Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Friesland Kerkarchieven van Papier naar Digitaal Marrum en Westernijkerk 1-24


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

De eerste 2304 fotos van de Kerkdocumenten van Marrum en Westernijkerk 1619-1962 staan op mijn site

Kerkeraad

Invt. nr. 01 Notulen 1828-1866

Invt. nr. 02 Notulen 1866-1897

Invt. nr. 03 Notulen met verslagen van de vergaderingen van het kiescollege en processen verbaal van verkiezingen 1897-1946

(openbaar tot en met 1934)

Invt. nr. 04 Notulen 1947-1962 (niet openbaar)

Invt. nr. 05 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1853-1961

(openbaar tot en met 1934)

Invt. nr. 06 Stukken betreffende de Doleantie, 1887 en z.j.

Invt. nr. 07 Agenda van ingekomen stukken 1882-1944

(openbaar tot en met 1934)

Invt. nr. 08 Stukken ingekomen van de Generale Financiele Raad betreffende afdracht collectegelden enz. jaar 1948-1962 (niet openbaar)

Invt. nr. 09 Verslagen van schriftelijke kerkvisitaties 1898-1943

(openbaar tot en met 1934)

Invt. nr. 10 Inventaris van het archief 1902-1948, bijgewerkt tot 1956

(openbaar tot en met 1934)

Invt. nr. 11 Reglement op het godsdienstig onderwijs in de Nederlandsche Hervormde Kerk 1816

Invt. nr. 12 Reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten, 1904, 1931

Invt. nr. 13 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten 1875, 1879, 1896-1923 en adreslijsten 20e eeuw

Invt. nr. 14 Alfabetische lijst van stemgerechtigde leden, 1923-1933

Invt. nr. 15 Alfabetische lijst van stemgerechtigde leden, 1934-1943

(openbaar tot en met 1934)

Invt. nr. 16 Alfabetische lijst van stemgerechtigde leden, 1942-1952

(niet openbaar)

Invt. nr. 17 Stukken betreffende predikantsbenoemingen, 1881-1956 met lijst predikanten sinds de Reformatie

Invt. nr. 18 Stukken betreffende de verkiezing van ouderlingen en diakenen, 1897, 1898, 1951-1961 (openbaar tot en met 1934)

Invt. nr. 19 Inventaris van doop en trouwregisters van Marrum en Westernijkerk, 1812

Invt. nr. 20-d Doopboek 1639-1772

Invt. nr. 20-l Lidmatenboek 1639-1673

Invt. nr. 21 Doopboek 1772-1831

Invt. nr. 22 Doopboek 1812-1889

Invt. nr. 23 Doopboek 1831-1889

Invt. nr. 24 Doopboek (Contra) 1889-1960

openbaar tot en met 1909)

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 165.157 familienamen,

ook uit andere Provincies,

En ca. 63.334 foto' s van kerkarchieven.

Met vriendelijke groeten

Anton Musquetier

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...