Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

een inschrijving in een confessieboek uit 1637 ...


Framegote

Recommended Posts

  • Member Group

Ik heb in het Amsterdams Archief een vermelding uit 1637 gevonden van Philip Lancquier in een confessieboek.

Behalve z'n naam kan ik hier een daar een woord menen te herkennen, maar veel te weinig om te kunnen begrijpen wat er staat.

Wie kan een transcriptie voor me maken?

 

Please login or register to see this link.

 

Als het goed is, zijn die 3 pagina's (!) daar te vinden. Vast bedankt.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Op 23-10-2020 om 13:50 zei Framegote:

Ik heb in het Amsterdams Archief een vermelding uit 1637 gevonden van Philip Lancquier in een confessieboek.

Behalve z'n naam kan ik hier een daar een woord menen te herkennen, maar veel te weinig om te kunnen begrijpen wat er staat.

Wie kan een transcriptie voor me maken?

 

Please login or register to see this link.

 

Als het goed is, zijn die 3 pagina's (!) daar te vinden. Vast bedankt.

Als ik het goed begrijp heeft Louis Feret, een ca. 57 jarige brandewijn verkoper uit Arras (Atregt), er van alles mee te maken. Dat is ongeveer het enige dat ik kan lezen.... de eerste twee regels (behalve het laatste woord, want dat zal niet "gewurgd" zijn, vermoed ik)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • Member Group

het betreft een reeks getuigenverklaringen (6 bladzijden lang) over een meijsken dat "vleijsschelijck geconverseert" heeft ... niet alleen met Mr. Louijs, maar kennelijk ook met de knecht. En als ik het goed begrijp hadden moeder en dochter geld willen zien van de meester. De verklaringen zijn o.a. van Jeroentgen Joris, Evertgen Hendrickx, en van Philip Lanquier en zijn huisvrouw Maghdalena dela Haijn. Maar Philip is in elk geval getuige en geen beschuldigde

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

aha ... Dank je wel. ik zal het met jouw aanwijzingen nog eens proberen te lezen. 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

 

 

dit is een transciptie van de eerste bladzijde

 

Louijs Feret van Atregt, out ontrent 57 jaeren, brandewijn-
vercooper, gevraecht:
Bekent twee brieven daervan d'eene hem verthoont es 
geschreven te hebben ende dat ter requisitie van den
moeder van t'meijsken.
Saijt dat het meijsken hem die spreeckt geseijdt ende
bekent gemaeckt heeft gehadt hoe dat zij op een
sondach met haer m[eeste]r vleijsschelijcke conversatie
hadde gehadt, ende dat niemant anders als haer
m[eeste]r haer hadde bekent.
Saijt dat noch de moeder, noch het meijsken hem die
spreeckt geseijdt hebben, dat zij het meijsken met
noch eenige jongens vleijsschelijck geconverseert
hadde. Actum [...]

 

Jeroentgen Joris van ter Goude, out 38 jaeren, huijsvr[ou] van
Jan Janse Opperman gevraecht:
Saijt dat haar dochter haer die spreeckt ?noijt geseijdt
heeft gehadt datse mede met eenighe jongens vleijsschel[ijck]
geconverseert heeft gehadt, maer wel dat zij geseijt
heeft datter een jongen was diet met haar
wilde doen. Actum [...]

 

Philip Lanquier van Atrecht:
Ontkent dat het meijsken hem die spreeeckt geseijdt heeft
dat se bij een knecht geslapen hadde.Actum [...]

 

Marritje Jans saijt bij confrontatie haer moeder ... dat sij haar
moeder wel geseijdt heeft gehadt dat se mede bij ?Eghbert
geslapen hadde, d'welck de moeder ontkent als daervan niet
weetende oft te minste sulcx vergeeten hebbende. Actum [...]

 

---

 
 

Edited by JPB
Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Een probleem van alle tijden..... 🤔 

Ik ben blij dat ik geen dochters heb.

 

Dank voor de transcriptie. Daar ben je een hele tijd mee bezig geweest!

 

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

ik heb nog bladzijde 2 voor je, maar dit "hij zei" "zij zei" gaat dus nog 4 bladzijden door...

 

Louijs Feret de ... zijnde
Ontkent dat Marritje het meijsken hem oijt geseijdt heeft
dat zij bij Eghbert de ... knecht geslapen hadde
niettegenstaende Marritge hem sulcx in facie aenseijt

 

Marritge saijt naeder Louijs int aensicht aen, dat hij Louijs
tegens haer geseijdt heeft, als hij int schrijven van de brieffe
doende was Gut Gut van de ?haecht en behaecht ghij
niet te seggen als ghij maer daer bij blijft dat de
M[eeste]r bij u geslapen heeft d'welck bij Louijs ontkent
werdt.

 

Louijs Feret bekent wel, het meijsken geraden te hebben
dat se van de knecht niet en behoeffde te spreecken
alsoo het meijsken hem saijde bij de knecht niet
geslapen te hebben.
Bekent dat Philip tegens hem die spreeckt
geseijdt heeft gehadt dat het meijsken tegens hem
Philip geseijdt hadde, dat se noch bij ?moeder
geslapen hadde.
Saijt dat sulcx geseijt es over drije oft vier dagen
ende dat binnen sijn eijgen huijs
saijt dat sijn meijt ...

 

Philip Lanquier de ... gevraecht zijnde
Saijt uijt sijn huijsvr[ou[ verstaen te hebben dat het meijsken noch
bij een ander hadde geslapen ende dat hij die spreeckt
sulcx mede Louijs gereapporteert heeft. daer op Louijs antwoord[ende]
^saijde dit maeijsken zal haer moeder in grote swaricheijt brengen^
Saijt dat sijn huijsvr[ou] ende ... bij de andere weesende
uijt het meijsken verstaen hebben gehadt dat zij ooch bij een
ander geslapen hadde.
Saijt dat de huijsvr[ou] van hem die spreeckt t'selve de
moeder van t'meijsken wel bekent gemaeckt heeft gehadt.

Edited by JPB
Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

wow .... wat een werk.

Dat het nog een aantal pagina's zo doorgaat begrijp ik wel, want het is immers een confessieboek. Het is overigens de eerste keer dat ik van een dergelijk boek gehoord heb en dacht eerst dat het iets met de kerk te maken had. Deze confessies zijn echter meer verhoren van getuigen.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...