Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Saleine Loyse ... Leiden 1675


Framegote

Recommended Posts

 • Member Group

Hallo samen,

 

Ik ben met meerdere families in mijn bestand op "pijnpunten" aangekomen en hoop dat iemand hier misschien iets mee kan.

Jaques Loas en Marie Darli woonden in Frankenthal, Palts, waar ze op 1 mei 1669 hun zoon Henri, op 22 sept. 1670 hun dochter Marie en op 22 febr. 1672 hun zoon David lieten dopen. "Tijdens de

Please login or register to see this link.

werd Vrankendale in 1689 verwoest door troepen van

Please login or register to see this link.

" (een regel uit Wikipedia), waardoor de druk daaraan voorafgaand voor de bevolking wellicht hoog was om ook hier vandaan weer te vluchten.

Jaques Loas en Marie Darli duiken op 20 maart 1675 op in Leiden, waar hun zoon Jaques geboren werd, die daar 4 dagen later gedoopt werd.

De familienaam van Jaques werd bij deze doop geschreven als Loyse ... net als in Frankenthal dus min of meer fonetisch.

De getuigen bij deze doop waren Jehan (of Johan) le Gen en Saleine Loyse.

De namen van die getuigen kom ik helemaal nergens anders tegen. Als je in WieWasWie alleen de voornaam Saleine intikt kom je op die doop uit.

Ik vermoed dat dit een verbastering is van Celine; daar waren er meer van in die tijd. Johan le Gen kom ik ook nergens anders tegen.

Vanwege de familienaam heb ik het idee dat Saleine een zus, of in ieder geval familie, is van vader Jaques. Mogelijk kan ik - als ik meer over haar weet - er achter komen waar die familie oorspronkelijk vandaan kwam, want dat is me nog steeds een raadsel. Frankenthal was een tussenstop op hun vlucht. Ze waren eigenlijk een soort hugenoten, maar niet noodzakelijkerwijs uit Frankrijk afkomstig.

Na de doop van Jacques in Leiden ben ik al deze mensen uit het oog verloren. Dat brengt me naar mijn vragenlijstje...

 

De vragen zijn dus

 1. waren Johan (of Jehan) le Gen en Saleine Loyse een echtpaar?
 2. welke relatie had Saleine met Jaques Loyse?
 3. waar zijn alle genoemden gebleven?

 

Wie heeft tips? (of zelfs feiten?)

 

bedankt voor het lezen en alvast bedankt voor de moeite

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

er staat in de doopinschrijving echter geen "Saleine" maar "Joleine" (vergelijk ook de "J" in "Jehan" in de doop erboven)

zij is in 1669 al eens doopgetuige als "Jeleijn Loywase"

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

Dag Frank,

Ik zoek ook vaak van "grof naar fijn" om mensen te kunnen plaatsen in de omstandigheden waarin zij leefden.
Uit de topografische gegevens en de jaartallen die je geeft in de toelichting van je vraag valt veel op te maken.

Voor het bestuderen van de namen doe ik er een link bij met veel informatie over de betekenis van achternamen.

Please login or register to see this link.


Sala is een Italiaanse familienaam in Lombardije, ook Occitaans.
In Italië wordt in sommige streken ook Frans gesproken, zoals Savoije en Lombardije.
Occitaans is een oude taal uit Frankrijk (denk maar aan de wijn uit Langue d' Oc).

Saleine is een naam die w.s. is ontstaan uit de Italiaanse naam Sala.
Een andere optie is de Bijbelse naam Salomon, waaruit de naam Salin is ontstaan.
Verder vond ik familienamen afgeleid van Saulus, zoals Saulina, Saulino en Saulenne.

In Savoije heeft lange tijd een godsdienstoorlog gewoed.
De Paus van Rome gaf opdracht aan de Koning van Frankrijk en die gaf weer opdracht
aan de Hertog van Savoije, om hem te helpen de Waldenzen uit te roeien.
De Waldenzen waren volgelingen van een Oud-Christelijke Kerk uit de middeleeuwen.
De Paus en zijn adviseurs bepaalden dat zij ketters waren, die zich niet aan zijn gezag
en zijn wetten wensten te onderwerpen. 
Vervolgens kwamen de Franse soldaten namens de Paus om de ketters uit te roeien, 
want ketters moeten dood.

In Piemonte (Noord-West Italië) zijn duizenden mensen vermoord, zodat men in grote getale 
vluchtte naar Zwitserland en Duitsland. De mensen die naar de Palts gevlucht waren, moesten
later opnieuw vluchten. Er kwamen ook vluchtelingen naar Nederland om hier een toevlucht
te zoeken. In Nederland is tweemaal een landelijke collectie gehouden in de NdG-kerken  voor
de Waldenzen in Vranckrijck, Piermont en de Palts.

Uit het voorgaande volgt:
-de geloofsvluchtelingen hebben zich ook in Zwitserland, Duitsland en Nederland gevestigd.
-hun namen zijn Italiaans of Frans, of allebei.
-deze namen zijn niet alledaags in Nederland.
-hun familierelaties zijn vaak terug te vinden in notariële akten (voogdij-akten, testamenten,
zakelijke overeenkomsten e.d.)

Met vriendelijke groet,
Henk Elsinga

 
 
 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

Dag Frank,

JPB heeft gelijk, na onderlinge vergelijking der hoofdletters S en J staat er Joleine,
maar door de letter o is weer een letter a gekrast en dus staat er Jaleine.
Eigenlijk maakt dit weinig uit,want de laatste naam is een variant van de eerste.
 

Na wat blader- en zoekwerk kom ik tot de kern:
De door jou gevraagde gegevens zijn al eens uitgezocht door ene Jouke uit Leiden. 
Hij heeft een groot aantal stambomen gepubliceerd op het internet.
Ga naar de volgende link:

Please login or register to see this link.


Zoek 1.1.1. Jorijne Louage, a.k.a. Joleine Lois, geboren te Bergen in Henegouwen.
Zij is trouwgetuige bij het huwelijk van haar zuster Jannetje Loos op 16 mei 1666 te Leiden met Jan Leget.
Jan Leget is een zoon van Jacques Le Ghet en Ester Rape.

Hiermee is al één van jouw vragen beantwoord.
1. Het was geen echtpaar, want Jan Leget was haar zwager, getrouwd met haar zuster Jannetje Loos.
2. Voor Jacques Loos even zoeken in de stamboom, wie er vernoemd is naar Jaques Le Ghet.
3. Waar zijn ze gebleven ? Ze zijn allemaal overleden, maar het probleem om ze te vinden zijn de sterk
gevarieerde naamvormen.

Conclusie: het waren dus geen Waldenzen, maar toch Walons.

Met vriendelijke groet,
Henk Elsinga
  

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Dank je, Henk en JPB. Dat was een mooi staaltje werk.

Het is eigenlijk wel jammer dat hier nu uit lijkt vast te staan dat Jannetje Loos geen relatie blijkt te zijn van Jaques Loijse (die met Marie Darli getrouwd was). Die laatste twee komen in ieder geval niet voor in de stamboom Louage, waar de link naar verwijst. Het zullen dan misschien vrienden of buren zijn geweest bij de doop van hun zoon Jacques.

 

Over moeder Marie Darli weet ik trouwens ook niets meer dan dat zij de moeder was van Henri, Marie en David (allen in Frankenthal gedoopt) en Jacques (in Leiden gedoopt). Ik heb nog niet zo lang geleden begrepen dat zij een dochter zou zijn van Jean Darli en Ester Watelet, maar ik heb daar zelf niets over kunnen vinden (behalve iets op MyHeritage waar ik niet bij kan). Geen document in ieder geval.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

Het is niet geheel zeker dat alle mensen met de familienaam Louage familie van elkaar zijn.
Le Louage is namelijk ook een enigszins verouderde rechtsterm voor huur, (werkwoord = Louer).
Bijvoorbeeld bij een contract van huur, bij de huur van een auto, of de huur van een vliegtuig.

Met vriendelijke groet,
Henk Elsinga  

Edited by henk elsinga
aanvulling
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

Beste Frank,

Mijn advies is om de zoektocht breder op te zetten, door de stamboom groter te maken.
Dan ontstaan mogelijk verschillende familietakken, die onverwant zijn maar wel dezelfde naam hebben.
Zo zag ik bijvoorbeeld nog drie personen Louage in dienst van de VOC.
Dat zijn er twee van Leiden en een van Diksmuide (B).

Bij Darli, kun je ook zoeken naar D' Arly. De laatste is een rivier in Haute Savoije (Fr), waar plaatsen aan liggen.

Met vriendelijke groet,
Henk Elsinga 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Dat begrijp ik. Echter ... ik heb het idee dat de familienaam van Jaques Loas, die met Marie Darli getrouwd was, anders van oorsprong was. Zijn 2e zoon David kon op z'n 30e - toen hij in ondertrouw ging - schrijven en tekende de ondertrouw inschrijving met "David Lewis". Dat doet mij denken dat zij misschien van oorsprong uit Engeland/Schotland kwamen. Ik kan echter geen enkel aanknopingspunt vinden voor hun herkomst.

Veel inwoners van Frankenthal hadden ambachten in de laken-industrie, las ik op Wikipedia. David was in 1701 Kamerbekleeder. Behanger, zeg maar. In die tijd bekleedde men de muren echter niet met papier, maar  met kleden. Zou hij door zijn vader zijn opgeleid? Bij de doop van David staat dat zijn vader "faiseur des grains" is .... graanmaker? molenaar? of betekende dat toen wat anders?

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
13 minuten geleden zei henk elsinga:

Beste Frank,


Mijn advies is om de zoektocht breder op te zetten, door de stamboom groter te maken.
Dan ontstaan mogelijk verschillende familietakken, die onverwant zijn maar wel dezelfde naam hebben.
Zo zag ik bijvoorbeeld nog drie personen Louage in dienst van de VOC.
Dat zijn er twee van Leiden en een van Diksmuide (B).

 

Goed plan, maar ik kan zelfs van de oudere broer van David (Henri) en zus (Marie) niets vinden.

Bij Darli, kun je ook zoeken naar D' Arly. De laatste is een rivier in Haute Savoije (Fr), waar plaatsen aan liggen.


Daar had ik al een keer aan gedacht, maar nog niet echt naar gezocht.  Hopelijk is het niet net zo als mijn eigen familienaam (van Andel) die door vrijwel iedereen die uit dat dorp kwam en ergens anders ging wonen werd aangenomen. Familie of niet. :)

 


Met vriendelijke groet,
Henk Elsinga 

 

Edited by Framegote
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
ik kan zelfs van de oudere broer van David (Henri) en zus (Marie) niets vinden.

 

heb je de klappers op de begraafboeken van Leiden al doorgenomen [

Please login or register to see this link.

] (de zoekindex van Erfgoed Leiden is nog niet volledig)

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

Dag Frank,

Nee, het zijn geen Engelsen, maar de schrijfwijze van achternamen lag nog niet vast in die tijd.
Soms waren er goede redenen om een naam wat anders te schrijven. 
Het hing er ook van af wie de pen op dat moment hanteerde en van de omstandigheden.
Ik zal trachten de omstandigheden te schetsen en in te kleuren op grond van de toenmalige geschiedenis.

Please login or register to see this link.


Het verhaal van de Gouden Eeuw begint met de groei en bloei van de Hollandse Handel en Nijverheid.
De Nederlandse Kooplieden waren zeer bedreven in de handel met het Buitenland.
Dat waren ze al in de Hanzetijd (voor 1602), maar daarna ontwikkelde hun handel zich explosief en wereldwijd.
Ze kochten producten in Frankrijk en Portugal (Wijn en Zout) en verkochten die aan de Staten langs de Oostzee.
Uit Rusland en de Baltische Staten, haalden zij Graan, Bont, Huiden en Hout.
 
Nederlandse en Engelse Kooplieden en Vissers waren actief in de wederzijds handel, ondanks politieke belemmeringen.
Zo werd er wekelijks per schip levende paling aangevoerd voor de markt in Londen, eerst door de Hollanders, later door de Friezen. 
De havenplaats Veere was heel lang een stapelplaats voor de Wol uit Schotland.
De Heer van Borssele was namelijk getrouwd met de dochter van Koning Jacobus Stuart.
Middelburg was ook een Engelse stapelplaats. Na 1620 werd deze functie verplaatst naar Delfshaven (Delft).
De Engelsen leverden hun kennis en producten voor de ontwikkeling en exploitatie van onze haringvloot,
in de vorm van scheepsbouw en de uitrusting voor de schepen (Vlaardingen).
Nederlandse vissers op de kabeljouw en walvisvaart vestigden zich met hun schepen en gezinnen langs de Engelse oostkust.
Van Edinburgh tot Aberdeen vindt men veel kleine en grotere vissershavens, waar je de Hollandse huisjes met trapgeveltjes nog kunt zien.
 
Na 1672 werd de handel met Engeland gekenmerkt door hoge importheffingen en subsidies op hun export.
Nederland raakte toen in oorlog met Engeland, wat resulteerde in drie grootschalige zeeslagen.
De Engelsen hadden de pest aan de Fransen en kooplieden met een Franse naam konden deze in hun contacten beter verbloemen.
Dit kan een verklaring zijn voor het fet dat een Koopman met de naam Loyse of Louis, zich presenteerde met de naam Lewis.
Hij "maakte geen graan", maar was graanhandelaar. Het volk in Engeland, Schotland, Wales en Ierland dronk veel bier (nu nog)
en voor de productie heb je veel gerst nodig. Ik heb wel eens gezien dat de graanakkers langs de zee er beroerd bij stonden,
vanwege de druppeltjes zout water, die bij harde wind over het bouwland waaiden. Dus als je geen gerst genoeg hebt koop je het.

Met vriendelijke groet,
Henk Elsinga 
 
 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Op 18-6-2021 om 19:36 zei JPB:

ik kan zelfs van de oudere broer van David (Henri) en zus (Marie) niets vinden.

 

heb je de klappers op de begraafboeken van Leiden al doorgenomen [

Please login or register to see this link.

] (de zoekindex van Erfgoed Leiden is nog niet volledig)

Dank je JPB, ik had dat nog niet gedaan, maar zal dat nu zeker doen.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
2 uur geleden zei henk elsinga:

Dag Frank,

Nee, het zijn geen Engelsen, maar de schrijfwijze van achternamen lag nog niet vast in die tijd.
Soms waren er goede redenen om een naam wat anders te schrijven. 
Het hing er ook van af wie de pen op dat moment hanteerde en van de omstandigheden.
Ik zal trachten de omstandigheden te schetsen en in te kleuren op grond van de toenmalige geschiedenis.

Please login or register to see this link.


Het verhaal van de Gouden Eeuw begint met de groei en bloei van de Hollandse Handel en Nijverheid.
De Nederlandse Kooplieden waren zeer bedreven in de handel met het Buitenland.
Dat waren ze al in de Hanzetijd (voor 1602), maar daarna ontwikkelde hun handel zich explosief en wereldwijd.
Ze kochten producten in Frankrijk en Portugal (Wijn en Zout) en verkochten die aan de Staten langs de Oostzee.
Uit Rusland en de Baltische Staten, haalden zij Graan, Bont, Huiden en Hout.
 
Nederlandse en Engelse Kooplieden en Vissers waren actief in de wederzijds handel, ondanks politieke belemmeringen.
Zo werd er wekelijks per schip levende paling aangevoerd voor de markt in Londen, eerst door de Hollanders, later door de Friezen. 
De havenplaats Veere was heel lang een stapelplaats voor de Wol uit Schotland.
De Heer van Borssele was namelijk getrouwd met de dochter van Koning Jacobus Stuart.
Middelburg was ook een Engelse stapelplaats. Na 1620 werd deze functie verplaatst naar Delfshaven (Delft).
De Engelsen leverden hun kennis en producten voor de ontwikkeling en exploitatie van onze haringvloot,
in de vorm van scheepsbouw en de uitrusting voor de schepen (Vlaardingen).
Nederlandse vissers op de kabeljouw en walvisvaart vestigden zich met hun schepen en gezinnen langs de Engelse oostkust.
Van Edinburgh tot Aberdeen vindt men veel kleine en grotere vissershavens, waar je de Hollandse huisjes met trapgeveltjes nog kunt zien.
 
Na 1672 werd de handel met Engeland gekenmerkt door hoge importheffingen en subsidies op hun export.
Nederland raakte toen in oorlog met Engeland, wat resulteerde in drie grootschalige zeeslagen.
De Engelsen hadden de pest aan de Fransen en kooplieden met een Franse naam konden deze in hun contacten beter verbloemen.
Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat een Koopman met de naam Loyse of Louis, zich presenteerde met de naam Lewis.
Hij "maakte geen graan", maar was graanhandelaar. Het volk in Engeland, Schotland, Wales en Ierland dronk veel bier (nu nog)
en voor de productie heb je veel gerst nodig. Ik heb wel eens gezien dat de graanakkers langs de zee er beroerd bij stonden,
vanwege de druppeltjes zout water, die bij harde wind over het bouwland waaiden. Dus als je geen gerst genoeg hebt koop je het.

Met vriendelijke groet,
Henk Elsinga 
 
 

Een duidelijk verhaal, maar het was niet paps (Jaques LOAS) die zich Lewis noemde, maar zoonlief David. En die was "kamerbekleeder". Paps' naam werd in Leiden als Loyse geschreven. Ik heb nergens iets gezien dat bewees dat hij ook kon schrijven... geen handtekening of zo. Het kan zijn dat hij die kunst niet meester was en dat het simpelweg degene was die de dopen deed, die het zo heeft gemeend te moeten schrijven.

Ik kwam David voor het eerst na zijn doop, tegen in Amsterdam toen hij daar in ondertrouw ging. Hij woonde echter in Zutphen, waar hij met zijn bruid (neem ik aan .... maar daar is geen bewijs voor...) naar terug ging, trouwde en waar zijn 3 zoons zijn geboren. Zijn bruid, Marie Billeau, werd na hun ondertrouw alleen nog in hun "langst levende testament" met name genoemd. Verder nergens ... zelfs niet in hun huwelijksinschrijving in Zutphen.

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
 • Member Group

De vorderingen tot op heden:

Ik ben op zoek gegaan naar de familie van Marie Darli, zoals ze in Frankenthal heette.

We vonden een doop van een zoon in Leiden in 1675, wat ons het idee gaf dat er misschien meer kinderen daar geboren waren. Tot op heden heb ik die niet kunnen vinden, maar ....

In Frankenthal had ik al een broer (Jean Philippe) en een zus (Ester) van Marie gevonden, alsmede hun ouders Jean Darli en Ester Watelet.

Ik vond daar ook dat Ester Darli getrouwd was met Jean Batiste Carer en daar 4 kinderen heeft laten dopen. Verder verdwenen ze uit het zicht.

Zojuist vond ik dat Ester en haar man OOK naar Leiden zijn gegaan, want daar hebben ze nog (in ieder geval) 3 kinderen laten dopen.

Bij een van die kinderen was Pierre Darly doopgetuige. Dat blijkt dus een broer te zijn van Marie, Ester en Jean Philippe. Toen ik verder zocht naar Ester, vond ik dat ze doopgetuige was bij de doop van een kind van Ester D'Arly, dochter van Jacques D'Arly en Marie Tourtreaux. Dat is dus WEER een broer. Die Marie Tourtreaux was ook al doopgetuige bij een van de kids van Ester. 

Dit alles geeft nog maar eens aan dat onderzoek naar de doopgetuigen heel interessant kan zijn in de zoektocht naar het verhaal van een familie.

Al met al heb ik nu dus in plaats van 1 gezin met 4 kinderen, 5 gezinnen met in totaal (tot nu toe) 11 kinderen. Het ziet er echter naar uit dat er nu veel ontdekkingen bij zullen komen. Misschien kom ik er nog wel achter waar de familie ooit vandaan kwam, want daarover tasten we nog in het duister.

 

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...