Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Ida de Bruin - Peer Pleserea


Joop du Plessis

Recommended Posts

 • Member Group
Joop du Plessis

Hallo forum medewerkers en forumbezoekers.

Ik ben bezig met het stamboomonderzoek van de familie du Plessis.

Nu ben ik op zoek naar gegevens over Ida de Bruin die op 05-11-1761 te Zutphen in het huwelijk trad met Peer Pleserea.

Tijdens de huwelijksvoltrekking was Peer Pleserea gedimitteerd (ontslagen) ruiter in het regiment van Heinenoort, dat in garnizoen lag te Zutphen.

Peer Pleserea is overleden in Grave op 03-05-1786, hij was toen soldaat in het regiment van 'van Welderen'.

Hoogstwaarschijnlijk is Peer Pleserea een Zoon van Everardus Duplessis/Plesseria en Anna Bouchtaij die in 1715 huwden.

Ik kan op het ogenblik niet meer gegevens vinden over deze Peer en Ida. Ik kom tijdens mijn onderzoek wel veel de naam Ida de Bruin tegen maar

niet in de periode van ca. 1735-1740 de periode waar ze gezien de datum van het huwelijk geboren zal zijn.

Hopelijk kan iemand mijn verder helpen.

Vriendelijke groet Joop du Plessis.

(Zie voor eventueel meer gegevens op mijn uitgebreide website:

Please login or register to see this link.

)     

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Dag Joop du Plessis,

Ben wat aan het zoeken geweest voor deze vraag, maar het is best moeilijk om iets aanvullends te vinden.

Je zal zelf ook wel al veel gezocht hebben.

Ik ben naar de trouw inschrijving gaan kijken en daar staat bij dat Ida de Bruin[s] jongedochter is en van w.a. en die w.a. daarvan kan ik niet vinden wat dat nu betekent.

Wie heeft enig idee? Misschien dat ze uit Zutphen afkomstig is?

Die s achter haar familienaam is niet 100% zeker, kan ook een uithaal van de n zijn, maar toch zet ik het erbij, het kan.

Voor ander lezers, hierbij afbeelding van de inschrijving:

Please login or register to see this link.

Vraagje stond er bij de begraaf-inschrijving van Peer Pleserea of hij weduwnaar was of niet?

En er zijn burgerboeken van Zutphen online, zijn die al een "doorgeworsteld" 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_biggrin.png" alt=":D" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> om te zien of er Bruin'en tussen zitten? Natuurlijk alleen als Ida de Bruin uit Zutphen komt.

groeten, Keren

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Helemaal vooraan in de serie trouwboeken van Zutphen staat een lijstje afkortingen:

Please login or register to see this link.

Daaruit is af te leiden dat w.a. staat voor "wonend alhier". Je hebt ook b.w.a. wat dan "burger wonend alhier" zal betekenen.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Keren, j.d. w.a. is dus jongedochter wonende alhier... niet helemaal zeker dat ze ook geboren is in Zutphen.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Goedenavond, net jullie berichten gelezen, mijn dank hiervoor.

Inderdaad, ik heb al veel gezocht naar Ida de Bruin en hoopte dat iemand op dit mooie forum mij misschien verder kon helpen.

Het is moeilijk maar je weet maar nooit.

Wat Kèren aangeeft, of het misschien 'de Bruins' kan zijn i.p.v. de Bruin, daar heb ik nog niet naar gezocht, de naam komt wel voor heb ik gezien.

Bij Peer "Plessereaa" zoals de naam genoteerd staat in een overlijdensakte bij BHIC, is niet vermeld of hij weduwnaar was.

w.a. staat volgens mij ook voor wonende alhier.

Erg belangrijk in mijn onderzoek is, er achter zien te komen of dit echtpaar kinderen heeft gehad. Zo ja, dan zouden zij de ouders kunnen zijn van Pieter du Plessis die in 1780 geboren is in Bergen op Zoom. Pieter zou dan geboren zijn 19 jaar naar de huwelijksdatum van Ida en Peer. Dan is aan te nemen, dat er in die 19 jaar meerdere kinderen geboren zijn.

Vriendelijke groeten Joop. 

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Goedemorgen Joop...

Die "uithaal" achteraan de naam Bruin lijkt me inderdaad een uithaal en geen letter S, maar je weet nooit. Heb je in een eerdere fase niet gezocht naar Alle vormen van "Bruin"? Met of zonder lidwoord, met i of ij, als Bruun of Bruen, enfin, met elke denkbare variatie.

Nieuwsgierige vraag: waarom zou dit echtpaar de ouders van Pieter zijn? Alleen bij gebrek aan beter of heb je daar aanwijzingen voor, had hij bijvoorbeeld een dochter Ida?

Petra.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Goeden morgen Petra,

Ida de Bruin is sinds een week in beeld, en heb alle varianten op die naam nog niet uitgebreid onderzocht, maar ga dit zeker doen.

Je vraag waarom Peer Pleserea in beeld komt als vader van Pieter du Plessis is een lang verhaal, die beter tot uiting komt wanneer je het stamboomschema bestudeert (wat ik eigenlijk niet van je kan verwachten) maar ik zal het proberen in kort uit te leggen.

Ik ben al enkele jaren met deze familiestamboom bezig en het is een interessant uitgebreid schema geworden die je kunt downloaden op mijn website stamboomduplessis.nl. Het onderzoek vorderde gestaag, ook met medewerking van enkele medeonderzoekers. Maar op een punt kwamen we niet verder, en dat is in 1780 wanneer Pierre Duplecis (du Plessis) werd geboren, althans zo noemt hij zich bij de volkstelling in Breda in 1812 en hij geeft aan letterzetter van beroep te zijn, dit beroep geeft hij jaren later ook aan wanneer hij is verhuist naar Zutphen met zijn gezin.

Het stamboomschema dat tot ca. 1696 loopt, het jaar waarin soldaat Everardus Duplessis werd geboren en zichzelf na zijn huwelijk ook 'de Plesseria' gaat noemen en geeft deze naam ook aan enkele van zijn 6 (waarschijnlijk) 9 of 10 kinderen. Peer zou in dit rijtje kunnen passen. Het gezin verhuisde van de ene naar de andere garnizoensstad.

Tevens zou de naam Pieter die nergens voor de geboorte van Pieter du Plessis in 1780 voorkomt van Peer kunnen afstammen.

Peer Pleserea kwam ik toevallig vorige week tegen en gaf een mogelijke nieuwe kijk op het vastgelopen onderzoek.

Peer kan natuurlijk ook een Oom van Pieter zijn.

Hoe dan ook, deze nieuwe ontwikkeling is zeker de moeite waard om uit te zoeken.

Op het stamboomschema is een andere mogelijkheid ingevuld waar eventueel Pieter vandaan zou kunnen komen.

Peer Pleserea en Ida staan nog niet aangegeven op dit schema.

Ik hoop dat je er een beetje uitkomt.

Vriendelijke groeten Joop. 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Goeiemorgen Joop,

Je had gelijk dat het ingewikkeld was en ik kan me voorstellen, dat je alle mogelijkheden aangrijpt!  Is die Pieter van ca. 1780 jullie rechtstreekse voorvader?

Waar ik over struikel is de wijze waarop die Pieter met de vernoeming omspringt. Ik zie geen enkele aanwijzing dat zijn moeder Ida geheten zou hebben. Ook van zijn vrouw's kant vernoemen ze trouwens niet intensief: dat rommelt een beetje met de namen Anna en Johanna, daar blijft het geloof ik bij. Ze concentreren zich op de namen Pieter en Pieternella.

Petra.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Dag Petra,

Fijn dat je de moeite heb genomen om wat gegevens in het stamboomoverzicht te bekijken.

Inderdaad is Pieter du Plessis uit 1780 mijn rechtstreekse voorvader.

En wat die vernoemingen betreft, daar waren wij het ook al over eens, Pieter en Anna Wijk gingen daar niet serieus mee om.

Ook bij de andere mogelijkheid dat Pieter uit de relatie van Petronilla van Angelbeek en Hendricus Johannes Duplessis zou kunnen zijn geboren zie je geen vernoemingen. Alhoewel hier wel 'moeder' Petronella werd genoemd.

Daarom was het juist zo frappant dat ik de voornaam Peer toch nog 2x tegenkwam (huwelijk en overlijden,) zodat ik de naam Pieter misschien een plaats kan geven. Want net wat je zegt, Pieter en Pieternella werden v.a. 1780 veel gebruikt.

Maar soldaat Peer Pleserea lijkt me wel in het rijtje kinderen van soldaat Everardus Duplessis/de Plesseria te passen gezien de aparte naam Pleserea.

De families leefden in garnizoenssteden, dat maakt het zoeken ook zo moeilijk omdat de kinderen die onderweg werden geboren niet altijd in de doopboeken werden bijgeschreven. 

Ik ben dan ook niet eerder tevreden met mijn onderzoek, tot dat ik een aansluiting heb gevonden in 1780 na een nog dieper verleden. Pieter uit 1780, zal toch ergens in het uitgebreide schema moeten passen. Het is ook zo frappant dat Pieter nergens als getuige of meter staat genoteerd.

Ik hoop dan ook dat tussen de archiefgegevens die nog geregeld online worden aangevuld, eens een oplossing zal zitten of iemand van dit forum toch nog ergens in een of ander archief iets ter verduidelijking tegenkomt.

Vriendelijke groet Joop.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

om het zoeken iets eenvoudiger te maken... je spreekt over de doop in 1780, bergen op zoom. waar heb je die gevonden of kunnen wij die inzien? in de RK boeken komt namelijk geen doop voor in 1780. Zover ik gevonden heb was de familie RK

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Hallo Robert,

De doop in 1780 staat ook niet in de doopboeken vermeld van Bergen op Zoom.

De datum 1780 wordt afgeleid uit het bevolkingsonderzoek dat in 1812 werd gehouden te Breda, op dit document staat Pierre Duplecis geboren op 08-10-1780, beroep letterzetter, verder geen gegevens. Dit beroep laat Pieter du Plessis ook jaren later in Zutphen noteren.

Wel geven 3 trouwdocumenten aan te BopZ dat Pieter in BopZ is geboren en daar wonende is. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in het garnizoen zijn geweest. Met zijn huwelijk in 1803 wordt voor het eerst melding gemaakt van Pieter in BopZ.

Groet Joop.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Op 31 August 2013 om 00:36 zei Joop du Plessis:

Wel geven 3 trouwdocumenten aan te BopZ dat Pieter in BopZ is geboren en daar wonende is.

Goedemorgen Joop,

Welke trouwdocumenten zijn dat?  Kennelijk niet van Pieter zelf, want die trouwt maar èèn keer. En ik kan me niet voorstellen dat in de huwelijksakten van zijn kinderen de geboorteplaats van hun vader staat vermeld!

Petra.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Dag Petra,

De drie originele trouwdocumenten staan afgebeeld in de bijlage van pagina 4 ^trouwdocumenten BopZ op mijn website stamboomduplessis.nl

1: Ondertrouw document 13-08-1803.

2: Document huwelijksvoltrekking 28-08-1803.

4: Bijlage trouwboek Schepenbank, met daarin de verklaring dat de 3 geboden hebben plaatsgevonden.

Groet Joop

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Tja, eigenlijk is dat maar èèn item: Pieter heeft bij de ondertrouw opgegeven dat-ie uit BoZ komt, en daar zijn de verdere vermeldingen dan weer aan ontleend/uit overgeschreven!

Hamvraag: had hij gelijk? Wie had hem dat verteld (lees: wie heeft hem grootgebracht)?  En dan zitten we weer in het oorspronkelijke probleem. Moeder Petronella of moeder Ida...

Petra.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Al was het 1780, Pieter zal toch aan de ambtenaar op een of andere manier hebben moeten aantonen dat hij in BopZ geboren is.

Dus hij moet daarvoor een bewijsje hebben gehad lijkt me.

De vaders die eventueel in aanmerking komen (Peer of Hendricus) waren allebei soldaat. Waarschijnlijk zal Pieter onderweg zijn geboren tijdens de dagenlange trektochten en tijdens de tocht op dezelfde dag (zoals dat bij de RK verplicht was) door een veldprediker zijn gedoopt. Deze zal vervolgens vergeten kunnen zijn deze doop te noteren in de doopboeken van de kerk te BopZ.

De vraag, of Peer en Ida in aanmerking komen als ouders van Pieter blijft toch erg onzeker, er zullen dan ook meerdere kinderen vanaf hun huwelijk in 1761 geboren moeten zijn, en niet alleen Pieter 19 jaar later. 

Groet Joop.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Nee, waarom zou hij in 1803 z'n herkomst moeten aantonen? Na 1811 was dat een andere zaak. Voor 1811 was een doopbewijs misschien handig, maar voor een huwelijk niet noodzakelijk, dacht ik.

Gezien de vernoeming Petronella gok ik overigens eerder op je oorspronkelijk reconstructie, dan op de nieuwe...

Petra.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Petra, toch weet ik dat niet zeker, ik meen ergens gelezen (gehoord) te hebben dat men wel degelijk een geboortebewijs voor handen moest hebben als je in het huwelijk wilde treden. Had men dit niet, dan moest dit eerst aangevraagd worden. Maar misschien heb je wel gelijk.

Ik ben het met je eens, dat de eerdere oorspronkelijke reconstructie een betere onderbouwing heeft dan de nieuwe.

Groet Joop.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

nah...in ieder geval is zijn doop niet bij RK te vinden... wat vreemd is...immers de meeste gegevens geven RK als geloof bij hun naam. Maar goed...de naam is wel in veel varianten te vinden met takken naar frankrijk, amerika etc... je moet wel zeker zijn met geboorte plaatsen dan, anders is het zoeken naar de welbekende naald...

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Omstreeks 1660 werd Michel du Plessis geboren te Dieppe in Frankrijk. Hij vluchtte als Hugenoot en duizenden met hem naar Nederland. Hij was chirurgijn. In 1685 huwde Michel du Plessis te Bergen op Zoom en werd koster en voorganger van de Waals Hervormde kerk en leraar Franse taal in BoZ. Hij stichtte te Bergen op Zoom een groot gezin, maar in de archieven van Bergen op Zoom werden na  ca. 1750 geen meldingen meer gemaakt van deze familietak. Ik kan tot op heden, in ieder geval geen verbinding leggen met deze Michel du Plessis.

Wel wordt na ruim 50 jaar opeens melding gemaakt in de zelfde archieven van BopZ over een Pieter du Plessis die in 1803 huwt, geboren en daar wonende is.

Een andere tak is: Everardus Duplessis/Plesseria (geb. ca.1696) hij kwam als Waalse Dragonder in 1715 in beeld toen hij huwde met Marie Catharine Bouchtoij te Breda. Uit dit huwelijk werden veel kinderen in de garnizoenssteden geboren in Nederland en België. De kinderen van deze familie verspreiden zich over de provincies in Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en een tak naar België.

Dus het is nog wel te overzien!

Het is nog niet te achterhalen waar deze Everardus vandaan komt.

Groet Joop.

Voor een beter overzicht, zie mijn website: stamboomduplessis.nl 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

ik neem aan dat je deze  "draad"kent...en zo niet dan ken je hem nu 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_fluitend.gif" alt="flu(">

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Robert, in het begin van mijn onderzoek was ik dit al tegengekomen, toen ik constateerde dat het hier hoofdzakelijk om America, Canada en ik meen Afrika ging, heb ik er niet veel mee gedaan. Ik zal deze draad nog eens bekijken.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

mmmm...  wat mij en beetje bevreemd... er is wel een geboorte datum van Pieter, maar gek genoeg ? ... niets in bergen op zoom te vinden.

Overigens...maar ook dat zul je wel hebben, via Genver (zo onvolprezen) de militaire Stambomen en dan zoeken met Ples levert een aantal hits op met namen die je noemt...enkel..geen akten online

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

ghe...gezien je verhaal over Everardus elders hier...ja die gegevens had je dus al. Waar ik nog steeds mee zit, er is een exacte geboorte datum van Pieter...maar waarom is dat dan niet in enig boek te vinden.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Fijn dat je nog even mee wilt denken, en mijn reactie is wat laat vanwege een reis naar het prachtige Rome, maar de persoon Pieter heb ik al zo grondig ondergezocht (zover dat in mijn vermogen ligt) dat ik hier tot op heden niet mee verder kom.

Ik hoop dan ook, dat iemand toch nog ergens informatie vandaan kan halen die nog niet online is.

Natuurlijk is er een bevolkingsonderzoek in Breda van 1812, die aangeeft dat er een Pierre du Plecis geboren is op 08-10-1780, en ik neem aan dat het om de gezochte Pieter gaat, maar een bevestiging in Bergen op Zoom is niet te vinden. Waarschijnlijk is hij onderweg geboren tijdens de tocht naar een garnizoensstad (BopZ) en toen niet genoteerd is in de RK doopboeken van de stad.

Ik hoopte ook op meer informatie over Ida de Bruin die plotseling in beeld kwam, maar daar is tot op heden ook niets over te vinden, enkel dat ze met Peer Pleserea in het huwelijk trad op 05-11-1761 te Zutphen. De naam Pleserea (Pleseria) werd in die periode wel vaker gebruikt in de du Plessis familie.

In de militaire stamboeken via Genver heb ik ook al gezocht.

Groet Joop.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Member Group
Robert Leukfeldt

ik kwam deze akte nog tegen bij een zoek naar een andere naam, maar wie weet:

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Bedankt , ik had deze akte nog niet. Het is een trouwdocument van de jongste zuster van mijn opa.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Petra, toch weet ik dat niet zeker, ik meen ergens gelezen (gehoord) te hebben dat men wel degelijk een geboortebewijs voor handen moest hebben als je in het huwelijk wilde treden. Had men dit niet, dan moest dit eerst aangevraagd worden. Maar misschien heb je wel gelijk.

In de zuidelijke Nederlanden (maar hoorde Brabant daarbij?) zal die verplichting vanaf 1795 bestaan hebben.

Als er geen geboorte- of doopbewijs te verkrijgen was, bij bv joden meer regel dan uitzondering, dan zie je bij de trouwbijlagen vaak een (notarieel) document, waarin een groot aantal getuigen verklaart dat de as bruid/bruidegom dochter/zoon is van ... en geboren op ... (vaak alleen een jaartal). Of op z'n minst verklaren dat de persoon de wettelijke leeftijd voor trouwen heeft bereikt.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Joop du Plessis

Hallo Loes,

Bedankt voor je reactie.

Het huwelijksdocument is door een tweetal getuigen ondertekend, maar dit zal de normale regel zijn (dus geen groot aantal getuigen.)

Waarschijnlijk heeft hij dan toch een bewijs gehad met daarop de geboortedatum en geboorteplaats.

De drie originele trouwdocumenten staan afgebeeld in de bijlage van pagina 4 ^trouwdocumenten BopZ op mijn website stamboomduplessis.nl

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...