Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Den Haag: Julius Galema x Gesina Eekhoff


Maikel Galama

Recommended Posts

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

nu eens een keer een moeilijke vraag, voor mij tenminste omdat het zich in Den Haag afspeelt.

Voor jullie misschien ook wel omdat het zich lang geleden -rond 1700- afspeelt.

Wie weet wie de ouders zijn van Julius Galema (Galama) en Gesina (Gijsje) Eekhoff die op 07-05-1724 in Den Haag in ondertrouw gaan en er de volgende kinderen laten dopen (geref.):

Pieter 28-03-1725

Hendrina 24-07-1728 Begraven 30-11-1786 te Woerden.

Elizabeth 29-05-1730 tr. 07-06-1750 Scheveningen de belastingambtenaar Joachim Johannes Shuarek (Schuak). Ze worden in 1804 resp. 1787 in de kerk te Woerden begraven.

Harmijna 28-12-1731 tr. 1769 Den Haag.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Maikel,

ik wil er een dezer dagen wel eens achteraan gaan.

Kun je hier - voor zover mogelijk - aangeven of je zelf nog verdere

details kent (tekst ondertrouwinschrijving, doopgetuigen kinderen, etc),

of is dit alles wat je weet?

groeten, Jan

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Jan,

onderstaand relaas kwam bij de Galama/Galema Stichting binnen en daarna bij mij.

Het is iets uitvoeriger dan wat ik hierboven plaatste.

De naam Julius komt bij de aloude ''adelijke'' familie Galama voor, het kan dus heel goed een familielid zijn van de aloude Galama's uit Friesland. Hij ontbreekt echter in mijn gegevens.

De reden daarvoor kan zijn dat ik in het verleden niet alle Galama's buiten Friesland heb gevonden maar het kan ook zijn dat deze Julius niet bij de Friese (inmiddels in mannelijke lijn uitgestorven) Galama's hoort. Misschien is het ook wel een Gaalman of een familienaam die op Galema lijkt.....

Het beroep ''kleermakersknecht'' past overigens ook niet al te goed bij de ''aloude Galama familie''.

Daarnaast is het ook alweer 12 jaar geleden dat ik naar de diverse families Galama/Galema/Galjema onderzoek deed.

Groetjes, Maikel

Den Haag, 7 mei 1724 ondertrouw Julius Galema  en  Gesina (Gijsje) Eekhoff.

Snippertje wetenswaardigheden omtrent Julius Galema  x  Gesina Eekhoff:

Den Haag, buurtboek 380/37. Buurtboek van de Nieuwe school of Zuylingstraat. Poort van der Hoeven.

Bewoners:          Jurius Galaman

broodwinning:      kleermakersknegt

geboren te:          ‘sHage

Hij komt juni 1759 uit de molenbuurt.

Hij verhuist 11 jan. 1771 naar de Langegragt.

Zij hebben in Den Haag/Scheveningen laten dopen (gereformeerd):

28 mrt 1725 Pieter Galema (getuigen Annetje Steenbrink en Katrijna van Houten)

24 jul 1728 Hendrina Galema (getuigen Gesina van Campen  en  Geertrud Spijkers)

29 mei 1730 Elizabeth Galema (getuigen Kornelia Paas  en  Marija van Hest)

28 dec 1731 Harmijna Galema (getuigen Gesina van Kampen  en  Huibertie van den Berg)

Omtrent Pieter is mij verder niets bekend (ik heb ook niet echt naar gegevens gezocht).

Hendrina is ongehuwd gebleven en zij is, denk ik, steeds opgetrokken met het gezin van haar zus Elizabeth. Juffrouw Hendriena Galema is op 30 nov. 1786 te Woerden begraven.

Elizabeth, zie hieronder bij generatie 1.

Harmijna (Hermina) ging op 22 october 1769 in ondertrouw met de weduwnaar Evert Groenesteijn (deze had 1 minderjarige zoon). Dit paar is op 5 november 1769 getrouwd in de Kloosterkerk te Den Haag.

Generatie 1

Elizabeth Gaalema is op 7 juni 1750 in de Scheveningse kerk gehuwd met Joachim Johannes Shuarek uit Parmen in ‘t Mark Brandenburgse.

Deze Joachim Johannes is de oudst bekende voorvader van de Nederlandse (tak van de) familie Schuak.

Hij is vermoedelijk in 1726 gedoopt te Parmen (circa 80 km ten noorden van Berlijn) als zoon van David en zijn huisvrouw.

Zijn beroep in Den Haag was chercher bij een korenmolen (dit is een belastingambtenaar). In Woerden was hij toeziener der belastingen.

Hij is op 6 sept. 1787 in Woerden in de kerk begraven. Elizabeth is aldaar op 26 april 1804 begraven.

Dit echtpaar heeft in Den Haag 5 en in Woerden 4 kinderen Evangelisch Luthers laten dopen. Alleen het jongste kind heeft de naam Schuak doorgegeven.

Generatie 2 (beperkt tot 1 persoon)

Het 9e kind is Jan Gijsbert Schuak. Hij is 11 okt. 1772 te Woerden geboren en aldaar op 19 okt. Evangelisch Luthers gedoopt. Hij is 20 febr. 1825 te Woerden overleden.

Zijn beroep was procureur, later notaris. Ook burgemeester en Schout. Steeds in of nabij Woerden.

Hij is op 1 september 1801 te Woerden gehuwd met Maria Cornelia Roos. Zij is 12 dec. 1781 gedoopt te Woerden en 29 jan 1854 aldaar overleden.

Dit echtpaar kreeg 16 kinderen, waarvan er 3 reeds overleden, voordat zij gedoopt werden of voordat de geboorte bij de ambtenaar werd aangegeven.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Beste Maikel,

de mensen, die onderzoek hebben gedaan naar Julius Galema, hebben grondig werk verricht. Het spoor lijkt in Den Haag inderdaad helemaal dood te lopen.

In de doopboeken is zijn doop absoluut niet te vinden.

Wel vond ik nog zijn naam in de registers van degenen, die in 1724 belijdenis hebben gedaan. Hij is dan gehuwd en woont in de Breedstraat.

Ik heb voor zover dat mogelijk was de doopgetuigen van zijn kinderen bestudeerd en heb geen enkele aanwijzing gevonden, dat er een familielid bij zat.

groeten,

Jan

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Jan,

wat jammer dat er verder bijna geen sporen te vinden waren.

In ieder geval heel erg bedankt.

Nu is het wachten op een toevalstreffer denk ik.

Heb je ook naar de herkomst van Gesina Eekhoff gekeken ?

Zelf denk ik dat als die Julius Galama ergens thuis hoort dat hij dan geplaatst moet worden in het nageslacht van Julius Titus Galama, kapitein infanterie, geboren in 1639 te Deventer en overleden in 1677 te (vermoedelijk) Ylst. Hij tr. 17-06-1666 in Kerckborgen (Duitsland) met Sibilla (Bella) Alberts Aijkema, geb. Stavoren en overl. Hemelum (Frl.) 1667.

Julius tr. 2: 12-03-1670 Ylst Titia Sytzes van Popma (1653 Stavoren - 1741 Ylst).

Uit het 1e huwelijk geen volwassen geworden kinderen voorzover mij bekend, uit het 2e huwelijk slechts Sixtus Anthonius van Galama, burgemeester van Ylst. Deze stierf in 1737 te Ylst was de -zoals overal wordt geschreven- de laatst overleden mannelijke Galama van deze familie.

Wie weet is dat onjuist en zou het Julius kunnen zijn.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Maikel,

sorry, ik dacht dat je dat al wist,

Gesina Eekhoff kwam volgens de ondertrouwinschrijving afkomstig uit Lochem.

Mogelijk is ze een dochter van de daar in het doopboek vermelde Hermannus Eeckhof.

Vanwege het zeldzame karakter van de voornaam Gesina in Zuidholland,

vermoed ik, dat de doopgetuige Gesina van Kampen ook familie van haar was.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Maikel en Jan,

Dan kan ik er nog iets aan toevoegen;  ik vond een aantal gegevens waarvan ik niet weet of ze er iets mee te maken hebben - maar dit wel lijkt me nu:

Lidmaat Geesken Eekhof, 25-12-1716

Inschrijfdatum: 25-12-1716

Inschrijfplaats: Lochem

Kerkelijke gemeente: Lochem

Lidmaat of gevormde: Geesken Eekhof

Toegangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke Stand

Inventarisnummer: 1075.2

Pagina: 36

Volgnummer op pagina: 10

Vindplaats:  Gelders Archief

Googelen op de doopgetuigen, in dit geval Annetje Steenbrink, leidde tot het volgende, via

Please login or register to see this link.

I Dirk Steenbrink, geboren vr-00-1655, trouwt 's-Gravenhage? vr-00-1678 Annetje Keisers, geboren vr-00-1655

Kinderen

1. Elisabeth Steenbrink, geboren 's-Gravenhage vr-00-1678, ondertrouwt 's-Gravenhage 19 april 1698 , trouwt 's-Gravenhage 11 mei 1698 Julius Galmar, geboren vr januari 1678, overleden vr januari 1707, ondertrouwt 's-Gravenhage 10 april 1707 , trouwt 's-Gravenhage 25 april 1707 Pieter Heynes, geboren Brandenburg? (Duitsland) vr-00-1685

2. Koenraad Steenbrink, volgt (II.1)

3. Johannes Steenbrinck, volgt (II.2)

4. Harmanus Steenbrink, gedoopt 's-Gravenhage 20 december 1682

5. Heindrick Steenbrinck, gedoopt 's-Gravenhage 31 december 1687, getuige Cornelis de Groot, Maria van Loon

II.1 Koenraad Steenbrink (ouders onder I), geboren vr-00-1680, begraven 's-Gravenhage 27 oktober 1736, ondertrouwt 's-Gravenhage 4 april 1700 , trouwt 's-Gravenhage, Hoogduitsche kerk 18 april 1700 Heyltje Hoogstraten, geboren 's-Gravenhage? vr-00-1680

Kinderen

1. Anna Steenbrink, gedoopt 's-Gravenhage 1 oktober 1700, getuige Annetje Steenbrink, Lysbeth Hoogstraaten

2. Johannes Steenbrink, gedoopt 's-Gravenhage 1 oktober 1700, getuige Annetje Steenbrink, Lysbeth Hoogstraaten, begraven 's-Gravenhage 18 oktober 1700

3. Johannes Steenbrink, gedoopt 's-Gravenhage 11 november 1701, getuige Elisabeth Hoogstraten, Zwaantje Hagebol, begraven 's-Gravenhage 26 november 1701

4. Johannes Steenbrink, volgt (III.1)

5. Dirk Steenbrink, volgt (III.2)

6. Willem Steenbrink, volgt (III.3)

7. Johanna Steenbrink, gedoopt 's-Gravenhage 7 september 1710, getuige Annetje Steenbrink, Johanna Leysen, begraven 's-Gravenhage 13 januari 1714

8. Harmanus Steenbrink, gedoopt 's-Gravenhage 20 november 1712, getuige Johanna Keysers, begraven 's-Gravenhage 6 januari 1714

9. Hermanus Steenbrink, gedoopt 's-Gravenhage 14 oktober 1714, getuige Hermanus Keyser, Johanna Keysers, begraven 's-Gravenhage 11 augustus 1718

10. Abraham Steenbrink, gedoopt 's-Gravenhage 14 oktober 1716, getuige Annetjen Steenbrink, Johanna Winters, begraven 's-Gravenhage 22 augustus 1718

11. Elisabeth Steenbrink, gedoopt 's-Gravenhage 31 januari 1720, getuige Annetje Steenbrink, begraven 's-Gravenhage 24 september 1725

Julius Galmar?

later toegevoegd:

inschrijfdatum: 00-00-1715

Inschrijfplaats: Lochem

Kerkelijke gemeente: Lochem

Lidmaat of gevormde: Geesken Eekhof

Toegangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke Stand

Inventarisnummer: 1075.2

Pagina: 33

Volgnummer op pagina: 2

Lochem NG doopboek 1686-1691

07.07.1689 Hermannus Eeckhof uijt Lochum sijn sone HENRICK

get. Arent Bornegoor en Jenneken Ross.

26.09.1691 Hermanus Eeckman uijt Lochum sijn dochter GEESKEN

get. Jenneken toe Nijenhuijs, moeder van die craemvrouwe.

Almen NG trouwboek

08.12.1715 Harmannus Eekhof wed. van wilen Hendersken Nienhuis binnen Lochum en

Aeltien Berentsen J.d. van Berent Tenpass uit Verwolde, wonagtig onderAlmen.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Dat is een mooie vondst, Jacqueline.

De ouders van Julius "Galama" zouden dus zeer waarschijnlijk zijn

de bewuste Julius Galmar en Elisabeth Steenbrink.

Volgende week zal ik dat eens nalopen.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Jacqueline en Jan,

ik ben het helemaal met Jan eens, wat een mooie vondst en ik ben ook blij dat Jan het nog eens naloopt.

100 % zekerheid is een grote wens.

Aanvankelijk had ik moeite met de namen Pieter, Hendrina, Elizabeth en Harmina.

Inmiddels constateer ik dat ze wonderwel passen in het plaatje zoals dat inmiddels voor ons ligt.

Het vermoeden dat Julius zijn familie aangesloten kan worden met de aloude Galama uit Friesland lijkt me inmiddels niet meer realistisch, het zal waarschijnlijk een andere familie zijn.

Hoewel, een kleine twijfel blijft.....

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Maikel,

hierbij de ondertrouwinschrijving van

Julius Schalema(n?) en Lijsbet Steenbrinck, dd 19-4-1698

In margine is de trouwdatum in mei gekrabbeld.

Helaas ben ik er niet in geslaagd, om dit echtpaar terug te vinden in de doopboeken.

groeten, Jan.

Please login or register to see this image.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Jan,

opnieuw bedankt en het is niet anders.

Alhoewel ik behoorlijke twijfels heb (ook nu weer) of deze Julius wel tot één van de Galama families hoort, heb ik toch alle gegevens die aangedragen zijn opgeslagen.

Mocht er ooit nog aanwijzingen komen dan heb ik in ieder geval al een mooie basis.

Van iemand die goed is in het lezen van het door Jan geplaatste huwelijk hoor ik nog graag of er werkelijk Schalema(n) gelezen moet worden of staat er wellicht ''van Galema'' ?

Bij Schalema ben ik nog verder van huis geraakt.......

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_sad.png" alt=":(" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Maikel,

er staat 100% zeker Schalema, met misschien nog een N op het eind, maar dat denk ik niet.

Wanneer je Julius Galema hardop uitspreekt, kan het verstaan worden door degene die dat moet opschrijven,

als Julius Schalema; een eenvoudige verklaring. Hij zal dus gewoon Galema geheten hebben.

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Jan,

ik hoopte nog even dat dat 8teken ''van'' betekende maar nu zie ik bij Steenbrink eenzelfde soort ''S''.

Met jouw extra uitleg begrijp ik het en ben ik het met je eens.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hallo Maikel,

nog een aanvulling over Julius junior.

Hij heette inderdaad Julius Galema.

Hij was getuige bij het testament van het echtpaar Joachim Snel en Catrina Lafortuijn

op 14-1-1720 (inv nr 1766 f 242)

Zijn keurige handtekening neemt iedere twijfel weg.

Helaas is dit voor zover ik heb kunnen nagaan zijn enige vermelding in het notarieel archief.

groeten, Jan

Please login or register to see this image.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Jan,

opnieuw bedankt, er staat inderdaad zeer duidelijk Julius Galema.

De aloude ''adelijke'' familie uit Friesland gebruikte vrijwel zonder uitzondering ''van Galama'', een relatie lijkt dan ook nog verder weg dan ooit.

Maar je weet maar nooit, ik houd het scherp in de gaten.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...