Jump to content
HuubK

Kerkeraad Acta Borculo

Recommended Posts

HuubK

Beste mensen,

Al lang wordt er gezocht naar de herkomst van de "Gelderse"  Knippenborg's  en Knippenberg's. Er wordt gesteld dat zij direct uit Westfalen stammen of misschien wel uit de Heldense / Limburgse tak van de familie komen.

Echt goed bewijs hiervoor is tot nu toe niet geleverd.  Eerder heb ik gezocht naar de verspreiding van de Westfaalse familie, die ergens in de 16e eeuw zich vanuit Bottrop over Duitsland en Nederland is gaan verspreiden. Als gevolg van de Godsdienststrijd (80 en 30 jarige oorlog) lijkt het of de Nederduits gereformeerden familie leden zich noordwaarts hebben verplaats en de katholieke zich meer naar het zuiden hebben gevestigd. Logisch gezien de toen heersende politieke en godsdienstige situatie.

De Heldense familie is Katholiek en de Gelderse is overwegend Nederduits gereformeerd.

Interessant in deze zijn dan misschien ook  de in het Gelders Archief gevonden Acta (notulen) van de Kerkeraad van Borculo uit 1635 -1636 waarin een Willem Knippenborch wordt genoemd, waarschijnlijk toen lid van de Kerkeraad. Omdat  deze Acta stammen van voor de Vrede van Munster kunnen ze extra interessant zijn.

Helaas lukt het ons niet om deze documenten voldoende te kunnen lezen, hulp gewenst dus.

De acta zijn te vinden via

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/personen?mivast=37&miadt=37&mizig=128&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mires=0&mip2=knippenborch&mip1=willem 

Scan 42 en 43 van 11 dec 1635 

en

Scan 45 (2e alinea) en 46 (1e alinea)  van -- -- 1636

 

Alvast dank voor de hulp,

Huub en Albert

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tobias Bos

Het gaat mij te ver om de teksten volledig te transcriberen, maar uit het begin maak ik op dat Willem Knippenberg (..borg?) uit Lichtevoorde zich bij de kerkenraad beklaagt over Gerdruit van Trier die haar trouwbelofte zou hebben verbroken. Hij is dus geen lid van de kerkenraad (en woont zelfs niet in Borculo).

Dat de Gelderse Knippenbergs afstammen van de LImburgse tak lijkt mij inderdaad dubieus. Rond Twello zijn al veel eerder Knippenbergs te vinden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HuubK

Tobias. hartstikke bedankt.

We vonden in Borculo geen aanwijzing in de kerkregisters  dat hier Knippenberg's woonden.

We zijn druk doende om de Twello tak in kaart te brengen.

We kunnen nu zoeken naar deze Willem, een naam die zowel in de Duitse als Limburgse tak voorkomt.

 

We zoeken verder, nogmaals dank Huub en Albert

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×