Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 580 familienamen


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Beste Mede-Genealogen

Zojuist (11-09-2013) een nieuwe Update op

Please login or register to see this link.

met 580 familienamen

Het totaal staat nu op 244.065

In het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (De Staten van Friesland)

worden personen vermeld die uit bijna alle provincies van Nederland komen,

Ook uit België, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Zweden, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen inwoners van Friesland).

Als uw voorouders in dit archief voorkomen kunt u evt. vinden;

Het aanvragen van Bouwvergunningen, vaak met een tekening of blauwdruk erbij.

Veel brieven met handtekeningen zoals Requesten van allerlei aard, het weigeren van opgedragen functies, verzoek voor een  plaatsvervanger in de Militie, verzoek tot een Pensioen enz.

Rechtbankverslagen.

Volledige belastingdossiers/dwangbevelen, en executieverkopen met vermelding van de in beslag genomen goederen.

Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp vaak met het huisnummer erbij,

Afgifte van paspoorten in de 1e Wereldoorlog 1914-1918 veel met het land van bestemming er bij vermeld.

Ook;

Dossiers van gestrande en/of gezonken schepen vaak met hele inventarislijsten en namen van de bemanning erbij,

ook de namen van de Bergers van de goederen worden dan vermeld.

Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten ook met Signalement erbij, Deserteurs,

Soldaten naar Ned. Indien, Gestrafte Soldaten, Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen, en veel meer.

Als u wat meer van uw voorouders wilt weten dan alleen maar namen en datums kijk eens in de index.

(U kunt per letter zoeken met Ctrl F) denk wel aan de verschillende spellingen van de namen.

Voor de onderzoekers met Friese voorouders ruim 227.750 pagina’s van de complete administratie van veel kerkelijke gemeenten.

Incl. de Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten- Diaconierekeningen enz.

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...