Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Digitaal Kerkarchief van Dokkum


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 17 september 2011 geplaatst op

Please login or register to see this link.

het Kerkarchief van Dokkum 

Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten

Hervormd,  Katholiek en Mennonietsgezinden 1605 – 1829.

Met 8678 gefotografeerde pagina’s

Verder;

Dopen, Trouwen, Lidmaten, Overlijden en Begraven,

Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken,

Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen,

enz. van onderstaande kerkelijke gemeenten

zijn nu totaal ca. 169.284 gefotografeerde bladzijden

zie

Please login or register to see this link.

Achlum-Hitzum 1656-1934

Birdaard en Janum 1645-1796  (volgt op kort termijn)

Blija en Hogebeintum 1611-1980

Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898

Dokkum DTB

Dongjum-1671-1970

Donkerbroek en Haule-1701-1946

Ferwerd-1654-1958

Hallum-1532-1934

Heeg-1594-1915

Herbaijum-1730-1903

Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848

Joure-1802-1856

Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

Marrum-Westernijkerk-1619-1962

Midlum 1605-1970

Minnertsga 1655-1882

Olde en Nijeberkoop-1714-1812

Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812

Peins en Zweins 1653-1971

Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

Schalsum 1636-1971

Ried en Boer 1614-1972

Sloten 1594-1934

Tjerkgaast Cum annexis  met Doniaga, St. Nicolaasga,

Idskenhuizen en Legemaar 1613-1812 (volgt op kort termijn)

Tzum (Tjum) 1634-1909

Wanswerd en Jislum 1686-1977

Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 220.260 familienamen,

ook uit andere Provincies, en ca. 169.284

gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...