Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 12.500 namen


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Mede Onderzoekers

Vandaag mijn website

Please login or register to see this link.

weer aangevuld met 12.500 familienamen, zodat het totaal staat op 217.260.

In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld,

en dat zijn personen die komen uit o.a. diverse provincies van Nederland, België, Duitsland, Rusland, Noorwegen,

Zweden, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen).

Wat vindt u in dit Provinciaal Bestuurlijk Archief?,

Dat kan zijn: een enkele aantekening.

Het aanvragen van een vergunning vaak met een tekening of blauwdruk erbij.

Veel handgeschreven brieven met handtekeningen.

Ook volledige belastingdossiers/dwangbevelen en executieverkopen met vermelding van de in beslag genomen goederen.

Aanleg van de eerste verharde wegen in Friesland.

Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp vaak met het huisnummer erbij.,

Geneesheren die een verklaringen afgeven, als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd.

Personen die met een paspoort Nederland verlaten in de 1e Wereldoorlog 1914-1918

Dossiers van gezonken schepen vaak met hele inventarislijsten en namen van de bemanning erbij.

Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten, Deserteurs, Soldaten naar Ned. Indien,

Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen enz. enz.

Een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten, dan alleen maar namen en datums

Voor de onderzoekers van Friese voorouders ruim 130,510  gefotografeerde paginas van kerkarchieven zoals o.a.

Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten- Diaconierekeningen enz. van diverse kerkelijke gemeenten.

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...