Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Geschiedvervalsing


Archie

Recommended Posts

 • Member Group

Jaren geleden heb ik geleerd dat je, zeker als je met genealogie bezig bent, de gegevens juist en letterlijk moet overnemen.

Dat wij als amateurs nog wel eens een foutje maken, kan ik nog mee leven.

 

Maar dat er in een database van een archiefinstelling (bewust?) foutieve gegevens wordt ingevoerd, snap ik even niet.

 

Laat ik hiervan een voorbeeld geven.

Als u in uw browser de volgende link plakt

Please login or register to see this link.

Krijgt u het volgende resultaat te zien:

 

Trouwen op 30 oktober 1750 te Zeist     
Bruidegom Wouter Dirksen van Ruijtenbeek,
Bruid Gerrigje Thone de Bree, wonende te onder Zeij,

Opmerking Bruidegom onder Lunteren, bruid onder Woudenberg

Bronvermelding Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief te Utrecht, DTB Trouwen
Zeist NH Trouwen, 1712-1785, Zeist, archief 45, inventaris­nummer 517, 30-10-1750, folio 31

 

Waar zit nu de geschiedvervalsing?

Er staat: Zeist NH (Nederlands Hervormd), maar dat kan helemaal niet.

In de periode 1712-1785 was dit NG (Nederduits Gereformeerd).

 

Wellicht kwam u ook iets dergelijks tegen. Schroom niet en reageer.

 

Met vriendelijke groet,

Archie

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Enno Borgsteede

Je verhaal klopt niet. Het is een stuk uit de inventaris van de Hervormde Gemeente, en dus als zodanig gearchiveerd. Dat de geloofsrichting toen anders heette, is een heel andere zaak.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Member Group

Beste heer Borgsteede,

Leuk dat u heeft gereageerd.

Als u even naar https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mistart=4&mivast=39&mizig=34&miadt=39&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=ldt&mip2=zeist&mip6=45&mip7=517&mip8=31&mib1=157 wilt kijken. Daar staat als omschrijving Gezindte: Nederlands-hervormd.

 

Wellicht deze toelichting aardig?

De Nederlandse Hervormde Kerk was sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch)e Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. Vóór 1816 luidde de naam van dit kerkgenootschap voluit de Nederduitse Gereformeerde Kerk.In 1816 werd de naam van deze organisatie officieel Nederlandsche Hervormde Kerk en ...

 

Bron: Wikipedia ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-hervormd )

 

Met vriendelijke groet,

Archie

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Enno Borgsteede

Beste Archie,

 

Ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik noem het zelf alleen liever gemakzucht, omdat ik aanneem dat het gezindte simpelweg een label is dat aan de inventaris hangt, van een kerk die nu als NH bekend staat, zonder dat er in de gegevens of de software rekening wordt gehouden met de werkelijke situatie in die tijd.

 

Voor mij is het vergelijkbaar met de bewering dat ik van 1966 tot 1969 in Woerden (UT) heb gewoond. Woerden was in die tijd namelijk deel van Zuid-Holland, en de bewering is dus fout. En desondanks zou het heel goed kunnen dat ik voor het archief van het bevolkingsregister uit die tijd wel in het Utrechts archief moet zijn. Sterker nog, ik zie dat dat ook werkelijk zo is voor jaren dat Woerden echt bij Zuid-Holland hoorde.

 

Zo komt de stamvader van de Borgsteedes ook niet uit Noordrijn-Westfalen. Die deelstaat werd namelijk pas 200 jaar na zijn geboorte gesticht. Als ik niet oplet, zal mijn genealogieprogramma die deelstaat echter wel bij zijn geboorteplaats vermelden.

 

Zo beschouwd zou je ook de IT de schuld kunnen geven.

 

Ik zou dit graag anders zien, en stoor me sowieso eigenlijk ook aan de indeling op gezindte, omdat ik daarmee nog geen enkel idee heb van waar een voorvader daadwerkelijk is gedoopt, getrouwd, of begraven. De naam van de kerk zou voor mij al een hele verbetering zijn, en dan bedoel ik ook de naam zoals die op het toenmalige kerkboek is vermeld.

 

vriendelijke groeten,

 

Enno

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Beste Enno,

 

Na je laatste reactie ervaar ik dat we qua opvatting aardig naar elkaar toegroeien.

Ik zou nooit de IT de schuld geven, doch de mens, die grondlegger is/was van hetgeen vastgelegd moet/moest worden.

 

Omdat een mens nu eenmaal fouten kan maken, hebben ze ook in de ambtenarij, mogelijkheden bedacht om - door de juiste ambtenaar - de fouten in de kantlijn te laten herstellen.

 

Om nog even op het voorbeeld terug te komen van Noordrijn-Westfalen, het is zeer eenvoudig om bij de invoer van gegevens in een database, door die database een controle uit te laten voeren. Bijvoorbeeld op een geboortejaar.

Maar ik dwaal af.

 

In een volgend voorbeeld laat ik zien hoe fout het allemaal kan gaan!

 

Met vriendelijke groet,

Archie

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Beste Enno,

 

Geschiedvervalsing (vervolg)

In de overlijdensakte van Hendrika de Bree (De Bilt 1898 nr 31) staat als haar vader opgenomen Frans van den Berg.

Dit moet Frans de Bree zijn.

Zij is na haar geboorte aangegeven als Hendrina de Bree en heet dus niet Hendrika.

Beide zijn op de akte niet verbeterd.


Wel wordt er een andere verbetering aangebracht, maar deze belangrijke fout heeft de verantwoordelijk ambtenaar overgeslagen.

In april 2012 bleek dat in de index bij WieWasWie (daarvoor Genlias) via Het Utrechts Archief wel de juiste achternaam van de vader is opgenomen!

Dat dat niet kan, hoef ik u niet te vertellen.

Een aantekening in een veld opmerkingen in de indexering zou welkom geweest zijn.

 

Huidige gegevens (01-10-2020) in de database van Het Utrechts Archief via Openarch.nl
Vader Frans de Bree !!
Moeder Aaltje Wanderse


Overledene (vrouwelijk)  Hendrika de Bree, 80 jaar oud

Partner Jan van den Berg

Bronvermelding
Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief te Utrecht, BS Overlijden
De Bilt 1898, De Bilt, archief 481, inventaris­num­mer 360-10, 25-07-1898, aktenummer 31

- - - -
Database Het Utrechts Archief (01-10-2020)

481-360-10 De Bilt 1898     
Overlijdensakte
Overlijden Hendrika de Bree, 24-07-1898

Overledene: Hendrika de Bree
    Voornaam: Hendrika
    Tussenvoegsel: de
    Achternaam: Bree
    Geslacht: V
    Leeftijd: 80
Overlijdensdatum: 24-07-1898
Overlijdensplaats: De Bilt
Aktedatum: 25-07-1898
Akteplaats: De Bilt

Partner: Weduwe van Jan van den Berg
    Voornaam: Jan
    Tussenvoegsel: van den
    Achternaam: Berg
Relatie tot: Weduwe van

Vader: Frans de Bree  !!
    Voornaam: Frans
    Tussenvoegsel: de
    Achternaam: Bree

Moeder: Aaltje Wandersen
    Voornaam: Aaltje
    Achternaam: Wandersen

Toegangsnummer:     481 Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902
Inventarisnummer:     360-10
Aktenummer: 31

- - -
Akte zelf te vinden op:

Please login or register to see this link.

 

Als ik dit soort zaken (misstanden?) tegenkom, wordt ik telkens moedeloos

 

Met vriendelijke groet,

Archie

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Enno Borgsteede

Beste Archie,

 

Mooi voorbeeld. Foute akte door een ambtenaar die in de knoop raakt tussen De Bree en Van den Berg, en dan weer iemand die dat bij de indexering probeert te corrigeren. Resultaat: Een index die niet bij de akte past.

 

Dat ik de IT de schuld geef, heeft te maken met het feit dat ik zelf IT-er ben, en nog autist ook, een kwaal waar ik archivarissen en genealogen ook wel van verdenk, en dat je dan door de communcatiestoornissen IT krijgt die niet past, en nog een hoop geld kost ook.

 

Eindresultaat is dan dat mensen wat ze zien, en denken, in de invoervelden proberen te proppen die de IT-er uiteindelijk beschikbaar heeft gesteld, en dat wij met de brokken zitten. Het opzoeken van de juiste naam van de religie of woonplaats in relatie tot het jaar zat dan gewoon niet in de offerte, en is dus ook niet geleverd. In mijn perceptie is dat altijd een gevolg van niet ver genoeg doordenken en doorvragen, maar zo werkt het niet als software wordt aanbesteed. Dan gaat het vaak toch om de prijs.

 

Ben benieuwd wat je nog meer vindt.

 

groetjes,

 

Enno

 

Edited by Enno Borgsteede
taalfoutje
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Enno Borgsteede

Ben je het trouwens met me eens dat de informatie over de bron ook in het algemeen tekort schiet?

 

Wat ik bedoel is dat je in een archief de complete inventaris van een kerk vindt, die nu onder een bepaalde richting bekend staat, maar dat de informatie over een boek, en de toenmalige geloofsrichting, vrijwel niet te vinden is, noch de plek waar het boek toen is gebruikt, zodat je niet weet in welk gebouw het precies is gebruikt. Na een paar fusies ben je dan volledig de weg kwijt.

 

Een van mijn opa's werkte bij de Amstel-brouwerij, en die werd pas jaren na zijn dood overgenomen door Heineken. Het zou een beetje raar zijn als de personeelsdossiers in een archief dan allemaal Heineken als werkgever zouden vermelden.

 

groetjes,

 

Enno

 

Edited by Enno Borgsteede
komma
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Enno,

 

Heerlijk om je commentaar te lezen.

 

 

Ik weet niet of ieder archief zuinig is, maar bij HUA (Het Utrechts Archief) komt het frequent voor dat de boekomslagen - DTB periode dus - niet gefilmd zijn.

 

Wellicht zijn ze door slecht onderhoud - waar dan ook - tussentijds vergaan.

Maar dan is er vaak nog de eerste pagina met de vermelding van het jaar dat het boekwerk in gebruik genomen werd en welke kerk het betreft.

 

Bij de films die Familysearch (FS) beschikbaar heeft, komen de omslagen redelijk veel in de film voor.

Bij grotere plaatsen - met meerdere kerken - worden ter onderscheiding de kerknamen gebruikt. (Zie voorbeeld)

 

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • Member Group

Oeps een foutje?

Ik was bezig met het gezin van Hendrik de Bree en Bregje Dekker.
Ik vond een verwijzing naar de Gezinskaart (1880-1890) van de familie (Gemeente Haarlemmermeer).
Op die kaart staat een extra familielid, namelijk Alberta de Bree (een oudere zus van de heer des huizes) en volgens die inschrijving geboren op 31 augustus 1840 te Broek op Langedijk.

En dat beste mensen kwam niet overeen met mijn eigen gegevens. Welsiwaar was zij geboren op 31 augustus maar dan wel in 1848!

Wie had er nu gelijk? Had ik een tikfout gemaakt? Had de ambtenaar, die het bevolkingsregister bijhield, iets in zijn oog?

Nu weet deze jongen hoe belangrijk het is om een kopietje hebben van dat soort gegevens.
En ja hoor, de geboorte-akte uit Broek op Langedijk geeft echt aan 1848 (aktenr 28).

 

PS. Er is inderdaad nog een jongere Alberta geboren, namelijk in 1841, maar zij overleed in 1845.

 

Mijn conclusie:
Een ambtenaar is een mens.
Een mens maakt fouten.
Een ambtenaar maakt dus fouten.

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...