Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Friese Genealogische contactdag 01-10-2011


Maikel Galama

Recommended Posts

 • Member Group
Maikel Galama

13e Friese Genealogische Contactdag

200 JAAR FAMILIENAMEN, dat is het thema van de dertiende Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011 te Leeuwarden. Van tien tot vier uur is iedereen welkom om een gratis bezoek te brengen aan dit evenement, dat éénmaal in de drie jaar plaatsvindt. Tientallen organisaties en particulieren stellen de bezoeker in de gelegenheid een kijkje te nemen in het leven van hun voorouders.

Iedereen is nieuwsgierig naar de herkomst van zijn familienaam. Soms is dat zonder meer duidelijk, in veel gevallen is het een mysterie. De meeste familienamen zijn pas enkele generaties terug ontstaan. Meestal is na te gaan wie de familienaam voor het eerst gebruikte. In de database "Familienamen" van Tresoar is de gedigitaliseerde akte van naamsaanname thuis in te zien. Tresoar heeft een aparte website geopend Fryslan 1811   De Contactdag is een ideale gelegenheid om uw voorouder(s) te achterhalen die uw familienaam heeft aan genomen. Kinderen mogen die dag hun eigen akte maken en schrijven met de ganzeveer en krijgen uitleg over hun achternaam.

Bent u op zoek naar uw Friese DNA-sporen, familiewapen, geëmigreerde familie, Katholieke roots, Duitse verwanten of hoe voer ik mijn stamboom in op de computer? Uit diverse delen van Nederland en Duitsland komen organisaties informatie geven. Bezoekers kunnen onder het genot van koffie/thee en een lekker broodje contacten leggen. Daarbij kan blijken dat de toevallige medebezoeker nog eens familie is ook! Bovendien zullen in de zalen van TRESOAR een aantal boeiende lezingen plaatsvinden. Deze zijn vrij toegankelijk.

De contactdag vindt plaats in TRESOAR, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Boterhoek 1, bij de Oldehove te Leeuwarden. De organisatie is in handen van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Friesland. Medewerking wordt verleend door de Stichting Vrienden van de Archieven Friesland (FAF), het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy en Friedoc (Fries Documentatiecentrum voor Genealogie). Ook het naastgelegen Historisch Centrum Leeuwarden is deze dag geopend om  u van dienst te zijn en rond te leiden door hun mooie nieuwe locatie.

Tevens is de boekhandel van de Afuk de hele dag geopend. Informatie is te vinden op de websites van deelnemende instellingen en via het e-mailadres: ngvfriesland @ chello.nl

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

langzaam maar zeker wordt er iets meer bekend over de deelnemers / exposanten van de 13e Friese Genealogische Contactdag op 1 oktober a.s..

Zeker is dat de familie Galama en Hettinga niet tot de exposanten behoren, ze waren te laat met hun aanmelden....

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_ashamed0002.gif" alt="A9!">

Er komen 33 standhouders uit binnen- en buitenland, o.a. komt er een stand van de Family Search met 200 jaar Friese geschiedenis in de kerk van Jezus Christus Nederland. Ook nieuw is een stand over het Fries DNA project.

Informatie over overige standhouders hoop ik nog te ontvangen, ik heb de NGV Friesland hierover een mailtje gestuurd.

Lezingen zijn er over:

-Familienamen in Friesland

-Familierelaties in de Friese schrijverswereld

-Namen in de Burgerlijke Stand van Friesland

Groetjes, Maikel

P.S. Als iemand al iets meer weet over de standhouders dan hoor ik het ook graag via dit forum !

Dan hoef ik niet te wachten op het mailtje van de NGV

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi allemaal,

toen ik gisteren een antwoord van de NGV kreeg dat ze me niet konden helpen maar dat er een lijst bij de ingang verkrijgbaar was besloot ik -na nog enkele vruchteloze pogingen gedaan te hebben- andere wegen te bewandelen.....

Ik zette de vraag op het Tresoarforum (

Please login or register to see this link.

) en binnen een etmaal had ik het zo gewenste antwoord !

Met dank aan Tjerk Tigchelaar van de Freonen fan de argiven fan Fryslân.

Onderstaand de lijst.

Groetjes, Maikel

Zaal A nr. 2 NGV/Afdeling Groningen.

Zaal A nr. 3 NGV/Afdeling Drenthe.

Zaal A nr. 4 De heer Rienk de Boer.

Zaal A nr. 5 Familiestichting Uit Welke Beker & NGV/Afdeling Familie-organisaties.

Zaal A nr. 6 Project HISGIS van Tresoar.

Zaal A nr. 7 Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).

Zaal A nr. 8 Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) / Afdeling Friesland CALS = contactdienst.

Zaal A nr. 9 NGV / Afdeling Friesland.

Zaal A nr. 10 De heer Reid van der Leij.

Zaal A nr. 11 Mevrouw Anny Bokkinga & de heer Jarich Renema.

Zaal A nr. 12 De heer Anton Musquetier.

Zaal A nr. 13 Stichting Fries Documentatiecentrum voor Genealogie en Geschiedenis (Friedoc).

Zaal A nr. 14 Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF).

Zaal A nr. 15 Fryske Rie foar Heraldyk.

Zaal A nr. 16 De heer Geert van der Veer.

Zaal A nr. 17 Vereniging Historie Weststellingwerf en omstreken.

Zaal A nr. 18 De heer Dirk Swierstra.

Zaal A nr. 19 De heer Hans van der Meulen.

Zaal A nr. 20 De heer Rinse Spits.

Zaal A nr. 21 De heer Wytse Tjoelker.

Zaal A nr. 22 HCC!Genealogie.

Zaal A nr. 23 PRO-GEN.

Zaal A nr. 24 Netwerk Streekarchief Zuidwest Fryslân (NSZF).

Zaal A nr. 25 Historische Vereniging Noordoost Friesland.

Zaal A nr. 26 Upstalsboom-Gesellschaft (UG).

Zaal B nr. 27 Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD)

Zaal B nr. 28 GP-software.

Zaal B nr. 29 Telapas Software.

Zaal B nr. 30 Meijerink Heraldiek.

Zaal B nr. 31 Stichting Geslachten Faber

Zaal B nr. 32 FamilySearch, onderdeel van The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormonen)

Zaal B nr. 33 Fries DNA Project

11.00-12.00 uur

in de Gysbert Japicxzaal op de 1e etage Lezing in de Nederlandse taal over het onderwerp:

“Familienamen in Frieslandâ€.

13.00-14.00 uur

in de Gysbert Japicxzaal op de 1e etage Lezing in Friese taal over het onderwerp:

“Famyljerelaasjes yn de Fryske skriuwerswrâldâ€.

14.30-15.30 uur

in de Gysbert Japicxzaal op de 1e etage Lezing in de Nederlandse taal over het onderwerp:

“Namen in de Burgerlijke Stand in Friesland vanaf 1811â€.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Member Group

Hoi allemaal,

van de NGV Friesland kreeg ik onderstaande - uitgebreide- versie van het programma van a.s. zaterdag. Ik wil het jullie niet onthouden !

De @ in email adressen heb ik vervangen door een hoofdletter A.

Groetjes, Maikel

Geachte bezoeker / deelnemer,

Dit jaar organiseren wij al weer de 13e Friese Genealogische Contactdag met als thema:

“Tweehonderd jaar familienamenâ€.

Op 18 augustus 1811 werd afgekondigd dat de inwoners in de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, verplicht werden een vaste familienaam aan te nemen. De inwoners die al een familienaam hadden moesten deze eveneens laten vastleggen.

Dit bevel werd uitgevaardigd door Napoleon Bonaparte, de toenmalige Keizer der Franschen, Koning van Italiën, Beschermer van het Rhijnverbond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bondgenootschap.

Ruim dertig standhouders bieden u – de bezoeker – hun kennis en kunde aan, daarnaast is er een drietal personen die een lezing zal geven, gerelateerd aan het thema van vandaag.

Voor kinderen is er een ‘workshop’ georganiseerd, die zich daar kunnen uitspreken over de gang van zaken van het aannemen van een familienaam in 1811. Zij kunnen ook een familienaam laten registreren, zonder dat dit verdere consequenties heeft.

Iedere keer wordt dit gratis evenement georganiseerd waarbij genealogen en andere belangstellenden welkom zijn.

PROGRAMMA Tijdstip Welke activiteit vindt er waar plaats Door wie

09.00-10.00 uur De deelnemers/standhouders kunnen hun stand/tafel inrichten. Alle standhouders.

10.00-10.10 uur Opening van de 13e Friese Genealogische Contactdag. De heer Bert Looper, directeur van Tresoar.

10.00-16.00 uur leslokaal naast de Charterkamer op de 1e etage

Er is voor kinderen een speciaal programma georganiseerd.

Zij krijgen uitleg over hun achternaam en mogen met een kroontjespen een eigen acte schrijven. Ook kunnen ze stambomen en wapenschilden knutselen. Tresoar Educatie Team.

11.00-12.00 uur in de Gysbert Japicxzaal op de 1e etage

Lezing in de Nederlandse taal over het onderwerp: “Familienamen in Frieslandâ€. De heer Theo Kuipers, teamleider Team Communities van Tresoar.

13.00-14.00 uur in de Gysbert Japicxzaal op de 1e etage Lezing in Friese taal over het onderwerp: “Famyljerelaasjes yn de Fryske skriuwerswrâldâ€. De heer Teake Oppewal, lid Team Communities van Tresoar.

14.30-15.30 uur in de Gysbert Japicxzaal op de 1e etage Lezing in de Nederlandse taal over het onderwerp: “Namen in de Burgerlijke Stand in Friesland vanaf 1811â€. De heer Dr. Ir. Gerrit Bloothooft, onderzoeksmedewerker DOC Namen van het Meertens Instituut.

16.00 uur Sluiting van de 13e Friese Genealogische Contactdag voor de bezoekers.

16.00-17.00 uur De deelnemers/standhouders kunnen hun stand/tafel afbouwen en opruimen. Alle standhouders.

* Bij binnenkomst zal iedere bezoeker verzocht worden zich te registreren op een bezoekerslijst en zijn/haar naam op een plaketiket te schrijven en op z’n kleding te plakken.

* U kunt uw jas en tas kwijt in de garderobe – er zijn tevens kluisjes beschikbaar. Hier zijn ook de toiletruimten te vinden.

* Op de bovenste etage is een (zit)ruimte waar u koffie, thee, frisdranken en een broodje kunt kopen.

* Het nabij gelegen Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie†en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving, is open en gratis te bezoeken.

* De boekwinkel Afûk is deze dag ook geopend en hier zijn onder meer de boeken van de Fryske Akademy te koop.

Indeling van de Zalen A en B Zaal- & tafelnr. Naam Standhouder Contactgegevens

Entree nr. 1 Receptie.

Bij binnenkomst kunt u zich hier als bezoeker laten registreren en uw familienaam op een plaketiket zetten.

Tevens kunt u hier de hele dag terecht met uw algemene vragen.

Zaal A nr. 2 NGV/Afdeling Groningen.

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) bestaat volledig uit vrijwilligers en houdt zich bezig met onderzoek naar het voorouderlijk geslacht, of afstamming van de familienaam.

De Afdeling Groningen beschikt over genealogisch materiaal (boeken, brochures, folders, flyers, cd’s, laptops, en dergelijke) van en over de provincie Groningen.

Zie ook de website van de afdeling Groningen:

Please login or register to see this link.

NGV/Afdeling Groningen De heer T.K.J. (Tobias) Wagenaar, bestuurslid + contactdienst tel: 050 - 526 6701 e-mail: tkjwagenaarAgmail.com internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 3 NGV/Afdeling Drenthe.

De afdeling Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) beslaat het gebied van de provincie Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Voor haar leden, maar óók voor niet-leden, organiseert de afdeling activiteiten op het gebied van genealogie, familie-geschiedenis en heraldiek. Van de afdelingsbibliotheek is op 1 oktober in Leeuwarden een deel aanwezig.

De uitgebreide collectie familieadvertenties die de afdeling heeft wordt op dit moment gedigitaliseerd. Het deel dat inmiddels digitaal beschikbaar is, kunt u op deze dag ook inzien.

Zie ook de website van de afdeling Drenthe:

Please login or register to see this link.

NGV/Afdeling Drenthe De heer M.J.C. (Marc) Fieret, secretaris en waarnemend voorzitter tel: 0591 - 629 327 e-mail: mjc.fieretAhome.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 4 De heer Rienk de Boer.

Is (bestuurs)lid van de NGV/Afdeling Familieorganisaties – tot stand gekomen op 1 januari 1994. De standhouder beschikt over bestanden van verschillende families uit noordoost Friesland en informatie over Schokland en Urk. De heer Rienk de Boer tel: 0523 - 264 622 e-mail: reindeboerAhetnet.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 5 Familiestichting Uit Welke Beker & NGV/Afdeling Familieorganisaties.

De Familiestichting heeft tot doel om alle gegevens en wetenswaardigheden te verzamelen en te noteren die verband houden met de geschiedenis van de personen met de naam Croes & Kroes en tevens alle schrijfvariaties daarop. De NGV/Afdeling Familieorganisaties behartigt hun belangen in het algemeen. De standhouder exposeert met promotiemateriaal van beide organisaties.

Familiestichting Uit Welke Beker & NGV/Afdeling Familieorganisaties Mevrouw Wil Furrer-Kroes tel: 035 - 526 7814 e-mail: bestuurAuitwelkebeker.nl internet:

Please login or register to see this link.

internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 6 Project HISGIS van Tresoar.

HIS staat voor ‘historisch’ en GIS voor ‘geografisch informatiesysteem’. Het is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is – op basis van het kadaster van 1832.

De gewesten Friesland en Groningen zijn gereed. Bij de standhouder kunt u nader uitleg krijgen en een kijkje nemen in het verleden. HISGIS Project / Tresoar De heer Siep Maat Boterhoek 1 8911 DH LEEUWARDEN

tel: 058 – 789 0789 e-mail: hisgisAfryske-akademy.nl e-mail: siep.maatAtresoar.nl

Zaal A nr. 7 Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).

Het CBG is het centrum voor familiegeschiedenis en is een landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboom-onderzoek en verwante wetenschappen.

De standhouder beschikt over boeken, brochures en een digitale catalogus. Centraal Bureau voor Genealogie Mevrouw drs. S.G. (Sytske) Visscher, afdeling publieksdiensten Postbus 115277 2502 AT DEN HAAG

tel: 070 - 315 0572 Internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 8 Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) / Afdeling Friesland CALS = contactdienst.

De Contactdienst is een landelijke dienst van de NGV. Het doel is leden met elkaar in contact te brengen die elkaar kunnen helpen. De een beschikt over gegevens waar de ander juist naar zoekt. In iedere afdeling is iemand die bevordert dat de leden elkaar vinden. De Contactdienst onderhoudt daartoe een grote database met gegevens waarin staat welk lid van de NGV gegevens heeft over welke familie, uiteraard voor zover de leden zich hiervoor hebben aangemeld. In Friesland beschikt de CALS medewerkster ook over een groot bestand met familieadvertententies, waardoor het mogelijk is gegevens te vinden die niet in de registers van de burgerlijke stand

en het bevolkingsregister voorkomen. Tevens geeft zij advies over hoe verder kan worden gezocht, al dan niet via de archieven. NGV/Afdeling Friesland CALS Mevrouw A.T. (Alice) van der Meulen-van Wijk tel: 058 - 213 1105 e-mail: ngvfrieslandAchello.nl

Zaal A nr. 9 NGV / Afdeling Friesland.

De NGV is een landelijke verening met ongeveer 9.000 leden die genealogisch onderzoek doen en bestaat al 65 jaar. Het onderzoek concentreert zich meestal in een regio. Ruim 500 leden hebben speciaal belangstelling voor Friesland en Friese families, en veertig jaar geleden heeft dat geleid tot het ontstaan van een afdeling in Friesland. Omdat de meeste mensen met Friese voorouders niet Friestalig zijn is de voertaal in het algemeen Nederlands. Wie Friese voorouders heeft of belangstelling heeft voor de geschiedenis van deze regio, kan bij de NGV Afdeling Friesland zijn hart ophalen. Bij de stand kunt u terecht voor informatie, ook liggen er boeken ter

inzage en folders om mee te nemen. U krijgt hier advies op allerlei gebied, met een zwaartepunt in de Friese familiegeschiedenis.

NGV/Afdeling Friesland De heer B.D. (Bouwe) van der Meulen, secretaris tel: 058 - 213 1105 e-mail: ngvfrieslandAchello.nl

Zaal A nr. 10 De heer Reid van der Leij.

De standhouder beschikt over een genealogische database met 350.000 namen van personen, voor het grootste deel afkomstig uit het Fries-Gronings grensgebied. De heer R. (Reid) van der Leij mobiel: 06-5107-5368

e-mail: reidvanderleijAhetnet.nl

Zaal A nr. 11 Mevrouw Anny Bokkinga & de heer Jarich Renema.

De standhouders exposeren met boeken, naslagwerken, mappen en laptop informatie.

Mevrouw Anny Bokkinga De heer Jarich Renema tel: 0513 - 646 430 e-mail: jarich.renemaAhccnet.nl

Zaal A nr. 12 De heer Anton Musquetier.

De standhouder is sinds januari 2000 gestart met het indexeren van het provinciaal bestuurlijk archief (Staten Archief) van Friesland uit de periode 1813 – 1924 en exposeert met een familienamen index uit dit archief.

Daarnaast fotografeert en digitaliseert hij sinds oktober 2008 de kerkarchieven in Friesland.

De heer A.G. (Anton) Musquetier tel: 06-2218 8207 e-mail: antonmusquetierAaltijdstrijdvaardig.nl internet :

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 13 Stichting Fries Documentatiecentrum voor Genealogie en Geschiedenis (Friedoc).

De Stichting Friedoc is ontstaan door een uit de hand gelopen hobby van wijlen de heer T.M.G. (Teake) Popma, die allerlei krantenknipsels met familienamen uit Friesland verzamelde. De standhouder exposeert met genealogisch materiaal, familieadvertenties en boeken. Friedoc is tevens medeorganisator van deze 13e Friese Genealogische Contactdag.

Stichting Fries Documentatiecentrum voor Genealogie en Geschiedenis (Friedoc) De heer F. (Freerk) Kunst, bestuurslid tel: 0570-521 931 e-mail: friedocAhetnet.nl

Zaal A nr. 14 Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF).

Sinds 1983 zijn vrijwilligers van deze stichting actief om belangrijke genealogische archieven voor de onderzoekers beter toegankelijk te maken. Waren dit aanvankelijk indexen op doop- en trouwboeken, die op de studiezaal ter beschikking stonden en konden worden aangeschaft, de laatste jaren betreft het vooral het digitaal via internet toegankelijk maken van een veelheid van archiefbestanden, ook notariële akten, memories van successie en diakonierekeningboeken. Zo mogelijk worden de archivalia op het beeldscherm getoond. Een intelligente thesaurus van namen en plaatsen vergemakkelijkt het zoeken.

Dit jaar worden in de stand niet alleen indexen en websites toegelicht. Er zal een opstelling met een camera in werking zijn zodat de bezoeker ziet hoe vrijwiligers aan het werk zijn om de archiefstukken, waar ook ter wereld, zichtbaar te maken.

Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland (VAF) De heer T. (Tjerk) Tigchelaar, bestuurslid Postbus 2637 8901 AC LEEUWARDEN e-mail: infoAstichtingfaf.nl

Zaal A nr. 15 Fryske Rie foar Heraldyk.

Het is een commissie die raad geeft op het gebied van wapens van de provincie, gemeenten, waterschappen, steden en dorpen, alsook bestaande familiewapens.

De Fryske Rie ontwerpt ook wapens, vlaggen en wimpels voor dorpen, corporaties, scholen, verenigingen en families. De standhouder exposeert met familiewapens en boeken.

Fryske Rie foar Heraldyk De heer J.C. (Jelle) Terluin, 2e voorzitter tel: 0512 - 381 677 e-mail: terluinAbeetsterzwaag.org internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 16 De heer Geert van der Veer.

Exposeert met boeken over de familie Van Haersma (de With), Van Boelens uit Opsterland en genealogie gegevens van de familie Van der Veer.

De heer G. (Geert) van der Veer tel: 0152 - 514 785 e-mail: gvanderveerAhetnet.nl

Zaal A nr. 17 Vereniging Historie Weststellingwerf en omstreken.

Deze vereniging probeert het Stellingwerfse verleden levend te houden en beschikt over:

- genealogieën en kwartierstaten van Weststellingwerfse families;

- DTB-boeken, speciekohieren Weststellingwerf;

- beschrijvende boeken over plaatsen en streken, zowel ter inzage als te koop.

Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. Mevrouw F.A. (Ike) Naafs-Loman, secretaris tel: 0561 - 481 595 e-mail: ikenaafsAxs4all.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 18 De heer Dirk Swierstra.

Een verzamelaar van foto’s, prentbriefkaarten en informatie van en over bewoners van (oud) Leeuwarden.

Op zijn website vindt u naast artikelen over Leeuwarden, ook een fotogalerij en een ‘zoekplaatjes’ rubriek. Tevens maker van de ‘Genealogie familie Swierstra’.

De heer D. (Dirk) Swierstra tel: 058 – 213 8248 e-mail: d.swierstraAzonnet.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 19 De heer Hans van der Meulen.

Beschikt over een uitgebreide database met Rooms-Katholieke familienamen.

De heer J. (Hans) van der Meulen mobiel: 06-2199-4517 e-mail: hmeulen63Alive.nl

Zaal A nr. 20 De heer Rinse Spits.

Beschikt over genealogien van Terschellinger en Vlielander families en de genealogie van de familie Spits, Buren, Keuning, Hilverda, Herrema en Jepma.

De heer R. (Rinse) Spits tel: 0513 - 461 870 e-mail: rinse.spitsAgmail.com

Zaal A nr. 21 De heer Wytse Tjoelker.

Heeft inmiddels verschillende genealogische publicaties op zijn naam staan, waaronder de ‘Turfmakkersskiednis’, een publicatie uit 2000 - het is ook te koop.

Beschikt tevens over een laptop met bestanden in Hazadata; naast verwante families heeft hij ook een algemeen bestand ‘Pommeranten Friesland’ (= de bobo’s van Friesland). In voorbereiding ‘Van der Meij FRL 1811’.

De heer W. (Wytse) Tjoelker tel: 058 - 213 7323 e-mail: w.j.tjoelkerAhetnet.nl

Zaal A nr. 22 HCC!Genealogie.

HCC werd in 1977 door een clubje enthousiaste computer gebruikers opgericht en is inmiddels de grootste vereniging van computer gebruikers in Europa geworden.

HCC!Genealogie is een interesse groep van HCC. De standhouder kan u verschillende computerprogramma’s voor genealogie tonen en toelichten.

HCC Genealogie De heer C.M. (Cor) van Rooij, penningmeester tel: 033 – 433 0069 e-mail: c.m.van.rooijAkader.hcc.nl internet: genealogie.hcc.nl

Zaal A nr. 23 PRO-GEN.

Demonstratie van het genealogisch computerprogramma PRO-GEN door de auteurs van dit bekende programma.

U krijgt hier uitleg over de vele mogelijkheden van PRO-GEN. Ook kunt u er vragen stellen over het programma.

PRO-GEN De heer J. (Johan) Mulderij Papenveld 1 7475 DD MARKELO tel: 0547 - 362 755 e-mail: mulderijApro-gen.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 24 Netwerk Streekarchief Zuidwest Fryslân (NSZF).

Het Netwerk is een gezamenlijk project van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel en Súdwest Fryslân. Deze gemeenten willen via het project historische informatie uit hun gebied onder de aandacht brengen van een breed publiek.

NSZF Mevrouw drs. Alice Booij, koördinator tel: 0515 – 489 691 e-mail: infoAnszf.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal A nr. 25 Historische Vereniging Noordoost Friesland.

De vereniging richt zich op het doen van archief onderzoek naar (familie)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en Dongeradelen. De resultaten van hun onderzoek publiceren zij sinds 1986 in een kwartaalblad ‘De Sneuper’ en sinds 1999 ook gedeeltelijk op hun website. De standhouder beschikt over foto’s, boeken, het clubblad en een presentatie op de laptop.

Historische Vereniging Noordoost Friesland De heer J. (Jan) de Jager, secretaris tel: 0519 - 220 135 e-mail: kouwegAknid.nl

Zaal A nr. 26 Upstalsboom-Gesellschaft (UG).

Dit is een Duitse vereniging die zich bezighoudt met historisch personenonderzoek en bevolkingsgeschiedenis in en van Oost-Friesland. De standhouder exposeert met publicaties van de vereniging, daarnaast beschikt men over boeken, tijdschriften, e.d.

Upstalsboom-Gesellschaft (UG) De heer Klaas-Dieter Voss e-mail: klaasdvossAaol.com internet:

Please login or register to see this link.

vereine/UG

Zaal B nr. 27 Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD)

Deze werkgroep is in 1968 opgericht en heeft tot doel de vergemakkelijking van het genealogisch onderzoek in Duitsland. Hiertoe ontplooit men diverse activiteiten, zoals de uitgave van het blad ‘Gens Germana’, en onderhoudt men contacten met verwante verenigingen in Duitsland. De werkgroep beschikt over foldermateriaal en boeken.

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD) De heer S.J. (Bas) Lems, PR en webredacteur e-mail: pr-evenementen-wgodAwgod.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal B nr. 28 GP-software.

In 2002 heeft de heer Hendriks het initiatief genomen om een nieuw Windows programma voor de hobby genealoog te ontwikkelen met de heer K.B. Bakker. Dat programma heet GPFamilie en inmiddels is de tweede versie in 2004 verschenen. Voor genealogen en familiedocumentalisten, die hogere eisen stellen aan de mogelijkheden van gegevensregistratie, heeft men nu het programma ProFamilie gerealiseerd, versie 2006.

De standhouder kan een demonstratie van de genealogie programma’s geven.

GP-software De heer H. (Henk) Hendriks Meester Koolenweg 26 8042 GA ZWOLLE tel: 038 - 421 2608 e-mail: h_hendriksAkpnmail.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal B nr. 29 Telapas Software.

Dit bedrijf ontwikkelt database- en internet toepassingen voor amateurs en professionals, zowel standaard oplossingen, als maatwerk en van klein tot groot op de Windows platformen.

De standhouder biedt met ‘Haza-21’ een product dat gebruikt kan worden door stamboomonderzoekers, historici, historische verenigingen, heemkundekringen, oudheidkamers en archiefdiensten.

Telapas Software De heer J. (Jan) Diebrink Mounewei 11 9111 HB BURDAARD tel: 0519 - 332 920 e-mail: infoAtelapas.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal B nr. 30 Meijerink Heraldiek.

Grote collectie boeken te koop betreffende de heraldiek, zowel nieuwe als oude boeken; niet alleen uit Nederland, maar onder andere ook uit: België, Duitsland, Engeland en voormalige Oostbloklanden.

Nog een kleine voorraad handgeschilderde gemeentewapens uit Nederland, Nederlands Indië en Nederlandse Antillen.

Meijerink Heraldiek De heer R. (Rob) Meijerink Oranjelaan 7 7437 XX BATHMEN tel: 0570 - 619 438 e-mail: geen

Zaal B nr. 31 Stichting Geslachten Faber

De Stichting bestaat al meer dan 30 jaar. De standhouder beschikt over jaarverslagen, diverse Faber georiënteerde boeken en publicaties uit het Stichtingsarchief.

Daarnaast wordt er een PowerPoint presentatie van de Stichting getoond op een projectiescherm.

Stichting Geslachten Faber De heer R.G. (Rob) Faber e-mail: rob.faberAgeslachtenfaber.nl internet:

Please login or register to see this link.

Zaal B nr. 32 FamilySearch, onderdeel van The Church of Jesus Christ of Latterday Saints (Mormonen)

De standhouder beschikt over 150 jaar Friese geschiedenis (1861-2011) in de Kerk van Jezus Christus in Nederland.

Tevens kunt u hier uitleg krijgen over het programma ‘FamilySearch’ en informatie over de nieuwste wijzigingen in FamilySearch.

FamilySearch De heer J. (Jan) Weening e-mail: weeningjanAhotmail.com internet:

Please login or register to see this link.

Zaal B nr. 33 Fries DNA Project

De standhouder hoopt hiermee relaties aan te tonen tussen verschillende families in dit gebied. Het betreft hier niet alleen het Ychromosoom DNA (die van vader op zoon wordt doorgegeven), maar ook het Mitochondriaal DNA (mtDNA) – de vrouwelijke lijn die van moeder op dochter wordt doorgegeven.

Dit project maakt onderdeel uit van het ‘Family Tree DNA’, onderdeel van Genealogy by Genetics uit Houston, Texas, Verenigde Staten.

De eerste standhouder publiceerde over mogelijkheden van DNA en genealogie in het tijdschrijft “Genealogie†van het CGB en “11 en 30†van de NGV/Afdeling Friesland.

In 1996 heeft hij zijn familieboek “Boswijk†uitgebracht en is tevens samensteller van het boek “Sjoerd Wartena c.s.†De tweede standhouder is tevens administrator van het Twents DNA Project en publiceerde hierover in “Twente Genealogischâ€. Hij is onder andere lid van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Hij heeft ook deelgenomen aan het DNA-project van de NGV.

Fries DNA Project De heren W.G. (Wibo) Boswijk en P.J. (Paul) Rouing, project administrators e-mail: w.g.boswijkAplanet.nl e-mail: paul.rouingAplanet.nl internet:

Please login or register to see this link.

public/friesewadden/

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi allemaal,

het programma voor a.s. zaterdag is iets gewijzigd.

Meijerink Heraldiek (zaal B nr. 30) kan ivm een valpartij niet aanwezig zijn, in plaats daarvan komt de Hettinga Stichting met het vorig jaar verschenen Hettinga-boek en een 7 tal fietsroutes langs mooie ''Hettinga'' plekjes. Ook kom ik zelf met ''ik weet nog niet wat'', waarschijnlijk met het Galema-boek en wat boeken die ik dubbel heb.

Toch nog een ''last-minute'' plekje dus....... gl&

Zie:

Please login or register to see this link.

En voor de fietsroutes:

Please login or register to see this link.

07fiets.html

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

op Facebook zag ik al een fotoreportage..........

De link:

Please login or register to see this link.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Maar 1 keer raden wie er op de eerste foto staat (in het blauw) !!

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap3zs6.gif" alt="Cxx*"> Cxx*

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap3zs6.gif" alt="Cxx*"> Cxx*

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap3zs6.gif" alt="Cxx*">

Groeten,

Cor

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Zijn alias is Jan Wolkers 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_laugh0.gif" alt="$">

Het ziet er heel gezellig uit. Op naar 2012.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Leuke foto's Maîkel. Je krijgt er zin van!!

Als het lukt kom ik kijken volgend jaar. Ik heb wel wat met die Friezen...... ons&

K.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ludmilla,

Prachtig die alias.!!!

Keren,

Helaas maar 1 x per drie jaar.

Afwisselend in Friesland, Groningen en Drente.

Maar misschien komt hij daar ook wel ?!?!?!?

Groetjes,

Cor

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Keren,

Helaas maar 1 x per drie jaar.

Afwisselend in Friesland, Groningen en Drente.

Maar misschien komt hij daar ook wel ?!?!?!?

Nou ja!! Eenmaal per drie jaar, da's wel erg lang!! Jammer!

Groeten, Keren

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

de privacywet is nog net niet overtreden maar het scheelde niet veel.......... gl&

Ik hoop dat de moderator en/of de webmaster de privacy van haar ''leden'' wel goed in de gaten houd, zeker als dat lid enkele dagen van huis is.

Of geldt hier: ALS DE KAT VAN HUIS IS, DANSEN DE MUIZEN OP TAFEL ? 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">

Volgend jaar is er waarschijnlijk wel een redelijk grote genealogische/historische beurs in de grootste gemeente van Friesland, zie:

Please login or register to see this link.

Kêren hoeft dus niet al te lang te wachten.......

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
..........de privacywet is nog net niet overtreden maar het scheelde niet veel..........

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_whatdoyemean.gif" alt="uh_9"> heb ik iets gemist?

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Erick,

als je al het bovenstaande hebt gelezen dan heb je niets gemist........

Je kunt gerust zijn, er is niets weggehaald !

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...