Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Gen. Magazine september 2016 nr.3


Kèren

Recommended Posts

  • Member Group

Vanaf nu zal ik de inhoud van de artikelen van het kwartaalblad GEN.magazine plaatsen op het SVF.

Artikelen:

-    Het verleden gaat ook over ons - interview met Nelleke Noordervliet door Sophia Reinders
-    Het CBG heeft een nieuwe huisstijl door Vera Weterings
-    Nieuwe website voor het CBG door Hester van der Velde
-    Demografie: Beter laat en soms wel nooit? door René van Weeren en Anita Boele

Is er een specifiek huwelijkspatroon in NW-Europa, binnen een onderzoeksprogramma van de UvU wordt dit getoetst.
-    Rechtspraak: Verbroken trouwbeloften in 18e eeuws Gelderland door Leon Wessels
-    Portret en verhaal: Louise Henriette en de grote keurvorst door Constance Scholten
-    Materiële cultuur: Doperse rijkdom in de Gouden Eeuw door Daan de Clerq
-    De Amsterdamse huwelijkskrakeel-registers door  Harmen Snel - Hoe deze bron te gebruiken voor onderzoek
-    Huwelijken tussen zwart en wit - onderzoek naar deze huwelijken in 18e - 19e eeuw door Michiel Doortmont
-    Bronbewerkingen: Wie waren de "kleine Luijden"? - volkspetitionnement 1878 door  Koos-Jan de Jager en Fred van Lieburg
-    Amoriaal: Een eeuwig bloeiende roos door Guus van Breugel
-    De zeven pijlers van genealogisch onderzoek, pijler 5: Respecteer privacy en de persoonlijke levenssfeer door Rob van Drie
-    Verklaringen op mannenwaarheid door Maarten van Bourgondiën

Middeleeuwen en vroegmoderne tijd wordt informatie vooral mondeling overgebracht, welke aanknopingspunten biedt het voor verder onderzoek?
-    Familieverhaal: Koekkramers in de familie door Peter van Rooden
-    Archiefwijzer : Nieuw Land Erfgoedcentrum - jonge collectie in Flevoland door Dimphéna Groffen 

 

 

Vaste Rubrieken: Nieuws; Letterie; NostalGen; Memo; Onder Genealogen; Digitaal; Dossier kort; Gesignaleerd; Diensten; Verleden tijd. 

 

Het Gen. wordt uitgegeven door 

Please login or register to see this link.

, een kwartaalblad. Het is [op papier en/of digitaal] te ontvangen door 

Please login or register to see this link.

, aan het vriend worden zijn ook andere voordelen verbonden. Het Gen.magazine kan ook los worden besteld.

 

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...