Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Willem Zondervan (geb ca 1762) - gegevens voor 1797 gezocht


Ozlady

Recommended Posts

 • Member Group

Ik zoek gegevens betreffende het leven van Willem Zondervan voordat hij naar Harlingen verhuist. Dit is er bekend:

Willem (Bastiaans?) Zondervan (geb ca 1762 – ovl 26-10-1827 Harlingen), Schipper,Kastelein,Koopman

Trouwt  #1

Met Maria of Marijke Jans (verder geen gegevens bekend)

Hun kind: Maria Willems Zondervan (ca 1789 Enkhuizen – 18-12-1830 Harlingen). Zij trouwt met Jappe Ruurds van Veer.

Trouwt  #2

Op 19-08-1810 Harlingen met Louisa Soldan/Zultan (8-10-1775 Leeuwarden – 26-07-1855 Leeuwarden), kasteleinse, schipperse

Louisa Soldan is Luthers gedoopt en het echtpaar trouwt zowel Luthers als hervormd.

Hun kind:  Bastiaan Zondervan (19-05-1812 Harlingen – 24-04-1825 Harlingen)

Willem legt op 16 november 1797 een eed af volgens het burgerboek van Harlingen en zou te Enkhuizen zijn geboren.  In zijn overlijden staat echter vermeld dat hij in “Slijdrecht†is geboren.

NB

Volgens de memorie van successie zou er zelfs nog een eerder huwelijk zijn geweest. Dit moet volgens mij hebben plaatsgevonden voordat hij naar Friesland is gegaan.

Op de site www.kleinekerkstraat.nl wordt nog over een zoon Christiaan Z geb 1801 gesproken, maar ik betwijfel of Willem inderdaad de vader was. Louisa trouwt nl in 1804 ook nog met ene Frederik Webber. Ik denk dat Christiaan gewoon de naam van zijn stiefvader heeft gekregen wanneer iedereen in 1811 een achternaam moet kiezen. Christiaan is trouwens geboren 8-03-1801 Harlingen en ovl 20 jul 1880 Harlingen en trouwt in 1827 met Margaretha Catharina de Groot geb ca 1805 Utrecht, ovl onbekend  (waren er kinderen uit dit huwelijk?)

Sylvia

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Beste Skippy,

ik zou je zo graag willen helpen, helemaal omdat jij altijd zo enorm veel gegevens boven tafel krijgt (denk aan Sjoerd uit Workum - ben druk aan het verwerken). Maar het slaagt me niet in dit geval iets terug te doen.

Ik heb voor je de weesvoogdbenoemingen van Harlingen doorgenomen, in de hoop iets over boedelzaken te vinden. Niets dus.

Ik ben het met je eens dat Christiaan een "aangenomen" zoon is, onecht kind van zijn echtgenote Louiza Soldan. Van haar één enkel wapenfeitje gevonden: Zij wordt als getrouwde vrouw, wonend aan de Noorderhaven, lid op belijdenis op 29 juli 1817. Rijkelijk laat dus. Wel aardig is dat op diezelfde datum Theodora Soldan, in de Kerkstraat, ook getrouwde vrouw, lidmaat wordt. Haar man: Willem Hendrik Versteeg, het huwelijk te Leeuwarden, waar hij in garnizoen ligt. Beide ouders Soldan te Harlingen overleden:

Please login or register to see this link.

Meer heb ik jammer genoeg niet, groetjes,

Andries.

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Sylvia,

Als ik zijn overlijdensakte bekijk zou hij geboren kunnen zijn in Sliedrecht. Helaas vind ik in deze plaats rond die periode geen doop van enige Zondervan of Sondervan. In de nabijgelegen stad Dordrecht waren wel families met deze familienamen woonachtig.

Men kan ook eens contact opnemen met Historische Vereniging Sliedrecht. Ze bezitten enorm veel genealogische gegevens, zowel DTB's, BS, kwartierstaten, genealogieën enz. Niet alleen van Sliedrecht, maar ook van omliggende plaatsen.

info@historie-sliedrecht.nl

Weet niet of men snel antwoord zal krijgen in verband met de vakantieperiode en hun "home" Het Onderhuys in de maanden juli en augustus dicht is.

mvg, Masje II

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Sylvia, een spontane reactie (maar ik heb niks met Zuid-Holland, dus het is praten in de ruimte):

"Zondervan" lijkt me een in 1811 aangenomen achternaam. Betekent: "zonder achternaam", want een "van" stond toen voor familienaam. Een soort grapje... net als Naaktgeboren e.d.

Je zult dus naar een Willem moeten (laten) zoeken, ca. 1762 geboren in hetzij Sliedrecht, hetzij Enkhuizen. En zo te horen liefst eentje met een Bastiaan als vader, maar alla: als je alle Willems te Sliedrecht anno 1761-1763 meepakt -- desnoods 1760-1765 -- krijg je misschien inspiratie.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De Zondervans van Friesland begonnen pas in 1811 met de Zondervan achternaam, maar de S/Zondervans afkomstig van Zuid Holland gebruikten de naam al regelmatig voor 1811. NB Vondelingen konden deze naam ook toegewezen worden.

In Dordrecht was er inderdaad een familie Zondervan ie de nazaten van Frank ZONDERVAN (geb ca 1737 Alblasserdam , zoon van Arij Zondervan en Neeltje Bezemer) en Cornelia Goeree (geb ca 1746 Barendrecht). Hun kinderen worden ca 1790 nog te Hendrik-Ido-Ambacht gedoopt, maar uiteindelijk eindigt de familie in Dordrecht. Willem Bastiaans is dan al verscheidene jaren in Harlingen.

In Zuid Holland zijn er zover als ik weet ook nog:

1 - De nazaten van Arij Goverdsen Zondervan en Neeltje Pieters Mes – afkomstig van o.a. Ouderkerk a/d Ijssel, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel

2 - De nazaten van Arij Goverts Zondervan en Annigje Flores Mes – afkomstig van o.a. Ouderkerk a/d Ijssel, Krimpen a/d IJssel

3 - De nazaten van Leendert en Niesje Zondervan – afkomstig o.a. Hardinxveld

De enige keer dat ik in diezelfde tijd een kind met de naam Bastiaan heb gezien is deze:

Dopeling Bastiaan MOETHAAR

Vader Thomas MOETHAAR

Moeder Neeltje ZONDERVAN

Plaats IJsselmonde

Datum doop 10-02-1790

Geboortedatum 05-02-1790

Ik heb deze Neeltje Zondervan nog niet verder onderzocht en weet daardoor nog niet waar zij toe behoort.

Het is wel frustrerend dat er nergens in Sliedrecht en/of Enkhuizen de dopen van Willem en zijn dochter en zijn (2?) huwelijken te vinden zijn, want het zou zo mooi zijn als ik hem ergens aan de al bekende families zou kunnen koppelen.

Sylvia

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Hallo Sylvia,

Wanneer ik de volgende keer naar het archief ga, neem ik je vraag of Willem [bastiaanse] ZONDERVAN misschien rond 1762 in Enkhuizen is gedoopt wel mee. Ik ga waarschijnlijk pas weer in augustus.

Nog een algemene opmerking:

De naam Naaktgeboren is niet vanwege de door Napoleon ingevoerde verplichte familienaam, Naaktgeboren bestond al veel eerder. Het is een zeer hardnekkig onjuist feitje, ben ik bang.

Citaat
Deze onjuiste voorstelling van zaken blijft vooral levend omdat hij een heroïsch element bevat: men trachtte Napoleons voorschriften te ondermijnen en te bespotten door een rare naam aan te nemen, bijvoorbeeld Naaktgeboren of Poepjes (die twee namen komen altijd naar voren als het daarover gaat). Aan het begin van de 19e eeuw, toen Nederland door de Fransen was bezet, hadden de meeste inwoners echter al een familienaam. Ook de naam Naaktgeboren bestond al en de naam Poepjes, die in 1811 in Friesland door een tweetal families werd aangenomen, was in die omgeving toch ook al bekend voordat Napoleon op het toneel verscheen.

Lees er meer over op: 

Please login or register to see this link.

Groeten

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

De doop van Maria Willems Zondervan:

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Oh Keren, jij knappe meid, waar heb jij die doop gevonden (waarschijnlijk ergens op vpnd waar ik nou net niet heb gekeken)?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Ja klopt, deze:

Please login or register to see this link.

Maar de jaren 60 zijn nog niet aanwezig. Dus daar is toch archiefbezoek voor nodig.

Ik heb ook een paar jaar voor en na die datum gezocht en ben geen andere dopen tegengekomen.

Groeten

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Mooi gevonden Kèren!

De moeder heeft hier toch geen Jans, maar Floris als patroniem? Dat maakt het wel nog waarschijnlijker dat Willem een Bastiaans is? Doopgetuige Gapje Lammers - ook geen alledaagse naam? Ik zie zo gauw niet meer vermeldingen van - haar?

groet, Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Hoewel er gegevens van vòòr 1797 worden gevraagd ben ik toch zo eigenwijs deze twee koopactes door te geven:

Citaat
HAR T39, folio 548, 24 dec 1803. Willem Zondervan, schipper en burger te Harlingen, begeert, bode en consent op de koop van zeekere huisinge en herberge cum annexis, staande en gelegen bij de Grote Sluis, verhuurd aan Folkert Wygers cum uxore voor 70 cgl, doch direct te aanvaarden. Naastliggers: Jan Scheltes ten O, de erven J. van der Ley ten Z, de Vooltjessteeg ten W, en de straat ten N. Gekocht van Jan Vogelsang, te Harlingen, voor 900 cgl.

HAR T41, folio 109 vso. 9 jul 1808. Willem Zondervan, schuitschipper te Harlingen, bbc op de koop van een huis cum annexis aan de zuidkant van de Noorderhaven, letter C, nummer 158. Belast met gebruik en medeonderhoud van de steeg ten W, vrij van grondpacht, naastliggers I. Straus ten Z, de steeg ten W, een pakhuis ten O en de Haven ten N. De lijstgevel voor zoverre die aan de oostkant over de halve wand strekt is praecario. Gekocht van van Jan Lammerts van der Veen, koopman te Harlingen, voor 1600 cgl, conform koopbrief van 12 mei 1808.

Er is duidelijk sprake van een opgaande carrièrelijn. Met het artikel van wijlen J. Wobma in "Pleatselike Skiednis II" als referentie zou het tweede huis om Noorderhaven 58 moeten gaan. Dat bestrijd ik: het pand heeft geen steeg ten westen (ik ben aardig thuis in de Harlinger binnenstad). Het eerste koopje is natuurlijk wel te lokaliseren. Jammer genoeg is het huidige pand dat daar staat van 1898. (zie KlKerkst. bij gevelstenen 1898, Rommelhaven 18)

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

De weduwe Zondervan, schippersche, bezit het pand aan de Noorderhaven nog in 1832,

Please login or register to see this link.

Inderdaad niet Noorderhaven 58, maar nummer 72. Het klopt allemaal: de steeg ten westen en ten oosten een pakhuis. En het het is een stokoud pand, een dwarshuis met een lijstgevel (heden ten dage vast niet meer praecario!).

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Andries,

In 1840 heeft de weduwe Zondervan te koop: Het Hoornsche Veerhuis - Logement, gelegen in de Groote Aardappelen Beurs, staande aan de Noorderhaven te Harlingen, wijk C, no 152

Sylvia

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Het precieze jaartal weet ik niet, maar er is in de 19e eeuw een vernummering van die wijknummers geweest. Moet voor 1840 zijn gebeurd dus.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

1.

Keren, ik had al naar zoveel dopen van Enkhuizen op VPND gekeken, dat ik de moed had opgegeven, maar jij hebt die doop van Maria/Marijtje toch maar mooi even gevonden. Bravo!

2.

Ik zat ook al naar de achternaam/patroniem van de moeder van Marijtje te kijken. Zoals ik al aangaf was er een Annigje Flores Mes die in 1773 te Ouderkerk a/d Ijssel trouwde met een Arije Goverts Zondervan. Zou de vrouw van Willem misschien verwant aan haar zijn geweest?

3.

Ik noemde eerder een Neeltje Zondervan die in 1790 te IJsselmonde een zoon genaamd Bastiaan krijgt.

Ik heb hier toch maar eens naar gekeken. Het blijkt dat de naam van haar echtgenoot eigenlijk Moeshagen is en dat Neeltje ca 1763 in Rotterdam is geboren. Het echtpaar eindigt uiteindelijk in Haarlem, maar voor die tijd schijnen ze in Enkhuizen te zijn geweest waar ze een zoon Johannes laten dopen op 6-04-1794. Ze krijgen in Haarlem meer kinderen (in ieder geval dochters Maria en “Magtletjeâ€).

Dus net als Willem, heeft Neeltje Zondervan een zoon Bastiaan en een dochter Maria/Marijtje en hebben ze omstreeks dezelfde tijd in Enkhuizen gewoond. Als Willem inderdaad in Sliedrecht is geboren, dan is dit niet al te ver van Neeltje’s geboorteplaats Rotterdam en ook liggen hun geboorte jaren vlak bijelkaar. Toeval??

Ook nog: Bovenstaande Annigje Mes en Arij Zondervan krijgen oa een dochter Macheltje (net als Neeltje).

Veel toevallen, maar helaas nog geen hard bewijs (en nog geen ouders voor Neeltje en/of Willem)

4

Mijn reden om te vermoeden dat Willem's patroniem Bastiaan is:

Stads archief Leeuwarden tot 1811

Datum akte 1800-08-19

Soort bron Informatieboeken

- Samenvatting: Gijsbert Arjens, castelein buiten de Wirdumer Poort, alhier. Oud: van competenten ouderdom. Getuige inzake mishandeling van Tjitske Aukes, door Willem Bastiaans Zondervan-

- Samenvatting: Haije Barteles, wonende in de Schrans alhier. Oud: 36 jaren. Getuige inzake mishandeling van Tjitske Aukes, door Willem Bastiaans Zondervan.

Er was in die tijd niemand anders in Friesland (of hierbuiten) die dit persoon zou kunnen zijn geweest..

Sylvia

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
Guest Kèren

Hallo Sylvia,

Helaas heb ik de doop van Willem Zondervan [nog!?] niet gevonden.

Doorlopen van de volgende doopboeken gaf geen resultaat.

Hervormde gemeente bknr.8c niet gevonden

Rk doop statie H.Franciscus Xaverius  niet gevonden

rk doop statie Venedy; h.pan ras bknr.62 in reparatie

Ev Luther bknr.57 1754-1768 niet gevonden

Bknr.62 is dus in reparatie [opnieuw kaften en binden van de boeken] en zodra die terug is, kijk ik die ook door. Hij maakt grote kans in Enkhuizen geboren te zijn [of leefde er al heel lang], zie zijn trouwinschrijving hieronder, of in een nabij gelegen dorp. Dat heb ik niet kunnen nakijken, helaas, zet ik ook op mijn lijstje voor volgende keer, verm. eind september.

===

Trouw 22 AUG 1789 in Enkhuizen ( huw.intekenbk nr.84a; pg 74)

als Willem ZONDERVAN + Marijtgen Jans beijde van Enchuijsen

== bknr.101a pg. 258  Gaarder trouw tekent als Willem ZON DER VAN en Maritje Jans

bknr.101a pg.259 Gaarder trouw tekent als Marijtien Jans en Willem ZONDERVAN

Ik heb foto's gemaakt en zal volgende week de link voor het downloaden daarvan plaatsen, het lukt me niet vanaf waar ik nu zit. [belgse]

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Wat eigenaardig eigenlijk dat die doop van Neeltje Zondervan ca 1763 in Rotterdam niet is te vinden. Waarschijnlijk is ze toch elders gedoopt?

Via genealogie online de ouders van Thomas Moeshagen: Johannes Moeshagen (1732 Oud Alblas – 1 mei 1815 Ridderkerk) en Maggeltje Janse Punt (1733 Ridderkerk – ca 1821) getrouwd 12 juli 1761 te Ridderkerk. Vandaar in ieder geval de dochter Macheltje bij Thomas en Neeltje Zondervan.

Thomas zou gedoopt zijn op 25 maart 1764 in Ridderkerk  - en elders te IJsselmonde. Het zal wel Ridderkerk zijn, daarvan is de DTB nog niet te raadplegen via de Digitale Stamboom Rotterdam, van Ridderkerk wel en daar is hij niet te vinden.

Dit is dan ook de enige vermelding van Maggeltje Punt in de Digitale Stamboom:

Dopeling Leip Punt Vader Arij Punt Moeder Neeltje Schouten Getuige Maggeltje Punt  Plaats IJsselmonde Datum doop 25-12-1772 Geboortedatum 18-12-1772      Bron DTB IJsselmonde Doop gereformeerd

Hier het echtpaar in de Notariële Akten

Aktesoort  testament Datum  25/06/1772 Archief  ONR Ridderkerk Inventarisnummer  26 Aktenummer/Blz.  46/153 Notaris  Gijsbert Versteeg

Johannes Moeshagen en Maggeltie Janse Punt, echtpaar benoemen elkaar tot erfgenaam. Tot voogden over eventuele na te laten minderjarige erfgenamen benoemen zij (na overlijden van de langstlevende) Leendert Moeshagen wonende te Capelle aan den IJssel en Arij Janse Punt wonende te Oost IJsselmonde, broers van de testateuren.

En hier nog iemand anders – kijk eens aan!!!! Dit moet je man toch zijn?

Aktesoort  boedelinventaris Datum  30/11/1774 Archief  ONR Ridderkerk Inventarisnummer  26 Aktenummer/Blz.  71/219 Notaris  Gijsbert Versteeg

Inventaris van de goederen nagelaten door Gerrit Berkemeijer, gewoond hebbende te Ridderkerk en aldaar overleden 11 october 1774, op schrift gesteld door mij, notaris, op verzoek van Arij van der Waal, Dirk Bravenboer en Cornelis Verhagen, aangestelde executeurs, voogden en administrateurs in de boedel en goederen van voornoemde Gerrit volgens zijn testament van 12 mei 1774, op het aangeven van de voornoemde executeurs. Voorkomende namen in de inventarislijst: Willem van den Berg; Willem den Hoet; Pieter Leendertse van den Berg; Pieter van den Boogaert; Hendrik Huijser; Willem Pieterse van Dijk; Aart den Hoet; Pleun van der Giesen; Lijsbet den Hoet - weduwe van Cornelis Bravenboer; Willem Smits; Marijgje Dorsman - weduwe van Willem der Kinder; Huibert van Zolingen; Dirk Pieterse Ooms; Gieltje Valkenburg; Dirk Allebartus Torreman; Bastiaen Zondervan; Neeltje Ooms - weduwe van Willem Willemse Beek; Armen van Ridderkerk;

Tot slot nog een oudere Sondervan – deze zag ik nog niet genoemd?

Aktesoort  attestatie of verklaring Datum  07/10/1684 Archief  DLFS Delfshaven Inventarisnummer  3856 Aktenummer/Blz.  69/285 Notaris  Gerrit Post

Mees Meese Hooghwerff, pagter van de impost van 't gemaal over Schoonderloo, verklaart op verzoek van Jan Jansz van Wijn, molenaer alhier, dat de twee sacken tarruw, toebehorend respectievelijk aan Jacob Cortendijck en Jan Willemsz, backers, beiden wonend op Schoonderloo, is afgehaald door Mees Sondervan, medestander van den impost van 't gemael over Delfshave van de coorenmole, en behoorlijk aangegeven. Hij heeft Van Wijn opgedragen het goed uitsluitend op zijn biljet aan te geven.

Aktesoort  attestatie of verklaring Datum  09/03/1685 Archief  DLFS Delfshaven Inventarisnummer  3856 Aktenummer/Blz.  117/544 Notaris  Gerrit Post

Hendrick Philips Smits, wever, en zijn vrouw Lijsbeth Ariensdr Halffhuis, wonend op Schoonderloo leggen op verzoek van Joost Goddijn en Mees Sondervan, paghters van de wijnen en bieren te Delft een verklaring af betreffende diefstal van twee vaten wijnen door Commertje en Ariaantje Jacobsdr, dochters van Jacob Jansz Scouten.

Bruidegom Mees Ariens Sondervan weduwnaar van , wonend: Zegwaard Bruid Ariaentje Machielse de Kock , jongedochter , wonend: Zegwaard  Plaats Berkel en Rodenrijs Datum trouwen 07-08-1678    Opmerkingen attestatie van Zoetermeer  Bron DTB Berkel en Rodenrijs Trouw gereformeerd

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hi Jacqueline,

Ik was die Mees ook al tegengekomen en had hem maar even "geparkeerd" (tezamen met een een aantal andere personen) omdat ik later nog wel eens zou zien waar ik hem aan kon koppelen. Voor nu wil ik nog geen tijd aan hem besteden omdat ik dan helemaal hopeloos verdwaal (nog meer dan wat ik nu al ben 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_pulling_hair.gif" alt="default_pulling_hair.gif"> ). Maar hij komt zeker in de toekomst nog wel eens aan de beurt. Voor wie toch misschien geinteresserd is in hem, via www.oudsoetermeer.nl is zijn eerste vrouw ook nog te vinden:

Trouwboeken van Zoetermeer en Zegwaart

ZE02/ZE04  otr  30-10-1677  Zegwaart  tr  19-11-1677  Zegwaart

Mees Ariensz SONDERVAN; wpl. Zegwaart jm

Lijsbeth Cornelis van der Claeuw; wpl. Zoetermeer jd

get.: Jasper Aris Vogelaer, Cornelis Janss van der Claeuw getuige bruid; naam doorgestreept

1679 112    Zoetermeer-'t Eerste Weegge; de huisvrouw van Cornelis Jansz van der CLAUW overleden. Erven haar 2 kinderen Jan Cornelisz van der CLAUW en Lysbet Cornelis van der CLAUW, die in haer leven getrout geweest is met Mees Arentsz SONDERVAN te Zegwaard

NB ik weet wat een pachter is, maar wat zijn "paghters van de wijnen en bieren" ? (misschien groothandelaren?)


Het is zeer interessant dat er eindelijk een Bastiaan van een oudere generatie is ontdekt. Zou hij inderdaad de vader van Willem en mischien ook Neeltje kunnen zijn ...? Omdat de naam Bastiaan ivm Zondervan nauwelijks voorkomt, moet je haast wel denken dat hij het wel moet zijn. De DTB Ridderkerk zullen straks wel eens opduiken, dus wacht ik daar maar rustig op. 

Ik weet niet of ik het al eens had vermeld dat ik de (onder?)trouw van Thomas Moeshagen en Neeltje Zondervan had gevonden. Het was op 26 april 1789 te IJsselmonde.

Sylvia

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi Sylvia,

De klappers op de DTB van IJsselmonde - o.a. Ridderkerk, vind je hier

Please login or register to see this link.

(met dank aan Everardus voor de directe linken!).

DTB IJsselmonde via digitale stamboom Rotterdam, dat kwam gisteren wat verward over en kon ik later niet meer corrigeren.:

De volgende gegevens van IJsselmonde kunt u op de site raadplegen:

Doop gereformeerd 1680-1811

Trouw gereformeerd 1680-1811

Trouw gaarder (oost en west) 1696-1811

Ambachtstrouw 1795-1811

Begraven gaarder 1695-1811

Hoe komt het dan dat ik het huwelijk van Neeltje Zondervan niet kan vinden?

Sliedrecht  hier

Please login or register to see this link.

, was al bekend dat in ieder geval Willem daar niet in staat.

Wat betreft die paghters - helpt dit? (Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet helemaal heb gelezen!)

Please login or register to see this link.

groetjes, Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Neeltje:

IJsselmonde  - District IV: 1766-1795 - 161, Oudheusden, J. t/m Tempelaar, M.D.  Scan 16

Please login or register to see this link.

Thomas:

IJsselmonde - District IV: 1766-1795 - 160, Kooiman, B.P. t/m Oudheusden, A. van Scan 13

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Sylvia,

Hierbij de beloofde foto's:

Please login or register to see this link.

LET OP: download begint meteen en vervalt automatisch naar zes dagen.

Mocht een ander er interesse in hebben nà die tijd, stuur me dan een PM, plaats ik het opnieuw.

Groetjes, Keren

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Member Group

Op de CD-rom van Zuid Holland tref ik in de Alblasserwaard in 1736 een Arij Zondervan gehuwd met Neeltje de Besemer aan. 2 dopen 7-10-1736 Frankje in Alblasserdam en Johanna op 19-10-1738.

Groet Spijkerboor

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Tên overvloede.

Op de CD-rom van Zuid Holland staat Arij Zondervan gehuwd met Neeltje de Boener 2 dopen in Alblasserdam t.w. Frankje ged. geref 7-10-1736 en Johanna ged geref op 19-10-1730

Mogelijk verwant aan de ander familie Zondervan?

Spijkerboor

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hi Spijkerboor,

Bedankt voor die informatie. Zou je kunnen bevestigen dat "Frankje" een zoon of dochter is? Ik heb nl een Frank geb ca 1737 als zoon van Arij en Neeltje.

Ik heb op het moment de Zuid Hollandse Zondervans eerst maar in 4 ruwe groepen verdeeld (daar ik voor nu meer gefocussed ben op de Friese Zondervans), maar ik vermoed dat een paar uiteindelijk samengevoegd kunnen worden. Willem Zondervan (en zijn hoogstwaarschijnlijke zuster Neeltje) zal vast wel aan een van deze families verwant zijn, maar welke is dus nog onbekend.

Sylvia

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Heb het op me genomen de dopen van het echtpaar Zondervan // Beesemer op een rijtje te zetten:

Frank - 11 NOV 1733 in Ablasserdam [= A]

Leena - 10 NOV 1734 in A

Frankje - 07 OCT 1736 in A

Johanna - 19 OCT 1738 in A

Allen gereformeerd boeknr.1 resp. pagina's 213; 219; 231; en 243

Helaas geen uitsluitsel of Frankje een zoon of dochter is.

Geen huwelijk in Alblasserdam gevonden van de ouders.

Je kan de screenshots downloaden op:

Please login or register to see this link.

LET OP: download begint meteen en vervalt automatisch naar zes dagen.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • Member Group

Keren

Dit is de tweede keer dat ik een van jouw berichten heb gemist en dus weer te laat ben voor de download. Zou je het nog een keer voor me kunnen klaarzetten voor download? 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_bloemetje.gif" alt="B_9">

Sylvia

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_ashamed0002.gif" alt="A9!">

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_oops.gif" alt="B-9"> 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_ashamed0002.gif" alt="A9!">

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Kèren

Hallo Sylvia,

Was weer in het NHA in Haarlem en helaas is het boeknr.62 van Enkhuizen, wat ik nog niet voor je heb kunnen inkijken, nog steeds in reparatie.

Het blijft op mijn lijst staan, voor een volgend bezoek.

groeten, Keren

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...