Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Wie kent het huwelijk van Charles Monsee/Morsee/Morsin/Morsijn en Catharina van Maurick vóór 1666


Pe Baars

Recommended Posts

 • Member Group

Wie kan mij helpen bij het zoeken naar het huwelijk van Charles Monsee/Morsee/Morsin/Morsijn en Catharina van Maurick vóór 23 mei 1666.

 

Charles Morsijn/Morsin is de 1e man van Catharina.

Zij trouwde de 2 x op 23 mei 1666 te Den Haag met Hubert/Huybert van Westhoven, kunstschilder, met wie zij 2 kinderen had,  Neeltje en een doodgeboren kindje.

In deze huwelijksakte staat dat Catharina weduwe is van Charles Morsee, echter nergens kan ik dit huwelijk vinden en ook geen kinderen van/met Charles.

 

M.vr.gr.

Pe Baars

Edited by genealogie28
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jan Clavaux

Om dubbel zoekwerk te voorkomen:

deze vraag is deze week ook hier gesteld:

Please login or register to see this link.

Zelf kwam ik daar helaas een uur te laat achter, en het meeste van mijn onderzoek is daar al door Jan Pieter Ouweltjes gemeld. B-6

Graag zou ik zien, dat je de onderstaande aanvullingen onder de aandacht van de heer Ouweltjes brengt.

 

Charles is dus vóór 1659 overleden.

 

In de index van het notarieel archief van Den Haag is zijn weduwe vermeld.
In 1662 en 1663 wordt genoemd Catharina van Mourijck/Mourick, weduwe van Charles/Charel Morsij/Morsijn.
In 1659 idem, hier is Catharina zonder achternaam genoemd, met het patroniem Anthoni.

 

18-12-1659 Notaris Benjamin van der Leij 577f54

Is helaas nog niet verfilmd.

4-8-1662 Notaris Johan Hacquard 618f406-408
Een verklaring van enige personen omtrent het betalen van een bedrag door Catharina. Zij kan de akte niet ondertekenen.
7-4-1665 Notaris Dirk Annoque 186f194
Catharina wordt als belangrijkste erfgename genoemd in het testament van een soldaat.
De woonplaats van Catharina is hier onleesbaar doorgestreept en vervangen door "alhier in Den Haag".

 

Alles lijkt er op te wijzen, dat Charles een soldaat was.
Mogelijk ook in de compagnie van de kapitein Buijs.
Ik vond het bestaan van een kapitein Paulus Buijs, maar het is in het begin van de 17e eeuw
niet meer na te gaan, waar deze in garnizoen heeft gelegen.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jan Clavaux

De inschrijving in Den Haag is een ondertrouw.
Huijbert van Westenhove en Catharina van Maurick zijn getrouwd te Rijswijk op 6-6-1666 met attestatie van Den Haag.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jan Clavaux

Catharina Anthonisse van Mourik komt in het Haagse notarieel archief nog een aantal malen voor vanaf 1658 (zij is dan 28 jaar)
Zij was een dochter van Anthonis van Mouwerijck (etc), geappointeerde onder de capiteijn Germe(?) en Lijsbeth Jorisse Starck.
Ook haar grootmoeder is in relatie tot haar vermeld: Gerritge Pieters Pens, weduwe van capiteijn Joris Starck.
Gerritge is reeds in 1642 als diens weduwe vermeld, namelijk in het klapwakersgeld van dat jaar.

Uit eigen ervaring weet ik, dat de families Pens en Starck reeds aan het eind van de 16e eeuw in Den Haag woonden.

 

Om zelf de betreffende akten te bekijken

Please login or register to see this link.


 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Beste Jan, 

Heel erg bedankt voor deze aanvullingen, weer een stukje verder.

De aktes probeer ik te zoeken, is nog even een puzzeltje voor me.

 

Pe

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jan Clavaux

Bij de verdeling van een erfenis van de familie Starck (Notaris Jan Pietersz Timmers 156f319 dd 12-10-1640)

worden als erfgenamen vermeld Anthonij van Mouwerick, getrouwd geweest met Neeltge Jorisse Starck,

alsmede de kinderen (geen namen genoemd) van Anthonij en Neeltge.
Catharina zal in dat jaar omtrent 10 jaar oud geweest zijn.

 

Je zou dan toch mogen verwachten, dat Catharina en Charles gewoon in Den Haag getrouwd zullen zijn Uh((

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Beste Jan,

 

Wederom bedankt voor deze aanvulling.

 

Idd zou je verwachten dat je in Den Haag het huwelijk zou kunnen vinden van Catharina en Charles, maar het is me helaas nog niet gelukt.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jan Clavaux

Op welke manier heb je het huwelijk gezocht?
Ben je in het Gemeentearchief geweest of heb je online gezocht?
Er komen in Den Haag meerdere trouwboeken in aanmerking,
de Grote of St Jacobskerk, de Nieuwe Kerk en de Kloosterkerk.
Vanwege de naam van Charles zou ook de Waalse Kerk

in aanmerking kunnen komen, maar daarvan staat een

Please login or register to see this link.

online

en daarin komen zij niet voor..

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jan Clavaux

Je kunt voor een goed overzicht beter hier kijken:

Please login or register to see this link.

 

In aanmerking komen vier trouwboeken
Grote Kerk, film 118270 en 118271
Kloosterkerk, film 118280
Nieuwe Kerk, film 118294

Rechts klikken op het camera-symbooltje

 

succes

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jan Clavaux

Zojuist was ik even in de studiezaal van het Haags Gemeentearchief.

Daar is de index te raadplegen op de DTB-registers.
Vanwege de uiteenlopende schrijfwijzen van Charles' achternaam heb ik op Catharina gezocht.
Het tweede huwelijk van Catharina stond wel in de index; het eerste niet.

Daaruit mag ik denk ik wel concluderen, dat het eerste huwelijk
van Catharina beslist niet in Den Haag is gesloten.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Beste Jan,

 

Bedankt hiervoor, het huwelijk in Den Haag is dus uitgesloten. Ik heb in Bergen op Zoom gezocht, omdat ik dacht dat er misschien een link zou kunnen bestaan tussen Hubert van Westhoven en Charles, omdat Hubert's 1e huwelijk daar plaatsvond, maar helaas.

 

M.vr.gr.

Pe

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...