Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Tweede Kamer buigt zich over wijzigingsvoorstel Archiefwet


Ludmilla

Recommended Posts

  • Member Group

9 december 2011

Eind november 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet 1995 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarmee gaat de laatste fase in van de aanpassing van de Archiefwet.

In het kort komen de voorliggende wijzigingen van de Archiefwet neer op:

•het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats, bij gedeputeerde staten van de provincie

•het voorstel om de advisering van de Raad voor Cultuur over ontwerp-selectielijsten te laten vervallen

•het verplaatsen van de advisering (bij overbrenging) over de openbaarheid van decentrale archiefbescheiden van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris.

De voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel is te volgen via de website

Please login or register to see this link.

. Het wetsvoorstel heeft kamernummer 33095 gekregen.

Elders op deze website is

Please login or register to see this link.

te vinden over het hoe en waarom van de voorgestelde wetswijziging.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...