Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

wie heeft er geen fouten in het bestand?


Ludmilla

Recommended Posts

  • Member Group

Dit onderwerp is het niet waard om in Geneacafe te bespreken, maar ik wil graag mijn ei kwijt.

Ik heb, net als vele andere genealogen, mijn bestand op internet staan. We hebben wel eens vaker gesproken over het overnemen van gegevens, zonder als beheerder daarover te worden geinformeerd, jatwerk. Daar zal ik het nu niet over hebben. Inmiddels ben ik er wel uit, dat met de honderden hits aan overeenkomstige gegevens, het massaal wordt gedaan; per slot van rekening zetten we het daarvoor ook op internet, om anderen te helpen.

Maar het gaat me wat ver als men vraagt om gedcom-bestanden "omdat het zo makkelijk is".

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_cool.gif" alt="8}">

Iets anders wat me hier toe drijft. Ik kreeg vorige week een mail:

Goedendag,

De informatie die u over mijn familie (xxxx dubbele naam) heeft verzameld

klopt niet. Het publiceren van onjuiste genealogische gegevens leidt tot

regelrechte vernietiging van de genealogie.

Graag gegevens corrigeren of verwijderen.

Alvast bedankt

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_angry9.gif" alt="-00"> 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_stop.gif" alt="(33">

Aan de hand van de naam van de afzender ben ik in mijn bestand gaan kijken, welke gegevens hij kan bedoelen. Ergens ver in de zijlijnen staat een dame, die gehuwd is met een persoon van genoemde naam. Het huwelijk, dus de bruidegom en de ouders die hij bedoelt, komen uit Genlias.

Daarom schrijf ik hem terug:

Beste (enkele naam!),

De toon kan wel wat anders. Ik begrijp uw frustratie van onjuiste gegevens,

stel het zeer op prijs dat u hier tegen bent en er op wijst, maar we blijven

mensen.

Ik heb slechts twee personen met de naam (xxx dubbele naam), de gegevens

komen uit Genlias en sluiten aan op de gegevens (naam bruid).

Als u fouten heeft gezien in mijn gegevens, dan verneem ik die graag zodat

ik ze kan aanpassen of verwijderen.

Met vriendelijke groet,

zijn reactie na een week (met aanhef en vriendelijke groeten:

Geachte Mevrouw Van Santen,

Ik ga er vanuit dat u zich met de beste bedoelingen bezighoudt met de genealogie. Het internet lijkt een enorme sprong voorwaarts in het zoeken (en vinden) van genealogische data. Maar hierin zit tevens het gevaar, er zijn vele hobbyisten die zonder enige kennis of voorbehoud hele stambomen het net op gooien zonder enige (wetenschappelijke) onderbouwing of gedegen onderzoek.

Ik ben momenteel meer tijd kwijt aan het valideren van gegevens, dan aan het vinden van nieuw materiaal!

Aangezien ik de genealogie een warm hart toedraag, kan ik erg prikkelbaar worden als ik constateer dat er onzorgvuldig wordt gehandeld. U heeft dat goed opgemerkt in mijn eerste bericht. Mijn excuses als dat wat hard overgekomen is.

Ik zou u willen adviseren eerst de officiële bronnen te raadplegen, in dit geval het Centraal Bureau voor Genealogie. U kunt daar een paar cd's aanschaffen met genealogische data van de Nederlandse Adel en het Nederlands Patriciaat. U zult in het laatste de gehele stamboom van (xxx dubbele naam) aantreffen met dus de juiste gegevens over (naam bruidegom), zijn ouders en echtgenote (naam bruid).

Mocht u belangstelling hebben, ik heb nog wel een foto van het echtpaar en de overlijdensberichten...

Met vriendelijke groet,

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_ohmy.png" alt=":o" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20">

Ik heb hem laten weten dat de bruidegom en zijn ouders zijn verwijderd en daarmee de zaak is afgehandeld.

ik ga uit van juiste bronnen, ook Genlias; zo niet, dan moeten die fouten worden doorgegeven aan Genlias. Ook in eigen werken die zijn ondergebracht bij CBG en NGV etc. kunnen fouten zitten.

Uiteindelijk krijg ik zijn gegevens van het echtpaar toegestuurd, met excuses en complimenten voor mijn werk, maar daar zit ik niet meer op te wachten.

De schrijver heeft wel gelijk, dat weet ik. Men neemt maar over, vult aan en fantaseert maar raak. Daarom proberen we ook zoveel mogelijk steeds te waarschuwen, veel te controleren in diverse bronnen, etc.

Maar dan nog, we blijven mensen en die kunnen fouten maken, en zeker niet altijd bewust.

ons&

Link to comment
Share on other sites

Guest Peter Buyk

Ludmilla,

Ik probeer bij mijn gegevens altijd een bronvermelding te doen, mocht dan de bron niet kloppen weten bezoekers waar de fout ligt.

Ik probeer wel altijd de bron in te zien, maar dit is niet altijd (direkt) mogelijk, ik maak hiervoor in mijn stamboomprogramma altijd wel een aantekening van, maar plaats deze aantekening niet op internet.

Ben zelf online ook wel eens een foutieve vermelding tegen gekomen in het archief van Roosendaal, heb daar toen melding van gemaakt, en de fout was met een paar dagen gecorrigeerd.

Heb bij online stambomen ook weleens de auteur aangeschreven dat bepaalde informatie fout was op zijn site, maar omdat ik daar bijna nooit geen reactie op terug krijg ben ik hiermee gestopt.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hoi Ludmilla,

Ik probeer mijn gegevens zoveel mogelijk te checken met gegevens uit de aktes, doopboeken, begrafenisboeken en trouwboeken. Op basis van deze gegevens heb ik al een aantal fouten kunnen herstellen. Ook fouten van Genlias.

Onlangs had ik een vermelding gevonden op de site van BHIC waarbij het doopjaar 1 jaar eerder was dan vermeld in de "doopakte" welke bij de huwelijksbijlage was gevoegd. Dit ook gemeld aan BHIC. Netjes een mail teruggekregen dat zij de doopboek hadden ingekeken. Daarbij bleek de op de site vermelde geboortedatum de juiste te zijn. Dus ook de aktes en huwelijksbijlagen zijn niet altijd "heilig". Waarschijnlijk is geen enkele stamboom vrij van fouten (bewust of onbewust). Onlangs een overzicht gezien van een gemeente met de vermelding van 2 geboorten waarvan ik in de desbetreffende plaats geen akten heb kunnen vinden. Ook in de omliggende plaatsen heb ik geen akten kunnen vonden en ook Genlias had geen vermelding. De vermelding gebruiken met als bron gemeente is dus ook dubieus.

Als ik een fout gevonden heb geef ik deze door met de bron waarin ik de "juiste" gegevens heb gevonden. Dit heeft nog nooit een probleem opgeleverd.

Het probleem is om de juiste informatie vanaf  midden vorige eeuw te krijgen. Hierbij ben je vaak aangewezen op trouwkaarten, rouwkaarten en/of bidprentjes of geboortekaarten. Soms krijg je een kopie van een trouwboek in handen gedrukt waar je mee aan de slag kunt. Voor de rest ben je dan toch aangewezen op het internet (grafstenen, online bidprentjes enz.). Pas in een uiterste geval bekijk ik de restant gegevens van het internet (stambomen) en probeer ik een inschatting te maken van de betrouwbaarheid van de gegevens.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik ben het helemaal eens met wat Hypo hierboven schrijft. Ik zelf ben de laatste jaren daarin steeds zorgvuldiger geworden en probeer mijn eigen "aannames" zoveel mogelijk terug te vinden en te corrigeren. Met zoveel actes  die (nu nog) op Internet te vinden zijn, valt er veel te corrigeren (Danjewel Jakkes) Voor de DTB 's e.d.  zal ik als het weer voorjaar is weer de archieven langs.

Ik heb overigens niets  op Internet gepubliceerd.

Visser

Link to comment
Share on other sites

Als men stamboomgegevens op internet zet, dan is dat beschikbaar voor het grote publiek. Dat is inherent aan het internet.

Als mensen dan iets van je overnemen, dan heeft de aanbieder daar eigenlijk om gevraagd. Ik vind dat geen jatwerk of plagiaat of hoe je het noemen wilt.

Als je gegevens van anderen gebruikt, kan je dat soms een hele hoop tijd schelen. Het kan je een handje helpen voor eventueel verder onderzoek.

Check en dubbelcheck is in dat geval wel nodig. En daar zijn de gegevens van o.a. FS (en de vele archieven) weer zeer handig voor.

Hier zijn al vele discussies over geweest en nog gaande. Ieder zijn mening.

Maar dat was de discussie niet.

Wat mij echter zeer stoort 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_pulling_hair.gif" alt="default_pulling_hair.gif">, is, dat een persoon (meneer "enkele naam") min of meer eist om gegevens te verwijderen, die te goeder trouw op het net gezet zijn. Notabene afkomstig van een officiële bron. Dat daar een fout in zit; daar kan de persoon, die de gegevens geplaatst heeft, niets aan doen.

Ludmilla, je kunt de gegevens gewoon blijven gebruiken op het internet. Met of zonder foutje.

Het zou van de zotte zijn als ik gegevens (in een stamboom veelal feiten) van Mijnheer Zeurpiet niet mag plaatsen, omdat een achterkleinkind van Mijnheer Zeurpiet, dat niet leuk of onjuist zou vinden. Kom nou.

Meneer "enkele naam" kan helemaal niets eisen. Hij is immers geen eigenaar.

En zeker niet, als hij dezelfde methode hanteert.

Quote van meneer "enkele naam": Ik ben momenteel meer tijd kwijt aan het valideren van gegevens, dan aan het vinden van nieuw materiaal!

Dat betekent dus, dat de persoon in kwestie op het net rond struint en overneemt wat hij interessant vindt.

Wat was het ook alweer ? De pot en de ketel ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Hoi Ludmilla,

ik begrijp jouw gevoelens in deze heel goed. Maar ik denk dat je de hele zaak met een schouderophalen moet afdoen. Alle energie die je er in stopt is volgens mij verspild. De reactie van die niet met naam genoemde persoon heeft niets met genealogie te maken. Hij valt in dezelfde categorie als agressief gedrag door mede weggebruikers. Niet meer op reageren dus, hoe moeilijk dat ook is. Denk aan de waardering die je van je forumgenoten kreeg en krijgt en put daar positieve energie uit!

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik zie geregeld berichten op MijnGenea voorbij komen met eenzelfde strekking, op een denigrerende manier geschreven.. Een aantal bezoekers snapt blijkbaar niet dat wij als genealogen ons stikkende best doen om correcte gegevens te publiceren, maar dat daar wel es iets bij mis kan gaan.. We zijn inderdaad ook maar gewoon mensen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Ludmilla,

Gewoon je schouders ophalen en met je bezigheden doorgaan. Zelf heb ik ruim een half jaar terug een vervelende mail ontvangen vanuit de andere kant van de wereld om de gegevens van haar voorouders van internet te halen. Mede op verzoek van haar familie die in Nederland. Het waren gegevens, uit de 19de eeuw, die op haar verzoek geplaatst zijn om via andere genealogen/historici meer bronnen te vinden voor het onderzoek.

Aangezien ik deze zelf niet kon afhalen, is het weken later via de beheerder van de site alsnog - in overleg met mij - verwijderd. Had geen bezwaar, omdat ik geen zin meer had om verder mijn tijd daaraan te steken.

Daarnaast geen enkele genealogische publicatie is correct en ook in originele aktes kunnen fouten zijn in geslopen. Men heeft met mensen te maken. In mijn genealogische onderzoekingen zijn ook wel foutjes ingeslopen. Zeker bij zeer grote bestanden. Heb ze zo goed mogelijk via originele aktes gecontroleerd en voorzien van informatie dat alleen in originele aktes te vinden zijn. Op normale wijze reageren schijnt toch voor verscheidene mensen moeilijk te zijn.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hoi Ludmilla,

Goed van je om dit weer eens in een topic te melden.

Ook al hebben we van alles gecontroleerd  boi&, boeken er op nageslagen,

aktes doorlopen, brieven getranscribeerd dan nog kunnen we een een 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_oops.gif" alt="B-9"> misslag maken ( 2712 i.p.v. 1712),

met het invoeren van een datum, o.i.d. niemand is volmaakt. Van mijn inmiddels tig keer gecontroleerde bestanden, kan ik nog altijd niet zeggen dat alles 100 % goed is, ben al blij als ik de 95% haal,  gelukkig maar, immers met de steeds groeiende kennis kan je alles weer anders interpreteren, zeker als je na b.v. jaren weer eens een oude akte terug lees, rijst de vraag, heb ik het wel goed gelezen.

Gelukkig zijn er dan ook nog altijd goedwillende mensen die ons daar op attenderen.

Belangrijkste is het plezier houden in "onze genealogie".  Jij en anderen  helpen hier velen op de goede weg, vooral er mee doorgaan,

met groet,

Anneke

Link to comment
Share on other sites

Guest limburger

Dit alles lezende komt bij mij de vraag op of iemand mag eisen dat je gegevens van zijn familie of zelfs zijn verre voorouders uit je op internet gepubliceerde stamboom/kwartierstaat verwijderd. Als die persoon erbij vermeld dat het is omdat hij redelijke vermoedens heeft dat het niet klopt dan ga ik ermee akkoord, maar anders ook niet. Ooit is iemand kwaad op mij geworden omdat ik van zijn gegevens slechts zes van de twaalf generaties overnam. De eerste zes klopte en de oudste zes generaties waren volgens mij pure fantasie. Jaren later heb ik deze gegevens nog eens nagekeken en heb toen maar alles van voor ca 1700 geschrapt. U zult begrijpen dat toen ik een verontwaardigd e-mailtje ontving van meneer X waarom ik niet alle gegevens overnam ik hier niet op heb geantwoord. In mijn bronnen bij mijn stamboomprogramma vermeld ik vaker: Volgens Janssen, volgens Pieters,enz. Mijn plan is als ik over enige jaren gepensioneerd ben eens goed uit te pluizen of Janssen of Pieters wel gelijk hadden. Soms schrijf ik bij mijn bronnen: Verder voorgeslacht onzeker. Dan ga ik de verdere voorouders ook echt niet meer uitzoeken.

Groet,

Limburger

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Bedankt allemaal voor voor de support en het delen van eigen ervaringen.

Eisen mag alleen als iemand reageert omdat hij/zij zelf genoemd staat (Wet op de Privacy), verder valt er niets te eisen.

Is er echt een fout gemaakt in historische gegevens (dus van iedereen die is overleden), dan zal men moeten bewijzen dat het fout is, en natuurlijk ben je dan bereid het aan te passen.

In mijn genoemde situatie, heb ik gevraagd wat er fout was, daar werd omheengekletst. Omdat de gegevens voor mij geen enkel verder nut hebben, en ik niets meer met die naam van doen wil hebben, heb ik het zelf verwijderd, zonder in te gaan op zijn eis.

Ik vrees dat deze meneer, die erkend minder ervaring te hebben, de aankoop van de cd met adelijke families te promoten, waarvan de meneer met enkele naam wil laten zien dat hij tot de familie met dubbele naam behoort, en via googelen op de naam, iedereen aanspreekt.

Ik beschouw het als afgehandeld en ga weer verder met de hobby.

Dan valt er weer een email op de mat.

Iemand die zegt, je hebt "MIJN vanSanten-genealogie" geplaatst. Het betreft een klein stukje gegevens van een tak uit Amsterdam, begin 19e eeuw. De samenstelster heeft het destijds aan mij gegeven, zij heeft andere gegevens van mij ontvangen. Overal (in mijn bestand) staat inderdaad haar naam als bron. Ik zal nooit met andermans veren gaan pronken, vandaar ook de lange lijst van personen aan wie ik dank verschuldigd ben. Zonder samenwerking kom je niet ver.

Ik reageer maar niet meer, dat is een spijtige bijkomstigheid, en verwijder helemaal niets.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...