Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Van Document naar Digitaal, Kerkarchief Midlum.


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Medeondezoekers

Vandaag 12 februari  2011 van het kerkarchief Midlum de laatste 3.655 gefotografeerde pagina’s

geplaatst zodat dit kerkarchief ook compleet is op  

Please login or register to see this link.

 

het totaal aantal gefotografeerde pagina’s van Midlum  is 12.032 stuks.

Minnertsga 1655-1882 zal over 14 dagen geplaatst worden en

Peins en Zweins 1653-1971 is nu in bewerking

Van de Dopen, Trouwen, Begraven, Lidmaten, Armvoogdij,

Diaconie Armen en Kerkvoogdij Rekeningboeken,

Grafregisters, Plattegronden van sommige kerken,

Ingekomen en Uitgaande stukken, Kerk en Diaconie bezittingen, enz.

van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn

nu totaal ca. 126.330 stuks gefotografeerde pagina’s klaar, zie

Please login or register to see this link.

Achlum-Hitzum-1656-1934

Birdaard-1645-1796  

Blija en Hogebeintum 1611-1980

Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898

Dongjum 1671-1970

Donkerbroek en Haule-1701-1946

Ferwerd-1654-1958

Hallum-1532-1934

Heeg-1610-1655

Herbaijum-1730-1903

Joure-1802-1856

Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

Marrum-Westernijkerk-1619-1962

Midlum 1605-1970

Minnertsga 1655-1882 (in bewerking)

Olde en Nijeberkoop-1714-1812

Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812

Peins en Zweins 1653-1971 (in bewerking)

Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

Sloten 1594-1934

Tjerkgaast-1772-1812

Wanswerd en Jislum 1686-1977

Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 186.460 familienamen,

ook uit andere Provincies,

En ca. 126.330 gefotografeerde pagina's van kerkarchieven.

Please login or register to see this link.

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...