Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

De betrouwbaarheid van gemeentelijke archieven staat op de tocht


Ludmilla

Recommended Posts

  • Member Group

bron NGV

Volgens een artikel in het Friesch Dagblad van woensdag 8 juni 2011 staat de betrouwbaarheid van gemeentelijke archieven binnenkort op de tocht.

Een steekproef onder twaalf gemeenten toont aan hoe snel digitaal opgeslagen documenten onbruikbaar dreigen te worden.

Minder toezicht op gemeentearchief

Leeuwarden 8 juni 2011

- De betrouwbaarheid van gemeentelijke archieven staat op de tocht door een wetswijziging die de Tweede Kamer volgende week in behandeling neemt. Dat is de strekking van een brandbrief die de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) met de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) naar Den Haag heeft gestuurd.

,,Het gaat om een wijziging in de Archiefwet die inhoudt dat het toezicht van de provinciale archiefinspectie op gemeenten wegvaltâ€, zegt Jantje Steenhuis, voorzitter van BRAIN. ,,Een kwart van de gemeenten in Nederland werkt zonder eigen archivaris. In die gevallen dreigt het toezicht op de opslag van gegevens helemaal weg te vallen.â€

De wetswijziging vloeit voort uit het rapport van de commissie-Oosting, die oordeelde dat er een te zware last op gemeenten drukt bij het huidige regime van controle en toezicht. Door de verantwoordingslast aan de provincies te schrappen, zouden gemeenten slagvaardiger te werk kunnen gaan, bijvoorbeeld bij het omzetten van het papieren archief naar een digitaal archief. Daar is nu nog toestemming voor nodig.

De brandbrief is ondertekend op de landelijke archivarissendagen van de KVAN in Leeuwarden. Daar was ook de betrouwbaarheid van digitale bestanden een punt van felle discussie. Steenhuis: ,,Veel archieven hebben nu een hybride vorm van zowel papieren als digitale opslag.â€

Digitaal opslaan heeft de toekomst, omdat het doorzoekbaar, op afstand te raadplegen en daarmee gebruikersvriendelijker is. ,,Het is niet vol te houden om papier en digitaal naast elkaar te blijven doen. Dat is te duur. We weten dat veel digitale bestanden de afgelopen jaren niet goed zijn opgeslagen. Het is zaak om dat nu heel goed te organiseren, anders zitten we over een paar jaar met een puinhoop bij de gemeentelijke archieven. En we hebben het hier wel over een fundament van onze democratie.â€

Lees het hele krantenartikel op de

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...