Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Digitaal Kerkarchief van Tzum (Tjum)1634-1909


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 5 augustus 2011 op

Please login or register to see this link.

Geplaatst het Kerkarchief van Tzum (Tjum)1634-1909

Met  8678 gefotografeerde pagina’s

Dopen, Trouwen, Lidmaten, Overlijden en Begraven, Rekeningboeken, Armvoogdij,

Diaconierekeningboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken,

Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen,

enz. van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 160.606 gefotografeerde bladzijden

zie

Please login or register to see this link.

Achlum-Hitzum-1656-1934

Birdaard-1645-1796 

Blija en Hogebeintum 1611-1980

Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898

Dokkum DTB (Volgt is in bewerking)

Dongjum-1671-1970

Donkerbroek en Haule-1701-1946

Ferwerd-1654-1958

Hallum-1532-1934

Heeg-1594-1915

Herbaijum-1730-1903

Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848

Joure-1802-1856

Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

Marrum-Westernijkerk-1619-1962

Midlum 1605-1970

Minnertsga 1655-1882

Olde en Nijeberkoop-1714-1812

Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812

Peins en Zweins 1653-1971

Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

Schalsum 1636-1971

Ried en Boer 1614-1972

Sloten 1594-1934

Tjerkgaast-1772-1812

Tzum (Tjum) 1634-1909

Wanswerd en Jislum 1686-1977

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 220.260 familienamen,

ook uit andere Provincies, en ca. 160.606

gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 5 augustus 2011 op

Please login or register to see this link.

Geplaatst het Kerkarchief van Tzum (Tjum)1634-1909

Met  8678 gefotografeerde pagina’s

Dopen, Trouwen, Lidmaten, Overlijden en Begraven, Rekeningboeken, Armvoogdij,

Diaconierekeningboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken,

Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen,

enz. van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 160.606 gefotografeerde bladzijden

zie

Please login or register to see this link.

Achlum-Hitzum-1656-1934

Birdaard-1645-1796 

Blija en Hogebeintum 1611-1980

Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898

Dokkum DTB (Volgt is in bewerking)

Dongjum-1671-1970

Donkerbroek en Haule-1701-1946

Ferwerd-1654-1958

Hallum-1532-1934

Heeg-1594-1915

Herbaijum-1730-1903

Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848

Joure-1802-1856

Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

Marrum-Westernijkerk-1619-1962

Midlum 1605-1970

Minnertsga 1655-1882

Olde en Nijeberkoop-1714-1812

Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812

Peins en Zweins 1653-1971

Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

Schalsum 1636-1971

Ried en Boer 1614-1972

Sloten 1594-1934

Tjerkgaast-1772-1812

Tzum (Tjum) 1634-1909

Wanswerd en Jislum 1686-1977

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 220.260 familienamen,

ook uit andere Provincies, en ca. 160.606

gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...