mijn ''een vriendin''....... 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">

Cor, je leest toch wel mee ?

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Als ik één dezer weken in Leeuwarden kom, wil ik best wel even kijken. Dat betrokkene gedoopt is lijkt me echter geenszins zeker.

Als iemand anders wil kijken is dat natuurlijk ook goed.

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Maikel en Andries,

Hartelijk bedankt voor jullie reacties.

Ja Maikel je hebt gelijk: de geboortedatum is inderdaad de 27e. Ik heb de geboorteacte erop na gelezen en er staat duidelijk de 27e voor de geboorte en de aangifte. Misschien had ik de 26e uit Tresoar of ed en had het niet verbeterd in mijn bestand nadat ik over de geboorte beschikte.

Andries, je hebt gelijk als je zegt dat het niet zeker is dat Wiepkje gedoopt is maar gezien de rest van de familie (speciaal haar dochter, mijn oma) vind ik het toch wel erg waarschijnlijk dat ze wel gedoopt is.

Als jullie die eventuele doopinschrijving boven water kunnen halen zal ik jullie zeer dankbaar zijn.

Met vriendelijke groeten

Hein de Vries - Atlin BC - Canada

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo allen,

Het gaat om het doop en lidmatenboek van Hindeloopen neem ik aan.

Hoop komende weeek weer eens in Tresoar te zijn.

Groeten

Cor

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo allen,

Vanmiddag het doopboekje Hindeloopen in handen gehad.

Maar helaas geen Wiepkje de Boer in 1854 en ook niet in

de jaren daaromheen.

Ook het FAF doopboek van Hindeloopen nog even bekeken,

maar ook dat was negatief.

Helaas 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_angry9.gif" alt="-00"> -00

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_angry9.gif" alt="-00">

Groeten,

Cor

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

ik heb iets beter nieuws naar ik hoop....

Vanmiddag was ik op het gemeentearchief van Nijefurd te Workum en heb daar wat foto's gemaakt uit het bevolkingsregister.

Ze zijn te zien via de volgende link:

Please login or register to see this link.

Mijn voorstel is dat Hein zijn gegevens van Hill / Hijlkje en Wiepkje de Boer hieronder zet zodat we de gegevens uit het bevolkingsregister iets beter kunnen beoordelen.

Een doopboek uit 1854 van Hindeloopen was er overigens niet !

Wel heb ik nog een foto gemaakt van de geboorteakte, het origineel of het duplikaat. In ieder geval een iets andere geboorteakte dan die welke op ''Alle Friezen'' staat.

De vader staat hier echter ook niet op vermeld.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Cor en Maikel.

Enorm bedankt voor de gedane moeite om dingen boven water te halen. De foto's van Maikel bevestigen het een en ander dat ik al in mijn bestand heb uit andere bronnen (Alle Friezen, FamilySearch etc).

Wat betreft mijn 'probleem': Jammer dat ik niet een bevestiging gekregen heb van mijn vermoeden wie de vader van Wiepkje de Boer zou kunnen zijn. En ja ik heb een vermoeden:

Maar eerst hier mijn gegevens in samenvatting:

Wiepkje de Boer, geboren en aangifte daarvan op 27-09-1854 in Hindeloopen. De aangifte was door verloskundige Petrus Willem Gerret Johannes Outhuijs (geb.1818) met de volgende  getuigen: Jappe Alberts (geb. 1803) : ‘Secretaris van en in Hindeloopen’, en zijn zoon Albert Alberts (geb. 23-06-1827 in Hindeloopen, dus bij deze aangifte 27 jaar oud!?). Albert is ambtenaar bij de posterijen. (geboorte acte)

Notitie bij de geboorte van Wiepkje: zij is de natuurlijke, niet erkende dochter van Hill Tittes de Boer (huwelijksakte Wiepkje de Boer x Isaac Lodewijk Bosma)

Wiepkje is overleden op 18-06-1938 in den Haag. (overlijdens acte

Adressen: (Burgerlijke stand Den Helder en den Haag)

van 15-08-1866 tot 24-11-1875 Den Helder (komende van Hindeloopen)samen met toekomstige echtgenoot

vanaf 24-11-1875 Bleekerslaan 18a, Den Haag (komende van Den Helder)

van 15-04-1907 tot 05-03-1924 V. Damstraat 26, Den Haag

van 05-03-1924 tot 26-01-1927 Thomsonlaan 120 (bij zwager A.L.)

van 26-01-1927 tot 30-05-1933 Haasterstraat 11, Den Haag (bij schoonzoon Thiel)

van 30-05-1933 tot 03-10-1934 Capiteinstraat? 56, Den Haag

van 03-10-1934 tot 10-10-1935 Charfsstraat? 84, Den Haag

van 10-10-1935 tot 05-04-1938 V. Damstraat 4, Den Haag

Wiepkje trouwde, 21 jaar oud, op 29-03-1876 in ’s Gravenhage - Zuid Holland met Isaac Lodewijk Bosma, 25 jaar oud.

Haar moeder is Hill(e) Tjittes de Boer, geboren op 26-06-1836 in Hindeloopen.(geb.acte) Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1836. Bij de geboorteaangifte van Hill(e) waren de volgende getuigen aanwezig: Broer Pieters Kat (1785-1844) [zie 14] [grootvader moederszijde] en Dirk Ruurds de Jong (geb. 1811) [aangetrouwde oom moederszijde]. Hill(e) is overleden op 07-06-1872 in Den Helder. Bij de overlijdensaangifte van Hill(e) waren de volgende getuigen aanwezig: Willem George Frederik Roeffel (geb. 1829) en Cornelis Hagenaar (geb. 1842) [echtgenoot].

Zij trouwde op 07-07-1861 in Hindeloopen met Frans Foppes Vrolijk (1828-1862). Zij trouwde op 21-01-1866 in Hindeloopen met Cornelis Hagenaar (geb. 1842). Met Frans Foppes had Hill 2 kinderen: Beitj (geb.1861) en Foppe (geb.1862) Met Cornelis Hagenaar had Hill nog twee kinderen: Geert (geb. 1864) en Douwe (geb. 1867)

Notitie bij Hill(e): Hill verhuisde naar den Helder met haar 2e echtgenoot Cornelis Hagenaar op 15/08/1866 (BS den Helder)

Hill’s ouders waren Titte Innes de Boer, geboren op 30-05-1813 in Molkwerum - Koudum – Hindeloopen. Titte is overleden op 04-07-1841, 28 jaar oud

Notitie bij Titte: Titte was vrijgesteld van Militaire dienst "uit hoofde van gebreken".

Adres:

1841 Wijk A, Huis no.: 96, Hindeloopen

Hij trouwde, 21 jaar oud, op 13-01-1835 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde met de 22-jarige Meins Broers Kat.

place of birth Hindeloopen

en Meins Broers Kat, geboren op 21-11-1812 in Hindeloopen. Meins is overleden op 01-02-1859 in Hindeloopen.

Adres:

1859 Wijk B, No.: 90, Hindeloopen

Meins trouwde (2), 31 jaar oud, op 19-05-1844 in Hindeloopen met Jelle Klazes Oosterman en had een zoon Jelle (geb. 1845). Meins trouwde (3), 44 jaar oud, op 15-03-1857 in Hindeloopen met Eeltje Harmens Meines en had nog een kind Eeltje (geb. 1854).

Nu mijn onderbouwing van mijn vermoeden dat Albert Alberts waarschijnlijk de vader is van Wiepkje, hoewel we waarschijnlijk dit nooit bevestigd zullen zien. Ik had hoop dat een eventuele doopinschrijving dit zou bevestigen, helaas.

Argumenten: Waarom is de secretaris van Hindeloopen, Jappe Alberts,  getuige bij een geboorte inschrijving als hij bij andere inschrijvingen in dezelfde tijd niet routine matig aanwezig is. Heeft hij iets te verbergen en wil hij er zeker van zijn dat het 'geheim' niet op schrift gesteld wordt? Hij brengt ook zijn zoon mee (die is in de 'hete' leeftijd van 27) om alles onder controle te houden.

Dan de naam Wiepkje. Deze naam komt niet voor bij de voorouders van Hill (moeder van Wiepkje). Maar er is een konnektie met de Alberts!!! De moeder van Albert (en vrouw van Jappe) is Piek Wiebes Molenaar. Wiepkje is de verkleinde vrouwelijke form van Wiebe!!! Hebben de Albertsen dan toch een spoor nagelaten in de naam Wiepkje die later diverse generaties heeft gesierd: Wiepkje's eerste kind was een Johanna Wiepkje (mijn oma) en verder zijn er diverse nichten en mijn zus die nog steeds deze naam dragen.

Een ter zijde: De Bosma waarmee Wiepkje trouwt in den Haag is ondanks de naam niet een Fries: zijn naam is verbasterd via Bosmaar en uiteindelijk van Bousemaire: Hugenoten vluchtelingen die in het begin van 1600 vanuit Noord Frankrijk naar Leiden kwamen.

Als er kritiek is op mijn deducties dan hoor ik dat graag.

Nogmaals iedereen bedankt!

Hein

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Hein e.a.,

wat een verhaal is het uiteindelijk geworden.........

Ik ga een heel eind mee in je theorie dat Albert Alberts wel eens de vader van Wiepkje zou kunnen zijn.

Het blijft echter heel duidelijk ''een theorie'' en hoe je dat kunt veranderen in ''een zekerheid'' zou ik niet weten.

Heel misschien het testament van Albert Alberts ?

Of nog onwaarschijnlijker dat van zijn echtgenote ?

1858 Workum, notaris J.C. Mann

Testament

- Albert Alberts te Hindeloopen

Bron: Toegangsnr.  : 26

Inventarisnr.: 141046

Repertoirenr.: 81 d.d. 14 april 1858

1858 Workum, notaris J.C. Mann

Testament

- Adriaantje Zwolsman te Hindeloopen, gehuwd met Albert Alberts

Bron: Toegangsnr.  : 26

Inventarisnr.: 141046

Repertoirenr.: 82 d.d. 14 april 1858

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Maikel e.a.

Ik ben me er degelijk van bewust dat het tot nu toe slechts een theorie is.

IK zal toch weer eens een keer naar Nederland moeten om de diverse archieven die op mijn verlanglijst staan te bezoeken. Mocht iemand in de gelegenheid zijn om een blik te werpen in de testamenten zoals die door Maikel worden vermeld, is dat natuurlijk zeer welkom. Maar ik wil niet een lastpost zijn en dus verwacht ik niet dat iemand daarvoor uit de weg gaat.

Ik ben al erg blij met de hulp tot nu toe.

Iedereeen bedankt!

Hein de Vries

Atlin BC Canada

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo iedereen,

Ik zat vanavond wat door Alle Friezen te bladeren: de geneesheer-verloskundige die Wiepkje op de wereld hielp, Dr. Outhuijs, is 3 jaar later getuige bij het huwelijk van Albert Alberts en Adriaantje Zwolsman.

Vrienden helpen vrienden??

Zou normaal gesproken niet een vroedvrouw bij de bevalling geholpen hebben??

We blijven spitten totdat theorie of genixed wordt of waarheid wordt.

Groeten

Hein

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo,

De 2 testamenten van Maikel leverden niets op.

1858 Workum, notaris J.C. Mann

Testament

- Albert Alberts te Hindeloopen

Bron: Toegangsnr.  : 26

Inventarisnr.: 141046

Repertoirenr.: 81 d.d. 14 april 1858

1858 Workum, notaris J.C. Mann

Testament

- Adriaantje Zwolsman te Hindeloopen, gehuwd met Albert Alberts

Bron: Toegangsnr.  : 26

Inventarisnr.: 141046

Repertoirenr.: 82 d.d. 14 april 1858

Notaris akte van Albert Alberts dijksopzichter te Hindeloopen en daar wonende.

Alle vorige wilsbeschikkingen herroepen.

Indien Albert kinderloos blijft gaan alle roerende en onroerende

goederen naar Adriaantje.

Verder geen namen genoemd.

Notaris akte van Adriaantje Zwolsman zonder bedrijf.

Alle vorige wilsbeschikkingen herroepen.

Indien Adriaantje kinderloos blijft gaan alle roerende en onroerende

goederen naar Albert.

Verder geen namen genoemd.

Hein e.a.,

jammer het had zo mooi kunnen zijn, maar helaas ook dit doodlopend.

Gelukkig voor jou doe ik het gratis.

Zie hieronder:

Het Centraal Bureau voor Genealogie biedt sinds kort de mogelijkheid om een van de deskundige medewerkers 'in te huren' voor persoonlijke begeleiding bij uw onderzoek. De Stamboomcoach.

Wilt u een begin maken met uw stamboom? Heeft u vroeger onderzoek gedaan en wilt u de draad weer oppakken en de weg vinden in de nieuwe digitale mogelijkheden? Wilt u een deskundige spreken over de mogelijkheden om vastgelopen onderzoek weer vlot te trekken? Huur dan een Stamboomcoach van het CBG in. Dat doet u per half uur, met een minimum van één uur (€ 33,50, Vrienden € 28 per half uur). De begeleiding vindt plaats bij het CBG.

Dit biedt allerlei mogelijkheden. Bijvoorbeeld een halve dag stamboomonderzoek met de Stamboomcoach als cadeau voor iemand die met pensioen gaat. Hij of zij maakt zo een vliegende start met een boeiende hobby.

Stuur uw coachingsverzoek naar email stamboomcoach en de medewerker die bij uw coachingsvraag past neemt contact met u op.

Groeten Cor

Link to comment
Share on other sites

 • Beheerder

Het bericht over de CBG-stamboomcoach staat ook

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Cor,

Heel erg hartelijk bedankt voor het napluizen van deze testamenten. Jammer maar wel verwacht dat er niets zou zijn.

Wat betreft het inhuren van deskundige medewerkers: ik had dit al gezien en er nota van genomen.

Gezien mijn woonplaats zijn helaas bezoeken aan archieven in Nederland relatief zeldzaam.

Toch probeer ik mijn steentje bij te dragen door het maken van indexen van DTB boeken van voor 1812, (toegankelijk via VNPD of via onze website: voor een opgave van beschikbare indexen zie:

Please login or register to see this link.

Ik ga me bezinnen op andere mogelijkheden om mijn theorie over de vader van Wiepkje te bevestigen.

Iedereen bedankt voor het meedenken en meezoeken

Hein

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...