Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Digitaal Kerkarchief van 12 plaatsen


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 20 oktober 2011 geplaatst op

Please login or register to see this link.

Wijmbritseradeel ( Trouwen Gerecht en de Dorpsrechter) 1758-1811

Dantumadeel ( Trouwen Gerecht ook Doopsgezinden) 1796-1805

Goënga-Gauw-Offingawier

het Kerkarchief en Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten  1667-1918

St. Nicolaasga (Hervormd en Katholiek),

het Kerkarchief en Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten 1613-1936

Tjerkgaast,Doniaga, Idskenhuizen, en Legemeer

het Kerkarchief en Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten 1613-1936

Birdaard en Janum

het Kerkarchief en Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten 1645-1923

Met 4817 gefotografeerde pagina’s

Verder;

Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken,

Armvoogdij, Diaconierekeningboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken,

Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz.

van onderstaande kerkelijke gemeenten

zijn nu totaal ca. 174.100 gefotografeerde bladzijden

zie

Please login or register to see this link.

Achlum-Hitzum 1656-1934

Birdaard en Janum 1645-1796 

Blija en Hogebeintum 1611-1980

( Trouwen Gerecht ook Doopsgezinden) 1796-1805

Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898

Dokkum DTB

Dongjum-1671-1970

Donkerbroek en Haule-1701-1946

Ferwerd-1654-1958

Goënga, Gauw, Offingawier 1667-1916

Hallum-1532-1934

Heeg-1594-1915

Herbaijum-1730-1903

Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848

Joure-1802-1856

Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

Marrum-Westernijkerk-1619-1962

Midlum 1605-1970

Minnertsga 1655-1882

Olde en Nijeberkoop-1714-1812

Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812

Peins en Zweins 1653-1971

Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

Schalsum 1636-1971

Ried en Boer 1614-1972

Sloten 1594-1934

Tjerkgaast, Doniaga, St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Legemaar 1613-1812

Tzum (Tjum) 1634-1909

Wanswerd en Jislum 1686-1977

Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

Wijmbritseradeel ( Trouwen Gerecht en de Dorpsrechter) 1758-1811

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 226.275 familienamen,

ook uit andere Provincies, en ca. 174.100

gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...