Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Akte nedergerecht Weststellingwerf


Rubor

Recommended Posts

  • Member Group

Wie zou voor mij een vertaling kunnen maken van de akte  rechtsboven.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

vr.groet Albert Aalderson

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Misschien niet elke letter correct, maar in principe staat er dit (in juridische taal dus):

 

Nicolaes Idzarda samt Annechie ende Judith Idzarda gesterckt cum marito ab intestato erfgenaemen van wijlen h. broeder de procureur Idzarda readsumeren de procedueren die gemelde haer wijlen broeder in sijn leven tegens Lammichien Jochems voor desen ed. gherechte heeft gedefendeert, ende eligerende dien te neffens domicilium citandi ten huijse van de procur. Schouwen, die hetselve accepteert, ende mede als procur. acceptant in deselve proceduren stelt.

 

Wil je ook nog een interpretatie of snap je het zo?

 

Edited by Petra
Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Bedankt Petra voor het “vertalen” van de akte, ik zou een interpretatie wel op prijs stellen.

Het ontgaat mij namelijk een beetje waarom Lammigje Jochums hierin wordt genoemd.

Nicolaes Idserda en Annigje zijn broer en zus van erflater, Judith is weer een dochter van Nicolaes.

bedankt voor de moeite.

vr.gr.Albert

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik lees het verhaal als:

Nicolaes Idzarda, samen met Annechie en Judith Idzerda, gesterkt met hun echtgenoten,  als erfgenamen "ab intestato" (dus de wettige erfgenamen van iemand die zonder een testament te maken is overleden) van wijlen hun broer de procureur Idzarda (geen voornaam genoemd)...
hervatten het proces dat hun overleden broeder tijdens zijn leven voor dit gerecht [deze rechtbank] voerde tegen Lammichien Jochems. 

[Er staat "defendeerde" dus ik neem aan, dat Lammigje Jochums de aanlegger van het proces was en de Idzarda degene die aangesproken werd.]

De procureur Schouwen neemt domicilium citandi aan voor de erfgenamen, d.w.z., de communicatie verloopt via zijn adres -- hij is dus locaal woonachtig en de erfgenamen zullen dat niet zijn. 

Het woord acceptant ken ik niet maar lijkt te betekenen dat hij hen ook zal vertegenwoordigen in dit proces.

 

Opmerking: de erflater wordt hier aangeduid als "broeder" van (o.a.) Judith, dat komt dus niet overeen met jouw opstelling. Dan had er "broeder en oom" moeten staan?  Als deze Judith wel een dochter is van Nicolaes, kan dat betekenen dat zij het aandeel van haar moeder in de claim heeft geërfd. Dan zou de erfenis nog in de gemeenschappelijke boedel van Nicolaas en vrouw zijn gevallen, waarna de vrouw ook overleden is en Judith rechtens een deel (de helft? of had Nicolaas nog meer kinderen?) van die boedel heeft geërfd, al was het maar op papier. Maar dat is allemaal theoretisch en hoeft niet te kloppen.

 

Als je wilt weten waarvoor Lammichien Jochems de procureur in rechte aansprak, zul je andere vermeldingen van dit proces moeten vinden. Want dat wordt hier niet duidelijk. In mijn ervaring zijn dat vele vermeldingen, de een nog onbelangrijker dan de andere, tot opeens de zaak weer eens nader wordt uiteengezet, hetzij bij de start, hetzij bij een (tussen)vonnis. Dat kan heel lang slepen, het is een kwestie van lange adem en rustig doorlezen. Vanuit het bovenstaande ook nog twee kanten op: terug naar het begin en vooruit naar het slot. En als je pech hebt eindigt het met een melding dat partijen tot overeenstemming zijn gekomen, zónder nadere details. 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Petra bedankt voor deze duidelijke uitleg. De erflater was Pier (pieter) Idzerda.

ik heb nog een voor mij onleesbare akte van het nedergerecht van Weststellingwerf in mijn bezit waarin misschien iets staat wat meer duidelijkheid kan verschaffen omtrent deze zaak.

Alsnog mijn dank voor de mooie samenvatting.

groet Albert

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Bij deze nog 2 aktes omtrent deze zaak

 

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Albert, die tweede acte is me te flets uitgevallen. Teveel werk om daarmee aan de gang te gaan. Maar met Lammichien Jochums heeft het in elk geval niets te maken, zo op het oog. Wel met huisinge en heminge in (?) Blesdijcke, penningen m.b.t. de kercke van Steggerda, en een cessie (overdracht vordering) door Nicolaes Idzerda en een Aeltjen (dochter?). Hiervoor moet je echt iemand hebben die met de materie bekend is.

 

De eerste inschrijving is juridische hikhakkerij. Repliek, dupliek, tripliek... Contumacia (er is dus iemand zonder excuus niet voor het gerecht verschenen).

Nicolaes Idserda, Hessel Jannes en Judit Idserda met haar man en hun procureur Peter Wincemius; aan de andere zijde de procureur Laurentius. 

Ook hier geen vermelding van die Lammichien Jochum trouwens. En je geeft geen datum, dus we zien niet in welke fase het proces (welk proces?) verkeert. Volgens mij heb je veel te weinig informatie om gefundeerde vragen te kunnen stellen...

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Petra bedankt voor de tijd en moeite.

het ging me in eerste instantie ook om de transcriptie om zodoende iets meer te weten te komen omtrent de erfenis van Pier Idserda. Pier was de broer van Nicolaes en Annechien ( haar man was Hessel Jannis Hessels) en de dochter van Nicolaes genaamd Judith. Haar man was Evert Hendricks gehuwd Vledder 5-3-1698. Het was voor mij altijd een vraag waarom alleen Judith van de neven en nichten  mede-erfgenaam was van haar oom.

De Aaltje die je noemde was Aaltje Piers, moeder van de erflater.

nogmaals dank Petra

gr.Albert 

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...