Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Transportakte Jan Janß 1645


Misto

Recommended Posts

  • Member Group

Ik doe echt mijn best maar kom er niet uit. De naam heb ik ontcijferd en die komt overeen. Volgens mij lees ik dat Jan Janß een slotmaker is maar wat staat er verder?

Please login or register to see this link.

 

Mijn dank is groot!

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Dit is wat ik er van maak:

 

Wij Cornelis de Vlaming van Oudshoorn en(de) Henric Bicker
schepenen in Ams(terdam) oirconden en(de) kennen dat voor ons
gecompareert is Daniel Fredrixsz huijstimmerman ende
gel(iede) vercoft, opgedragen en(de) quijtges(chouden) te hebben
Jan Jansz van Olphen cleermaeker, een huijs en(de) erve
staen(de) en(de) gelegen inde Joncker Straet, belent de wech
van Thonis Jansz maekelaer aende westsijde,
en(de) Sijvert Pietersz Sem ande oostsijde
streckende voor vande straet tot achter aen d'erfgenamen van
Gerrit Jansz Vlotschuijtvoerder, breet 't (voorsz) erve vijftien
voeten, en(de) lang negenentwintig voeten, in allen
schijne (..?) Ende hij comp(aran)t gel. (daer) aff al voldaen (..?) soo
dathije (daer)omme als principaell, Barent Arentsz
Schoenmaeker ende Pieter Pietersz Houtcoper
[medecompareren(de)] als borgen t (voorsz) en(de) elx een voor
al beloofde onder t verband van alle hunne goederen
corten (..?) t voorsz huijs ende erve te vrijen en(de) vrij te waren
jaer en(de) dag alsmen in gel. schul(dich) is te doen en(de) alle
oudebrieven af te nemen, uijtgeseijt van vierhondert
gul(den) hooftsomme daerop staende, naerl(uijt) den brieve
(daer)van sijnde, die de coper [mede compareren(de)] inde (voorseijde) coop
bij desen tsijnen laste genomen heeft, beloven(de) de renten
(daer)van jaerl(ijks) te bet(alen) en(de) de vercop(er) (daer)van en(de) vande (voorseijde)
hooftsomme te bevrijden onder t verband van t (voors.) huijs
en(de) erve, en(de) voorts alle sijne andere goederen roeren(de) en(de)
des beloofen(de) zonder arg(elist) in oircon(de) (..?) den 5en
april a(nno) 1645.

 

In de kantlijn staat nog 'vercoft f 2370 debeth'

 

Groetjes,

Theo Molenaar

 

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

12 schijne etc. ... voldaen etc. ...

17 roeren(de) etc.

25 ... roeren(de) etc.

26 Des beloofde etc. zonder arg etc. In oircon(de) etc.

Vergelijk

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...