Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Huwelijk Jan van den Ecker


Hypo

Recommended Posts

 • Member Group

Ik heb onderstaande huwelijk gevonden in het trouwboek van de Nederlands Hervormde Gemeente te Venlo. De bruid is afkomstig uit Sevenum.

Jan van den Ecker is soldaat in het regiment van Colonel van Brakel.

Kan iemand herleiden waar Jan vandaan komt (ik kan het lezen als van Balkon, van Balkom, van Aalkom?. van Aalkum).

Please login or register to see this link.

Uploaded with

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi  Hypo

Hier komt ie.

Jan van den Ecker jm van Balhorn, soldaat in het regiment van den colonel Brakel, compagnie capitein (st) Haanvolte, en Mechel jansen jd van Seevenum, de H is mij niet helemaal duidelijk, groetjes Paula.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Paula, die kapitein heet Haarsolte. De B van Brakel komt overeen met de B van de plaatsnaam. Balhorn lijkt me niet, ik maak er Balkom van -- dat zou een mij onbekende verbastering van een mij onbekende plaatsnaam kunnen zijn, want als familienaam komt Van Balkom wel degelijk voor!

Petra.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Bij de bruid staat Mechel Jansen jd? (jonge dochter?) van Sevenum (plaats in Noord Limburg)

Derhalve heb ik het vermoeden dat er inderdaad staat Jan van den Ecker jm? (jonge man?) van ?????

Het lijkt mij derhalve dat deze naam een plaats moet zijn. Ik dacht eventueel aan Balkom (het huidige Berlicum?).

Balhorn zou inderdaad kunnen maar dan praat je over een plaats in Duitsland. De tussenvoegsel "van den" wijst niet echt in de richting van Duitsland maar kan in het leger verbasterd zijn.

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De naam van de kapitein zal in werkelijkheid  Haersolte zijn geweest.

Wat is het huwelijksjaar?

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Jacqueline,

Ik kan het op de scan lezen als 1739 of 1759. Aangezien er voor 1759 diverse geboortes zijn, ga ik uit van de trouwdatum van 1739.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi Hypo en Petra

Ik had al een antwoord gegeven maar ik heb waarschijnlijk verkeerd op verzenden gedrukt.

Het moet natuurlijk capitein Haarsolte zijn, het lijkt alsof er Balkom staat, het streepje van de K naar boven is niet te zien dus werd dat voor mij een H, bij de eerste ophaal van de eventuele M staat duidelijk een haaltje naar beneden en los van de rest, dus voor mij te lezen als een R N.

Ik sta open voor verbetering, ik zie het wel van jullie, Groetjes Paula.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo allen,

Het Regiment Nationelen van Welderen nr.6 (Nico S. van Haersolte/Brakel) Infanterie Regiment 622a lag van 1737 tot 1744 in Venlo. Hieronder de eerdere garnizoensplaatsen. (zie

Please login or register to see this link.

)

Garnizoen

1715 Antwerpen, Dendermonde

1716 Axel, Damme, Hulst, Philippine, Sas van Gent

1718 Vlaanderen

1719 Breda

1722 Nijmegen

1725 's Hertogenbosch

1728 Maastricht, Stevensweert

1731 Grave

1737 Venlo

1744 Doornik

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

jd=jonge dochter, dat wil zeggen niet eerder gehuwd geweest

jm= jonge man, dat wil zeggen niet eerder gehuwd geweest

Please login or register to see this link.

geeft bij de familienaam Van Berkom, een toponiem (afgeleid van een plaats of plek) en de spellingsvarianten Balkum en Ballekom.

Jan Clavaux gaf bij een ander onderwerp de bron

Please login or register to see this link.

en daarin staat Balkom=Berlicum, Brabant.

Please login or register to see this image.

berli.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Er staat inderdaad keurig leesbaar Balkom (let op de schrijfwijze van de letter K bij  Brakel daar vlak onder)

Ik sluit me aan bij Ludmilla, dat het daarom Berlicum moet zijn.

Daar woonde inderdaad een familie Van den Ecker,

zie

Please login or register to see this link.

Omdat de naam natuurlijk op diverse manieren werd geschreven, raad ik je aan het

doopboek door te lezen:

Please login or register to see this link.

succes

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

In verband met de eerdere verblijfplaatsen van het garnizoen lijkt Berlicum mij ook het waarschijnlijkst.

Dan zou je denken dat Jan zich in 's Bosch bij het garnizoen heeft aangesloten - tussen 1725 en 1728 dus.

Dit i.v.m. de globale  inschatting van wanneer hij geboren zal zijn.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Allemaal bedankt voor het meepuzzelen.

Jacqueline, als Jan in tussen 1725 en 1728 in dienst is gegaan dan zou de diensttijd ca. 10 tot 15 jaar hebben geduurd. Uitgaande van een dienstleeftijd van 18 jaar zou Jan geboren kunnen zijn tussen 1706 en 1709.

Via BHIC kan ik rond deze tijd geen geboorte vinden van een Jan van den Ecker.

Ik heb wel mogelijke sporen gevonden die wijzen op Schijndel. Daar is sprake van een doop op 16-11-1691 van Joannes van Ecker zoon van Guilelmus Michaelis van Ecker en Anna NN. Bij het huwelijk zou Joannes (Jan) dan 49 jaar zijn. Jan is overleden op 3-12-1788 in Sevenum.

In Limburg is de eerste vermelding van Van den Ecker in het doopboek van Grubbenvorst waar op 21-7-1723 Arnoldus wordt gedoopt met als ouders Michaelis van den Ecker en Joanna van der A. Mogelijk een broer van Jan van den Ecker waarbij het gezin Van den Ecker mogelijk met het garnizoen is meegetrokken.

Alleen het leeftijdsverschil tussen Arnoldus en Joannes (31 jaar) lijkt mij te groot. Ook een huwelijksleeftijd van 49 jaar en een overlijdensleeftijd van 97 jaar lijkt mij voor die tijd vrij hoog.

Rond 1740 wordt het eerste kind geboren. Het jongste kind wordt in 1763 geboren.

Ik denk dat wij eerder moeten zoeken in het doopboek van 1713-1744 waarbij het geboortejaar van ca. 1716 het meest passende lijkt (leeftijd in dienst treden 18 jaar en 5 jaar diensttijd). Ik ga ervan uit dat de diensttijd met het huwelijk is afgelopen en voor het huwelijk toestemming is verleend.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Beste hypo,

er was destijds geen dienstplicht.

Jan was beroepssoldaat. In principe zou hij dat geweest kunnen zijn, tot zijn overlijden,

of tot het moment dat hij werd "afgedankt" wegens ouderdom en/of lichaamsgebreken.

Als alle kinderen in Venlo zijn geboren, zou hij daar bijvoorbeeld al die tijd in garnizoen kunnen hebben gelegen.

Verder is het goed mogelijk, dat hij kort voor zijn huwelijk in dienst is getreden; dus op het moment, dat hij een

vaste baan had. Hij zou dus ook rond 1720 kunnen zijn geboren.

Soldaten met een vaste standplaats werden aangemoedigd een gezin te stichten; dat bevorderde hun stabiliteit en

maakte ze ook financieel afhankelijk, in een tijd waarin desertie voor het leger een flink probleem was.

Dit lijkt me een redelijke kandidaat:

Kind Joannes van den Acker

Vader Guilhelmi Gerrats van den Acker

Moeder Joanna

Getuige Antonius Joannes Verhoven

Getuige Joanna Gerrats

Religie RK

Plaats Berlicum

Plaats doop Berlicum

Datum doop 15-07-1717

Deel Rooms-Katholiek doopboek

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Jan,

Het oudste kind kan in Venlo geboren zijn. Hiervan kan ik geen aantekening vinden. De overige 9 kinderen, de eerstvolgende in 1744 zijn allen in Sevenum Gedoopt. Jan van den Ecker was landbouwer in Sevenum. Vandaar mijn vermoeden dat Jan soldaat was tot het huwelijk. Bij de doop van het 2e kind is Arnoldus van den Ecker getuige.

Vandaar het vermoeden dat Jan (getrouwd in Venlo) en Arnoldus (gedoopt in Grubbenvorst) broers van elkaar zijn. Daarnaast zijn er nog Gerardus van den Ecker en Petrus van den Ecker opgetreden als getuigen bij de doop van de kinderen van Jan.

Ik denk dat je met de Joannes van den Acker op het goede spoor zit.

Op 10-9-1726 wordt een Gerardus van den Acker gedoopt met als vader Gile van den Acker en moeder Joanne Claessen van der Aa. Getuigen zijn Adam Claessen van der Aa en Henrica Jansen van den Acker.

Op 14-11-1719 wordt een Petrus van den Acker gedoopt met als vader Gile Gerits van den Acker en moeder Joanna Klaessen. Getuigen zijn: Joannes Peters en Michiel Delissen.

Het enige dat mij dan nog bevreemd is dat de kinderen worden Rooms-Katholiek worden gedoopt en het huwelijk plaats vindt voor de Nederlands Hervormde Gemeente. De bruid Mechel Jansen komt uit Sevenum en is eveneens katholiek gedoopt.

Kan dit te maken hebben met het feit dat huwelijke binnen het garnizoen zelf werden gesloten?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Beste Hypo,

RK huwelijken waren destijds in Venlo niet rechtsgeldig (wel in kleinere plaatsen in de omgeving overigens)

Vandaar het huwelijk voor de Nederduits Hervormde kerk, die staatskerk was (en het in feite nog steeds is;

het staatshoofd wordt gekroond in de NH kerk)

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik probeer het te blijven volgen, de inbreng van anderen brengt je al verder.

Is het mogelijk een samenvatting te maken van de gegevens die nu bekend zijn? 9 kinderen en data worden dan duidelijk.

Je komt in een periode dat er alleen patroniemen staan, vernoemingen naar ouders, dus "echte" achternamen ontbreken, met zoeken moet je daar op letten.

Je schrijft: Jan van den Ecker was landbouwer in Sevenum; denk er aan dat er ook andere bronnen zijn dan de DTB-boeken. Misschien komt hij voor als landeigenaar of pachter in een van de andere bronnen, notariele- of belastingregisters.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi allemaal,

Bedankt voor het meepuzzelen met mijn stamboom. Op basis van jullie hulp kan ik mijn stamboom weer aanvullen en ben ik weer een stap verder. Waarschijnlijk zitten wij met Berlicum in de goede richting.

In het archief van Eindhoven heb ik eveneens een spoor gevonden naar vermoedelijk Berlicum. Op 20-10-1760 trouwt in Mierlo (DTB Mierlo inv.nr. 65.3 , folio 115) een Martinus van den Ecker met Catharina Manders. Martinus is afkomstig uit ………… Balcom.

Hierbij het verhaal zoals het ik het nu inschat:

Op 27-7-1709 vindt het huwelijk plaats tussen Giele Gerrats van den Acker en Joanna Claesse van der Aa in Berlicum. Giele Gerrats van den Ecker is vermoedelijk een zoon van Gerard van den Acker getuige de 2e voornaam.

Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren.

1) Op 16 mei 1712 ziet Nicolaus (in latere huwelijken wordt gesproken over Nicolaus Gilens of Claas Giele) van den Acker het levenslicht in Berlicum. Het 1e huwelijk vindt plaats op 13-2-1735 in Nuland waar Nicolaus trouwt met Gijsberta Wilhelmi Hoogenhoff. Uit dut huwelijk wordt 1 dochter geboren Mechtildis (op 5-3-1744). In 1745 trouwt Nicolaas voor de 2e keer met Maria Toone Grinsven. Dit huwelijk vindt plaats in Berlicum op 24-7-1745.  Op 29-8-1778 trouwt Nicolaus, voor de 3e keer, in Berlicum met Margreta Jan Dirks Beekveld.

2) Op 29-1-1714 wordt in Berlicum het eerste meisje geboren. Zij krijgt de naam Maria van den Acker.

3) Op 15-7-1717 ziet Joannes het levenslicht, eveneens in Berlicum. Waarschijnlijk wordt Joannes (Jan) rond 1736 (op 18 jarige leeftijd) soldaat in het Regiment Nationelen van Welderen nr.6 Infanterie Regiment 622a onder leiding van capitein Van Haarsolte en colonel Brakel. Dit regiment is op dat moment gelegerd in Grave. In 1737 vertrekt dit regiment naar Venlo waar Joannes een relatie krijgt met Mechel Jansen uit Sevenum. Zij trouwen op 5-7-1739 voor de Nederlands Hervormde Gemeente te Venlo Joannes trouwt dan als Jan van den Ecker. Dit zou een vruchtbare huwelijk worden gezien de 10 kinderen die zij krijgen. Waarschijnlijk vertrokken zij na het huwelijk naar Sevenum waar Joannes het leven verder oppakt als landbouwer. Volgens de beestenschat 1756 van Sevenum bezet Joannes op dat moment 1 koe. Waarschijnlijk ging het boerenleven niet al te rooskleurig want in 1765 bezat Joannes nog steeds 1 koe.

Volgens de lijst beestenschat 1784 bezat zoon Peter 1 koe en 2 ganzen. Intussen heeft Jan zijn bezit uitgebreid met 3 ganzen. Op 3-12-1788 overlijdt Jan in Sevenum. Hij wordt 71 jaar oud.  Zijn vrouw Mechtildis volgt Jan 3 jaar later op 27-10-1791. Zij wordt 72 jaar oud.

Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:

I) Petrus - geboren rond 1740 geboorteplaats onbekend. Dit zou Venlo of Sevenum kunnen zijn – overleden op 29-4-1810 in Sevenum)

II) Michael – geboren in 1744 in Sevenum (doopgetuigen Arnoldus v.d. Ecker, Gertrudis (Gertje) Thyssen en Martinus Frencken) en overleden op 5-5-1799 in Sevenum)

III) Catharina – geboren op 6-9-1747 in Sevenum (doopgetuigen Leonardus Janssen en Petronella Linders (Petronella Clouten) en begraven op 18-8-1754

IV) Hermanus – geboren op 6-4-1750 in Sevenum (doopgetuigen Joh. Faessen en Elisabeth Renckens) en begraven op 23-2-1752 in Sevenum

V) Joannes – geboren op 6-4-1750 in Sevenum (doopgetuigen Gerardus v.d. Ecker en Gertrudis Thyssen) begraven op 13-1-1752 in Sevenum.

VI) Joanna - geboren op 28-6-1753 in Sevenum (doopgetuigen Gerardus  Nabben, Gerardus  Van Den Ecker en Elisabeth  Chrijstiaens). Overlijden is onbekend.

VII) Ida – geboren op 4-2-1755 (doopgetuigen Gerardus  Nabben, Joanna  Linders en Gerardus  Van Den Ecker). Overlijden onbekend.

VIII) Catharina – geboren op 11-8-1757 in Sevenum (doopgetuigen Gerardus  Nabben, Segerus  van der Linden, Sibilla  Kersten en Maria  Kersten) en begraven op 9-6-1796 in Sevenum

IX) Jacobus – geboren op 14-5-1760 in Sevenum (doopgetuigen Gerardus  Nabben, Mathias  Linders en Petronella  Kerstjens). Overlijden onbekend.

X) Gertrudis – geboren op 24-7-1763 in Sevenum (doopgetuigen Helena  Kersten, Maria  Hermans en Petrus Van Den Ecker) en overleden op 2-5-1841 te Broekhuizenvorst.

4) Op 14-11-1719 wordt Petrus van den Acker geboren in Berlicum. Verdere gegevens zijn nog niet bekend.

5) Op 21-7-1723 vindt er een bijzondere gebeurtenis plaats. Op dat moment wordt Arnoldus geboren in Grubbenvorst en aldaar gedoopt met als doopgetuigen Porters en Joanna  Adams. Vervangende doopgetuigen: Jacomina  Willers en Theodorus  Cuypers. Vermoedlijk zijn Giele en Joanna naar Venlo afgereisd om zoon Jan te zien. Op 3-2-1759 vindt in Berlicum een huwelijk plaats tussen Nol Giele Akker en Anneke Dirks Helvort uit Middelrode. Hierbij kan Nol staan voor Arnoldus en Giele voor de vader van Arnoldus. Naar alle waarschijnlijkheid is Nol Giele Akker dus een zoon van Giele van den Acker en Joanna van der Aa.

6) Op 10-9-1726 wordt zoon Gerardus geboren. Ditmaal is de geboorte weer in Berlicum.

7) Als laatste wordt weer een meisje geboren genaamd Anne op 5-4-1730 in Berlicum.

Is nog een vraag:

Op 30-4-1691 wordt in Berlicum een meisje geboren met de naam Machtildis van den Acker. Als vader staat vermeld Gerardi Gilis van den Acker en als moeder Joanna Nn.

Vermoedelijk zijn Gerardi Gilis van den Acker en Joanna Nn de ouders van Giele Gerrats van den Acker.

Dit betekend dat de volgende stamreeks:

1. Gilis van den Acker (overgrootvader van Jan van den Acker/Ecker)

2. Gerardi Gilis van den Acker (grootvader van Jan van den Acker/Ecker)

3. Giele Gerrats van den Acker (vader van Jan van den Acker/Ecker)

4. Joannes (jan) van den Acker/Ecker

Ik ga er dus vanuit dat de 2e voornaam duidt op de vader van het desbetreffende kind. Dit zie je ook weer terug in het huwelijk van de zoon Nicolaus (trouwt als Nicolaus Gilens en Claas Giele) en de zoon Arnoldus (trouwt als Nol Giele). Kunnen jullie mijn gedachtegang delen?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Hypo,

je veronderstelling lijkt me volkomen correct.

Dat Gerard Gielisz van den Acker de vader was van Giel Gerardsz van den Acker ligt zeer voor de hand.

Blijkbaar ben je nog niet zo lang bezig, omdat je sommige dingen niet weet.

De tweede voornaam, zoals jij dat noemt, noemen we in de genealogie een patroniem*.

Een erg handig hulpmiddel, omdat Gerard Gielisz mogelijk ook zonder zijn "achternaam" Van den Acker

vermeld zou kunnen zijn.

Mogelijk is deze "achternaam" (wellicht een bijnaam) tijdens zijn leven ontstaan, bijvoorbeeld als aanduiding

van de plaats waar hij woonde, en misschien om verwarring te voorkomen met een andere Gerard Gielisz in het dorp..

Het is dan ook niet juist om zijn veronderstelde vader al bij voorbaat aan te duiden als een Van den Acker.

Verder is het gebruikelijk, dat je een keihard bewijs vindt voor de afstamming Giel Gerardsz - Gerard Gielisz.

Dat zal wel lukken.

Veel succes, je bent op de goede weg!

* zie hier een uitleg:

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

P.S.

bij het zoeken naar de naam Giel moet je ook bedacht zijn

op de variatie Michiel, en op de latijnse vorm Egidius/Aegidius,

op Guilhelmus (wat eigenlijk latijn voor Willem is!) en op de variatie Dielis/Dillis/Delis.

Ik heb wat zitten kijken in de doop- en trouwboeken van Berlicum,

en heb gezien, dat je er nog wel het een en ander te vinden is vóór 1725.

Het spoor voert verder naar Schijndel.

Ik gun je het plezier, om dat zelf te vinden.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...