Jump to content

Hoe vind ik info over arrestaties en veroordelingen in 1940-45


McMelloW

Recommended Posts

  • Member Group

Het is even onduidelijk waar dit precies moet worden in gedeeld:

Informatie over een arrestatie en daarop volgende veroordeling in de peridoe 1940-45. Welke sites, registers kan ik daarover raadplegen?

Alvast bedankt.

McMelloW

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo McMelloW,

Men zou eerst wat meer info moeten hebben, zoals

- waar is de persoon gearresteerd en waarvoor

en

- waar heeft de rechtszaak plaats gevonden

Men kan de kranten uit die tijd ook eens raadplegen, als deze aanwezig zijn.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Waarschijnlijk in Rotterdam, en voor mogelijk veroordeeld door een rechtbank in Utrecht. Daarna gevangenschap in verschillende gevangenissen in Nederland en Duitsland.

Er is weinig verder bekend en mogelijk is de informatie erg persoonlijk en gevoelig.

Vandaar mijn vraag: Waar ikzelf het beste zoeken naar informatie.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

De afdeling Oorlogsnazorg van het Rode Kruis is denk ik de instantie waar je direct terecht kunt, er is een wachttijd.

Niet alleen gegevens van oorlogsslachtoffers, maar ook gegevens van veroordeelden, gevangenisgegevens, zijn daar op te vragen, indien aanwezig.

Eerst hieronder een stukje dat ik vond op de site van Eric Hennekam over wat er in de Oorlogsarchieven van het Rode Kruis zit, en daaronder een uitleg die staat op de site van het Rode Kruis, hoe je een aanvraag/ verzoek kunt indienen.

Mocht blijken dat het niet gelukt is, laat het dan even weten, dan zoeken we verder.

Het oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis

Om u een correct beeld te geven van het bedoelde archief en de werkzaamheden aldaar, zal ik proberen “het archief†inzichtelijk voor u te maken.

In het najaar van 1944 werd door de Nederlandse regering in Londen aan het Nederlandse Rode Kruis gevraagd bij de opsporing van Nederlandse ingezetenen behulpzaam te zijn. Vanuit haar positie volgens het Koninklijk Besluit, werd deze taak opgedragen aan het Informatiebureau (IB), het huidige Oorlogsnazorg (ON), van Het Nederlandse Rode Kruis (NRK).

Tevens werd het NRK door het Militair Gezag belast met de taak behulpzaam te zijn bij de opvang en repatriëring van Nederlandse ingezeten en bij de gezins- en familiehereniging.

Al snel na de bevrijding werden alle relevante bestanden met persoonsgegevens ten behoeve van deze opsporingstaak bij het IB samengebracht en werd het bureau door de overheid benoemd tot Nationaal Opsporingsbureau (NOB). Op meerdere locaties, waaronder de door de Duitse commandanten aan het NRK overgedragen voormalige concentratiekampen Amersfoort en Vught, werden opvangkampen voor “terugkerenden†ingericht. Ten behoeve van opsporing en contactherstel werd informatie ingewonnen bij opgevangen repatrianten. Zij konden immers verklaringen verstrekken over omstandigheden en personen die zij tijdens de oorlog hadden meegemaakt. Ook konden zij melden wie waar, wanneer en hoe waren overleden.

Deze opgaven, alsmede de originele gegevens van de genoemde concentratiekampen, kwamen in handen van het IB.

Na de capitulatie van Duitsland werden teams van het IB / NRK in de voormalig bezette gebieden uitgezet met als doel, dood of levend terugvinden van ontheemde Nederlandse ingezetenen. Overlevenden werden wanneer mogelijk gerepatrieerd en van de overledenen werd datum/plaats/omstandigheid van overlijden vastgesteld; tevens werd de lijkbeschikking bepaald. Gegevens over Nederlandse ingezetenen werden, soms in origineel, uit de voormalig bezette gebieden naar het IB in Den Haag gezonden.

De afdeling werd hiermee in Nederland dé belangrijkste bron voor het vaststellen van datum, plaats en omstandigheid van overlijden van Nederlandse ingezetenen die, waar ook ter wereld, door of als gevolg van, oorlogshandelingen waren overleden. Ook voor buitenlanders die tijdens WOII in Nederland door oorlogshandelingen zijn overleden, is dit archief de belangrijkste informatiebron.

De vergaarde gegevens werden door het IB/NRK na bewerking verstrekt aan de verzoekers, overheden etc.

Het IB/NRK was dé belangrijkste informatiebron voor de “Commissie tot het doen van aangifte van overlijden van personen uit de Bezettingsperiodeâ€, die bij wet na juni 1949 belast was met het doen van aangiften van overlijden.

Thans beheert Oorlogsnazorg dit “oorlogsarchiefâ€, dat bestaat uit ca. 5 miljoen persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens zijn alleen benaderbaar op naam van de oorlogsgetroffene.

Het oorlogsarchief bevat informatie die uniek is; het enige orgaan waarmee enige vergelijking mogelijk is, het International Tracing Service (ITS) te Arolsen, Duitsland. Dit bureau is na de oorlog door de geallieerde regeringen opgericht en voor het beheer overgedragen aan het CIRC.

In de jaren vijftig werden daar nog andere functies bijgevoegd:

-  Naspeuren van vervolgde vermisten uit WOII.

-  Verklaringen verstekken ten behoeve van de “Wiedergutmachungâ€.

-  Gegevensverzameling naar aanleiding van het conflict in Korea, welke bewerkt en verstrekt werden over vermiste, gesneuveld, gewonde of gevangen Nederlandse militairen.

-  Registratie van overledenen en vermisten van de Watersnoodramp 1953.

Tegenwoordig houdt men zich bezig met het verwerken van Particuliere Aanvragen/Verzoeken, welke kunnen variëren van algemene 1e generatieverzoeken (de oorlogsgetroffenen zelf), verzoeken tot lokaliseren van de plaats van overlijden en de huidig grafligging (meestal 2e generatie), verzoeken tot informatie waarbij bijvoorbeeld scholieren uitgewisseld kunnen worden voor een bezoek aan Japan indien één van de grootouders onder de Japanse Bezetting heeft geleden (3e generatie) en sociale opsporing (1e, 2e en 3e generatie). Deze taak wordt in opdracht van het ministerie van OC en W (voorheen VWS)  uitgevoerd. 

Het archief verkeert nog steeds in de staat zoals het destijds in bruikleen is gegeven

Het NRK heeft sinds de overdracht van het archief niet of weinig onderhoud gepleegd aan het materiaal wat voornamelijk uit oorlogspapier bestaat. Na 60 jaar handgebruik van het papier, verkeert het materiaal in buitengewoon slechte staat en indien men niet snel ingrijpt zal het papier dermate in verval raken dat de schade onherstelbaar is. De enige oplossing is conserveren, preserveren en daarna indexeren en digitaliseren zodat het archief digitaal in plaats van handmatig geraadpleegd kan worden.

Hierdoor blijft het uniek cultureel historisch materiaal bewaard voor de toekomst.

einde citaat Eric Hennekam

Een verzoek indienenPagina-inhoud

Als u behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt u bij Oorlogsnazorg een verzoek indienen. Dit kan schriftelijk, maar ook via e-mail.

Gegevens nodig voor onderzoek

De volgende gegevens zijn van essentieel belang om een onderzoek in te laten stellen:

•uw eigen personalia en adres

•vermelding van uw relatie met betrokkene

•een kopie van uw legitimatiebewijs

•de volledige (voor-)naam, geboortedatum en plaats van degene over wie u informatie wilt en zijn/haar laatst bekende adres

•eventuele andere feiten die u bekend zijn van degene over wie u informatie wilt en die voor het instellen van een zoekactie in het archief van belang kunnen zijn.

Inzage in opsporingsdossier

Als u inzage in het eventueel aanwezige opsporingsdossier van uzelf of betrokkene wenst, dan kunt u dat in uw verzoek aangeven. Wilt u inzage in of informatie uit het dossier van een nog levend familielid, dan moet deze betrokken persoon vanwege de privacy eerst schriftelijk toestemming daartoe verlenen.

U kunt uw verzoek richten aan:

Het Nederlandse Rode Kruis

Afdeling Oorlogsnazorg

Postbus 28.120

2502 KC Den Haag

 

of per e-mail: oorlogsnazorg@redcross.nl

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik vond ook nog dit document

Please login or register to see this link.

Verderop in het document staat ook iets over de tweede wereldoorlog, dus probeer ook de daar genoemde tips, waaronder

Please login or register to see this link.

. De naam van je persoon kun je ook invoeren op de site van het CBG, mogelijk is er een politiedossier of Duits-dossier. Je moet dan wel eenheden kopen om het in te zien.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ludmilla, Masje.

Bedankt voor jullie input. Dit zijn zeker een aantal aanknopings punten waar ik wat verder mee ga doen.

McMelloW

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...