Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Vragen aan een archief, dienstverlening of tegen betaling?


Ludmilla

Recommended Posts

  • Member Group

Er zullen vast wel regels zijn in de archiefwereld, waar de gemeentearchieven zich aan moeten houden, wanneer men kosten in rekening moet brengen bij onderzoek. Soms merk je dat daar strikt aan wordt gehouden (valt niet onder de dienstverlening) en soms merk je dat men veel informatie geeft zonder ooit maar te reppen over een nota.

Voor onderzoek naar oorlogsslachtoffers van de

Please login or register to see this link.

en van

Please login or register to see this link.

en de gemeente

Please login or register to see this link.

, worden kosten gemaakt; er zijn (nog) geen sponsors. Bij vragen aan een archief, geven we aan dat het gaat om een oorlogsslachtoffer uit hun gemeente, in de hoop dat de gevraagde informatie zonder kosten blijft, anders zijn we uiteraard bereid om te betalen.

Voor de PIB hebben

Please login or register to see this link.

en ik de gemeente Horst aan de Maas benaderd, over Theodorus Hubertus Smits, geboren 13-09-1920 te Sevenum en overleden 16-12-1941 in Wolverhampton. Door eigen onderzoek waren de ouders, broers/zussen a bekend. We verwezen dan ook naar die gegevens die op de site van de PIB staan. Verzocht werd om een kopie van de geboorteakte voor de site, en uit het bevolkingsregister wat gegevens om verder onderzoek te kunnen doen naar de familie, in de hoop iemand te vinden die meer over hem konden vertellen. Ook vroegen we of hij in hun gemeente als oorlogsslachtoffer bekend is.

Als reactie kregen we:

Uit onderzoek is gebleken dat Theodorus Hubertus Smits inderdaad op 13-09-1920 te Sevenum is geboren. Aangezien het geboorteregister uit die tijd niet openbaar is kan ik uw geen afschrift van de geboorteakte  sturen. Verder blijkt uit de geboorteakte dat Gerardus Smits ten tijde van de geboorteaangifte 44 jaar oud was en  gehuwd was met Gielen, Petronella Beatrix . Helaas heb ik hem niet een twee drie in de bevolkingsregisters uit die tijd kunnen terugvinden.  Uitgebreid onderzoek gaat met hoge kosten gepaard, ongeacht het resultaat. Ik adviseer u in deze om zelf het onderzoek te komen verrichten. Dit kan op afspraak iedere dinsdag en donderdag

middag van 13.30 tot 16.00.

Deze meneer geeft aan dat hij de geboorteakte heeft ingezien, waaruit hij citeert, maar het niet mogelijk is een scan te sturen.

Vreemd genoeg wordt er wel een nota gestuurd van 21,90 euro waarvan 19,40 euro aan kosten voor het uitzoeken van de gegevens, die dus al bekend waren.

De geboorteakte is dus nog niet openbaar, maar een afschrift kan worden aangevraagd, ongeacht of men is overleden, en men moet dan aantonen of er een "gerechtvaardigd belang" is bij dat afschrift. Hieronder wordt verstaan:

Gerechtvaardigd belang                                       

In de volgende gevallen is sprake van een gerechtvaardigd belang, op grond waarvan de afschriften verstrekt kunnen worden.       

De verzoeker betreft:

-          Persoon op wie de akte betrekking heeft

-          Een gemachtigde van deze perso(o)n(en)

-          De bloedverwanten in de opgaande en nederdalende lijn

-          De erfgenamen

-          De echtgenoot of echtgenote

-          De geregistreerde partner

-          De wettelijk vertegenwoordiger

-          Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure (bijv een advocaat voor een echtscheidingsprocedure of adoptie bij de rechtbank)

-          Degene die het nodig heeft i.v.m. een huwelijkssluiting / partnerschapsregistratie

Een uittreksel kan men altijd aanvragen.

Jammer, deze opstelling, mogelijk ook omdat Th.H. Smits binnen hun gemeente niet bekend is als oorlogsslachtoffer.

Een positieve ervaring komt van het Utrechts Archief. Via inlichtingen werd de vraag gesteld om informatie over de treinramp in 1944 te Culemborg waar 9 slachtoffers vielen, waaronder de machinist. Twee dagen later werd een uitgebreid verslag van de Spoorwegen ontvangen waarin precies werd aangegeven om welke treinstellen het ging, etc.

Informatie uit het personeelsdossier van de machinist volgt nog.

Zo kan het dus ook,

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hoi Ludmilla,

Kun je voor mij op een rijtje zetten wat je nodig hebt. Ik breng dinsdagmiddag een bezoek aan het archief van Horst aan de Maas. Kan ik eens kijken wat ik kan vinden.

Kan eventueel via een PM.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hypo,

mijn bericht was meer bedoeld om de ervaring te delen, dat er archieven zijn die de regels strikt hanteren en erg zakelijk in de contacten zijn én dat het anders kan.

Ik zal met Richard overleggen om te zien of er nog informatie nodig is, hoewel we zelf al veel gevonden hebben.

Je aanbod is meer dan vriendelijk, heel fijn. Je hoort van me.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik heb ook een onderzoek gedaan naar oorlogsslachtoffers. Een van hen was geboren in Venlo. Ik heb van de gemeente Venlo alle medewerking gekregen en zij hebben veel informatie verstrekt en papieren toegestuurd waaronder raadsbesluiten mbt het vernoemen van een straat naar de verzetsstrijder en kopieën van een boekje. En dit alles werd snel verzorgd en kostenloos. Deze gemeente heeft ook op hun site een apart deel ter herinnering aan de Venlose oorlogsdoden.

mvg Bart.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
  • Member Group

Er is een nieuwe website door Richard gestart, deze keer voor de oorlogsslachtoffers uit de

Please login or register to see this link.

. Tot nu zijn dat er ca 125, waarvan 50 Joodse. Toch vreemd dat er slachtoffers zijn die jaarlijks worden herdacht, maar geen aanvullende gegevens van zijn.

Zo is er Gosselius Hermanus van der Maesen die volgens de

Please login or register to see this link.

gefusilleerd is in Amsterdam.

Navraag bij de gemeente Amsterdam levert niets op, onbekend. Op de site van Louk Lapikas stond het huwelijk van zijn zus genoemd; met zijn samenwerking is er een behoorlijk familieoverzicht gemaakt, zie

Please login or register to see this link.

. Hij heeft het hele boek van L. de Jong gedownload en doorgelopen, geen naam van Gosselius. (Inmiddels is er wel een contactadres van familie gevonden.)

Ook over de volgende persoon is niets te vinden (enkele persoonsgegevens staan op de site)

Achternaam Jansen

Voornamen Willem Jacobus

Voorletters W.J.

Beroep Tegelzetter

Geboorteplaats Geldermalsen

Geboortedatum 06-12-1897

Overlijdensplaats Eemnes

Overlijdensdatum 26-04-1945

Begraafplaats:                      Begraafplaats Moscowa te Arnhem

Gemeente Arnhem

Provincie Gelderland

Land Nederland

Nummer 6426

Heel vreemd is dat er drie (verzets)mannen uit Geldermalsen op 26 oktober 1944 in Utrecht om het leven kwamen, maar nergens vermeld staan. (Ook niet bij de OGS) Niemand bij de gemeente weet er iets van en toch worden er elk jaar op de begraafplaats kransen op hun graven gelegd. Het betreffen:

Achternaam Bruin

Tussenvoegsels de

Voornamen Cornelis

Voorletters C.

Beroep Arbeider

Geboorteplaats Geldermalsen

Geboortedatum 02-12-1920

Overlijdensplaats Utrecht

Overlijdensdatum 26-10-1944

Begraafplaats:              Algemene begraafplaats Geldermalsen

Gemeente Geldermalsen

Provincie Gelderland

Land Nederland

Vak

Nummer 1

Achternaam Kruissen

Voornamen Teunis

Voorletters T.

Beroep Overbouwer

Geboorteplaats Geldermalsen

Geboortedatum 15-07-1900

Overlijdensplaats Utrecht

Overlijdensdatum 26-10-1944

Begraafplaats:              Algemene begraafplaats Geldermalsen

Gemeente Geldermalsen

Provincie Gelderland

Achternaam Gram

Tussenvoegsels de

Voornamen Arend

Voorletters A.

Beroep

Geboorteplaats Geldermalsen

Geboortedatum 21-08-1921

Overlijdensplaats Utrecht

Overlijdensdatum 26-10-1944

Begraafplaats:              Algemene begraafplaats Geldermalsen

Gemeente Geldermalsen

Provincie Gelderland

Land Nederland

Vak

Nummer 1

Al deze personen zijn voorgelegd aan het NIOD, met verzoek om uitleg; bij welke verzetsorganisatie ze waren aangesloten en hoe ze om het leven zijn gekomen.

Vandaag kwam er een reactie:

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bericht.  Graag nemen wij uw verzoek om informatie in behandeling. Aan de beantwoording van uw verzoek zijn sinds 1 januari 2012 kosten verbonden. Voor onderzoek in opdracht rekent het NIOD voortaan € 25,00 per half uur onderzoek. Zie voor meer informatie onze

Please login or register to see this link.

.

Om aan uw verzoek om informatie te kunnen voldoen zal naar schatting een uur onderzoek  nodig zijn. Hiervoor zullen wij € 50,00 in rekening brengen. Hoewel het onderzoek nauwgezet wordt uitgevoerd door onze medewerkers, kan een garantie dat de door u gezochte gegevens in onze collecties aanwezig zijn, niet worden gegeven.

Indien u het onderzoek door  het NIOD wilt laten verrichten en akkoord gaat met betaling, ontvangen wij graag uw bevestiging door onderstaande gegevens in te vullen en dit berichtje per e-mail (reply)  aan ons retour te zenden. Binnen drie weken kunt u een antwoord op uw verzoek verwachten. De factuur zal u na afronding van het onderzoek worden toegestuurd.

Ook aan het Nationaal Archief werd een vraag gestuurd over de Japanse interneringskaart van de op 20 juni 1943 in Thailand overleden inwoner uit Geldermalsen: Hendrikus van Ooijen. (Op zijn graf staat abusievelijk van Ooyen) Helaas is die niet op de website te vinden, waarschijnlijk omdat hij in 1920 was geboren. Zijn graf is te vinden op Kanchanaburi War Cemetery.

Daarop kwam deze reactie:

Geachte heer Van de Velde, de interneringskaart van Hendrik van Ooijen zou in het bestand Japanse interneringskaarten getoond moeten worden omdat hij behoort tot de categorie omgekomenen tijdens de oorlog. Maar hij komt inderdaad niet voor, terwijl zijn naam wel genoemd wordt in de database. Dat betekent dat er een kaart moet zijn. Ik stuur uw verzoek door naar de contactpersoon repro's, ter afhandeling. U kunt binnenkort de scan verwachten.

en vandaag het verzoek om te betalen: 2 x 3 euro voor de scans en 16,75 voor een kwartier onderzoek, terwijl de kaart wel op de site had moeten staan.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Willemina Meijer

Triest, de genealoog die betalen moet voor de fouten van een instantie?

Een bezwaarschrift indienen tegen deze betaling zou hier op zijn plaats zijn, ongetwijfeld

zal men vaker met zulk soort situaties te maken krijgen.

Groetjes Willemina.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...