Jump to content

POLL - Zorgt toekomstige betaalsite voor het op zwart gaan van genver.nl en FS?


sadminF
 Share

Wat wilt U dat er met de nu vrij toegankelijke Burgerlijke Stand akten gaat gebeuren?  

67 members have voted

 1. 1. Wat wilt U dat er met de nu vrij toegankelijke Burgerlijke Stand akten gaat gebeuren?

  • Afsluiten van de huidige FS site en achter betaalsite wiewaswie
   1
  • Afsluiten van de huidige FS site en vrij toegankelijk bij wiewaswie zonder de gidssite genver.nl
   0
  • Afsluiten van de huidige FS site en vrij toegankelijk bij wiewaswie met de gidssite genver.nl
   3
  • Het toegankelijk blijven van de huidige FS site met gidssite genver.nl èn achter betaalsite wiewaswie
   12
  • Het toegankelijk blijven van de huidige FS site met gidssite genver.nl, zoals het nu is
   56


Recommended Posts

 • Beheerder

Beste leden en andere lezers,

Het Team van het StamboomVragenForum is druk bezig geweest om opnieuw de stem van de leden te laten horen, dit keer n.a.v. de laatste kamervragen en alles uit de kast te trekken om aandacht te vragen voor de acties van de archieven om FamilySearch buiten spel te zetten en daarmee GenVer, de chaos rond het verdwijnen van Genlias en de puinhoop wat de naam WieWasWie draagt.

Wij kunnen niet terugvallen op organisaties zoals BRAIN en DEN, die hebben ons eerder laten zitten en het schrijven van een tekst is niet eenvoudig. Ook vallen we als klein visje buiten de Genealogie-verenigingen.

We hebben gemeend dat we toch een poging moeten doen.

Onderstaande tekst is met een begeleidend schrijven verzonden naar het Ministerie van OCW, mevrouw Jet Bussemaker, minister, de heer Sander Dekker, staatssecretaris en aan de leden van de Tweede Kamer.

Met een genealogische groet,

sadminF

Het toegankelijk houden van het huidige FamilySearch.org met indexsite GenVer.nl en Genlias.nl, zoals het nu is

In de afgelopen 5½ jaar is met overheidsgeld en veel vertraging een nieuw webportaal gebouwd, wiewaswie.nl

Doel: het via een betaalabonnement aanbieden van indexgegevens voor stamboomonderzoek, zoals kale informatie (gegevens van Burgerlijke Stand) en scans van de betreffende akten. Er bestaat al 14 jaar een dergelijke site, onder de naam genlias.nl, gratis en werkt prima; een enkele akte kan besteld worden bij de aangesloten archieven. Genlias zal verdwijnen omdat WieWasWie de beoogde opvolger is.

Leden van het StamboomVragenForum leggen voor aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de leden van de Tweede Kamer:

1. bent u bekend met de onderstaande punten;

2. wilt u dit alles betrekken bij het nemen van beslissingen, betreffende de samenwerking met FamilySearch.org, bij beantwoording van de

Please login or register to see this link.

Vraagnummer 2012Z18024 én bij het verstrekken van subsidie aan WieWasWie.nl;

3. wilt u meedenken c.q. meewerken aan het toegankelijk houden van het huidige FamilySearch.org met indexsite GenVer.nl en Genlias.nl, zoals het nu is;

4. wilt u overwegen om de positieve elementen en voordelen van WieWasWie, FamilySearch, GenVer.nl en Genlias.nl op een synergetische wijze te integreren om dusdanig kosten te besparen en dubbel werk te voorkomen.

www.stamboomvragenforum.nl is geen organisatie maar een groeiend jong genealogieforum met enthousiaste leden die bezorgd de ontwikkelingen rond WieWasWie.nl en FamilySearch.org op de voet volgen.

Een goed contact met beide partijen vanaf 5 juni 2011 is daarbij belangrijk gebleken om de

Please login or register to see this link.

met betrekking tot de gevolgen voor de genealoog kenbaar te maken.

Gesprekken over een hernieuwde samenwerking met FamilySearch, dat gefinancierd wordt door de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als Mormonen en de gegevens op de website FamilySearch.org, hebben tot op heden nog niet plaatsgevonden; er wordt door het Centraal Bureau voor Genealogie gewacht op beantwoording van die kamervragen. 

Mede in afwachting daarvan zijn ook de Nederlandse Genealogische Vereniging

Please login or register to see this link.

en aangesloten organisaties die recent hierover contact hadden met Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland BRAIN. 

Ook wij willen ons mengen in de discussie en de stem van het grootste deel van onze leden laten horen, voordat de Tweede Kamer in debat gaat:

PUNTEN 

- WieWasWie.nl is met overheidssubsidie opgericht om onder andere de eveneens met subsidie verstrekte site WatWasWaar.nl te vervangen, met als doel: één site met bronnen die gedeeltelijk tegen betaling worden verstrekt;

- de chaos

Please login or register to see this link.

onder uitvoering van projectbureau STAP en daardoor een grote kostenverspilling in aanloop tot de website Wiewaswie.nl;

- de overname van de verantwoording per 1 januari j.l. door het Centraal Bureau voor Genealogie CBG, terwijl zij de

Please login or register to see this link.

over verbeteringen tot op heden nog niet heeft kunnen wegnemen, zoals:

• het naderend afsluiten van Genlias.nl (1 januari as.)

• de fouten bij overname van bestanden, zoals schending van

Please login or register to see this link.

zie reacties nrs.144-147

• het uiteindelijk toevoegen van toepassingen en weer verwijderen omdat het niet naar behoren functioneert (zoekopties meerdere personen, openbare stambomen)

- de

Please login or register to see this link.

van ruim 6200 genealogen en onderzoekers die hun zorgen uiten;

- het feit dat niet alle archiefinstellingen meewerken met WieWasWie zodat niet ‘alle’ collecties beschikbaar zijn en genealogen en geïnteresseerden toch meer dan één site moeten gaan doorzoeken;

- de fijne samenwerking tussen

Please login or register to see this link.

en

Please login or register to see this link.

om de registers zo makkelijk mogelijk toegankelijk te maken en dit alles gratis;

- de gewilligheid van FamilySearch om alle Nederlandse beeldjes (minimaal: Burgerlijke Stand, DTB-registers, Bevolkingsregisters) gratis te posten.

De meeste akten zijn al online doorzoekbaar en opvraagbaar. Is het niet via de archieven zelf, dan wel via privé-initiatieven. De enkele akte die dat niet is, daar zijn fora voor zoals het StamboomVragenForum, met leden, die graag een ander helpen door een uurtje te zoeken in een archief.

Het achter een betaalsite plaatsen van bronnen, in het bijzonder de BS-akten die al zo mooi ontsloten zijn, gratis en voor niets door FamilySearch (de Mormoonse kerk), waarom moet daar een vervanging voor gevonden worden? Samenwerking met hen wordt juist op prijs gesteld, door álle genealogen en onderzoekers, gebruikers in binnen- en buitenland.

Daarom vragen wij u dringend bovenstaande bij uw besluitvorming te betrekken.

Team-SVF

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 207
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • sadminF

  12

 • Ludmilla

  102

 • Gabor

  10

Top Posters In This Topic

Posted Images

 • Member Group

En nu maar duimen dat er echt vanuit het ministerie aktie wordt ondernomen

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile_eyeroll.gif" alt="B-12">

Mijn complimenten sadminF!!! 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_thankyou4.gif" alt="B-22">

Lily

Link to comment
Share on other sites

 • Beheerder

Beste Lily Pool en Jakkes,

Bedankt voor jullie complimenten. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin.gif" alt=";D">

We hebben het gezamenlijk als team gedaan.

Nu ligt de bal bij het ministerie en de kamerleden.

Doch alert blijven we!

Met een genealogische groet,

sadminF

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Complimenten voor de opgestelde brief en ook voor de gedegen informatie betreffende dit item gedurende het laatste jaar via dit forum is verstrekt.

met vriendelijke groet,

Bart

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

sadminF,

mijn complimenten!

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5"> B-5

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5"> B-5

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5">

Bram

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Team,

Goed gedaan! Hopelijk vindt het ergens een voedingsbodem, waarmee verder gewerkt kan worden.

groet, Frank

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Van een oplettend lid kreeg ik

Please login or register to see this link.

doorgezonden, met in het PDF de tekst:

AH 581 2012Z18024

Mededeling van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 16 november 2012)

De kamervragen van het Kamerlid Oosenbrug (PvdA) over het bericht dat de overheid gegevens van burgers aan de Mormonen heeft verstrekt (2012Z18024) zijn gesteld aan de ministers van OCW en V&J. Gezien het onderwerp zullen de vragen worden beantwoord door de minister van BZK, mede namens de minister van V&J en in afstemming met de minister van OCW.

De vragen kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat nader onderzoek is vereist om de benodigde gegevens te verkrijgen.

Dit uitstel is niet naar aanleiding van het SVF -schrijven, maar geeft wel extra tijd voor de politici om onze punten te bestuderen.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Als u niet thuis bent op Twitter, dit is een Tweet, mijn bericht aan Brain, de Branchevereniging voor Archieven Nederland, met een vraag en verwijzing naar het bericht van sadminF:

Please login or register to see this image.

Even later kreeg ik een reactie in twee delen, deel 1 kan er nog mee door,

jhwi8p.jpg

deel 2 is naar mijn mening een hersenloze kreet:

9a8jsg.jpg

                              bigcry.png 

Ik voel me als een klein verwend kind dat door haar boze stiefmoeder gezegd wordt dat ze niet moet zeuren. Ik heb geleerd tot 10 te tellen en dat heb ik gedaan, er een nachtje over geslapen, of juist niet, er wakker van gelegen. Ik voel me niet alleen persoonlijk aangesproken, het gaat hier om "de genealogen".

Hebben we de afgelopen bijna twee jaar uit onze nek lopen kletsen, waarom is het zo moeilijk te begrijpen waar het werkelijk om gaat?

We tellen juist wél onze zegeningen, de vrij toegankelijke scans van FamilySearch, de geweldige indexen van GenVer, het onnodig verdwijnen van Genlias, alle drie sites die prima functioneren en niet, ik herhaal, NIET vervangen hoeven te worden voor wiewaswie waarvoor straks betaald moet worden. Ik zie dat niet als "een zegening". Dit topic Poll, veertienduizend keer gelezen, topic www, wat zijn de eerste indrukken bijna negenduizend keer gelezen.

Bla bla bla, herhaling, herhaling, .... Branchevereniging van de Archieven, in gesprek met NGV e.a., wat wij willen staat in het kort

Please login or register to see this link.

en in het laatste schrijven van sadminF,

Please login or register to see this link.

In hun eigen beleidsplan 2008-2009 staat onder andere:

Erfgoed is dus ‘hot’, en geschiedenis is ‘in’. We zijn ons bewust geworden van nieuwe en potentiële publieksgroepen, we zien de kansen liggen.  De meesten van ons zijn echter nog onervaren als marketeers, als productontwikkelaars, als actieve spelers in het culturele veld.

Wat de inhoud is van het meest recente beleidsplan is me duidelijk: "Genealogen moeten hun zegeningen tellen en niet zeuren".

default_pulling_hair.gif

Het is van harte te hopen dat een van de aangeschreven politici wél luistert naar "de genealoog".

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Curieus... dat "we zijn in gesprek met NGV e.a." terwijl de NGV juist meldt dat:

Het overleg met de opvolger van DIVA, BRAIN, om te komen tot een nieuwe overlegstructuur tussen de archiefwereld en genealogische organisaties verloopt moeizaam

en

De brancheorganisatie van de archiefinstellingen, BRAIN, is niet genegen een plaats in te ruimen voor gebruikersorganisaties

en

Samen met anderen zijn wij tot de conclusie gekomen dat BRAIN mogelijk niet het goede platform is om de belangen van gebruikers bespreekbaar te maken.

Typisch gevalletje van miscommunicatie.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Een ding is een feit, er zijn veel voorstanders en tegenstanders voor een betaalsite. Er is zelfs een discussie gaande of er betaald moet worden over de aktes van BS. Volgens een discussie op 15 november in Schiedam is gehouden, zou het inzien van de aktes - die op een lage resolutie zijn gescand - (wettelijk) gratis moeten zijn en een scan het tarief wat men in het archief voor een kopie zou moeten betalen.

Het archief Markiezenhof in Bergen op Zoom gaat per ingang van 1 maart 2013, volgens een mededeling op die dag in Schiedam, een betaalsite worden. Dit om de kosten die door bezuinigingen zijn ontstaan op te kunnen vangen. Men dacht aan een abonnement van 10 euro per jaar, waarmee men een vrij groot aantal scans kan inzien en/of downloaden. Dan hoeven er geen full-time krachten ontslagen worden.

Zelfs zie ik in de nabije toekomst dat alle archieven een betaalsite gaan hanteren. Dat moeten ze wel door al die bezuinigingen die de overheden doorvoeren. Men zou anders mensen moeten ontslaan. Door de klanten in de vorm van een abonnement te laten betalen voor het inzien en/of downloaden van de aktes, hoeven er geen full-time krachten uit de archieven ontslagen worden. Vergeet niet, dat de archieven een stiefkind zijn van de overheden.

Ik wil daarmee nadruk opleggen, dat de archieven vaak niet anders kunnen. Het is de politiek in Den Haag die de archieven geen andere keus stellen dan een betaalsite in het leven te roepen zonder dat er ontslagenen vallen. Ga eens na wat u zou doen, als u full-time werkzaam bent in het archief en een keuze had: A ontslagen worden of B een betaalsite opzetten (abonnement) en zo je werk te kunnen behouden.

Verdiep ook eens de problematiek bij de archieven. Ben wel van mening, dat Genver niet op zwart mag gaan en dat de archieven met het beschikbare geld DTB's en nieuwe openbare BS kunnen gaan scannen die niet op Genver zijn in te zien. Dat is ook een besparing.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Discussieren over een onderwerp als dit moet kunnen, met respect voor ieders mening.

Het is goed dat er voor- en tegenstanders zijn, meningen verschillen, argumenten ook. Feiten moeten goed onderbouwd zijn om dat te kunnen doen.

Ik wil daarmee nadruk opleggen, dat de archieven vaak niet anders kunnen. Het is de politiek in Den Haag die de archieven geen andere keus stellen dan een betaalsite in het leven te roepen zonder dat er ontslagenen vallen.

Ik weet er te weinig van, hoeveel subsidie men ontvangt, naar aantallen inwoners, hoeveel dat minder wordt, de uitgaven, etc. maar zijn archieven niet zelf vrij om een keuze te maken? Om bij vermindering van inkomsten juist wél samen te werken, net zoals de kleine kruidenier en de supermarkt zodat de meeste werknemers in dienst kunnen blijven?

Tot 1 janauri a.s.:

Veel archieven werken samen in Genlias, anderen hebben ook een eigen site met aanbod scans, =versnippering, ook van kosten en inkomsten.

Index BS is gratis, scans op aanvraag tegen betaling.

FamilySearch biedt de scans BS gratis aan met hulp van index GenVer.

Na 1 januari a.s.:

De bedoeling van de overheid was om samen te werken, daarvoor is www opgericht, samen bouwen en samen delen, alles onder een dak, met een gelijke opzet: index gratis, betalen voor scans.

Maar wat blijkt in de loop der jaren, archieven gaan hun eigen weg. Hoe komt dat? Het beleidsplan van www deugt van geen kant, vandaar dat er zo lang over is gedaan voordat er een werkelijke start kwam. Tot kort voor de start was er nog steeds geen gesprek gevoerd met de

Please login or register to see this link.

en FamilySearch over een vernieuwde samenwerking (nog steeds uitgesteld); archieven moeten dan een keuze maken: samenwerken = kosten en kennis delen óf ieder voor zich; als dat laatste niet lukt worden openingstijden verminderd, sluiten archieven de deuren of vallen er ontslagen, helaas.

FamilySearch heeft aangeboden om álle scans (minimaal: Burgerlijke Stand, DTB-registers, Bevolkingsregisters) gratis te posten en te investeren in geavanceerde apparatuur om dat mogelijk te maken. Èn een kopie scan te maken voor de archieven, dat alles gratis. Als álle archieven samenwerken dan zou het voor de meeste voor- of tegenstanders geen probleem zijn om te betalen, maar niet én www, én in een archief.

Archieven en journalisten proberen nu via kamervragen bij de Nederlandse Regering een samenwerking met FamilySearch te voorkomen terwijl de genealoog wél die samenwerking op prijs stelt.

Waarom is samenwerken zo moeilijk, desnoods via een groot provinciaal archief; kijk eens naar bijv het project van de

Please login or register to see this link.

, ook een project dat gesubsidieerd is, maar waar Utrecht, Zeeland en Leiden bijvoorbeeld niet aan mee doen. Die betalen dat waarschijnlijk zelf en dat gaat ten koste van het salaris van de archiefmedewerker.

Hoe mooi kan het zijn, één website met daarin alle bronnen van alle archieven in Nederland, zoeken via een uitgebreid, goed werkend zoekscherm vind je in de index de scan die je hebben wilt, je klikt op het icoontje en komt uit bij de scans van FamilySearch.

Wordt dat het gesubsideerde WiewasWie.nl met samenwerking van alle archieven, of misschien wel de particuliere site GenVer.nl?

Zoals ik al zei, ik heb de wijsheid niet in pacht, dat laat ik graag over aan Beroeps- en Brancheverenigingen met betaalde medewerkers, maar steek met genoegen mijn hoofd boven het maaiveld voor de betalende burger met de geweldige hobby 'zoeken naar je voorouders'.

We wachten met spanning naar wat komen gaat, beantwoording kamervragen en het schrijven van sadminF, misschien komt er toch nog een gesprek tussen de archieven en FamilySearch. Het aftellen is begonnen...

Ik moet nodig even in de slaapstand.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_napping11.gif" alt="default_napping11.gif">

Link to comment
Share on other sites

@Masje,

De archiefwet 1995 artikel 14 geeft duidelijk aan, dat inzage gratis is. Maar dan wordt bedoeld de originelen of (vanwege bewaarcondities) als alternatief een copie in welke vorm dan ook. (print, microfilm, image) En dat is in feite in veel gevallen de microfilm in de studiezalen. Ooit moesten we voor het bekijken van de microfilm her en der betalen, maar dat is jaren terug om die reden de nek omgedraaid door de rechter. Raadplegen via internet is in dit geval een extra dienst.

Als een archief helemaal (dus niet voor alleen bijvoorbeeld op de vrijdag) de deuren sluit (vanwege forse besparingen) komt een image via bijvoorbeeld internet wel in aanmerking voor gratis raadplegen. Dan is internet geen extra dienst meer. Tenzij de Archiefwet hierop t.z.t.  aangepast gaat worden.

Citaat van de Archiefinspectie in september 2011 aan mij gericht:

Mijn conclusie is  dat het de overheid en bijgevolg ook een private partner (lees: STAP) op grond van de archiefwetgeving en andere openbaarheidsregelingen niet verboden is om betaling te vragen voor extra diensten, buiten het gratis ter beschikking stellen in de studiezaal.

Daarnaast vind ik het vreemd, dat bij automatisering en dus gedeeltelijke leegloop van de studiezalen, dit geen gevolgen zou hebben voor de personele bezetting. Zoals jij vernomen hebt.

Bij veel automatiseringsprojekten vallen oude functies weg. Er komt in veel gevallen wel wat voor terug, maar dan gaat het meestal om IT-ers. Of indien mogelijk via bijscholing door het bestaande personeel.

@Ludmilla,

Veel archieven krijgen hun geld van de gemeenten om er mee te doen wat ze ermee moeten doen; ofwel B&W met de gemeenteraad beslist. Ook als ze aan een samenwerkingsverband  willen deelnemen. Allefriezen is een goed voorbeeld. Daar zijn recent weer enkele gemeenten bij aangesloten na goedkeuring van hun gemeenteraden.

Ik bedoel hier dan wel de BS-akten, die bij de gemeenten berusten. Dus niet de z.g. "dubbelen";  daar hebben zij geen zeggenschap over. En die zijn toevallig door FS op film gezet.

Wat de gemeenten wel kunnen doen om veel geld te besparen is te gaan samenwerken met FS.

Dat is bijna gratis en voor niets. Het leeuwendeel van de akten bij FS is al digitaal of komt binnen een redelijke termijn digitaal.

Misschien een actie voor SVF om de gemeenteraden of B&W van alle Nederlandse gemeenten te benaderen met bespaartips ?

Het zijn er begin 2013 nog maar 408. Alle gemeenten, die al voorzien zijn, kun je overslaan.

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Ben bezig met een genealogisch onderzoek in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het is mij opgevallen dat er heel veel fouten in Genlias staan die door WieWasWie letterlijk zijn overgenomen. Dat geeft mij te denken of nog veel meer gegevens op WWW wel betrouwbaar zijn? Nu is het mogelijk om via FS (Genver) een controle uit te oefenen. Kiest WWW voor kwaliteit of kwantiteit? Op het Regionaal Archief Gorinchem is al langer bekend dat in veel genealogische gegevens uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in Genlias fouten bevatten.

Bruidegom: Huijbert Jacobszn van der Laan

Geboorteplaats: Bleskensgraaf

Leeftijd: 46

Vader bruidegom: Jacob Arijszn van der Laan

Moeder bruidegom: Zijgje de Jong

Bruid: Grietje van den Heuvel

Geboorteplaats: Bleskensgraaf

Leeftijd: 12

Vader bruid: Pleun van den Heuvel

Moeder bruid: Annigje Jansdr Bons

Gebeurtenis: Huwelijk

Datum: donderdag 26 september 1844

Plaats: Bleskensgraaf

Dat is een van de redenen dat Genver (FS) online moeten blijven. Of willen ze in Den Haag een zeer onbetrouwbare site in stand houden?

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • Member Group

Ik ben nog steeds

Please login or register to see this link.

over de inhoud van het laatste bericht CBG/www; niet zozeer dat de betaling per 1 februari een feit is, maar de inhoud van het bericht.

Wat kan ik zeggen, terwijl ieder woord teveel is?

Terwijl ik aan het broeden ben, werd ik uitgedaagd op Twitter door een archivaris:

Genealogen klagen vast steen en been, maar E 18,50 p/j voor uitgebreid gebruik @wiewaswie is een koopje

Ik voel me aangesproken, ik ben genealoog en ik klaag steen en been, dus heb een behoorlijk lang "gesprek" waarbij ik het gevoel heb onder het gras te worden gemaaid door argumenten die er niet toe doen. Nu zie ik dat hij het gras gemaaid heeft

Please login or register to see this link.

Mijn pepernoten en het verwende kind komen er in voor, maar ik ben blij te lezen dat die verkregen indruk verkeerd is en we elkaar nodig hebben, want daar ging ik toch echt aan twijfelen.

Natuurlijk wil de genealoog de archieven niet de nek omdraaien, natuurlijk wil de genealoog best betalen voor toegang tot een site, service voor een goed werkende zoekmachine, is dat luxe, zijn we te verwend?

Ik voel me, de genealoog voelt zich onbegrepen, roepende in de woestijn, vindt niet dat de archieven geldwolven zijn, wil graag meedenken om www tot een succes te maken, maar dit kan toch niet de oplossing zijn om groot en sterk te worden.

Waar het hier in de topic Poll al anderhalf jaar over gaat, is dat het geen stijl is om gegevens, een index burgerlijke stand achter een slot te zetten en voor scans geld wordt gevraagd terwijl die nu gratis zijn via oa GenVer en Familysearch. !!!!! Sorry voor de uitroeptekens en de vette tekst.

Ik word er zo moe van dat er niet geluisterd wordt naar de ervaringen van de gebruiker. We hebben nu acht maanden vooruitgekeken en proefgedraaid en nog steeds zijn er

Please login or register to see this link.

en als je hoopt er op is gericht, dat ze toch wel ooit eens zullen gaan inzien dat het anders kan, de belofte dat Genlias pas verdwijnt als er "minstens dezelfde service wordt geboden, waaronder het zoeken op meerdere personen", neen, dan komt het bericht dat de site helemaal dichtgetimmerd wordt en een minimaal zoeken onmogelijk wordt gemaakt omdat registratie noodzakelijk is en al je zoekresultaten worden bijgehouden.

En boos wordt ik, als ik dan als reactie krijg dat je geen gebruik van www hoeft te maken, je mag ergens anders gaan shoppen. Voor iedere andere site is dat geen probleem, maar dat kun je niet maken voor een site die landelijke informatie geeft, pretendeert de kracht te hebben in de grote concentratie genealogische gegevens, jaag de mensen dan niet weg, maar creëer een toegankelijkheid waarbij je omarmt wordt.

De genealoog wil graag www omarmen, knuffelen, en zelfs betalen voor een scan VOC of notariaat als die incidenteel voorbij komt, maar niet in deze wurgpositie.

Voor mij is het duidelijk, de wil om te knuffelen is niet werderzijds.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De geschetste situatie is in automatiseringsland niets nieuws. Opvallend is wel, dat bij nieuwe toepassingen bij de Overheid het mislukkingspercentage nogal hoog is. Maar ook in het bedrijfsleven was het oppassen geblazen.  Enkele decennia geleden circuleerde een cartoon, die een en ander goed weergaf:

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Ludmilla,

ik wens je heel veel sterkte, je hebt er ontzettend veel energie in gestoken en nu loopt alles toch weer anders dan het leek.......

Voor mij zijn twee zaken heel belangrijk:

1) Dat er betaald moet worden voor een aantal diensten kan ik begrijpen.

Waarvoor naar mijn mening echter nooit geld gevraagd mag worden is een zoekfunctie.

En helemaal gek vind ik het dat je gratis een slechte zoekmogelijkheid krijgt aangeboden en moet betalen voor een goede.......

Het is net als bij persoonskaarten, je betaald voor het zoeken en niet voor de kaart.

Mijn ervaring in het verleden was dat ik meerdere malen voor een niet geleverde persoonskaart heb moeten betalen voor slecht zoeken !

2) Het CBG/WWW moet zich niet bemoeien met Familysearch/Genver. Ze moeten uitgaan van hun eigen kracht, wat mij betreft riekt het anders naar machtsspelletjes. En daar sta ik absoluut niet sympathiek tegenover.

CBG/WWW mochten jullie meelezen: Denk goed na vóór je overgaat tot het nemen van beslissingen die door velen als onsympathiek overkomen !

Groetjes, Maikel

P.s. Er was trouwens beloofd dat zoeken GRATIS zou blijven, net als bij Genlias.

Beloftes moet je nakomen, je moet betrouwbaar zijn !

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Het CBG heeft deze taak (WWW) min of meer toebedeeld gekregen, heb ik de indruk. En aanvaard.

Daarnaast heeft het CBG sinds dit jaar ook o.m. de stamboeken van het Nationaal Archief  (in het beheer?). Allemaal extra taken die toch ook gefinancierd moeten worden. Uitbreiding van mensen lijkt dan onontkoombaar. Dus ook kosten. Ik begrijp dat die gedekt moeten worden.

Als men schrijft: ""Het CBG verwacht echter dat deze abonnementen niet voldoende publieksinkomsten zullen genereren om WieWasWie online te kunnen houden."  dan  is er hoe dan ook te weinig geld. Want WWW on-line houden in mijns inziens onvoldoende als je nog met een niet optimaal presterend systeem (noem het beta versie) van start gaat en dat nog wilt uitbreiden. Wie verzorgt die uitbreiding van de inhoud, de correcties van de fouten, de implementaties? Of zou daar extra geld voor beschikbaar zijn uit de pot van WWW?

Ik ben wel van plan een abonnement te nemen, maar vraag me af hoe groot het aantal gratis beschikbare downloads zal worden als de diverse archieven ook op de centjes gaan letten (of zitten).

Daarnaast verwacht ik een toename van opzoekvragen (van beginners die je niet meer even naar www.genlias.nl kunt verwijzen).

O ja, nog een vraagje. Is het correct dat WWW qua downloads niet meer biedt dan elk aangesloten archief zelf op haar eigen site heeft staan?

met vriendelijke groeten, Bart

ps. Ludmilla, bedankt voor je inzet en de wijze waarop je jouw ervaringen met ons wilt delen.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Mail aan helpdesk[apestaartje]wiewaswie.nl :

Een nieuwe vraag wordt gesteld door ons lid Bart, die ik niet kan beantwoorden, u wel?

Is het correct dat WWW qua downloads niet meer biedt dan elk aangesloten archief zelf op haar eigen site heeft staan?

Verder hopen wij dat WieWasWie af en toe mee leest

Reactie van WieWasWie:

Dag Ludmilla,

Wij hebben inderdaad niet meer scans dan de archieven zelf. De archieven die dat willen, bieden hun scans gedeeltelijk ook aan via WieWasWie. WieWasWie heeft geen andere partners die scans aanleveren dan deze deelnemende instellingen.

In reactie op de

Please login or register to see this link.

: op dit moment heb je een proefabonnement nodig om scans te kunnen bekijken/downloaden. Je kunt uiteraard geen abonnement nemen zonder registratie. Vandaar 'registreren plus proefabonnement'. In het nieuwe model is registratie voldoende om scans in te zien.

Ik zag de volgende zin voorbij komen:  Het CBG/WWW moet zich niet bemoeien met Familysearch/Genver. Ze moeten uitgaan van hun eigen kracht, wat mij betreft riekt het anders naar machtsspelletjes.

Zoals eerder ook al is aangegeven bemoeien het CBG en WieWasWie zich geenszins met andere sites. De komst van WieWasWie staat geheel los van andere websites, met uitzondering van Genlias.

Vriendelijke groeten,

WieWasWie

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ Ludmilla,

Bedankt voor het (laten) beantwoorden van mijn vraag.

En m.b.t. WWW: mijn complimenten voor de snelle respons. Dat is zeer gebruikersvriendelijk.

met vriendelijke groet, Bart

Link to comment
Share on other sites

 • Beheerder

Beste leden,

Op 18 november informeerde ik over de brief aan Minister OCW en leden Tweede kamer,

Please login or register to see this link.

een dag later heeft Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken laten weten de zaak over te nemen

Please login or register to see this link.

.

Ondertussen zijn er diverse bevestigingen ontvangen op ons schrijven, ook van enkele fracties. De beantwoording van de kamervragen (waarbij onze brief mogelijk wordt meegenomen) staat nog niet geagendeerd, zie daarvoor

Please login or register to see this link.

.

Van OCW ontving het team-SVF deze reactie:

Uw vraag van 18 november 2012 is nog in behandeling bij het ministerie van OCW. Tot onze spijt vraagt de beantwoording meer tijd dan gedacht.

Daarvoor vragen wij uw begrip. U ontvangt vóór 28 december 2012 een reactie op uw e-mail.

Met vriendelijke groet, Hoofd afdeling Bestuur en Burger

We blijven u op de hoogte houden.

Met een genealogische groet, mede namens het team

sadminF - beheerder

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal en speciaal CBG/WWW mensen,

jullie antwoord is niet bevredigend, het geeft slechts een gedeeltelijk antwoord.

Waarschijnlijk worden de wat moeilijkere vraagstukken genegeerd ?

Het gaat om de belofte dat de mogelijkheden die Genlias nu biedt, gratis zullen blijven !

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De geschetste situatie is in automatiseringsland niets nieuws. Opvallend is wel, dat bij nieuwe toepassingen bij de Overheid het mislukkingspercentage nogal hoog is. Maar ook in het bedrijfsleven was het oppassen geblazen.  Enkele decennia geleden circuleerde een cartoon, die een en ander goed weergaf:

Alvara en uiteraard alle andere foummers: inmiddels is deze cartoon uitgebreid met een aantal plaatjes: zie

Please login or register to see this link.

.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Den Haag heeft de kamervragen beantwoord:

Please login or register to see this link.

Het gaat hoofdzakelijk over het verstrekken van gegevens persoonskaarten binnen de overeenkomst en dat is mede met de beantwoording van de meeste vragen, hier niet aan de orde. Voor ons is belangrijk het vrij verstrekken van gegevens Burgerlijke Stand en een toekomstige samenwerking met FamilySearch. Misschien dat daarover later duidelijkheid komt.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Member Group

De politiek in Den Haag is met winter-reces dus daar is even niets van te verwachten.

Tot nu toe zijn er enkele bevestigingen ontvangen op onze brief (zie oa bericht #203 van sadminF) en als het mee zat een berichtje dat de brief is doorgestuurd naar een medewerker/politicus die het onderwerp in portefeuille heeft.

Opvallend was de brief per post van de rijksarchivaris, verzonden dus vanuit het Nationaal Archief omdat de minister van OCW hem heeft gevraagd onze brief te beantwoorden.

Please login or register to see this link.

(downloaden duurt even voordat de brief zichtbaar wordt)

De kamervragen zijn afgewerkt en daar ligt een scheiding met onze punten.

De tekst waarin blijkt dat er een warm hart is voor de vrijwilliger, de genealoog, roept om een reactie maar ook mogelijk de vraag of hij zelf al iets gezocht heeft in de nieuwe site en verschillen ziet met Genlias.

Het StamboomVragenTeam is klein en mijn energie is tot het nulpunt gedaald, de put is leeg, daarom heb ik de hulp gevraagd van twee SVF-leden om mee te denken met een gepast antwoord.

Ook denk ik er over om begin januari nog wat Tweede Kamerleden te benaderen om onze brief te bespreken.

Begin januari is er een

Please login or register to see this link.

, de uitnodiging stond al langer en uiteraard heb ik gevraagd of het team SVF me wil vergezellen. Het is moeilijk en we zien er best tegenop, dat mag u weten.

De kennis is gering, maar de motivatie om gezamenlijk de strijd aan te gaan, des te groter.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Member Group

De titel van dit topic is:

Zorgt toekomstige betaalsite voor het op zwart gaan van GenVer.nl en FS?

De 'toekomstige betaalsite' WieWasWie blijft voorlopig een 'toekomstige betaalsite',

Please login or register to see this link.

.

en

In het

Please login or register to see this link.

tussen team SVF en team CBG/WWW staat onder punt 2:

Het is nu geen optie om FamilySearch of GenVer of Genlias in WieWasWie te integreren; WieWasWie biedt anders aan dan FS en GenVer

en bij punt 11:

CBG/WieWasWie is niet van plan om FamilySearch/GenVer op zwart te zetten: hebben we geen belang bij en in ieder geval ook geen inspraak in. Samenwerking met GenVer wordt pas interessant voor WieWasWie als indexen op individuele scans zijn uitgewerkt.

Daarmee is er duidelijkheid gekomen, het doel is bereikt en zijn de belangrijkste punten van dit topic afgehandeld.

Voor alle andere zaken, de voortgang van de website WieWasWie, daar zijn andere topics voor.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share


×
×
 • Create New...