Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

koppeling van bronnen


Douwe

Recommended Posts

  • Member Group

Beste Speurders,

Ik ben benieuwd wie bij zijn genealogisch onderzoek gebruikt maakt van het systeem van de koppeling van de geraadpleegde bronnen.

De huidige techniek maakt dit nu goed mogelijk.

Om te begrijpen wat ik hiermee bedoel, kunt u een voorbeeld vinden van deze werkwijze op de site tjaart-egge.nl

Bij ons onderzoek en streven om een goed beeld te krijgen van de bewoners van de 29 dorpen in de grietenij Wonseradeel in de 18e eeuw hebben wij gebruik kunnen maken van drie belasting bronnen uit de archieven van de gemeente Wonseradeel.

1o De Personele kohieren Wonseradeel 1689-1794, te lezen als een bevolkingsregister, tevens vermogensregister.

2o Het meer bekende Quotisatiekohier 1749 van Wonseradeel.

3o Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.

Het geheel geeft een onverwacht interessant beeld.

Zo is het mogelijk om b.v. om het aantal bewoners per dorp te registreren en het aantal geallimenteerden.

Zie de tab grafieken.

Ik ben benieuwd hoe u de daling van het aantal gezinshoofden in Arum in 1750 gaat verklaren.

Wij hebben de bronnen eerst fotografisch vastgelegd, dit bevordert de toegankelijkheid en voorkomt beschadiging van de oude documenten.

Daarna de personen vastgelegd in een database en de personen uit de bronnen van een persoonsnummer voorzien.

De volgende stap was het maken van een algemeen register met persoonsnummer en woonplaatsen.

Door dit systeem kunnen we het identificatie probleem van de Jan Jansens en de Douwe Douwes in de zelfde woonplaats, en onbekende registratie na verhuizing meestal voorkomen.

Wij zijn benieuwd naar uw oordeel.

We hopen dat u even gaat grasduinen op tjaart-egge.nl en een ervaring rijker wordt.

Douwe Meinderts Bonnema

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...