Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Joseph van de Woestijne


Johannes

Recommended Posts

  • Member Group

Ik ben al jaren op zoek naar het onderstaande................

Is de geboorte-of doopdatum van Josephus Bernardus (Livens ) van de Woestijne ook is te achterhalen? Ik ben het spoor bijster en kan in

Friesland niet verder komen........

Josephus kwam in 1789 vanuit Brabant als soldaat naar Friesland, daar huwde hij en kreeg hij ook nageslacht. Zijn overlijdensakte vermeldt alleen zijn leeftijd (59 jaar) en de naam van zijn vader (Bernardus van de Woestijne ). De akte geeft aan dat Josephus is geboren in Brabant. Hij moet geboren zijn rond 1758. Ik kan geen voorgeslacht van hem vinden.

Een plaats van herkomst heb ik niet kunnen vinden. De kinderen van Josephus bernardus (Livens) van de Woestijne zijn:

Schelte ( vernoemd naar moederskant ), Sisca, Bernardus, Hendrik, Andries, Wilhelmus, Sjoukjen, Lysbeth ( Elisabeth ) en Antje.

Het volgende weet ik over zijn gegevens als soldaat.

Josephus v.d Woestijne diende in 1789 in het Regiment Infanterie no.15 onder generaal graaf Van Maillebois, 1e bataljon, 7e compagnie, onder commando van kapitein Christoffel Nolst. Op 14-2-1789 is hij in Bolsward in garnizoen en vraagt verlof om te kunnen trouwen aan zijn luitenant Berenstein.

In de militaire registers is verder niets meer over hem te vinden.

Van zijn vader weet ik niets behalve de voornaam, Bernardus.

Zou dit een optie kunnen zijn? .

Josephus Martinus van de Woestijne ( Roestyne ) i? Hij werd geboren op 9-11-1757 in Sleidinge, als zoon van Livinus en Elizabeth van Sleuwaeghen.

Wie heeft de oplosing? Ik loop helemaal vast. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smiley-signs028.gif" alt="He_9">

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

@Johannes: begrijp ik nou goed dat het stamboek van het Regiment niet bewaard is gebleven? Dat kan hoor, als ze een slag hebben verloren, de overwinnaar stak dan meestal de boeken in brand, of gooide ze weg.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Richard,

Het vreemde is dat hij niet meer te traceren is in  het archief van de Raad van State van het desbetreffende regiment. Ook in de originele kaartenbakken van Staatse militairen voor 1795 is hij onvindbaar.

Vr. groet.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Robert Leukfeldt

misschien helpt zoeken met de naam Woestyne je op weg? Ik kom in FS de naam Woestijne en Woestyne tegen en een paar daarvan hebben voornamen die jij ook noemt. Heb je de doop boeken van bijvoorbeeld bergen op zoon bekeken? Volgens www woonden daar destijds ook mensen met die achternaam...wie weet ies er een verwijzing naar andere plaatsen. Waar komt de naam Livens eigenlijk om de hoek kijken??

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

De garnizoensplaatsen van het Infanterie Regiment 690c waren:

1783 Bergen op Zoom

1784 Maastricht

1787 Geertruidenberg

1789 Bolsward, Franeker/Leeuwarden, Sneek

1790 Leeuwarden

Zoeken in de betreffende plaatsen heeft (mij) niets opgeleverd.

Mijn betovergrootmoeder heette Van de Rostijne - bij het uitzoeken van haar voorgeslacht kreeg ik de indruk dat deze naam en Van de Woestijne door elkaar gebruikt worden. Of dat inderdaad zo is weet ik niet zeker, wel heb ik de volgende aantekening:

Goed ter Woestijne/

Het voormalige Rostijnedreefken liep naar of in de wijk Rostijne/Woestijne (zie supra) te Wippelgem, tussen de huidige Burggravenstroom, Moleneinde en Droogte. Ter wostine evolueerde door westelijke wegval van w- voor een velaire klinker naar ostine (met hypercorrecte h- ook hostine gespeld). Een herinterpretatie van de woordgrens in de datiefverbinding ter ostine leidde tot de vorm rostine (rostijne).

[bron: Bijdrage tot de toponymie van Evergem tot 1650, Hanne Van der Bauwhede, Academiejaar 2010 - 2011, Universiteit Gent, zie map 152.]

De oudste vermeldingen in deze kwartieren verblijven te Aldegem en Waarschoot, beide in Meetjesland, evenals Sleidinge. De door jou geopperde doop komt denk ik ook van

Please login or register to see this link.

?

Van Sleidinge ook nog dopen en huwelijken in een apart bestand via

Please login or register to see this link.

en

Please login or register to see this link.

alwaar behalve Van de Roes- en Woestyne nog andere spellingvarianten - maar helaas geen spoor van je Joseph.

Zijn vadersnaam zou dus Bernardus zijn? Of zou dat uit een dikke duim komen, evenals het geboren in Brabant? Wat misschien ook nog Vlaanderen kan zijn? Hoewel het feit dat zijn zoon Bernard heet wel weer in de richting van een vader Bernardus wijst. Maar vanwaar dan het Livens (Livinus)?

Josephus Martinus zou ik in ieder geval in mijn achterhoofd houden.

Heb je de huwelijksbijlagen van de kinderen al bekeken? Om de een of andere reden krijg ik via genver gisteren noch vandaag de aktes te zien, maar misschien dat daar een aanwijzing instaat m.b.t. de herkomst van vader en/of grootouders?

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

De naam Livens wordt vermeld in de akte van naamsaanneming in 1812.

Livens kom je bij zijn kinderen niet meer tegen. In de diverse huwelijksbijlagen wordt verder ook niets vermeld over de namen van grootouders e.d.

De doop komt inderdaad van de site die Jacgueline noemt.

Woestijne kan inderdaad het gebied zijn waar Josephus vandaan komt. En zijn achternaam kent diverse varianten. Dat maakt het zoeken ook erg lastig.

Vriendelijke groet.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Johannes,

Ik heb e.e.a. op een rijtje gezet. Je hebt de vraag al op vele fora gesteld, helaas tot dusver zonder dat het resultaat heeft opgeleverd. Ik zag echter wel, dat een aantal zaken die ik tegenkwam en die hier niet in jouw vraag vermeld staan je toch al wel bekend zijn. 

Joseph van de Woestyne (ook: Vostina, Woustine) doopt 12 kinderen. Tien met zijn eerste vrouw Ieskje Scheltes, twee met Botje Antonius.

Kinderen van Josephus en Yesk:

1 Schelte van de Woestijne, geboren op 13-12-1789 in Workum. Hij is gedoopt op 18-12-1789 in Workum, Hervormde gemeente. Bij de doop van Schelte was de volgende getuige aanwezig: Tjitske Gerrits (ovl. 1801) [stiefmoeder van moeder]. Schelte is overleden vóór 30-07-1792, ten hoogste 2 jaar oud.

2 Sijtka van de Woestijne, geboren op 20-11-1790 in Workum.

3 Schelte van de Woestijne, geboren op 30-07-1792 in Workum.

4 Bernardus van de Woestijne. Hij is gedoopt op 19-12-1795 in Workum, R.K. parochie. Bij de doop van Bernardus was de volgende getuige aanwezig: Rinske Jelles.

5 Hendrik van de Woestijne, geboren op 23-12-1797 in Workum. Hij is gedoopt op 26-12-1797 in Workum, Hervormde gemeente. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Tjitske Gerrits (ovl. 1801) [stiefmoeder van moeder].

6 Marten van de Woestijne, geboren op 09-06-1800 in Workum. Marten is overleden vóór 1811, ten hoogste 11 jaar oud.

7 Andries van de Woestijne, geboren in Workum. Hij is gedoopt op 09-06-1800 in Workum, R.K. parochie. Bij de doop van Andries was de volgende getuige aanwezig: Klaas Robijns. Andries is overleden op 17-09-1807, 7 jaar oud.

8 Willem van de Woestijne, geboren op 19-01-1803 in Workum. Hij is gedoopt op 20-01-1803 in Workum, R.K. parochie. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Sybren Rienks Blink (±1756-1810). Willem is overleden vóór 1811, ten hoogste 8 jaar oud.

9 Sjoukjen van de Woestijne, geboren op 17-03-1806 in Workum. Zij is gedoopt op 28-03-1806 in Workum. Sjoukjen is overleden op 17-09-1807, 1 jaar oud.

10 Lijsbert van de Woestijne, geboren op 30-01-1808 in Workum. Zij is gedoopt op 15-02-1808 in Workum, Hervormde gemeente.

Kinderen van Josephus en Botje:

11 Antje van de Woestijne, geboren op 22-10-1809 in Workum. Zij is gedoopt op 15-11-1809 in Workum, Hervormde gemeente. Antje is overleden vóór 28-05-1811, ten hoogste 1 jaar oud.

12 Antje van de Woestijne, geboren op 28-05-1811 in Workum.

De naamsaannneming

Workum, deel 1 folio 152 verso

Woestijne, Joseph Livens van de, Workum

Kinderen:

Schelte 19, Sytske 20, Bernardus 15, Hendrik 14, Antje 3, Elisabeth ½

En deze overlijdens:

Workum overlijden/begraven 1806

Overleden: Bernardus Woesteine, oud 9 jaar

    Datum: 23 oktober 1806

  Plaats: Workum

Workum, register van overledenen 1747-1755, 1799 en 1806-1811

Inventarisnr.: DTB 851

Dit ovl kan niet Bernardus betreffen, aangezien deze in 1811 nog leeft. Ws gaat het om Marten, want uit het ovl van Andries blijkt dat je de leeftijden met een korreltje zout moet nemen:

Workum overlijden/begraven 1807

Overleden: Andries van de Woestijne, oud 5 jaar

    Datum: 17 september 1807

  Plaats: Workum

Workum, register van overledenen 1747-1755, 1799 en 1806-1811

Inventarisnr.: DTB 851

Ook die van Sjoukje en het eerste Antje zitten ernaast:

Workum overlijden/begraven 1807

Overleden: Sjouke van de Woestijne, oud 2 jaar

    Datum: 17 september 1807

  Plaats: Workum

Workum, register van overledenen 1747-1755, 1799 en 1806-1811

Inventarisnr.: DTB 851

Workum overlijden/begraven 1809

Overleden: Antje J. van de Woestijne, oud 1 jaar, Nederl. Herv.

    Datum: 17 november 1809

  Plaats: Workum

Workum, register van overledenen 1747-1755, 1799 en 1806-1811

Inventarisnr.: DTB 851

Bovendien zijn het tweede Antje en Elizabeth verwisseld bij de naamsaanneming.

De verhoudingen binnen de familie waren blijkbaar evenmin helemaal duidelijk – de volgende mededeling betreft een zoon van Ieskje Scheltes:

1834 Workum, notaris H.L. Nilant

Akte van plaatsvervanging

- Eelke Hielkes de Jong te Workum, zoon van Hielke Eelkes de Jong

- Willem Josephus van de Woestijne te Workum, zoon van Botje Anton weduwe van Josephus van de Woestijne

Toegangsnr.  : 26

Inventarisnr.: 142011

Repertoirenr.: 26 d.d. 21 maart 1834

De doopgetuigen zijn wel te traceren, van de meeste is onduidelijk waaraan ze de eer te danken hebben. Sybren Rienks Blink b.v. was kastelein in de Roskam te Franeker.

De kinderen uit het eerste huwelijk worden wisselend hervormd en rk gedoopt. Joseph of beide ouders worden gereformeerd genoemd, Ieskje de ene keer expliciet wel, de andere keer niet katholiek.

Niet-katholiek is zij bij de rk dopen – hoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd is het aannemelijk dat hier de vader geacht wordt rk te zijn. Zelfs bij één en hetzelfde kind is er geen consensus:

Workum, dopen, doopjaar 1795

Geboren in Workum

Gedoopt op 19 december 1795 in Workum

Dopeling: Bernardus, zoon

  Vader: Josef van de Woestijne

  Moeder: Grietje Scheltes

  Meter: Rinske Jelles

    Opm.: Moeder is niet RK

R.K. par. Workum, doop 1696-1812

Inventarisnr. : DTB 867

Workum, dopen, geboortejaar 1795

Geboren op 19 december 1795 in Workum

    Kind: Renardes, zoon

  Vader: Joseph van de Vostina

  Moeder: Jisk Scheltes

    Opm.: Vroedvrouw is Hijkke Jans, de vader is Gereformeerd, de moeder is Rooms Katholiek

Bron: Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1810

Ook t.a.v. het tweede huwelijk wordt gezegd dat beide ouders gereformeerd zijn.

Bij de doop van Sijtka (jij noemt haar Sisca ipv Sytske, is daar een reden voor?) heeft Joseph ineens het patroniem Douwes toebedeeld gekregen. Bij geen enkele gelegenheid zie ik echter een tweede naam of patroniem Bernardus gebruikt.

Mijn veronderstelling is dan ook, dat de aangevers hebben gedacht: de oudste zoon (na Schelte) is een Bernard – dat zal zijn vaders naam wel zijn geweest. En dat hij was geboren in Brabant zal ook zijn geweest voor zover zij wisten. Want uit het plaatje van de dopen komt duidelijk naar voren, dat er wat betreft de namen en leeftijden en zo nog wat feiten een hoop onwetendheid en onduidelijkheid was. (En is – want waarom de oudste dochter Sytske wordt genoemd?)

Verder: hij noemt zichzelf bij de naamsaanneming Livens. Dan ben ik toch wel erg geneigd te denken: dat zal volgens Friese gewoonte zijn patroniem dan wel zijn. Boven hem op hetzelfde blad staat de naamsaanneming van Antje Rienks Blink –een zus van de doopgetuige Sybren. Itt tot Joseph(us) kon zij wel haar naam schrijven. Ik weet niet hoe eea destijds in zijn werk ging – misschien heeft zij haar ongeletterde kennis geadviseerd zijn patroniem te noemen? Of werd daar sowieso naar gevraagd?

Het belangrijkst vind ik echter, dat hij dus een zoon Marten heeft. Dat maakt het plaatje aardig compleet. De kans lijkt m.i. groot, dat hij de door jou genoemde Josephus Martinus uit Sleidinge is.

Waarmee zijn leeftijd er volgens goede familiegewoonte een jaartje naast zit.

In ieder geval is hij geen Josephus Bernardus, dat zou ik niet meer vermelden want werkt alleen maar verwarrend. Het lijkt vreemd dat hij zijn vader niet vernoemd – ik weet echter niet of dat in zijn plaats van herkomst net zo’n gewoonte was als in Friesland. Van mijn Belgische voorouders heb ik veelal nog niet de gezinnen ingevoerd, maar ik heb één voorbeeld: Andries van de Rostijne uit Evergem, ook de zoon van een Livinus, trouwt in 1804 en doopt 12 kinderen waarvan de helft zoons. En niet één werd er Livinus genoemd.

Voor de volledigheid het hele gezin uit Sleidinge – bijna geen van de broers en zussen van Josephus Martinus heb ik in Sleidinge verder kunnen traceren; misschien is het de moeite waard (indien je dat al niet hebt gedaan) het onderzoek wat breder te trekken en hun gangen na te gaan ? Wat opvalt is het leeftijdsverschil tussen het oudste en jongste kind, en dat tussen de echtelieden: Elizabeth zal bij haar huwelijk niet veel ouder dan 16 zijn geweest terwijl Livinus al over de 50 was! Bij zijn overlijden was Josephus net 14. Vaderloos, één van de jongsten uit een waarschijnlijk straatarm gezin – niet onwaarschijnlijk dat hij zich heeft aangemeld bij het leger (in Sleidinge?) waar hij tenminste te eten kreeg.

Livinus VAN DE ROSTYNE

Echtgeno(o)t(e): Elisabeth VAN SLEEUWAGHEN

x 04/11/1737 - on Sleidinge - ondertrouw in Sleidinge

Bron : Bewerking huwelijken Sleidinge 1608-1796 (J. Pauwels)

PR.54.Z 8, folio 38, id 4200

getuige huw.: Van De Voorde Segerus / Van De Velde Livina

afroep1 op 3 /11/1737

28/29-1-1738 Monica van de Woestyne  z/d v. Livinus en Van Sleeuwhaeghen, Elisabeth

p: Van De Woestyne Judocus en m: Van Sleeuwhaeghen Petronilla

Echtgeno(o)t(e): Monica VAN DE WOESTYNE

x 24/05/1760 - on Sleidinge - ondertrouw in Sleidinge

Bron : Bewerking huwelijken Sleidinge 1608-1796 (J. Pauwels)

PR.54.Z 8, folio 151, id 4941

getuige ondertr.: Van De Voorde Petrus / Van Sleeuwaeghen Elizabeth

getuige huw.: Van Hyfte Livinus / De Vriese Joanna

23/24-10-1739 Joanna Catharina van de Rostyne d v. Livinus en Van Sleeuwhaeghen, Elisabeth

p: Van Sleeuwhaeghen Martinus en m: Haerens Judoca

8-4-1741 Anna Petronilla van de Wostyne z/d v. Livinus en Van Sleeuwhagen, Elisabeth

p: Eeckhaut Jacobus en m: Van De Wostyne Anna Petronilla nooddoop tijdens de bevalling door Van Den Kerckhove Anna

29-3-1743 Jacoba/us van de Wostyne z/d v. Livinus en Verslewaeghen, Elisabeth

p: De Scheerder Jacobus en m: De Backer Joanna

16/17-7-1748 Petrus Joannes van de Rostyne z/d v. Livinus en Van Sleeuwhaghen, Elisabeth

p: Van Vooren Petrus en m: Vinckt Petronilla

21-7-1750 Joannes Baptista, z/d v. Livinus en Van Sleewaege, Elisabeth

p: De Beunis Petrus en m: Van De Woestyne Joanna

div. huwelijkskandidaten met deze naam in Sleidingen

16/17-9-1752 Bernardus van de Roestyne z/d v. Livinus en Caslewagen, Elizabeth

p: Van De Voorde Cornelius en m: Martens Maria

21/22-10-1754 Carolus Antonius van de Roestyne z/d v. Livinus en Van Sleewaegen, Elizabeth

p: De Hims Petrus en m: Aerens Judoca

9-11-1757 Josephus Martinus z/d v. Livinus en Van Sleuwaegen, Elizabeth

p: Timmerman Georgius en m: Van Sleuwaegen Martina

11/12-2-1761 Andreas van de Woestyne z/d v. Livinus en Van Slewaegen, Elisabeth

p: Lippens Andreas en m: Van De Woestyne Monica

28-3-1765 Joanna Catharina van de Woestyne  z/d v. Livinus en Van Slewaegen, Elisabeth

p: Collier Petrus en m: Pot Joanna Maria

Joanna Catharina VAN DE WOESTYNE

† 07/04/1765 Sleidinge

Vader : Livinus

Moeder : Van Sleewaegen Elisabeth

Bron : Bewerking overlijdens Sleidinge 1608-1798 (J. Pauwels)

PR.54.Z12, folio 4, id 11903

11 dagen /

Misschien heb ik er paar gemist, b.v. tussen 1743 en 1748. En deze kan ik niet plaatsen:

Georgius Van De Roestyne

° 02/10/1756 (04:00) - doop: 02/10/1756 Sleidinge

Vader : Andreas

Moeder : Elizabeth Van Slewaegen

Bron : Bewerking geboorten Sleidinge 1612-1801 (J. Pauwels)

PR.54.Z, folio 249, id 15551

peter: Van De Voorde Carolus - meter: Verbeke Jacoba

Het ovl van vader – die voor zover ik tot dusver zie zijn vader ook niet lijkt te vernoemen!

Livinus VAN DE WOSTYNE

† 27/11/1771 Sleidinge

Vader : Christianus

Echtgeno(o)t(e): Slewaegen Elizabeth

Bron : Bewerking overlijdens Sleidinge 1608-1798 (J. Pauwels)

PR.54.Z12, folio 22, id 12669

86 jaar /

Diens overlijden en huwelijk:

Christianus VAN DE WOESTYNE

† 27/05/1712 Sleidinge

Bron : Bewerking overlijdens Sleidinge 1608-1798 (J. Pauwels)

PR.54.Z10, folio 193, id 6599

62 jaar / / woonplaats hooiwege

Christianus VAN DE ROSTYNE

Echtgeno(o)t(e): Maria MOENS

x 01/10/1676 - on Sleidinge - ondertrouw in Sleidinge

Bron : Bewerking huwelijken Sleidinge 1608-1796 (J. Pauwels)

PR.54.T, folio 348, id 2073

getuige huw.: De Potere Judocus / Van Belle Adrianus

afroep1 op 29/09/1676

een zoon:

Joannes VAN DE WOESTYNE

† 21/05/1712 Sleidinge

Vader : Christianus

Bron : Bewerking overlijdens Sleidinge 1608-1798 (J. Pauwels)

PR.54.Z10, folio 193, id 6597

23 jaar / / woonplaats hooiwege

En deze – de vader van Christianus?

Livinus VAN DE ROSTYNE

† 15/02/1668 (21:00) Sleidinge

Bron : Bewerking overlijdens Sleidinge 1608-1798 (J. Pauwels)

PR.54.V, folio 205, id 2207

Groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Jacqueline,

Bedankt voor jouw uitgebreide reactie, die mijn vermoedens doet bevestigen. De gegevens zoals jij hier hebt vermeld, zijn bij mij inderdaad al bekend. Ik heb nog enkele aanvullingen op jouw gegevens.

Joseph van de Woestijne laat 13 kinderen dopen. Bij zijn tweede vrouw krijgt hij er nog drie. Van de derde heb ik alleen maar de geboorteakte en een akte van plaatsvervanging in 1834 kunnen vinden.

Het betreft dus Willem, die is geboren op 9-2-1814 in Workum. En is niet de zoon van Ieskje Scheltes zoals jij veronderstelde, maar van Botje.

De naam Sisca staat zo geregistreerd in de originele doopregisters van de R.K.kerk te Workum. Peter is dan Bernardus. Dat zal hoogstwaarschijnlijk dan de broer van Joseph zijn geweest i.p.v. zijn vader.

Sisca is de Rooms Katholieke variant van Sijtske. Hetzelfde geldt ook voor de broers Andries (Andreas) en Willem (Wilhelmus).

Bij de doop van Joseph in 1757 te Sleidinge is zijn (a.s.?) zwager Georgius Temmerman, gehuwd met Monica getuige.

Van Joseph zijn grootouders Christianus VAN DE ROSTYNE en Maria MOENS

heb ik tot nu toe vier kinderen gevonden

Als vader van Christianus heb ik  Nicolaes (1620 – 1688). En nog 7 broers / zusters van Christianus.

Nogmaals bedankt voor jouw reactie.

Vriendelijke groeten,

Johannes.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...