Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Huwelijk in Amsterdam 1642


Framegote

Recommended Posts

 • Member Group

Terwijl ik wacht op antwoord op eerdere vragen ga ik lekker verder met het proberen aan te vullen aan mijn "boomtoppen"

 

Zo is hier een inschrijving in het ondertrouwregister van Amsterdam op 11 oktober 1642. Toen trouwden (midden rechts) Jacob Fedeern (eigenlijk Faiderbe) van Canterbury met Marritie Daniels uit Amsterdam.

Er zijn weer - zoals u zult begrijpen - een aantal woorden die ik niet kan thuisbrengen.

Op de 2e regel staat (denk ik) eerst zijn beroep en dan waar hij woont "woonend in de Roosestraat" (dat kon ik beter lezen op de inschrijving van zijn 2e huwelijk in 1662).

Eigenlijk kan ik tot aan Marritie Daniels niets ontcijferen, maar ik vermoed dat er ook iets staat als "geassisteerd met Jean ....."

"Marritie Daniels van A, woonende in de ..... straat geassisteerd met Daniel Bavier , haar vader"

 

En dan staat er nog wat in de marge. Bovenaan staat wat ze van de naam van de bruidegom gemaakt hebben, onderaan zie ik iets dat lijkt op de naam van de vader van de bruid, maar wat daartussen staat .... geen idee.

Wie kan dit voor me ontcijferen?

 

Please login or register to see this link.

 

 

Overigens, de bruidegom mag dan uit Canterbury komen, waar hij is gedoopt op 07-10-1610, maar hij was daar schijnbaar geen autochtoon. Hij werd namelijk gedoopt in de "Walloon or Strangers Church". De namen van zijn ouders, Abraham Faiderbe en Marie Rotru, doen vermoeden dat zij een van de vele geloofsvluchtelingen uit Frankrijk waren.

Edited by Framegote
aanvulling
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

"Jacob ^Fedeern" van Cantelberg grograijnwercker woonen[de] inde Haesestraet geen ouders hebb[ende] geassis[teer]t met Jean Cinge[?] zijn neve en[de] Marritie Daniels van A woon[ende] inde Louwerierstraet geass[isteert] met Daniel Bavier haer vader | de geboden sijn in de Waelsche kercke gegaen"

 

voor het huwelijk 26.10.1642 in de Waalse Kerk zie [

Please login or register to see this link.

]

 

Daniel wordt in juni 1617 lidmaat van de Waalse kerk te Leiden [

Please login or register to see this link.

]

15.06.1618 Daniel Bavierre schoemaecker jongman van Leijden vergeselschapt met Jan Bavier sijn vader & Marij Sgijlon jongedochter van Franckendael vergeselschapt met Susanne Baelje haer schoonsuster [Leiden]

de kinderen te A'dam gedoopt:

27.12.1620 Marija. Daniel Baviers & Marija Sijlon. get: Celijde Corij, Pieter Missaer [Oude Kerk]
26.02.1623 Rachelle. Daniel Bavier & Marie Baulieu. get: Jean Bavier, Rachelle de Banne, Daniel Foulon [Oude Waalse Kerk]
19.01.1625 Jan. Daniel Barire & Marie Gillon. get: Gilame Petit, Ester de Banne, Genne Cenbauce [Oude Waalse Kerk]
23.08.1626 Isaac. Daniel Bavier & Marie L'eguillion. get: Pierre Boursette, Ganne le Blas [Oude Waalse Kerk]
12.12.1627 David. Daniel Bavier & Marie Gillion. get: Jean Francois, Françoise ... Motti [Oude Waalse Kerk]

Edited by JPB
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
44 minuten geleden zei JPB:

"Jacob ^Fedeern" van Cantelberg grograijnwercker woonen[de] inde Haesestraet geen ouders hebb[ende] geassis[teer]t met Jean Cinge[?] zijn neve en[de] Marritie Daniels van A woon[ende] inde Louwerierstraet geass[isteert] met Daniel Bavier haer vader | de geboden sijn in de Waelsche kercke gegaen"

 

voor het huwelijk 26.10.1642 in de Waalse Kerk zie [

Please login or register to see this link.

]

 

15.06.1618 Daniel Bavierre schoemaecker jongman van Leijden vergeselschapt met Jan Bavier sijn vader & Marij Sgijlon jongedochter van Franckendael vergeselschapt met Susanne Baelje haer schoonsuster [Leiden]

de kinderen te A'dam gedoopt:

27.12.1620 Marija. Daniel Baviers & Marija Sijlon. get: Celijde Corij, Pieter Missaer [Oude Kerk]
26.02.1623 Rachelle. Daniel Bavier & Marie Baulieu. get: Jean Bavier, Rachelle de Banne, Daniel Foulon [Oude Waalse Kerk]
19.01.1625 Jan. Daniel Barire & Marie Gillon. get: Gilame Petit, Ester de Banne, Genne Cenbauce [Oude Waalse Kerk]
23.08.1626 Isaac. Daniel Bavier & Marie L'eguillion. get: Pierre Boursette, Ganne le Blas [Oude Waalse Kerk]
12.12.1627 David. Daniel Bavier & Marie Gillion. get: Jean Francois, Françoise ... Motti [Oude Waalse Kerk]

 

jemig. Dat is een hoop na te kijken! Dank je, JPB.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

04.12.1644 Ragel. Jacob Feder & Maritje Daniels. get: Pietertje Pieters [Nieuwe Kerk]
10.02.1647 Jacob. Jacob de Feder & Maritje Daniels [Nieuwe Kerk]
26.05.1652 Maritje. Jacobus Federbie & Maritje Daniels. get: Maritje Jans [Nieuwe Kerk]
23.06.1658 Jannetje. Jacop Feijderbee & Merrijke Daniels. get: Zacharijas du Boo, Jannetien Hendrix [Westerkerk]

 

2e huwelijk:

10.06.1662 Jacob Abramsen Fiedarber van Cantelbergh sijgroffraijnwercker wed[uwnae]r van Marritje Daniels woont in de Roosestraet & Magdalena Lakij van Dorenick wedu van Philip Lanskeere woont in de Lauriersstraet | sij hebben de weescamer voldaan den 13 Junij 1662 | gaat het 3 gebodt voort den 2 Julij 1662 | de geboden sijn in de Walekerk on[ver]hindert gegaan

 

zij eerste vrouw werd 11.11.1660 begraven: Marretie Daniels in de Roosestraet voor aen daer blijven 6 kindere na [Karthuizer Kerkhof]

 

volgens de weeskamer zouden er 6 nagelaten kinderen zijn: Maritge Daniels in de Roosestraet voor aen, 11 g[ber], 6den 13 Junij heeft Jacob Abrahams Fijdarne de weduwenaer verclaert gene middelen te hebben om sijn kinderen ijets van moeders erff te conne bewijsen twelck Rachel Daniels getuichde waerachtich te sijn [

Please login or register to see this link.

]

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
8 uur geleden zei JPB:

04.12.1644 Ragel. Jacob Feder & Maritje Daniels. get: Pietertje Pieters [Nieuwe Kerk]
10.02.1647 Jacob. Jacob de Feder & Maritje Daniels [Nieuwe Kerk]
26.05.1652 Maritje. Jacobus Federbie & Maritje Daniels. get: Maritje Jans [Nieuwe Kerk]
23.06.1658 Jannetje. Jacop Feijderbee & Merrijke Daniels. get: Zacharijas du Boo, Jannetien Hendrix [Westerkerk]

 

2e huwelijk:

10.06.1662 Jacob Abramsen Fiedarber van Cantelbergh sijgroffraijnwercker wed[uwnae]r van Marritje Daniels woont in de Roosestraet & Magdalena Lakij van Dorenick wedu van Philip Lanskeere woont in de Lauriersstraet | sij hebben de weescamer voldaan den 13 Junij 1662 | gaat het 3 gebodt voort den 2 Julij 1662 | de geboden sijn in de Walekerk on[ver]hindert gegaan

 

zij eerste vrouw werd 11.11.1660 begraven: Marretie Daniels in de Roosestraet voor aen daer blijven 6 kindere na [Karthuizer Kerkhof]

 

volgens de weeskamer zouden er 6 nagelaten kinderen zijn: Maritge Daniels in de Roosestraet voor aen, 11 g[ber], 6den 13 Junij heeft Jacob Abrahams Fijdarne de weduwenaer verclaert gene middelen te hebben om sijn kinderen ijets van moeders erff te conne bewijsen twelck Rachel Daniels getuichde waerachtich te sijn [

Please login or register to see this link.

]

 

Je bent lekker bezig 😁

Heb je enig idee wat een sijgroffraijnwercker is? Het lijkt wat op schizofreen, maar ik vermoed dat een psychiater toen toch anders genoemd werd.

 

Overigens .... zijn 2e vrouw was Ma(g)dale(ij)na(/e) (de) la Haij(e). Met Philippe Lancquier, uit Arras, waren zij mijn stam-overgrootouders. Over dit echtpaar heb ik een tijd geleden ook wat in dit forum geplaatst.  Van haar voorgeschiedenis, anders dan dat zij rond 1609 in Doornik geboren zou zijn, weet ik niet veel. Van Philippe Lancquier wel, mede dankzij hulp van o.a. Henk v.d. Velde.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De vader van Daniel Bavierre was Jan Bavier(re). Ik vond een huwelijk van een Jan Bavier in de Waalse Kerk te Leiden op 25-07-1592. Als ze kort daarna een kind (Daniel) gekregen hebben zou die zo'n 25 zijn bij zijn huwelijk en dat is best mogelijk, lijkt me.

 

Jan Bavier trouwde dus op 25-07-1592 met Sianne de Pla. Jan was geboren te Simei en Sianne in Turcoon.

 

Heeft een van de lezers enig idee waar die plaatsten liggen?

 

Getuigen bij dat huwelijk voor de bruidegom waren Sian Catel, een bekende van Trucon (zal wel het zelfde zijn als Turcoon) en Steffen Bulon, een bekende uit Risel. De getuigen van de bruid waren haar zus Mari Pla en Filipote de Turcoongie, een bekende.

 

(Ik zou de scan bijvoegen, maar die is te groot. Na het verkleinen ervan was het nog slecht leesbaar en dat kun je met dit soort handschriften beter niet hebben.) Je kunt hem vinden op www.erftoedleiden.nl en dan zoeken naar Jan Bavier.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

den XXVen Julij 1592 - Jean Bavier de Simei [=Chimay] [ver]geselschapt mit Sian Cafel van Trucon [=Tourcoing] Steffen Bulon van Risel [= Rijssel/Lille] ene bekende & Jianna de Pla de Turcoon [=Tourcoing] [ver]geselschapt mit Mari Pla haer suster Flipoote de Turcoongie haer goede bekende | in de Walsche kerck

 

zie ook zijn poorterinschrijving 10.07.1609 [

Please login or register to see this link.

]

volgens een notariële akte (franstalig) uit 1619 is hij 51 jaar en schoenmaker [

Please login or register to see this link.

, scan 183]

 

wat betreft het beroep van Jacob F. zie [

Please login or register to see this link.

]

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
1 uur geleden zei JPB:

den XXVen Julij 1592 - Jean Bavier de Simei [=Chimay] [ver]geselschapt mit Sian Cafel van Trucon [=Tourcoing] Steffen Bulon van Risel [= Rijssel/Lille] ene bekende & Jianna de Pla de Turcoon [=Tourcoing] [ver]geselschapt mit Mari Pla haer suster Flipoote de Turcoongie haer goede bekende | in de Walsche kerck

 

misschien een domme vraag, maar hoe weet je nou dat Simei Chimay is (en die andere ook)? Ik had dus geen idee waar ik moest zoeken en heb naar oude Franse plaatsnamen gekeken, maar niets kunnen vinden.

1 uur geleden zei JPB:

 

zie ook zijn poorterinschrijving 10.07.1609 [

Please login or register to see this link.

]

volgens een notariële akte (franstalig) uit 1619 is hij 51 jaar en schoenmaker [

Please login or register to see this link.

, scan 183]

 

Volgens mij stond zijn beroep ook bij de doop van een van z'n kids of bij z'n ondertrouw.

 

1 uur geleden zei JPB:

 

wat betreft het beroep van Jacob F. zie [

Please login or register to see this link.

]

aha. Altijd handig als iemand weet wat je bedoelt. Het woord Greinwerker is inmiddels ook al niet meer in gebruik sinds de industriële revolutie. Vandaar dat ik dat dus ook niet herkende.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Die inschrijving in het poorterboek:

 

Jan Bavier Passchier schoenmaecker van Symaey in Henegouwen

en .... getuijchenisse & borchtochte van Abraham de Burch

grave ssaeijwercker & Niclaes Warnier Actum de x.7 julij

1609 600v valamebelt in werf schepen

 

kun jij me zeggen of ik dit een beetje goed gelezen heb? (zal wel niet natuurlijk)

Ik zie overigens in dit stukje tekst niet het woord poorter ergens staan en wel in een paar andere stukjes tekst op die pagina. Betekent dit dat hij geen poorter was, maar hooguit het een of ander moest betalen? 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Jan Bavier Passchier schoemaecker van Symaey in Henegouwen
es op te getuijchnisse & borchtochte van Abraham de Burch-
graeff saeijwercker & Niclaes Warnier Actum de xen julij
1609 

het zal te veel papier en inkt hebben gekost om de hele tekst telkenmale uit te schrijven, dus men beperkte zich tot het essentiële (aan het begin van het boek zijn de inschrijvingen aanmerkelijk langer)

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

nou, dat had ik toch niet slecht gelezen dus. Maar wat staat er nou onder? en in de marge, want daarvoor moet ik echt naar de snackbar ... ikzelf kan er geen patat van bakken.

op de indexpagina (wat je online als eerste ziet) staat dat er 3.2 betaald is. Dat zie ik dus nergens, maar iets van 600 wel.

Edited by Framegote
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

er staat geen "600" maar "voor Vasanevelt en[de] Werf schepenen

in de margestaat "ontf[ang]en] III [munteenheidssymbool] IIII St[uijvers]" (dus betaald 3.2 gulden)

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
1 minuut geleden zei JPB:

er staat geen "600" maar "voor Vasanevelt en[de] Werf schepenen

in de margestaat "ontf[ang]en] III [munteenheidssymbool] IIII St[uijvers]" (dus betaald 3.2 gulden)

aha... dank je. Vasanevelt en Werf waren dus de schepenen aan wie die ƒ 3,20 betaald is?

 

Het zit niet echt in mijn stambos, maar in de struik ernaast, maar het is best leuk om te (leren) lezen en begrijpen.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...