Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief 20-02-2015


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief-Update for the Archives of the Friesland Provincial Government

                                                                 English See Below

 

Beste Mede-Genealogen

Zojuist 20-02-2015 een nieuwe Update op

Please login or register to see this link.

met 1275 familienamen
 

Het totaal staat nu op 267.000 familienamen
 

 In het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (De Staten van Friesland)

worden personen vermeld die uit bijna alle provincies van Nederland komen, en ook uit België, Duitsland,

Rusland, Noorwegen, Zweden, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen inwoners van Friesland).

Als uw voorouders in dit archief voorkomen kunt u evt. vinden;

 Het aanvragen van Bouwvergunningen, vaak met een tekening of blauwdruk erbij.

Veel brieven met handtekeningen ook veel Requesten van allerlei aard, het weigeren van opgedragen functies,

verzoek voor een plaatsvervanger in de Militie, verzoek tot een Pensioen enz. Rechtbankverslagen.

Volledige belastingdossiers/dwangbevelen, en executieverkopen met vermelding van de in beslag genomen goederen.
Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp vaak met het huisnummer erbij,
Afgifte van paspoorten in de 1e Wereldoorlog 1914-1918 vaak met het land van bestemming er bij vermeld.

Ook;

Dossiers van gestrande en/of gezonken schepen soms met hele inventarislijsten en namen van de bemanning erbij,
ook de namen van de Bergers van de goederen worden dan vermeld.
 
Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten ook met Signalement erbij, Deserteurs,
Soldaten naar Ned. Indien, Gestrafte Soldaten, Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen, Predikanten, Burgemeesters, Grietmannen en veel meer.

Als u wat meer van uw voorouders wilt weten dan alleen maar namen en datums kijk eens in de index.

 (U kunt per letter zoeken met Ctrl F) denk wel aan de verschillende spellingen van de namen.

 Voor de onderzoekers met Friese voorouders ruim 227.750 pagina’s van de complete administratie van veel kerkelijke gemeenten.

Incl. de Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten- Diaconierekeningen enz.

Met vriendelijke groet
Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

 

Update for the Archives of the Friesland Provincial Government.

Today, 20e Januari 2015, a new update at 

Please login or register to see this link.

The Archives of the Friesland Provincial Government have been updated with 1275 family names.

Although the name of this File is called the "Archives of the Friesland Provincial Government"

one can find in these Archives (The States of Friesland) persons

who came from almost all the provinces of The Netherlands (Holland)

These persons hail from various provinces of The Netherlands/Holland,

Dutch East Indies, Belgium, Germany, Russia, Norway, England,

America and many other countries (so not only Frisians).

A real "candy land" for the genealogist who would like to know more than only facts about his ancestors.

There are 227.750 pages to browse of scanned material of Frisians church archives,

e.g. the Baptism, Marriage, Burial records; Membership books and Deacon record books

of orphanages; Church custody accounts, etc of many congregations.  

Please login or register to see this link.

Friendly Regards

Anton Musquetier

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...