Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Treffers-van Spaendoncq


Guest Masje II

Recommended Posts

Guest Masje II

Geachte forum,

Zoek diverse concretere genealogische gegevens betreffende onderstaande familie.

(zie laatste alinea de betreffende vraag)

CORNELIS ANDRIES TREFFERS, gedoopt RK Waalwijk 20 april 1636 (zoon van Andreas Claes Treffers en Francisca Andrea); kuiper; huwde Dongen? ongeveer 1 februari 1667 MARIA DIRRIC­KEN (DIRKSEN) VAN SPAENDONCQ, geboren ?? ongeveer 1635 (dochter van Dirric Creijnen van Spaendoncq en NN en weduwe van Peter Jacobs den Haen); tussen 1667 en 1681 woonachtig in Dongen

uit dit huwelijk:

1 Francisca Cornelis Treffers, gedoopt RK Dongen 22 februari 1668 (getuigen: Andreas Claes Treffers en Anna Willemsen Wyntmolen); overleden Dongen (Klein-Dongen) 7 januari 1749, begraven NG Dongen 11 januari 1749; huwde vóór 1714 met Anthony Sijmen Joosten (ook ge­naamd Goderts), gedoopt RK Dongen 27 september 1671 (zoon van Sijmen Joos­ten en Anna Jan Ghijsberden en weduwnaar van Dingena Peter Doomen), overleden Dongen (Achter de Bergen) 26 februari 1754, begraven Dongen 2 maart 1754; het echtpaar is woonachtig in Klein-Dongen, een woonkern gelegen ten oosten van Dongen

Francisca Cornelis Treffers komt men tegen als doopgetuigen bij RK dopen van de families Claassen (twee maal) en Symes (vijf maal) in Dongen. Wat is haar relatie met deze families? Mogelijk is zij eerst getrouwd met Huybert Claassen (begra­ven Dongen 11 sep­tem­ber 1708) of met Cornelis Jans de Jongh en hertrouwde met Anthonius Symes.

In het gemaallijst van Dongen uit 1707 staat bij Anthonius Symes Joosten ver­meld dat hij is ge­trouwd met Dingena Peter Doomen. <Bron: Regionaal Archief Tilburg, gemaellijst 1707 Dongen, inven­tarisnummer 323, folio 4> Enige jaren later staat bij hem in het ge­maallijst van Dongen uit 1714 be­schreven: ?Jong wijf en 3 klijn met name Sijmon (oud 9 jaar), Peeter (7,5 jaar) en Adriaen (3,5 jaar)?. <Bron: Regionaal Archief Tilburg, gemaellijst 1714 Dongen, in­ven­tarisnummer 330, folio onbekend> Jong wijf wordt hier bedoeld, dat hij een nieuwe vrouw heeft. In de gemaellijsten van respectievelijk 1722, 1730 en 1740 wordt de vrouw van Anthony Sijmen Joosten ver­meld als: Francijntje (Francina en Francijn) Cornelissen. <Bron­nen: Regionaal Archief Tilburg, ge­mael­lijst 1722 Dongen, inventaris­nummer 338, folio 9; Regio­naal Archief Tilburg, gemaellijst 1730 Dongen, inventarisnummer 345, folio 7; Regionaal Archief Tilburg, gemaellijst 1740 Dongen, inven­tarisnummer 355, folio 10>

Symon is geboren Dongen 1 september 1704 de moeder word vermeld als Dimphna Peer Damen. <Bron: Regionaal Archief Tilburg, DTB Dongen, inventarisnummer 926, boek 5> Verdere gegevens over de familie Joosten-Doomen en Joosten-Treffers zoals dopen en huwelijk zijn in Dongen en omgeving (nog) niet gevonden. Mogelijk dat Francisca Treffers buiten de regio Waalwijk-Tilburg-Breda met Anthony Sijmen Joosten in het huwelijk is getreden.

Bij de familie Claassen is zij doopgetuigen op:

-  19 mei 1732 van Steven (zoon van Steven Huybert Klasen en Maria Cornelis Jan de Jongh)

-  11 april 1739 van Cornelius (zoon van Stephani Huybert Clasen en Marie Cornely Jansse de Jongh)

Bij de familie Symes is zij doopgetuigen op:

-  18 september 1733 van Jacobus (zoon van Petri Antony Sijmes en Digna Jacobi Spreeuwe)

-  4 december 1735 van Frans (zoon van Adriaan Antonis Symes en Catharina Adriaan Jan Emmen)

-  17 januari 1737 van Jacoba (dochter van Petri Antony Sijmens en Digna Jacobi Spreeuwe)

-  28 september 1739 van Antonius (zoon van Petri Antony Sijmes en Digna Jacobi Spreeuwen)

-  15 januari 1746 van Adriana (dochter van Adriaan Antonie Symes en Catharina Adriaan Jan Emmen)

<Bronnen: Brabants Historisch Informatie Centrum (Den Bosch), RK dopen Dongen, boek 3 en boek 6>

2 Andreas Cornelis Treffers, gedoopt RK Dongen 26 februari 1670 (getuigen: Andreas Claes­sen en Adriana Gerarts Wyntmolen); leefde nog in 1681

Jan Reijnier Janss van Bommel als oom en voogd en Geerit Dijrcxss van Spaendoncq als oom en toesiender van de vijff onmondige kinderen van Peeter Jacobs den Haen, cuijper: Anneken, in meij as 9 jaar, Jacob, bijna 6 jaar, Marijken, Pincxteren as 5 jaar, Dijrck, bamis jl 3 jaar en Jacobmijna, st Andries jl 2 jaar, waarvan Maeijken Dijrcx van Spaendoncq de moeder is ter eenre en Maeijken Dijrcx nu bruidegom van Cornelis Andriess Treffers, cuijper, ter andere zeijde sluiten op 29 januari 1667 een akkoord. <Bron: Regionaal Archief Tilburg, Rechterlijk Archief Dongen, inven­tarisnummer 107, folio 112v>

Bij de doop van boven vermeldde kinderen te Dongen wordt de moeder genoemd als Maria Theodorus (Anneken, 5 mei 1658), Maria Dirric Creijnen (Jacob, 27 april 1660), Maria Dirricken (Marijken, 14 augustus 1662), Maria Dirric Kreijnen (Dijrck, 7 oktober 1663) en Maria Crijnen (Jacomijna, 27 november 1664).

Van Andries den Haen en van Maria Dirckx van Spaendonck zijn nog geen dopen gevonden. Het huwelijk tussen Peeter Jacobs den Haen en Maria Dirckx van Spaendonck is ook (nog) niet gevonden. Ondanks dat de kinderen uit het eerste huwelijk van Maria Dirricken van Spaendonck en Peeter Jacobs den Haen bekend zijn, is daarvan tot nu toe geen enkele huwelijk en/of overlijden gevonden.

In het hoofdgeldboek van 1671 van Dongen, woonachtig in de wijk Kerckquartier, wordt Cornelis beroep vermeld als kuiper. De kinderen van dit echtpaar worden echter niet vermeld. <Bron: Regionaal Archief Tilburg, hoofdgeld­boek 1670 Dongen, archiefnummer 458, folio 21> In eenzelfde boek uit 1681 worden alleen het echtpaar en een zoon, Andreas mee bedoeld, vermeld. Hun dochter Francisca zou dan elders woonachtig kunnen zijn. <Bron: Regionaal Archief Tilburg, hoofdgeldboek 1681 Dongen, archief­nummer 469, folio 29>

Na 1681 is tot nu toe niets meer van Cornelis Andries Treffers en zijn gezin (exclusief Francisca Cornelis Treffers) vernomen. In het gemaellijst van Dongen uit 1690, dat identiek is met het hoofdgeldboek 1691, is het gezin niet terug te vinden.

Mijn vraag is:

Waar is deze familie naar toe vertrokken en waar en wanneer is Francisca Cornelis Treffers in het huwelijk getreden? Alle bijkomende informaties over de familie Den Haen-Van Spaendoncq en Treffers-Van Spaendoncq en hun kinderen zijn welkom.

Bij voorbaat hartelijk dank.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik kan je niet helpen, maar misschien kun je mij wel helpen: ik zit met Dingeman Spandonk in mijn maag die ik maar niet getrouwd krijg met Anneke Gerrits Krom, vijf kinderen, allen Almkerk-Emmikhoven, 1717-1727, namen Geertrui Gerrit Johannes Joost Judik. Heb je tips waar te zoeken?

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Judith,

Helaas kan ik je niet verder helpen. Misschien een mogelijkheid dat je het zal vinden in:

Kwartierstaat "van der Vliet - Vos" is gepubliceerd in "Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noordbrabant en de Bommelerwaard" jaargang nr.9 pag. 24 e.v. (1985)

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Bedankt voor zover. Misschien kom ik nog eens zover dat ik je antwoord kan geven op jouw vraag.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_blue_angel.gif" alt=":angel: b">

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Judith,

Ben nog even verder gaan kijken.

Zijn de ouders van Dingeman Spandonck

Hendrik Dingemare Spandonck en Geertruij Bastiaensd. Koninck?

In 1710 is Dingeman Spandonck als doopgetuige in Almkerk vermeld, bij een kind van zijn zus.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Die heb ik wel staan als ouders

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin.gif" alt=";D">, maar een beetje roekeloos.... Ik mis een Hendrik bij de kinderen. Ik had ook 3 mogelijke siblings daar. Digna (mogelijk) en Steyntje, met getuigen over en wee. Die Steyntje trouwt wel in Almkerk. Als ik het huwelijk nu had....

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...