Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

gezocht: ouders Grietje Jans van der Spek, Wateringen 1749


jacqueline

Recommended Posts

 • Member Group

Beste Jan,

Hoewel ik nu in Zoetermeer woon, heb ik inderdaad en nog mijn sporen nagelaten in Rijswijk.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_ashamed0002.gif" alt="A9!">

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">

Het zou inderdaad een andere Cors moeten zijn en extra waakzaamheid is nu geboden.

Vr. gr.

Everardus

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Geen Aegje Jans dus, mooi dat dat nu duidelijk is.

Drie aktes nu al m.b.t. Cors (Jan, dank voor die uit Berkel), alle drie uit een andere plaats.

Everardus, ik zag op je overzicht dat deze akte bij jou al bekend is maar hij is hier nog niet genoemd:

Notariële Akten Delft

Notaris Johan van Ruiven, Inventarisnummer 1962, Folio 230

Soort akte attestatie

Datum akte 06-04-1651

Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Opmerking

Gerrit Gijsen van de Meer huisman Eik En Duinen comparant 230

Arijaentien Pouwels requirant 230

Dirck Cornelisz Cleiman 230

Leendert Cornelisz Cleiman 230

Cors Jansz van der Speck Wateringen 230

Jop Jansz van Answet getuige 230

Leonardus Pau getuige 230

Plaats Toponiemen Functie Straatzijde Belending Ligging Folio

Opmerking

naam Cleiman wordt afgewisseld met Clei

Ik kan het document helaas echt niet ontcijferen, kan één van jullie me misschien vertellen wat er over Cors wordt gezegd?

Dit is de link:

Please login or register to see this link.

groeten van Jacqueline

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Jacqueline,

Cors wordt terloops genoemd in de volgende passage:

      [..] seeckere obl [afkorting van obligatie, schuldbekentenis dus]

van hondert gld [gulden] die de voorsz[egde] Cleiman ten laste van eene

Cors Janse van: Speck tot Waterin[gen] spreekende hadde.

Als ik het goed begrijp, beloven Leendert Cleiman en Ariaentge Pouwels als

weduwe van Dirk Cleiman dit waardepapier ter waarde van honderd gulden

als een vorm van betaling (of misschien borgstelling) voor pacht over te dragen

aan Gerrit Gijsen van der Meer.

Cors stond dus voor 100 gulden in het krijt bij de familie Cleiman, misschien gewoon

een lening, maar misschien heeft hij bijvoorbeeld ooit een boot of een huis van de Cleimans

gekocht ter waarde van 100 gulden.

Ariaentge Pouwels komt nog een aantal malen in het delftse notarieel archief voor rond dezelfde

tijd; zo te zien steeds in verband met de financiën van haar overleden man.

Het echtpaar woonde "onder de ambaghte van Rijswijck".

Dat bevestigt mijn vermoeden, dat er in het rijswijkse notarieel archief nog wel iets over

de familie Van der Speck gevonden zou kunnen worden.

Everardus is in dat archief beter thuis dan ik, vandaar de knipoog 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> gisteren.

Wanneer een van de andere forumleden mij kan verbeteren

of aanvullen, zou dat mooi zijn.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi Jacqueline en hoi Jan

Ik heb vandaag wel enige andere werkzaamheden te doen in Rijswijk, echter ik zal even kijken of er iets in de klappers ONA, ORA te vinden is.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_whatdoyemean.gif" alt="uh_9">

Gr.

Everardus

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Beste Jacqueline,

Onderzoek RHI te Rijswijk:

DTB Rijswijk; ONA, ORA Rijswijk niets te vinden op de namen Jan Cors/Christiaens, Corstiaens van der Spe©k en Cors Jans/Joannesz. van der Spe©k.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_angry9.gif" alt="-00">

Nu maar weer wachten op een gelukstreffer.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_fluitend.gif" alt="flu(">

Groet

Everardus

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Bedankt dat je in Rijswijk hebt gezocht Everardus. En Jan bedankt voor de toelichting omtrent de akte.

Ik ben zeer content met alles wat er tot dusver boven water is gekomen- en die toevalstreffer die komt vast ook wel weer een keer!

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Member Group

Hoi Jacqueline,

Of onderstaande Cors Jansz. een van der Speck geweest is, weet ik niet, maar in ieder geval interessant genoeg om de verkorte transcripte te vermelden, je weet maar nooit?

Gr. Everardus

Nr. 27 d.d. 10-04-1641.

ORA Naaldwijk inv. nr. 39

Notaris Jan de Roo te Naaldwijk.

Maritgen Anthonis weduwe Leendert Meesen wonende ambacht Naaldwijk, ziekelijk van lichaam,

maakt haar testament. Zij stelt als erfgenamen Anthonis Leendersz. van Vijversbergh voor 1/5 part,

Borger Leendertsz. voor 1/5 part, Engel Leendersz. van Vijversbergh voor 1/5 part en voor zoveel

belangt de erfportie of 1/5 part van Gunira, haar dochter weduwe Pieter Jansz. Vos en nog Maritgen

Leenders voor het resterende 1/5 part, mitsgaders de weeskinderen van zaliger Meijnsgen Leenders, gehuwd geweest met Cors Jansz. te Wateringen, de somme van f 900. Gedaan ten huize van de testatrice in presentatie van Adriaen Claesz. van Geest en Willem Claesz. Alleman, als getuigen.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

En dank je wel Everardus!

Ik heb met jouw nieuwe informatie nog even verder gezocht.

Hier

Please login or register to see this link.

vel informatie over Leendert Meesen, o.a. uit het kaartboek van Naaldwijk uit ca 1620.

En hier h

Please login or register to see this link.

een transcriptie van dit boek, met daarin ook:

Het seste quartier het eerste deel begrijpt de Heerlicheyt van Honsholredijck, bestaende inde erfpachten, ende weynich andere, beginnende vanden Huijse van Honsholredijck, tot het eijnde der selven heerlijcheyt, daer den Merriendijck begint streckende altsamen vanden Dijckwech af,noordwaerts op.

10 Cors Jansz voor seven hont erfpacht, en dertich roeden, daer zijn huijs, barch, ende geboomte op staet. 1 - 1 - 30

Zou het mogelijk zijn dat Cors Jansz. te Wateringen X Meijnsgen Leenders de ouders zijn van Jan Cors van der Speck (X Pleuntge Heijndricx van Stralen), ook vanwege deze overledene te RK Wateringen:

13-05-1740 Pleuntje Leenders van der Spek    Rijswijkana

En is Cors Jans dan dezelfde als b.v.

Notarieel archief Berkel:

Speck, Cors Janss van der

Attestatie 4-12-1671 3, no. 26 comparant, oud ca. 70 jr.;

won. Wateringen

Het zou mooi zijn, als de naam Meijnsgen ergens opduikt!

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi Jacqueline,

Jouw hypothese is precies, wat ik ook in mijn gedachte heb.

Nu nog een akte vinden, waaruit blijkt dat Cors Jansz. X Meijnsgen inderdaad een van der Speck is.

Pleuntje Leenderts is van honderd jaar later en er zijn in Rijswijk inderdaad van der Speck met de naam Leendert, maar niet Leendert Cors van der Speck.

Wat me wel dwars zit is het woordje geweest in de regels:

mitsgaders de weeskinderen van zaliger Meijnsgen Leenders, gehuwd geweest met Cors Jansz. te Wateringen

Een ander forumlid zal wannneer hij tijd heeft in het Archief Het Westland in Naaldwijk kijken of er misschien nog iets is tevinden. We wachten maar af.

We blijven het natuurlijk in de gaten houden.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_police.gif" alt=":police:">

Hart. groet,

Everardus

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Mijn hoop is met name gevestigd op het notariele archief van Delft.

Ik kreeg een tip, dat de online index op dat archief in februari/maart

weer verder wordt aangevuld.*

Het loont dus de moeite om die over een tijdje nog eens opnieuw

te raadplegen op Speck, Verspeck, Kors, etc.

groeten, Jan.

* met dank aan medeforumlid Annemarie Verburg

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Beste Jan,

Dank voor je bericht.

Ik zal de Arena in de gaten houden, je weet maar nooit wat een spektakel oplevert?

Groeten,

Everardus

Link to comment
Share on other sites

 • 6 years later...
 • Member Group
Hans Groeneveld

Ik heb deze "oude" discussie al eerder bestudeerd maar ik was nog niet toe aan de verwerking daarvan in mijn bestanden. Nu ben ik er aan toe. Ik werk al vele jaren aan de stamboom Van der Specke/Speck/Spek en ik ben benieuwd tot welk inzicht deze discussie heft geleid. Heeft iemand een (schematisch) overzicht van de afstamming en voorouders van deze Cors Jansz van der Speck beschikbaar? Kan iemand mij verder helpen, zoals ook met Jacqueline is gedaan? 

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...