Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Versnippering digitaal erfgoed is ongewenst – samenwerken is gewenst


Ludmilla

Recommended Posts

  • Member Group
Juist nu we door de digitalisering van de wereld van informatie en erfgoed voor grote uitdagingen staan, is versnippering van kennis en expertise een ongewenste situatie.

Deze woorden zijn van Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verantwoordelijk voor de archivering, de digitalisering daarvan, maar ook de toegankelijkheid.

De onderzoeker/gebruiker ziet ook liever geen versnippering van informatie van het digitaal erfgoed, hoe mooi is het om veel informatie binnen één website te vinden.

Waar zoekt een onderzoeker naar informatie op internet? Daarover gaat het in de topic

Please login or register to see this link.

.

Ook de potpourri aan

Please login or register to see this link.

geeft een goed beeld van de chaos, omdat ieder wel een eigen site wil hebben.

Zoals u weet is de overheid aan het digitaliseren, de e-overheid. Geprobeerd wordt niet alles vast te leggen in computerbestanden, maar probeert men ook archieven en gegevens samen te voegen en gebruiksvriendelijk toegankelijk te maken voor de onderzoeker. Niet alle sites zijn dat.

Er zijn veel namen en termen die gebruikt worden, ofwel bomen in het bos. Soms zien we door al die bomen het bos niet meer, het is niet altijd duidelijk waar je wat kunt vinden, en waar is die overheid dan thans mee bezig, wat is de toekomstvisie?

Het document over de

Please login or register to see this link.

(let op, download begint meteen) van staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zal niet alles verduidelijken, maar u kunt er wel lezen wat er op dit moment speelt, waar is men mee bezig en wat is de visie voor de komende jaren; er wordt gesproken over Duurzaamheid, Openbaarheid, Collectievorming, Toegankelijkheid van de Archiefcollectie NL, Archiefbestel en Financiën.

Overal wordt met voetnoten verwezen naar verdere uitleg en bronnen.

Uit deze

Please login or register to see this link.

blijkt echter dat er een kloof is ontstaan tussen Archiefvisie en de ontwikkeling van de e-overheid.

In de Archiefvisie van de overheid staat het archiveren nog te los van de manier waarop de e-overheid zich momenteel ontwikkelt. Dat schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW).

Kanttekeningen

Eind oktober behandelt de Kamercommissie de Archiefvisie, waarin staatssecretaris Zijlstra van OCenW en minister Donner van BZK de invloed van ICT en digitalisering op de archiveringspraktijk in een kader plaatsen. De VNG is blij met de voortrekkersrol die het Rijk wil spelen op het gebied van archiefinnovatie, maar plaatst een aantal kanttekeningen, vooral over de kloof tussen de archiveringstheorie en het zogeheten zaak- en procesgericht werken bij gemeenten.

Zaakgericht

'De Archiefvisie schiet tekort in de verbinding met de Documentaire Informatievoorziening (DIV). Er wordt weinig aandacht besteed aan voor gemeenten belangrijke thema's als e-overheid, integratie van de DIV met zaak- en procesgericht werken en het NUP', aldus de VNG, die meer gelijkschakeling van de overheden qua informatiearchitectuur nodig acht. 'De terminologieën van het archiefwerk en de e-overheid, die steeds verder uit elkaar lopen, moeten geharmoniseerd worden. De verbinding met de zogenoemde i-strategie die BZK ontwikkelt dient in verband met deze aspecten sterker te worden gelegd.'

Selectie

De VNG vraagt ook om voldoende tijd voor een nieuwe gestandaardiseerde selectiewijze voor te archiveren materiaal. Daarnaast zou de beloofde ondersteuning door het Nationaal Archief beter moeten worden uitgewerkt. Ook vraagt de VNG wederom aandacht voor het probleem van de 'inktvraat' bij de akten van de burgerlijke stand uit de jaren 1980-2000. 'Wij hebben met het ministerie van Justitie afspraken gemaakt om te komen tot een oplossing, maar hebben moeten constateren dat er nog geen actie is ondernomen.'

Ben ik al bijna verdwaald in het bos, dan is er ook nog het bericht dat op 15 november minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de I-strategie Rijk aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De I-strategie Rijk bouwt voort op het programma Compacte Rijksdienst, dat tot doel heeft de rijksoverheid kleiner en krachtiger te maken. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_sterretjes.gif" alt="B-18">

Please login or register to see this link.

voor het volledige bericht. Onderaan dat bericht staat de volledige brief, let op het downloaden begint ook daar direct.

Archiefcollectie NL, Archiefvisie, E-depot, I-strategie etc daar weet ik inmiddels een ietsje pietsje meer over maar nieuw voor mij is i-NUP,  de overheidsbrede implementatie van het Nationaal UitvoeringsProgramma e-overheid. I-NUP spreekt over één digitale overheid, staatssecretaris Zijlstra over één toegang tot de Archiefcollectie NL.

Samenwerken blijkt heel moeilijk, zelfs binnen de overheid zelf, zie het blog van

Please login or register to see this link.

(directeur Gelders Archief)

Er is veel gaande in de digitale wereld van de overheid, de archieven; er is veel geld mee gemoeid en veel tijd en goede bedoelingen. Het is herfst, winter in het bos. Straks in het voorjaar ziet alles in het bos er vast overzichtelijker uit.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Laat ik beginnen te zeggen dat ik Halbe een prachtige Friese naam vind om een zoekopdracht mee uit te voeren. Hij is erg zeldzaam, ongeveer net zo als bijvoorbeeld de vrouwennaam Swobke. Als je twee Halbe's of Swobke's hebt wordt het bijna een uitdaging om te bewijzen dat ze ergens een gemeenschappelijke Halbe cq Swobke voorvader cq voormoeder hebben. En het bewijs kan misschien zelfs via het net worden rondgebreid.

Maar alles in één database: in mijn ogen fictie, dat is net zoiets als één overzicht van alle Jan-nen of Pieter-s samenstellen. Een hele aardige klus om op een regenachtige middag op te starten, maar de volgende dag, als het zonnetje schijnt, weet je wel beter: het wordt helemaal niets (en dat concludeer je vast ook als het nog steeds door is blijven regenen).

Ik hoop niet dat mijn beeldspraak te abstract is, maar ik wil alleen maar zeggen dat versnippering onvermijdbaar is. Wat niet wil zeggen dat we moeten proberen dingen te concentreren. Ik heb eens met een medewerker van het Historisch Centrum Leeuwarden gepraat over hun databases, en over de verschillende manieren van het invoeren van zoeksleutels die er binnen dat ene archief (het hunne) al zijn. Zijn verklaring: je krijgt overheidssubsidie via de overheid langs verschillende kanalen. Die kanalen hebben automatiseringsfirmaatjes ingehuurd, ieder met zijn eigen systeem, en daar zit je als archief dan aan vast als je besluit toe te happen.

Kortom: laten we blij zijn met de automatiseringsprojecten die we aan kunnen spreken. Alles wat er is is meegenomen. En die triomf als je bijvoorbeeld een acte via de mormonen vindt die het bewijs levert voor je hypothese. Daar doe je het toch voor?

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • Member Group

Rapport Overheidsdienstverlening 2020 (

Please login or register to see this link.

)

Onderzoeksinstituut Novay heeft in opdracht van de programmaraad e-Overheid voor Burgers in kaart gebracht, wat er nodig is om de overheidsbrede visie op dienstverlening in 2020 te realiseren.

In de Bestuurlijke Regie Groep is deze visie vastgesteld. Het is een leidraad voor alle overheden en bevat een stevige ambitie.

Het rapport "overheidsdienstverlening: op weg naar 2020" geeft een antwoord op de vraag wat er allemaal moet gebeuren en wat er allemaal nog moet worden uitgezocht om de visie van de overheid op dienstverlening in 2020 te realiseren. Op de agenda staan allerlei op te pakken thema’s en vraagstukken, alsmede nieuwe of te verbeteren front-office voorzieningen. Bovendien worden verschillende scenario’s aangereikt voor de rol waarmee de programmaraad e-Overheid voor Burgers deze agenda ten uitvoer zou kunnen brengen. Daarnaast heeft het ministerie van BZK gevraagd om indicatoren te benoemen die aangeven wanneer de overheid tevreden mag zijn over wat er is bereikt met de realisatie van die visie in 2020. Het antwoord op deze vraag ligt in het koppelen van dienstverlening aan een hoger gelegen doel: benutting van voorzieningen en naleving van verplichtingen.

Het rapport is te lezen op de

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...