Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Vernieling kerkmeubilair en grafzerken rond 1795


Maikel Galama

Recommended Posts

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

in de tijd rond 1795 werd het in Friesland verboden familiewapens te voeren, het waren uitingen van het verwerpelijke denkbeeld dat sommige mensen ''iets meer verheven waren dan de ander'' ...........

Het was de tijd van de Franse Revolutie waarin de beginselen: ''vrijheid, gelijkheid en broederschap'' hoog in het vaandel stonden.

Het vervelende hierbij was echter dat op vrij grote schaal kerkmeubilair en grafzerken werden beschadigd, vooral de zerken waarop het om uitingen ging van de zich hoger wanende burgers. Met name de wapens en titels werden vaak totaal uitgehakt en daardoor onherkenbaar gemaakt.

Dit gold in ieder geval voor Friesland maar hoe was het in de rest van het land ?

Kwam het in heel Nederland voor ?

Er zijn bedroefend weinig zerken aan dit lot ontkomen, helaas..........

In 1809 werden adeldom en het recht om wapens te voeren weer gereglementeerd en toegestaan (Lodewijk Napoleon).

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

ik kan me niet voorstellen dat er niemand op dit forum is die iets mbt dit onderwerp kan vertellen.

Oftewel, hoe was het in jouw omgeving ?

Groetjes, Maikel

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_anyone.gif" alt="A_9">

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Maikel,

ja, een reactie zou je wel verwachten, het is een interessant onderwerp. Ik wist hier eerlijk gezegd niets van. Het verbaasd me sowieso dat er hele oude grafzerken nog staan, en recente graven worden geruimd. Ik zie wel dat er op internet best veel over is geschreven. Zo staat op de site

Please login or register to see this link.

het volgende:

In vroeger eeuwen werden de overledenen altijd in, of direct rond de kerk begraven. Pas in de vorige eeuw mochten er geen overledenen meer in de kerk begraven worden. Overal op de vloer vind je grote grafzerken. De rijken lagen voornamelijk in de kerk en de armere mensen op het kerkhof buiten. In de Franse tijd, de tijd dat Nederland een deel was van het grote Franse rijk van Napoleon, gold de slagzin: Gelijkheid, vrijheid en broederschap. Adel bestond niet meer. En daarom moest alles wat aan adel herinnerde verdwijnen. Daarom zie je overal op de grafstenen dat de wapens onherkenbaar zijn geworden. Een tweetal heel grote en heel zware grafstenen in de Oude Kerk, elk ongeveer 3.000 kilo zwaar hebben nog wel wapens. Deze prachtige grafzerken waren bedekt met een dikke laag cement en daaroverheen lag destijds een planken vloer.

Daarom zijn deze graven gewoon vergeten!

Hier staat iets geschreven over de grafzerken in de Cunerakerk in Rhenen, daar werden oude zerken gebruikt met een familiewapen, dat niet bij de begraven persoon hoort, maar dat is weer een ander verhaal.

Please login or register to see this link.

Het is goed dat je dit onderwerp hebt geplaatst, ik heb er weer iets bijgeleerd.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Ramon,

bedankt voor je bijdrage, ik heb je links met plezier bekeken.

Ik hoop dat er nog veel mooie en aanvullende bijdragen mogen volgen.

Als er één schaap over de dam is..............

Groetjes, Maikel

P.S. ik bedoelde overigens niet dat jij een schaap bent. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hoi Maikel en Ramon,

Het is een interessante topic Maikel, die jij gestart bent.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5">

Over sommige kerken zou je hele boekdelen kunnen schrijven, maar dat is al door anderen gedaan.

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, zei een kerk mij zeer weinig. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_thumb_down.gif" alt="^ss">

Het was al bijna crimineel dat je heel volgzaam mee moest naar een kerk, dan wel om een kerkdienst bij te moeten wonen.

Ik ben dan het volgende "schaap", die wat wil verhalen.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_whatdoyemean.gif" alt="uh_9">

Wellicht volgen er veel meer?

Mijn jeugdjaren bracht ik door in de plaats Alphen aan den Rijn.

De adventskerk aldaar, Nederlands Hervormd, was niet erg mooi. Na een stukje geschiedenis te hebben gelezen, weet ik nu dat die kerk pas dateert van 1920/1922.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_oops.gif" alt="B-9">

Later heb ik van 1956-1960 in het dorp Rijswijk gewoond, nog steeds een zelfstandige gemeente.

De oude kerk is heel erg mooi, waar ik destijds geen oog voor had.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_ashamed0002.gif" alt="A9!">

Tijdens een familiedag een vier jaar geleden, was deze kerk open en konden wij van dit moois genieten.

Mijn jongere broers en zussen hebben hun jeugd in Rijswijk (bij Den Haag) doorgebracht.

Zover bekend zijn hier in het verleden geen vernielingen aangericht.

Alphen aan den Rijn is een ander verhaal. Vanuit Leiden kwamen er beeldenstormers die veel vernield hebben, in de oude katholieke kerk wel te verstaan.

Wordt vervolgd!

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile9.gif" alt="%tt">

groetjes,

Charlotta

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hoi Maikel en anderen,

Mijn verhaal werd te lang, daarom gaan we hier even verder.

Voor de geschiedenis van de Oude Kerk in Rijswijk ZH, verwijs ik naar

Please login or register to see this link.

Het gebouw ligt op een oud binnenduin en was al eeuwen het middelpunt van Rijswijk.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile_eyeroll.gif" alt="B-12">

Men denkt dat het eerste stenen gebouw uit de 11e of 12e eeuw dateert, wellicht heeft er eerst een houten kapel gestaan. Na 1300 zijn er vermeldingen bekend, akten waar namen van pastoors bekend zijn.

Toen was de kerk natuurlijk RK, patroonheilige was Bonifatius.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile9.gif" alt="%tt">

Rond 1524 was de uitbreiding klaar en had de vorm die het nu nog steeds heeft. Maar ik vertel niet verder over deze kerk, omdat er geen vernielingen plaatsvonden. Er woonden vele befaamde Rijswijkers, waaronder de dichter Hendrik Tollens, overleden in 1856. Van hem was een ontmanteld grafmonument.

Terug naar de plaats Alphen aan den Rijn.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_rolleyes.gif" alt="::)">

De eerste stenen kerk dateert circa het jaar 720.

Oei Maikel: er wordt verhaald dat de Friezen tot een wild en ruw volk behoorden, die tot het Christendom bekeerd moesten worden.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_oops.gif" alt="B-9">

De eerste kerk van Alphen werd door de Noormannen verwoest.

Ik verwijs naar de site

Please login or register to see this link.

Leidse beeldenstormers plunderden o,a, het nonnenklooster Roomburgh, maar verjaagd door toegesnelde boeren.

In Alphen heeft een beeldenstorm plaatsgevonden.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_pulling_hair.gif" alt="default_pulling_hair.gif">

De geschiedschrijver Petrus Plemper schrijft:

"De reukelooze beeldstorming Ao. 1566 aangevangen by het olykste gespuis, roovers en dieven, en baldadig schuim van hoeren en boeven, die nergens min of meer om dagten als dat de hervorming moest beginnen met het misbruik der denkbeelden van al wat aards en natuurlyk was uit de tempels van de ziel te stormen, koste meest al de zo genoemde Spaanze Neederlanden, in steeden en dorpen, het plonderen en vernielen hunner Abdyen, Kloosters, Kerken, Kapellen, Altaren, Orgels, Zakramenthuizen, Heiligen, Beelden, Schilderyen, Kruizen, Graftombens, heerelyke Boekzalen, en de konst en kostelykheid van alderley Zieraden".

Dit alles is wel erg lang geleden.

In dat gebied ontstonden later schuilkerken voor de katholieke eredienst.

De oude kerk was destijds de katholieke St.Bonifatiuskerk, die zeker mooi was.

Ik herinner mij nog uit mijn jeugd, dat die later herbouwde katholieke kerk aan de Paradijslaan stond.

Ik vond dat een mooie naam!

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5">

De protestantse Adventskerk werd dus veel later gebouwd, met het zicht op de oude dorpskern van Alphen.

Na dit lange verhaal, wie volgt?

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_anyone.gif" alt="A_9">

groetjes,

Charlotta

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Het heeft niet veel met vernieling te maken maar in Geulle a/d Maas in Limburg staat een kerk waarvan de parochie al rond het jaar 1000 al bestond er zou rond 1200 een kerk zijn maar de kerk die er nu staat is rond 1350 gebouwd/in gebruik genomen, in 1920 is de kerk uitgebreid.

Het is normaal dat de altaar van een kerk naar het oosten is gericht, de kerk van 1350 is zo gebouwd maar de uitbreiding is haaks over de oude kerk heen gebouwd dus de altaar staat nu naar het noorden. Er zijn in de kerk mooie muur schilderingen aan het plafond

Please login or register to see this link.

Please login or register to see this link.

Please login or register to see this image.

Op deze foto is de oude ingang onder de toren en de nieuwe ingang tussen de twee kleine torens

Hier een site met mooie foto's van de St. Martinus Basiliek Geulle aan de Maas

Please login or register to see this link.

Op deze foto staat de oude koor achter het kruis [midden] en het nieuwe koor rechts

KerkGeulleaandeMaas2.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Charlotta en Erick,

bedankt voor jullie bijdragen die ook interessant zijn om te lezen ondanks het feit dat ze iets afwijkten van het eigenlijke onderwerp:

de vernieling van kerkmeubilair en grafzerken rond 1795.

Over de vernielingen in de 80-jarige oorlog is vrij veel bekend, mij ging het hier echter in het bijzonder om de grafzerkvernielingen rond 1795.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...