Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

wederom leeshulp gevraagd


Framegote

Recommended Posts

 • Member Group

Goede middag

 

Ik blijf het lastig vinden, dat handschrift uit de 17e eeuw. Helemaal als het in het Frans geschreven is.

Nou, ik wilde een jpg bijvoegen, maar dat wil niet. Een pdf ook al niet en een link naar de akte op familysearch gaat hem ook niet worden want die ligt er uit wegens onderhoud.

 

De enige mogelijkheid is om een jpg naar je te mailen als je wil helpen.

Het gaat om de doop van Abraham, zoon van Philippe Lancquier en Magdeleijne de la Haije. (of in het Nederlands, zoon van Philip Lankee en Leentje van den Haag)

De akte is wel te vinden via het Stadsarchief van Amsterdam, maar ... daar kost het een credit...

 

vast bedankt voor je reactie

Frank

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hier is een link naar de akte:

Please login or register to see this link.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Beheerder

Heb het bestand ook op Dropbox geplaatst.

Hier een link naar de beide pagina's als JPG:

Please login or register to see this link.

 

Succes! Geen makkelijke deze.

Met een genealogische groet,
sadminF - beheerder

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

Transcriptie -Akte van Ondertrouw- / eerste poging:
 

Huwelijksaangiften NdG Amsterdam (1634-1636):
[boek 443, folio 184, image 193]
Den 9e Junij 1635
Compareerden als voren Phillipe Lanskere I.M. Arres, Schilder
out 30 Jaren, wonende in de Nes, geen ouders, hier geassisteert met
Sijn Cousin Fransois Esgoeret ende Magdaleen de la Haye, van
Dornick, out 23 Jaren, wonende op de Heregraft, geassisteert met
haer Moeder An de Leers (?)
Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme ....
etc........

w.g. Philippe Lancquier              XMvrgr,
Henk Elsinga

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Dank je, Henk!

enig idee waar dat I.M. voor staat, of kan dat ook "van" zijn. Hij komt immers van Arras.

Dornick kan ik er nu - nadat ik dat hier gelezen heb - ook uit halen. Ik ga daar eens zoeken of ik Leentje kan vinden.

 

Net als die François ... die wil ik ook wel vinden.

 

Groet

Frank

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

Dag Frank,

I.M. staat voor Ionge Man.
Vroeger schreven ze ook Iohannes
"Leentje van den Haag" is in dit geval geen Nederlandse naam.

Hier komt de doop van Abraham:
 

Doopboek Waals Hervormd Amsterdam (1637-1667):
[boek 131, p.178, image 288]
Septembre 1647
Abraham filz de Philippe Lancquier et Magdeleijnne de la Haye. Tesmoins
Pierre de Lieu et Marie de Lieu de Mesines, Marie Renet, le 15 7br

La Baronnie de La Haye du Puits ligt op het schiereiland Cotentin.
Het geslacht De La Haye stamt af van de eerste Hertogen van Normandië.
filz =fils = zoon
Tesmoins = getuigen
Mesines = Messines of Mesen in West Vlaanderen tussen Ieper en Armentiers
Le 15 7br = Le quinze Septembre

De eerste Hertogen van Normandië waren Noormannen.
Daar zat dus Viking-bloed in, van hun aanvoerder Rollo.
Engeland werd later veroverd door zijn nazaat Willem de Veroveraar van Normandië
Daarna ging een lid van de familie De La Haye via Engeland naar Schotland.
Die kreeg in Schotland het erebaantje van Schenker aan het Hof.
In Schotland ontstond hieruit na verloop van tijd de roemruchte Clan met de naam Hay
Die hebben hun sporen verdiend in diverse veldslagen in dienst van de Schotse Koning.
De rest van het geslacht De La Haye moeten we zoeken in Frankrijk, België en Nederland.

Mvrgr,
Henk Elsinga

 

Edited by henk elsinga
aanvulling
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Wauw.

Nu je het zegt, wist ik dat van Jonge Man wel, maar dat was me in deze zoektocht niet eerder opgevallen. De rest van het verhaal is totaal nieuw voor me en geeft me (als dat nog mogelijk was) nog meer "drive" om deze tak uit te zoeken.

Zo'n naam als Anseaux intrigeert me toch al. Niet dat ik zo kick op buitenlandse voorouders, want daar heb ik er zat van, maar ik was die naam niet eerder tegen gekomen. Sinds ik met deze zoektocht bezig ben heb ik dus ook al gezien dat een Anseaux een of ander Dance-feest heeft georganiseerd in de 90er jaren. Niet mijn stijl muziek, dus ook dat was nieuw voor me.

"Leentje van den Haag" was natuurlijk maar een grapje, maar jouw verhaal is wel weer inspirerend. Vikingbloed in de familie .... hmm... is natuurlijk leuk om straks tegen mijn kleinkinderen te vertellen. Als het even meezit geeft dat hen ook weer een stimulans om goed op te letten tijdens de geschiedenisles. :-)

Ik wordt deze week voor het eerst opa .... kun je dat merken? ;-)

 

Ik heb ook ergens (je kunt dat wel vinden in dit forum) voorouders met de veelzeggende naam LEWIS. In tegenstelling tot wat je zo op het eerste gezicht zou denken, komt die voorouder uit Frankenthal in het huidige Duitsland. Wellicht zijn ZIJN voorouders weer afkomstig uit wat nu het Verenigd Koninkrijk is - misschien uit Schotland. Helaas is dat niet uit te zoeken.

Ook is er een MacKaaij (McKay), maar daar heb ik eigenlijk alleen van dat zij (ze heette Margarite) kinderen heeft gekregen en ook haar overlijden (nou ja, haar begravenis) is me bekend. Voor de rest niets. Zou ook best Schots kunnen zijn.

Dit soort zaken intrigeren me en laten me niet los. Naar Lewis en MacKay ben ik echt al jaren op zoek. De La Haye is een nieuwe naam in dat rijtje.

Als dit een familie is van hertogen in/uit Normandië, komt bij mij dus meteen de vraag boven borrelen "waarom heten ze dan VAN DEN HAAG ?" Er zal ongetwijfeld ooit een dame van die familie zijn getrouwd met iemand uit Den Haag, maar dat is dan weer een vraag die bij dat lijstje hoort.

Leuk!

Je hebt me weer een langdurig zoekplaatje bezorgt. Dat vind ik echt leuk!!!

Dank je.

Groet

Frank

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

via FamilySearch vond ik een doop van een Magdeleijne de la Haye op 21 juni 1615 in Le Catelet, in Frankrijk. Dat ligt zo'n beetje in de driehoek Arras/Doornik/Saint-Quentin.

Please login or register to see this link.

 

Nu is Le Catelet geen Doornik, maar zou het kunnen dat men vanuit Doornik in Le Catelet kinderen liet dopen?

Er zijn geen dopen van DE LA HAYE in Doornik geïndexeerd op FamilySearch.

 

Toen ik op de kaart zag dat Arras en Doornik niet ver van elkaar liggen had ik meteen het idee "die families kenden elkaar al". Het feit dat ik iets heb kunnen vinden in Le Catelet, dat ook niet ver daar vandaan ligt, sterkt me eigenlijk wel in dat idee.

Wat denk jij hierover?

Frank

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Overigens ... Het is misschien niet An de Leers die assisteert bij het huwelijk. 

De volgende link heeft NIETS met dat huwelijk te maken, maar is een doop van een Nicolaas, zoon van An de Leers. Waarschijnlijk niet dezelfde, maar je ziet hier in ieder geval dat  AN en DE gescheiden zijn door een spatie en volgens mij is het woord LEERS iets langer dan in de ondertrouwinschrijving. Misschien staat er toch iets anders ...

Please login or register to see this link.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik vond een tweede huwelijk van Magdaleentje de la Haije:

Please login or register to see this link.

 

en de ondertrouw in de Waalse Kerk, zoals bij bovenstaande inschrijving is aangegeven.

Please login or register to see this link.

 

Jacob Abrams Fidaber komt uit Canterbury ... Een internationaal gezelschap!

bij de bovenste link, in de marge, staat dat aan de weeskamer is voldaan op 13 juni 1662. Betekent dit dat er kinderen waren uit hun eerdere huwelijken?

En zo ja, worden die dan "zo lang" in een weeshuis geplaatst totdat er een nieuwe echtgenoot is?

Volgens mij is de jongste zoon van Magdeleijne (Abram) bijna 15 als zijn moeder hertrouwt.

 

 

Er staat NOG een datum bij  ... 2 juli 1662. Is dat dan de feitelijke trouwdatum?

 

Edited by Framegote
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
henk elsinga

In Canterbury woonde een groep gevluchte Walloons.
Als je eigen overheid je niet beschermt, maar jouw vrijheden ontneemt en er op uit is om om jou en je geloofsgenoten te vernietigen,
dan kon je in die dagen maar het beste vluchten naar het buitenland. En zo werden ze vanzelf een internationaal gezelschap.
Er waren wel meer vluchtplaatsen in Engeland, zoals Londen, Thorney en Norwich, maar op de laatstgenoemde twee locaties
spraken de Walloons een andere taal (geen Frans maar Romaans). Daar kwamen weer nieuwe strubbelingen van, maar dan onderling. 

Please login or register to see this link.Later gingen de vluchtelingen ook naar Amerika en stichtten daar nieuwe gemeenschappen.

Please login or register to see this link.In de 2e link staat Tournay (Doornick) als oorspronkelijke woonplaats van Magdeleijne de la Haije.
In de 1e link staat zij als Lahij, en dat staat aan elkaar geschreven volgens de site van Amsterdam, maar we rekenen het toch goed.

De Weeskamer had o.a. de taak om er op toe te zien, dat de voogdij goed werd geregeld van de halfwezen. Wanneer de overblijvende
weduwe of weduwnaar hertrouwde, dan moest hij of zij naar de Weeskamer om de verzorging en opvoeding van de kinderen te waarborgen.
Wanneer er niemand was om voor de kinderen te zorgen, bijvoorbeeld omdat een weduwnaar dienst nam bij de VOC, dan werden zij
tegen betaling opgenomen in het Weeshuis.

In de 1e link staat 2 Julij 1662 als derde proclamatiedatum (of derde gebod).
Indien dat in de morgendienst was en er geen beletselen werden ingebracht, kon het bruidspaar (voorzien van een attest)
nog dezelfde dag trouwen in de middagdienst. Dat is hier dus ook gebeurd, ze zijn getrouwd op 2 Julij 1662 in l' Eglise Wallonne.

In je vorige reactie opperde je dat de naam "De La Haye" zou zijn afgeleid van "Van Den Haag".
Er is geen reden voor om dit aan te nemen, omdat het Oud-Germaanse woord "Haga" , met de stam "Hag" in meerdere landen voor komt.
Er zijn enkele honderden plaatsnamen en andere geografische benamingen op basis van het woord "Hag".
Die zijn vroeger niet allemaal naar het Nederlandse Den Haag geweest om de naam over te nemen.
De naam 's-Gravenhage is ontstaan omdat de toenmalige Graaf een haag liet aanleggen om zijn jachtveld te beschermen.
Pas veel later hebben ze voor het gemak gekozen voor de schrijfwijze Den Haag.

Leers ligt aan de oostkant van Roubaix en dat is dezelfde omgeving als de andere plaatsnamen in de aktes.
De aanvulling "vefue" achter An de Leers staat voor "weduwe"

Mvrgr,
Henk Elsinga

 

 

Edited by henk elsinga
correctie
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

goh, zo leer ik nog wat!

Dank je.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Overigens, ik ben momenteel bezig met het doorspitten van het doopboek van Sedan van 1649 naar 1640 om te zien of ik de dopen van de broertjes Simon en Pieter Anjou (om maar 1 spelling te gebruiken) kan vinden.

Please login or register to see this link.

Het is wel weer even wennen aan het handschrift. :-)

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Member Group
HenkvdVelde

Dank voor de aanvullende informatie over Lanskere.

Paar aanvullingen over de transcriptie van de ondertrouw van Phillippe Lanskere en Magdaleen de la Haije. Er staat inderdaad 'van Arras'. Vgl. met de van bij ''van Dornick' De zin: 'geen ouders,  hier geassisteert met ' moet worden gelezen als 'geen ouders hier, geassisteert met'. Ouders leefden klaarblijkelijk nog.

 

De vader van Phillippe, die zelf ondertekent met Lancquier in een verzorgd handschrift, was André (Andrieu) Lancquier, geboren in Arras 1577. Deze was meester-schilder en heeft ook in Doornik gewerkt. Phillippe heeft zijn examinering tot meester ook doorstaan en kreeg deze erkenning op 27 januari 1632. Mogelijk heeft Ph. zijn vader geassisteerd en zo het vak geleerd. Daar ligt ws ook de relatie met Doornik waar Magdalena vandaan kwam. Phillippe had nog een broer, Andrieu.

>>De ses deux fils, Philippe et Adrien, le premier seul exerça la profession paternelle : il fut reçu à maîtrise le 27 janvier 1632 •

.Bron: LA CONFRÉRIE DE SAINT-JACQUES ET LES PORTRAITS DU MUSÉE D'ARRAS (1913)<<

 

Het geslacht Lancquier is te traceren tot ca 1450 met als stamvader Phillippe Lancquier.

 

Jacob Abrams Fiedarber is geboren in Canterbury en gedoopt als Jacob Abraham Faiderbe op 7 october 1610 in de Église Wallonne. Ouders zijn Abraham Faidherbe en Marye Rotru. De Franse achternaam Faidherbe (ook Faictherbe) is eerst verengelst en vervolgens in Nederland op vele manieren verhaspeld.

Abraham Faidherbe was eerst getrouwd met Marie Cornill(e), zij overleed in 1607.

 

La Haye is ook een riviertje in Henegouwen om de verwarring nog groter te maken. Wikipedia geeft overigens een goed overzicht van alle gemeenten La Haye in Noord-Frankrijk.

Groet

Henk van der Velde

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Dank je, Henk. Ik had het even opzij gelegd, maar ik zal het er weer bij pakken.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
22 uur geleden zei HenkvdVelde:

Dank voor de aanvullende informatie over Lanskere.

Paar aanvullingen over de transcriptie van de ondertrouw van Phillippe Lanskere en Magdaleen de la Haije. Er staat inderdaad 'van Arras'. Vgl. met de van bij ''van Dornick' De zin: 'geen ouders,  hier geassisteert met ' moet worden gelezen als 'geen ouders hier, geassisteert met'. Ouders leefden klaarblijkelijk nog.

 

De vader van Phillippe, die zelf ondertekent met Lancquier in een verzorgd handschrift, was André (Andrieu) Lancquier, geboren in Arras 1577. Deze was meester-schilder en heeft ook in Doornik gewerkt. Phillippe heeft zijn examinering tot meester ook doorstaan en kreeg deze erkenning op 27 januari 1632. Mogelijk heeft Ph. zijn vader geassisteerd en zo het vak geleerd. Daar ligt ws ook de relatie met Doornik waar Magdalena vandaan kwam. Phillippe had nog een broer, Andrieu.

>>De ses deux fils, Philippe et Adrien, le premier seul exerça la profession paternelle : il fut reçu à maîtrise le 27 janvier 1632 •

.Bron: LA CONFRÉRIE DE SAINT-JACQUES ET LES PORTRAITS DU MUSÉE D'ARRAS (1913)<<

 

Het geslacht Lancquier is te traceren tot ca 1450 met als stamvader Phillippe Lancquier.

 

Jacob Abrams Fiedarber is geboren in Canterbury en gedoopt als Jacob Abraham Faiderbe op 7 october 1610 in de Église Wallonne. Ouders zijn Abraham Faidherbe en Marye Rotru. De Franse achternaam Faidherbe (ook Faictherbe) is eerst verengelst en vervolgens in Nederland op vele manieren verhaspeld.

Abraham Faidherbe was eerst getrouwd met Marie Cornill(e), zij overleed in 1607.

 

La Haye is ook een riviertje in Henegouwen om de verwarring nog groter te maken. Wikipedia geeft overigens een goed overzicht van alle gemeenten La Haye in Noord-Frankrijk.

Groet

Henk van der Velde

 

Dit is allemaal razend interessant en ik zou het graag zelf willen zien. Nu heb ik 1 (nou ja ... ) probleem: mijn Frans is "wat roestig". Als ik het handschrift kan ontcijferen kom ik wel uit een akte en/of doop-inschrijving, maar sommige internetsites zijn zo praktisch ingericht dat er voor iemand als ik niet uit te komen is waar ik precies op moet klikken. Ik heb zelfs google-vertaal AAN staan om complete pagina's te "vertalen", maar de sites die ik over Arras kan vinden zijn verdeeld in vakken en dan wordt het hoofdvak (wat dus niet verandert) vertaald en de content staat in een ander vak, maar dat blijft netjes in het Frans staan. 

Nu wil ik niet vragen of je me de scans kan toesturen, maar zou je een link naar de juiste site willen geven en aangeven waar ik op moet klikken om zelf die scan te kunnen vinden?

 

Het verhaal over La Haye is aangewakkerd door mijn opmerking dat Magdeleijne waarschijnlijk uit Den Haag kwam, begrijp ik, maar dat was meer een losse flodder dan een opmerking die enige kennis van zaken zou kunnen aangeven, hoor. Maar dat had je inmiddels wel begrepen, denk ik. Deze dame zit zo diep in mijn kwartierstaat, dat ik al lang blij ben met de wetenschap dat ze heeft bestaan! Zij is mijn 9x-over-grootmoeder!

Ik ben wel benieuwd waar je de vader van Philippe Lancquier hebt gevonden, want als ik op de site

Please login or register to see this link.

 in Arras zoek naar Lancquier tussen 1550 en 1650 krijg ik niets te zien. (ik krijg daar überhaupt niets te zien trouwens)

 

Groet

Frank

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
HenkvdVelde

Het is ook lastig te vinden.De info heb ik gehaald uit het geciteerde boek over de Confrérie de St-Jacques, een pelgrimsbroederschap.

De eenvoudigste link is deze:

Please login or register to see this link.

De tekst is gedigitaliseerd, dus je kunt de zoekfunctie gebruiken. Als je lancq ingeeft, vindt ie alle lancquier's of lancquer's.

UIt het boek blijkt ook dat vader André nog leefde in 1634.

Je vindt in dit boek ook de stamreeks van Philippe: (vader) André, *1577 - +na 1634), vervolgens Robert, Jean, Enguerran, Phillippe. Enguerran is ook gekozen geweest als schepen (échevin).

 

Kijk ook eens naar deze link:

Please login or register to see this link.

Hier vind je André terug als schilder van de "Meester van de St.-Jakobsbroederschap van Arras".

Schilderij van A. Lancquier, 1637. (Arras, Musée des Beaux-Arts)

Hij leefde dus blijkbaar nog in 1637.

 

Wat Madeleine betreft. In haar ondertouwakte staat wel dat zij uit Doornik afkomstig was, maar de mogelijk bestaat natuurlijk dat zij daar niet geboren is. Als voornaam van haar vader opteer ik voorlopig voor 'François'. Haar eerste zoon heette naar zijn vaders vader André, dan was het gebruikelijk dat de tweede zoon naar moeders vader werd vernoemd. François dus.

Als ik me goed herinner werd de derde zoon, Jean' vernoemd naar vaders oudste broer. Dat zou kloppen, want de grootvader van André heette Jean.

 

Groet

Henk

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Het boek en het een afbeelding van het paneel heb ik gevonden. Dank je. Het is altijd leuk om wat terug te vinden dat een van je voorouders gemaakt heeft. Ik kom uit een familie van vooral boeren, dus dit is een welkome afwisseling :-)

 

Even terug naar de 17e eeuw:

Kinderen van Philippe en Magdeleijne:

1637 Andre, genoemd naar de vader van Philippe!

1638 Marie, genoemd naar de moeder van Philippe? Is zij ergens genoemd?

1642 François, genoemd naar de vader van Magdeleijne?

1645 Jean, genoemd naar .... vrije keus? Misschien een oom of zo. Grootvader lijkt me niet, want anders had hij wel Robert geheten.

1647 Abram, genoemd naar .... vrije keus?

 

Wat waren de vernoemingsregels en waren die in Frankrijk anders dan die in Nederland?

 

Je zou denken dat de familie van een schilder die in het Museum der Schone Kunsten in Arras hangt wel wat meer te vinden is. Blijkbaar moeten wij het zijn die dat uitzoeken. :-)

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik vond net trouwens dit 

Please login or register to see this link.

 ...

de doop van André Lancquier in 1637. Een van de getuigen was Marie de la Haij. Ik vermoed dat zij wellicht degene is waarnaar het zusje van André vernoemd is.

Wat staat er trouwens als eerste naam van de getuigen? François de ......  ? Dat zou degene kunnen zijn waar het jongere broertje naar is vernoemd.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Zou je ook een poging willen wagen om dit voor me te transcriberen?

 

Please login or register to see this attachment.

Edited by Framegote
verkeerde afbeelding
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

ik bedoelde dus eigenlijk dit hele stuk over Philippe Lancquier. Het komt uit het confessieboek van Amsterdam 30-10-1637, ruim een half jaar nadat zoon André geboren was. Ik heb ook zo'n pagina over zijn vrouw Magdeleijne de la Haije (gewoon de volgende pagina). ik ben erg benieuwd wat hier nou in staat. Ik kan wel hier en daar een woord ontcijferen, maar niet genoeg om de strekking van het verhaal te begrijpen.

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
HenkvdVelde

Dag Frank, veel vragen en info in één keer.

 

Wat waren de vernoemingsregels en waren die in Frankrijk anders dan die in Nederland?

Eerst de kinderen van Phillippe en Magdalena.

Vernoemingsregels in Frankrijk zullen niet veel anders zijn dan in Nederland/Belgié denk ik.

Ik heb inmiddels gekeken naar de getuigen bij de diverse dopen.

 

1637 Andre, oudste zoon genoemd naar de vader van Philippe! Getuigen waren "francois de gouus [?], heilis de kadre [??]  et marie de la Haije"

Wie is deze Marie? Zus van Magdalena?

1638 Marie, waarschijnlijk genoemd naar de moeder van Philippe? Getuigen doop: Charle Carré et Marrie de la Haye.

1642 François, mogelijk genoemd naar de vader van Magdeleijne? Getuigen doop: francois milleray, andrie de la haij et catrina borges  (o.i.d.)

1645 Jean, genoemd naar .... vrije keus? Misschien een oom of zo. Grootvader lijkt me niet, want anders had hij wel Robert geheten.

Nee, want de stamreeks in het broederschapboek geeft alleen de rechte voorouderlijn. Maar Robert had ws meer kinderen. Een van die kinderen kan Jean geheten hebben en dan was dit mogelijk de oudere broer van André Lancquier.

Getuigen bij deze doop waren: Jean Doche [?] et Marie

1647 Abram, genoemd naar .... vrije keus? Zelfde verhaal als hiervoor maar dan van moeders kant. Getuigen doop: Pierre de Lieu et Marie de Lieu de Mesines, Marie Renet, le 15 Sbr

 

HIermee heb je meer namen om op te zoeken. In de Amsterdamse indexen heb ik ze verder niet terug kunnen vinden. Mogelijk zijn ze voor de doopplechtigheden overgekomen?

 

De resolutie van het tweede document is te klein om goed te kunnen ontcijferen. Ik ben ook geen expert. Als je de link hebt naar de scan van het origineel dan graag.

 

Groet

Henk

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...
 • Member Group

Zo'n zes jaar later kom ik weer eens bij de familie Lancquier "op de koffie", op zoek naar meer aanwijzingen naar hun leven hier in Nederland en/of hun afkomst.

Naar aanleiding van de eerdere berichtenwisseling heb ik als ouders van Philippe Lancquier staan André Lancquier en Marie .... Als ouders van Magdeleijne (of Marie) de la Haije heb ik Francois de la Haije en Ande Leers (of An de Leers).

 

Het was me eerder niet opgevallen dat Philippe en Marie ook een keer doopgetuigen zijn geweest en wel bij de doop van Abraham Dechiro op 16-12-1640 in Amsterdam. Abraham was de zoon van Jehan Dechiro en Caterinne Lancquier, naar ik vermoed een zus van Philippe. Ik heb haar dan ook maar onder André gehangen als dochter. Zeker is dat echter voorlopig niet. Ik kan over haar vrij weinig vinden.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...