Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Raadsel Adriana van Belle.


hooneytunes

Recommended Posts

  • Member Group

Beste mede-genealogen,

Ik loop tegen een raadsel aan. Adriana van Belle wordt geboren op 29 juli 1869 in Hoeven. Zij trouwt, 16 december 1895, in Breda met Adrianus de Hoon.

Bij dit huwelijk worden drie voorkinderen erkend, te weten: Dymphna van Belle, geboren 4 december 1888, Petronella van Belle, geboren 12 oktober 1893 en Helena van Belle, geboren 18 januari 1895 (overigens alle drie geboren te Oud-Gastel). Van al deze drie kinderen worden de vader(s?) niet benoemd bij de aangifte bij de Burgerlijke stand.

Voor haar huwelijk met Adrianus de Hoon is zij vier keer (ongehuwd, nota bene) zwanger geweest. Behalve voornoemde kinderen zijn er ook: Petrus van Belle, geboren 30 juli 1891 (overleden 19 maart 1892), en Maria van Belle (tweelingzus van Helena), geboren 18 januari 1895, overleden 24 juni 1895 (te Breda). Evenmin zijn de vaders hiervan bekend.

Nu ken ik Oud-Gastel als een vrij kleine gemeenschap (zelf kom ik uit Breda). Een 'voorkind' was niet vreemd (of het werd geaccepteerd, (na veel cynisme) of de aanstaande moeder was "naar een tante in Maastricht" ;-) en vaak was zo'n meisje dan bijvoorbeeld in Moederheil). Dus één zwangerschap kan ik mij nog voorstellen. Een tweede ongehuwde zwangerschap kan ik mij, in een dergelijke samenleving, al moeilijker voorstellen. Maar vier?

In onze huidige tijd zouden wij dit heel normaal vinden, maar in een eind negentiende-eeuwse context komt dit toch wel vreemd over. Zeker, en ik herhaal mij zelf, in een dergelijke kleine Rooms-katholieke omgeving.

Vandaar mijn vragen: wat zou hier gebeurd kunnen zijn? En, vooral, in welke archiefonderdelen zou ik moeten zoeken om dit verhaal compleet te krijgen?

Met vriendelijke groet,

Rob de Hoon

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Rob, ik heb weinig ervaring met het katholieke leven in het zuiden des lands. Maar als zoiets hier in het Noorden voorviel, was er inderdaad een duidelijke reden voor. Bijna altijd betrof het dan een stel dat - als ware het een normaal huwelijk - samenwoonde, maar niet wettig kon trouwens wegens een of ander beletsel (de echtgenoot kon een eerdere echtgenote in een krankzinnigengesticht hebben, of de vader van de vrouw weigerde elke medewerking).

In het begin van de 19e eeuw werd de vader van zulke kinderen soms nog wel in de akte vermeld, later werden de ambtenaren strikter en deden ze dat niet meer. Wel gaf de feitelijke vader de kinderen soms zelf aan.

De enige methode die ik kan bedenken: àlles nalopen. De BS-akten helemaal uitbenen (wie waren de aangevers en getuigen, staat er een geboorte-adres bij?).  Het bevolkingsregister uitspellen (wie woonde waar en wanneer). De vernoeming analyseren (zijn er kinderen naar de familie van Adrianus vernoemd?). Kijken of er geboorteadvertenties waren (maar dat zal wel niet). En vooral ook: het doopboek nalezen (als je dat te pakken kunt krijgen) om te zien wat de pastoor opschreef. Die was niet aan regels gebonden en noemde nog wel eens een vadersnaam die niet in de geboorteakte stond!

Misschien kan iemand anders nog meer mogelijkheden bedenken? Succes gewenst,

Petra.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Er waren in die tijd toch ook wel dames "van losse zeden" of mensen die zich af zetten tegen de gevestigde maatschappij

Visser

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

De religie zal zeker meespelen, hoe ging men om met een ongehuwde dochter die zwanger is? Ook de periode en de streek zal daarin een rol hebben.

Van Neeltje van Santen uit Beusichem is een vonnis bekend wegens beschuldiging van hoererij. Ze had twee onechte kinderen (een zoon en een dochtertje, waarvan ze de naam van de vader niet wilde noemen). Ze kwam ook niet op de rechtszitting. In 1752 werd ze verbannen uit het Graafschap Buren.

Please login or register to see this link.

kreeg ongehuwd 16 kinderen tussen 1812 en 1832, ander geloof, grote stad. Bij onderzoek bleek dat er rond haar familileden, zoals haar zus, ongehuwd kinderen kregen, voorkinderen, en trouwden daarna alsnog. Of met de verwekker van de voorkinderen, of met een andere man. Anna Christina echter had een zwak voor mannen, zelfs toen ze in de Armenkolonie was opgenomen en werd ondergebracht bij een echtpaar, diende de vrouw daarvan een klacht over haar in, Anna Christina zat achter haar man aan. Ze werd verplaatst naar de gevangenafdeling waar ze overleed. Twee van haar kinderen trouwden een neef/nicht, je komt vreemde situaties tegen in dit onderzoek. De familie was vermogend of trouwde een vermogende partner, Anna Christina was straatarm.

Een mogelijke vader is bij geen van de kinderen vast kunnen stellen, de gewone vernoemingen, mogelijk een aangever die op een zelfde adres woont, of gewoon iemand van de straat.

Er zitten best we veel situaties in mijn bestand, waar je wel met enige zekerheid kan zeggen wie de natuurlijk vader van de kinderen zou kunnen zijn geweest. Een DNA-test was er nog niet.

In de situatie van Adriana van Belle heeft Petra al tips gegeven: alles nazoeken wat je kunt vinden. Waar woonde ze, wie woonde er nog meer op dat adres (werkgever? knecht?), was ze een kind uit een groot gezin, werden de kinderen door moeder opgevoed of door een familielid, hoe waren de leefomstandigheden, woonadressen, komt er een naam in de aangiften vaker voor, wie was dat, etc.

Adriana was net 19 toen ze beviel van haar eerste kind en 26 toen ze trouwde. Hij zal niet de natuurlijk vader zijn geweest, de kinderen werden bij het huwelijk gewettigd en niet erkend.

Dit kan een heel leuk onderzoek zijn. Hou je ons op de hoogte?

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Lees ook

Please login or register to see this link.

Als ik dat eerder had geweten had ik alleen mijn reactie geplaatst, als je dat had laten weten, wel zo netjes.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_sad.png" alt=":(" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hoi Rob,

Ondekte vandaag een huzaar, die in 1901 3 zonen van dezelfde moeder, geboren in resp 1895, 1897 en 1900, officieel erkend bij de BS. In 1902 een 4de zoon erkend en uitueindelijk in 1904 met de moeder van deze 4 zonen trouwt.

Waarom deze volgorde en over een tijdsduur van 9 jaar?

Zo zie je maar.

McMelloW

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Allereerst: bedankt voor jullie reacties.

De enige methode die ik kan bedenken: àlles nalopen. De BS-akten helemaal uitbenen (wie waren de aangevers en getuigen, staat er een geboorte-adres bij?).  Het bevolkingsregister uitspellen (wie woonde waar en wanneer). De vernoeming analyseren (zijn er kinderen naar de familie van Adrianus vernoemd?). Kijken of er geboorteadvertenties waren (maar dat zal wel niet). En vooral ook: het doopboek nalezen (als je dat te pakken kunt krijgen) om te zien wat de pastoor opschreef. Die was niet aan regels gebonden en noemde nog wel eens een vadersnaam die niet in de geboorteakte stond!

Misschien kan iemand anders nog meer mogelijkheden bedenken? Succes gewenst,

Petra.

De eerste aangifte werd gedaan door de vader van Adriana. De tweede door de moeder. Dit vond ik al opmerkelijk omdat meestal de aangifte van een geboorte door een man werd gedaan (veelal de vader) en indien het een vrouw was, was dat de obstetrice. De getuigen verschillen veelal, meestal waren dat of  “arbeidersâ€, of de veldwachter en de gemeentebode.

De namen leiden evenmin tot een oplossing; het eerste kind wordt genoemd naar de moeder van Adriana. De verdere kinderen kan ik, qua naam, niet echt plaatsen. Het eerste mannelijke kind uit het huwelijk van Adriana van Belle en Adrianus de Hoon wordt genoemd naar de vader van Adriana: Leopoldus.

De kinderen zijn allemaal geboren in het ouderlijk huis van Adriana (Oud-Gastel, Wijk E, nummer 122).

Zowel Adriana van Belle als Adrianus de Hoon worden in bevolkingsregisters aangemerkt als Rooms-katholiek.

Al met al: ik loop geheel vast. Ik zou nog het RK-doopboek van Gastel kunnen proberen. Maar, en dat is mijn primaire vraag, kunnen jullie mij nog meer bronnen aanraden?

Met een zeer vriendelijke groet,

Rob

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...