Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

ouders Waltye Yntes en Stoffel Louws


Jos Tichelaar

Recommended Posts

 • Member Group
Jos Tichelaar

Voorouders Stoffel Louws en Waltye Yntes zijn op 16 maart 1673 getrouwd in Franeker. Stoffel woonde in Franeker op 't Vliet en Waltye woonde op Kingmatille (Zweins), een dorp vlak bij Franeker. Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 261, aktenummer 1558 Gemeente: Franeker.  Van beiden zijn geen bewijzen te vinden wie hun ouders waren, wel enkele vermoedens. Van Stoffel weten we dat hij tolman was op Koetille, een tolbrug onder Midlum bij Harlingen. Hij is vermoedelijk geboren in Franeker ca.1644, maar het zou ook Schalsum Franekeradeel kunnen zijn. Waarschijnlijk overleden te Midlum ca.1715. In de kerkboeken van Schalsum zijn gevonden ene Lourens Stophels en Gats Andeles. Trouwregister Hervormde gemeente Schalsum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 284, aktenummer 233  Gemeente: Franekeradeel, maar geen bewijs dat dit zijn ouders zijn. In de kerkboeken van Franeker zijn gevonden ene Louw Louwes en Marrij Isaay. (lidmaten), maar ook hier geen bewijs. Na het overlijden van Waltye hertrouwde Stoffel met Jeltje Hendriks (1701)

 

Van Waltye Yntes wordt wel gezegd dat zij een (buitenechtelijke) dochter is van Ynte (Ignatius) Saekleszn. Kingma (1621-1700) en van Margaretha Lambertsdr. Uittenbogaert. (ca.1620). Zeker is dat uit deze relatie geboren is Johannes Kingma (Utrecht 1645), maar een huwelijk werd door zijn vader verboden. Ynte was brigadier-colonel in het leger van prins Johan Maurits van Nassau-Siegen (de Braziliaan), een achterneef van prins Willem van Oranje. Ynte was erfgenaam/eigenaar van het landgoed Kingmastate te Zweins (Kingmatille). In zijn testament (1693) worden geen eigen kinderen genoemd. De zoon van zijn zuster wordt benoemd tot erfgenaam. Waltye is overleden te Midlum op 10 september 1694 ca.45 jaar.

 

Vele pogingen om bewijzen te vinden van de ouders van Stoffel en Waltye zijn op niets uitgelopen. Reden om een bericht te plaatsen op dit forum.

 

Met vriendelijke groet en hoop op enig resultaat.

Jos Tichelaar.

 

319 Familie Van Beyma thoe Kingma
3. Bijlage: Chronologische lijst van de namen der procespartijen voorkomende in de procesdossiers in inv. nrs. 114 - 123
3.8. Inventarisnummer 121, Periode 1695 - 1700
Margaretha uijt den Bogaert contra Ignatius Kingma. (1696)

www.tresoar.nl/maisinternet.php?miview=inv2&mivast=36&mizig=210&miadt=36&miaet=1&micode=319&miahd=729284&milang=nl#inv3t0

Edited by Jos Tichelaar
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Jos,

 

Over de ouders kan ik helaas ook niets zeggen of vinden. Wel twee Yntes uit Zweins in dezelfde periode, één van Kingmatille - kan dit een zus zijn? Maar had je misschien ook al gezien?

Citaat

 

Bron: DTB Dopen

Soort registratie: DTB inschrijving doop

Datum: 02-08-1685

Plaats: Peins/Zweins

Dopeling Tryntie

Vader Douwe Jetses (harbargier op Kingmatille)

Moeder Ansck Intes

Bronvermelding

Doopboek Herv. gem. Peins en Zweins, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 281, aktenummer 24

Gemeente: Franekeradeel

Periode: 1678-1811

 

 


 
Citaat

 

Bron: DTB Lidmaten

Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten

Datum: 05-11-1669

Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden: Op 5 november 1669 ingekomen van Zweins; bij de brug

Lidmaat Douwe Intes

Bronvermelding

Lidmatenregister Herv. Gemeente Dronrijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 513, aktenummer 375 Gemeente: Menaldumadeel Periode: 1658-1850

 

Groeten van Jacqueline

 
 
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

Dag Jacqueline, dank voor je bijdrage. De DTB van de "harbargier" op Kingmatille heb ik al eerder gezien, maar of zijn vrouw Ansck Intes een zus is van Waltye Yntes durf ik te betwijfelen. De namen Douwe, Jetse en Ansck komen verder zelden voor in de lijst van nazaten. Hetzelfde geldt dus eigenlijk ook voor Douwe Intes, maar deze kende ik nog niet. Waltye is geboren ca.1649 in Utrecht, Franeker of in Zweins (Kingmatille). Uitgaande van de namen van nazaten van Waltye en Stoffel zou ik eerder denken aan de naam Ymck (Ymkjen) voor haar moeder, naast vader Ynte uiteraard, maar ook hier tot nu toe niets gevonden. De namen van de kinderen zijn: Louw, Ynte, Lieuwe en Ymck en van hun nageslacht staat het meeste wel in de stamboom.

Als Stoffel een zoon is van Lourens Stophels en Gats Andeles zou hij ook geboren kunnen zijn in Itens (Hennaarderadeel) waar Lourens Stophels vandaan kwam. De naam Gats of Gatske komt echter ook niet vaker voor. Tot zo ver......de onderste steen.....

 

groet. Jos.

Edited by Jos Tichelaar
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

Please login or register to see this link.

 • 22-02-1673
 • Soort akte: proclamatie
 Bruidegom

Please login or register to see this link.

wonende te Franeker

Bruid

Please login or register to see this link.

wonende te Franeker

  Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 245, aktenummer 1015
Gemeente: Franeker
Periode: 1658-1677

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Jos,

 

Nog een aantal opvallende zaken:

 

Citaat

 

Bron: DTB Trouwen

Soort registratie: DTB inschrijving trouwen

Datum: 08-09-1661

Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Bokke Intes

Bruid Aal Jacobs

Bronvermelding

Trouwregister Hervormde gemeente Dronrijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 512, aktenummer 109

Gemeente: Menaldumadeel

Periode: 1600-1811

 

Dopen  Dronrijp Herv. Gemeente: Jacob (1662), Martsen (1664), Liuwe (1666), Claes (1669), Martzen (1671), N.N. (1674), Ymck (1677), Ynte (1681).

 

Zij lidmaat  Dronrijp Herv. Gemeente 8 augustus 1662, ingekomen van Midlum,  hij lidmaat  aldaar november 1662.
 
Citaat

 

Bron: DTB Trouwen

Soort registratie: DTB inschrijving trouwen

Datum: 11-08-1650

Soort akte: proclamatie

Bijzonderheden: naar elders vertrokken en daar bevestigd

Bruidegom Simen Intes wonende te Tzum

Bruid Trijntie Lieuwes wonende te Harlingen

Bronvermelding Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 286, aktenummer 793

Gemeente: Franekeradeel

Periode: 1647-1811

 

Bron: DTB Trouwen

Soort registratie: DTB inschrijving trouwen

Datum: 25-08-1650

Soort akte: proclamatie

Bruidegom Symen Intes wonende te Tzum

Bruid Trijntie Lieuwes wonende te Harlingen

Bronvermelding Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 331, aktenummer 3914

Gemeente: Harlingen

Periode: 1613-1656

 

Dopen Midlum Herv. gemeente: Riemke , Lieuwe , Seekle (allen 1659), Laes, Melle (tweeling 1659), Heebeltie (1660), Heebeltie (1662), Lieuwe (De ouders wonen op Hannema werk ) (1664), Eelk, Pytter,  (beiden 1666) en , als dit dezelfde Simen is: Bolsward Herv. Gemeente: Lisabeth (1666), Piter (1669), Jeroentie (1672), Inte (1678), Jeroentie (1684),
Citaat

 

Bron: DTB Trouwen

Soort registratie: DTB inschrijving trouwen

Datum: 23-08-1629

Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Douwe Yntes wonende te Midlum

Bruid Tiaell Hanses wonende te Harlingen

Bronvermelding

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 331, aktenummer 2840

Gemeente: Harlingen

Periode: 1613-1656

 

 

Citaat

 

Bron: DTB Lidmaten

Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten

Datum: 1658

Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden: In 1658 lidmaat; bij de brug en de molen, vertrokken

Man: Inte Douwes

Vrouw: Ymck   ( sijn wijf )

Bronvermelding

Lidmatenregister Herv. Gemeente Dronrijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 513, aktenummer 126

Gemeente: Menaldumadeel

Periode: 1658-1850

 

Is de bruidegom uit 1629 hertrouwd? Het huwelijk tussen Inte Douwes en Ymck is helaas niet te vinden,

En is dit de vader van de ingeschrevene uit 1669?

 

Groeten van Jacqueline

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

Dag Jacqueline,

Geweldig !  Nooit enige aanwijzig gezien / gekregen, dat er gezocht moet worden in de DTB van Dronrijp Menaldumadeel. Altijd gefocust geweest op Franeker en Franekeradeel. De verkeerde afslag genomen........ Zoals je al aangeeft, opvallende en wellicht veelbelovende zaken. Met name de Laatste uit 1658, de registratie van de inschrijving als lidmaten tussen Inte Douwes en Ymck sijn wijf ! Als Inte Douwes en Ymck vertrokken zijn naar Franeker of Zweins zijn we op het goede spoor. De ingeschrevene uit 1669 , Douwe Intes zou best een zoon kunnen zijn van Inte en Ymck en daarmee mogelijk een broer van Waltye. Ik houd je op de hoogte.

 

Hartelijke groet. Jos

Edited by Jos Tichelaar
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

Hoe waarschijnlijk is het dat meerdere  Inte's trouwen met een Ymck ? En dat ook nog in dezelfde periode en in dezelfde omgeving. Blijkbaar hebben Inte en Ymck zowel in Dronrijp als in Zweins gewoond. De DTB van Dronrijp tussen 1616 en 1658 zijn er niet meer. De DTB van Zweins van voor 1678 zijn ook verloren gegaan. In de nedergerechten van Franekeradeel en Menaldumadeel is ook niets opgedoken dat zou kunnen passen. Ik ga er van uit dat de gevonden registratie van lidmaatschap in 1658 van de kerk in Dronrijp van Inte Douwes en Ymck het meest passende document is. Vermoedelijk is Ymck de dochter van een Sipke......Ymck Sipkes dus. Nogmaals bedankt voor je bijdragen.

 

Groet. Jos

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Jos,

 

Ik ben nog wel benieuwd waarom Ymck vermoedelijk dochter van een Sipke is?

 

Groeten van Jacqueline

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

Nieuw inzicht: Imck of Ymck is de dochter van Bocke Riencks en Waal Thietedr. (ook wel Wall of Wahl). Geboren in Dronrijp 1606, gedoopt op 20 april. Gevonden in de doopboeken van Dronrijp 1600-1616. Waltye (Wall) Yntes is dus vernoemd naar haar grootmoeder Waal. Imck Bockes heeft een broer Tiete Bockes geboren 1603. Uit de namen van haar kinderen en kleinkinderen en de kinderen en kleinkinderen van haar broers maak ik op dat jouw vondst van haar ouders Ynte Douwes en Ymck (bockes) (lidmaten 1658) juist is. Namen zoals Ymk, Ymckjen, Waltie en Douwe komen meer dan eens voor !

 

Nu aan de slag met de ouders van Stoffel Louws......Waltye's echtgenoot.

 

Hartelijke groet. Jos

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

Edited by Jos Tichelaar
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

 Enige storingen in mijn emailprogramma zijn de oorzaak van een wat late reactie. De kinderen van Bokke Yntes en Aal Jacobs had ik inmiddels ook gevonden. Alweer een bevestiging. De vondst van Douwe Intes uit Midlum en Tiaell Hanses uit Harlingen kan ik nog niet plaatsen, maar zal ik uitzoeken.

 

Siemen Intes en Trijntje Lieuwes uit Tzum lijken minder te passen, maar zijn wel gegevens om verder uit te zoeken. met dank ! Jos.

Edited by Jos Tichelaar
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Member Group
HoekstraKoopmans

Hallo Jos,

 

Ik zag dat er ook nog een Gatske Stoffels in Midlum voorkomt die in 1698 met Douwe Douwes Postma trouwt.

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar
6 uur geleden zei HoekstraKoopmans:

Hallo Jos,

 

Ik zag dat er ook nog een Gatske Stoffels in Midlum voorkomt die in 1698 met Douwe Douwes Postma trouwt.

Please login or register to see this link.

 

6 uur geleden zei HoekstraKoopmans:

Hallo Jos,

 

Ik zag dat er ook nog een Gatske Stoffels in Midlum voorkomt die in 1698 met Douwe Douwes Postma trouwt.

Please login or register to see this link.

Nieuw inzicht: Imck of Ymck is de dochter van Bocke Riencks en Waal Thietedr. (ook wel Wall of Wahl). Geboren in Dronrijp 1602, gedoopt op 20 april. Gevonden in de doopboeken van Dronrijp 1600-1616. Waltye (Wall) Yntes is dus vernoemd naar haar grootmoeder Waal. Imck Bockes heeft een broer Tiete Bockes geboren 1603. Uit de namen van haar kinderen en kleinkinderen en de kinderen en kleinkinderen van haar broers maak ik op dat jouw vondst van haar ouders Ynte Douwes en Ymck (bockes) (lidmaten 1658) juist is. Namen zoals Ymk, Ymckjen, Waltie en Douwe komen meer dan eens voor !

 

Nu aan de slag met de ouders van Stoffel Louws......Waltye's echtgenoot.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

Dag dag...

 

dank voor je reactie. Die Gatske Stoffels en haar echtgenoot Douwe Douwes ben ik ook tegen gekomen en heb deze toegevoegd bij de andere vier kinderen van Stoffel en Waltye, hoewel ik (nog) geen geboorte- of doopbewijs gevonden heb. Het toeval wil dat de twee oudste kinderen (Louw en Ynte) pas jaren later (na hun geboorte) zijn bijgeschreven in het doopboek van Midlum. Het zou kunnen zijn dat Gatske daarbij "vergeten" is. Uit een document uit de kerkboeken van Midlum (lidmaten) blijkt dat Stoffel rond die tijd een ernstig conflict had met de kerkeraad. Zolang er geen geboortebewijs of ander document gevonden wordt waaruit blijkt dat Stoffel en Waltye de ouders zijn van deze Gatske blijft het gissen.. Overigens zijn de voorouders van Gats Andeles, moeder van Stoffel nu ook bekend.

 

Groet. Jos.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
HoekstraKoopmans

Hoi Jos,

 

Waar heb je die stamboom staan? Ik kwam jouw input tegen in Familysearch, omdat Stoffel in mijn kwartierstaat thuishoort, maar daar is hij nog gekoppeld aan Inte Kingma

 

Groet,

Jan

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

Dag Jan,

 

Wat leuk...een gezamelijke voorouder. Het meeste heb ik in de loop der jaren zelf kunnen vinden en soms kies je dan een verkeerd spoor. Zo ook met Inte Kingma....blijkt dus fout te zijn. Uiteindelijk heb ik bewijs gevonden in de doopboeken van Dronrijp, waar overigens een belangrijk deel mist, (1616-1658) maar het vinden van voorouders van voor 1616 is wel gelukt en mede op grond van namen van kinderen en kleinkinderen is e.e.a. tot stand gekomen. Familysearch zal ik tzt corrigeren. Per mail wil ik wel op het goede spoor helpen....middels een PDF.  Mijn stamboom is niet (meer) online.

Groet

Jos

Edited by Jos Tichelaar
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
HoekstraKoopmans

Waltye Intes van op de Kingmatille heeft een kleindochter Ymkje Louws (dochter van Louw Stoffels en Rinske Hanses)

 

Deze Ymkje Louws trouwt 3 okt 1745 in Zweins met Hendrik Douwes.

 

De ouders van Hendrik Douwes zijn Douwe Hendriks en Tietje Gerrits, getrouwd in Zweins 16 mei 1712

 

Douwe Hendriks is gebruiker van stem 6 Zweins in 1728 (eigenaar de heer Bocco Sabinus van Adius uit naam van zijn vrouw) Dit is eveneens op de Kingmatille, in 1700 nog eigendom van Ignatius Kingma.

Medegebruiker is Enne Baukes (Inne Baukes) de zoon van Bauke Jacobs Tichelaer

 

 

Edited by HoekstraKoopmans
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

Dag Jan,

 

Hartelijk dank voor deze aanvulling. De meeste nakomelingen van Louw Stoffels en Rinske Hanses hebben in 1811 gekozen voor de familienaam de Jong of voor Dijkstra (geen Tigchelaars), veroorzaakt door kleinzoon Louw Hanzes (1743-1801), die drie keer getrouwd was. 1 Aaltje Jetzes, 2 Itdske Taekeles Dijkstra en 3 Pytje Jacobs (de Jong). Louw Hanzes is de broer van Johannes Hanzes (Midlum ca.1755 - Kimswerd 1801), getrouwd met Trijntje Everts (Koningsbergen Oost Pruisen ca.1757 - Kimswerd 1842). Met deze twee "echteluyden" begint  de parenteel van de "Tigchelaars van Kimswerd", waar ik een afstammeling van ben (7e generatie). Blijkbaar heeft Ymckje Louws en/of haar nakomelingen toch gekozen voor de familienaam Tichelaar, gezien de naam van dochter Aaltje Hendriks Tichelaar (1753 - 1823), getrouwd met Haye Gerrits Dijkstra (1777 - 1835), die 23 jaren  jonger was dan zijn echtgenote ?

 

Hartelijke groet

Jos.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
HoekstraKoopmans

Als je op de TMK kaart van 1864 kijkt, zie je dat er een steenfabriek staat bij Kingmatille. Grote kans dat de naam Tichelaar daar mee te maken heeft.

 

Er komt in Zweins/Peins ook nog een Hendrik Jacobs Tichelaar voor met echtgenoot Aafke Douwes (zij van Franeker, hij van Stiens, getrouwd 14 aug 1681 Franeker). 

Ik denk dat Douwe Hendriks daar best wel eens een zoon van zou kunnen zijn. (En Bauke Jacobs een broer van Hendrik Jacobs??)

Edited by HoekstraKoopmans
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Jos Tichelaar

Dag Jan,

 

De familienaam Ti(g)chelaar komt m.i. van Uilenburgs Tichelwerk in Midlum, waar voorouders gewoond en gewerkt hebben.

Edited by Jos Tichelaar
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
HoekstraKoopmans

Hoi Jos,

 

Dat zou kunnen in jouw geval. Tichelaar is echter ook een beroep, en er zijn meerdere mensen die dit beroep uitoefenden en die (later) hun achternaam daaraan hebben ontleend. Zoals ook Brouwer, Faber, de Boer en Visser dat deden. 

Er was ook een gehucht Tichelwurk bij Stiens. Ook de naam Steenstra/Stienstra heeft met tichelen te maken.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...