Jump to content

Fries kwartierstatenboek Sible Hettinga


Maikel Galama

Recommended Posts

  • Member Group
Maikel Galama

Sible Sjoerd Nicolaas Hettinga, zijn Friese kwartieren                                                                  Fryslân, juli 2016


L.S.

In november 2015 is Sible Sjoerd Nicolaas Hettinga overleden. Naast zijn werkzaamheden als notaris in Den Haag, heeft hij veel tijd besteed aan genealogisch onderzoek. Mede op zijn initiatief is de Hettinga Stichting opgericht en is in 2010 is het boek “Hettinga, Friese families” verschenen.

Toen dat boekwerk eenmaal klaar was, begon het idee te ontstaan, mede op aandringen van Jan Rein Hettinga, om zijn eigen kwartieren in boekvorm uit te geven. Jarenlang heeft hij gewerkt aan de zoektocht naar zijn voorouders en hun gezinnen. Dat onderzoek was al zover gevorderd, dat het plan rees om op zijn 70ste verjaardag, 6 december 2016, zijn kwartierstaat in boekvorm te presenteren. Helaas heeft hij dit niet mogen meemaken.

De familie heeft besloten het boek toch uit te geven, omdat alle gegevens inclusief beeldmateriaal in zijn PC waren opgeslagen. Het wordt een bijzondere publicatie. Niet alleen qua volume (ruim 700 bladzijden), rijk geïllustreerd en fraaie vormgeving, maar zeker ook wat de inhoud betreft.
De kwartieren van Sible Hettinga betreffen o.a. de families
Andela, de Boer, Bootsma, Brandsma, Bruinsma, Engwerda, Ettema, Faber, Galama, Galema, Hettinga, Hollander, Van den Oever, Popma, Rollema, Symonsma, Teppema, Terpstra, Tolsma, van der Werf, Witteveen, Zeinstra, Van der Zweep en Ypma die allen in Friesland leefden
.

Daar de kwartieren niet “buiten” Fryslân geraken en er zeer veel gegevens zijn verzameld uit het beschikbare historisch materiaal bij Tresoar, vormen ze voor Friese families en genealogen een belangrijke bron van informatie!
De opmaak en uitvoering geschiedt door Drukkerij v.d. Eems in Easterein.

 Het is de bedoeling een beperkte oplage te realiseren van ongeveer 150 exemplaren. Donateurs van de Hettinga Stichting genieten voorrang bij de aanschaf. Het is een waardevolle aanvulling op het boek “Hettinga, Friese families”, zeker als in de familie een of meerdere van de vermelde Friese families voorkomen.

Voor 1 oktober 2016 kunt u het boek bij voorintekening met korting bestellen. De intekenprijs bedraagt €  89,-. Na 1 oktober is de prijs € 99,-. Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten, deze bedragen binnen Nederland € 10,-, voor de rest van de Europese Unie € 25,- en voor alle overige bestemmingen € 35,-.

U kunt op het boek intekenen door onderstaande strook in te vullen en deze per post of e-mail te verzenden. Uw intekening is definitief, nadat het verschuldigde bedrag inclusief eventuele verzendkosten, zijn ontvangen.

Het boek kan worden afgehaald op 6 december aanstaande bij de presentatie in Tresoar te Leeuwarden. Na 6 december op afspraak in Kimswerd of Dronrijp. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Tsjebbe Hettinga, Kimswerd tel. 0517-641958 of Wietske Hettinga-Gerlsma, Dronrijp tel. 0517-231741.

Met vriendelijke groet, familie Hettinga

 

Onderstaande strook duidelijk leesbaar invullen en per post sturen naar: 
Wietske Hettinga-Gerlsma, Hatsum 17, 9035 VK Dronrijp of per e-mail aan: wietske.hettinga@kpnmail.nl

__________________________________________________________________________________

Ondergetekende:

Adres:                                                                                 huisnummer                     postcode

Woonplaats:                                                                    tel.nr.

e-mail:

Bestelt hierbij   …. exempla(a)r(en) van het boek “Sible Hettinga, Friese kwartieren”

En maakt per omgaande  € …….. (incl. verzendkosten) over op bankrekeningnummer

NL48INGB0000 0002 23 t.n.v. erven Mr. S.S.N. Hettinga

Onder vermelding van “Sible Hettinga, Friese kwartieren”.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Bedankt Maîkel dat je het hier ook plaatste.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...