Jump to content

Gerrit (de) Pau(w)s in Ransdorp


Framegote
 Share

Recommended Posts

 • Member Group

Na een paar dagen weer terug bij de "Pauws-tak" van de familie.

De stand van zaken:

Gerrit Paus, trouwt op 18 april 1750 te Ransdorp met Fijtje Ruts. Bij hun de inschrijving daarvan wordt vermeld dat beiden Luthers Lidmaat zijn.

Over Fijtje is verder niets bekend, behalve dat ze overleden moet zijn voor 1778, toen Gerrit hertrouwde met Antje Jacobs.

Gerrit en Fijtje krijgen in ieder geval 5 kinderen, waarvan er drie zonder naam worden begraven ... dood geboren waarschijnlijk.

De andere twee zij Hendrik, volgens zijn overlijdensakte geboren 22-03-1751 te Ransdorp en overleden op 05-02-1833 te Schellingwoude en Bregje, gedoopt op 01-07-1753 te Ransdorp en overleden op 14-01-1823 te Schellingwoude.

Wat ik nu nog zoek uit dit gezin is de doopinschrijving van Hendrik Pauws en het overlijden/begraven van Fijtje Ruts en eventueel gegevens over de dopen van Gerrit en Fijtje, maar van dat laatste verwacht ik erg weinig te kunnen vinden.

Een takje lager ... Bregje Pauws trouwde op 09-11-1776 te Schellingwoude met Hendrik Heijnsz en krijgt met hem in ieder geval 4 dochters en een zoon.

Hendrik overleed op 07-05-1812 in Schellingwoude en Bregje op 14-01-1823 ook in Schellingwoude.

Bij dit gezin ben ik op zoek naar meer gegevens over de afkomst van Hendrik Heinsz.

In de trouwinschrijving staat dat hij "jongman" was, dus was hij nog niet eerder getrouwd. Bregje wel, want zij trouwde op 30-04-1774 te Schellingwoude met Jacob Koning. Op 16 maart 1775 kregen ze een zoon, Gerrit, die op 19 maart werd gedoopt. Helaas voor Bregje overleed Jacob op 26 juni 1775. Jacob zou een "jongman" van Schellingwoude zijn. Naar Gerrit, hun zoon, heb ik eerlijk gezegd niet verder gezocht.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 169
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Framegote

  90

 • Petra

  41

 • Robert Leukfeldt

  36

 • Harmke

  1

Top Posters In This Topic

Posted Images

 • Member Group

Keurig overzicht van de stand van zaken, Frank!

Ik bladerde nog even terug in de berichten in dit draadje. Uit haar huwelijk met Hendrik Heins zie ik geen Gerrit meer, maar ja, er zat dan ook maar één zoon tussen.

Zou het zin hebben om in 1776 te gaan zoeken naar een inschrijving in de Weeskamer?  Zulks in verband met de jeugdige Gerrit Koning.

En waar komt de voornaam Bregje vandaan: van de Pauws-kant of van de Rutten-kant?

Petra.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Het kan best zijn dat Gerrit Koning gewoon in het gezin Heinsz opgroeide... ik zal zo eens kijken in WWW. Misschien staat hij er wel gewoon in.

Is er een register (liefst online) met Weeskamerinschrijvingen?

eh ... Zoals je weet zijn Gerrit Paus en Fijtje Ruts momenteel de draadeindjes. Ik heb geen idee uit welke kant de naam Bregje komt.

Er waren regels voor vernoeming, maar die kan ik me zo 123 niet herinneren.

Was het niet zo dat eerst de ouders van de vader werden gebruikt en daarna de namen van de ouders van moeder?

In dat geval zal Gerrit Paus een kind moeten zijn van een Hendrik en Bregje ergens tussen 1720 en 1730.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Het overlijden van Gerrit Koning heb ik gevonden ... hij werd toch nog 61.

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

OVERIGENS .... ik keek net nog even naar de doop van Gerrit Koning. Daar staat bij dat de getuige is:

Fijtje Riewerts, huisvrouw van Gerrit Pauws.... Geen RUTS dus.

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Nog een "toevalligheid":

Het overlijden van Gerrit Koning werd aangegeven door zijn zoon Barend Koning. Deze Barend trouwde op 24 mei 1835 met Maritje Dunning, dochter van Albert Dunning en ... Aaltje Pauws.

Barend's moeder was Trijntje Kubbe.

Please login or register to see this link.

Nu komt de familie Kubbe in een andere tak ook al voor in mijn familie ... OOK een Trijntje Kubbe, maar zowel zij als haar iets jongere zuster Trijntje zijn heel jong overleden. Beiden zijn geboren in Broekermeer en gedoopt in Broek in Waterland op resp. 03-03-1793 en 08-09-1794.

Langzaam maar zeker beginnen er dwarsverbindingen in mijn familie te ontstaan. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Die Albert Dunning trouwde met Aaltje Pauws .... ZIJ was een dochter van Hendrik Pauws (de jonge) en Lijsje Abbering. Dit is een ANDERE familie Pauws ...

Deze Hendrik Pauws werd op 22 maart 1765 in Fürstenau (of Vastenau, zoals op de overlijdensakte staat) geboren als zoon van Philip Conrad Pauws en Catharina Adelheit von den Borg.

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

de oma van Barend Koning (Bregje Pauws) is mijn 6x over-grootmoeder.

de grootouders van zijn vrouw Maritje Dunning (Hendrik Pauws (de jonge) en Lijsje Abbering) zijn mijn 5x over-grootouders.

Ik heb nog geen knoop in de KUBBEs kunnen vinden, maar dat zal ook wel komen, vrees ik.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik vind in Schellingwoude wel een lijk van een Fijtje Rieuwerts ... ook een familienaam/patroniem die ik niet eerder heb gezien.

Please login or register to see this link.

Rieuwerts ... Ruts ....Rutte ....

Lijkt niet echt op elkaar.

Gezien de vermelding die ik net nog eens maakte als doopgetuige, denk ik dat Fijtje Rieuwerts wel de door ons gezochte Fijtje Ruts is.  Wat denken jullie?

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Mmm... overleden in de tweede helft van 1775.

EN een naamsvorm die je nu net wéér tegenkwam? Die houden we erin, zou ik zeggen.

Petra.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Mooi. Dank je. Het is altijd prettig als iemand het met je eens is. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Op naar een volgend vraagstuk.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5"> Knap werk, dames en heren, met plezier gevolgd.
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Het kan best zijn dat Gerrit Koning gewoon in het gezin Heinsz opgroeide... ik zal zo eens kijken in WWW. Misschien staat hij er wel gewoon in.

Is er een register (liefst online) met Weeskamerinschrijvingen?

Frank, inmiddels is dit ook alweer achterhaald, maar toch nog een korte reactie.

"Het kan best zijn dat Gerrit Koning gewoon in het gezin Heinsz opgroeide": dat blijkt inderdaad gebeurd te zijn, maar ik had ook niet anders verwacht (jong overlijden daargelaten). Zijn moeder neemt hem gewoon mee in haar tweede huwelijk. Pas als zij óók voortijdig overleden zou zijn, rijst er een probleem: Wat doen we nu met dat kind?

Maar ik had het dan ook niet over het weeshuis. Wat ik bedoelde: hij moet ten overstaan van de Weeskamer (of het plaatselijke equivalent ervan) worden afgekocht van zijn vaderlijk erfdeel. Pa is dood -- OK, Ma blijft voor de kinderen zorgen met behulp van de fondsen in de gemeenschappelijke boedel, en natuurlijk de arbeid harer handen. Maar dan gaat Ma hertrouwen en komt de knijp: wat gebeurt er met het erfdeeltje?  Gaat dat bedrag -- het kan een rijksdaalder betreffen, maar ook Æ’ 250 of Æ’ 2500 -- straks onzichtbaar op in het gezinsinkomen van zijn tweede vader? 

Dat nooit, en de overheid grijpt in. Er wordt een inventaris opgemaakt, er worden voogden beëdigd, er wordt een bedrag voor de pupillen veilig gesteld. En dát is waardevolle informatie: over bezit, over woning-inventaris en in het verlengde daarvan misschien het beroep (bakkersgereedschap, vee, winkelinrichting), over familieleden die als voogd optreden.

De meeste bronnen dienaangaande staan overigens nog niet on-line, dat zul je in het relevante archief moeten natrekken. Wel kun je on-line vaak nagaan of deze bron inderdaad overgeleverd is, en waar hij berust.

Petra.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Aha. Dat wist ik niet, maar gezien de erfenisellende die wij zelf net achter de rug hebben, had ik kunnen vermoeden dat het altijd zo geweest is. 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">

Kun jij me hierbij nog een eindje op weg helpen, want dit wordt de eerste keer dat ik zoiets uitzoek.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_clap_clap.gif" alt="B-5"> Knap werk, dames en heren, met plezier gevolgd.

Het heeft mijn plezier in de hobby een flink stuk vergroot! In je eentje achter de pc, of stilletjes in een studiezaal heeft ook wat, maar gedeelde pret is dubbele pret!

Nogmaals dank allemaal.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Kun jij me hierbij nog een eindje op weg helpen, want dit wordt de eerste keer dat ik zoiets uitzoek.

Voor mij is het niet de eerste keer, maar ik ben wel geografisch heel erg beperkt bezig. In mijn eigen provincie ken ik het kunstje... maar vergelijkbare stukken elders?!?  Dan moet ik eerst een inventaris in handen geduwd krijgen.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik heb net gezocht naar een weeskamer register van Amsterdam (want ik vermoed dat het daar zal liggen), maar kon niet echt iets vinden over Schellingwoude. Ik kan nooit uit de voeten met de site van het Stadsarchief Amsterdam.

Ik vermoed dat ik er weer een keertje naar toe moet. Gelukkig komen er nog genoeg regenachtige dagen deze zomer.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

De datering valt doorgaans ruwweg samen met de datum van hertrouw. Een maand tevoren, een half jaar of een jaar nadien (als ze nalatig waren), soms helemaal niet, dat kun je ook treffen. En er zijn legio termen voor: voogdij, weeskamer, boedelkamer. Zoals gezegd: niet weeshuis!

In Drenthe hebben ze soms een akte van eenkindschap. Dan neemt de stiefouder het kind aan als eentje van zichzelf... en levert het enerzijds de erfenis van zijn overleden ouder in (if any), maar deelt anderzijds als een eigen kind mee in de erfenis van stief-zijde. Je kunt van alles meemaken, maar interessant is het meestal wel.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Het klinkt inderdaad interessant, maar het is voor mij echt de eerste keer dat ik dat ga uitzoeken. Misschien wat nalatig van mijn kant, maar de gegevens die ik over dergelijke zaken in mijn bestand heb, zijn me door anderen aangeleverd.

Soms is het niet zo heel erg om niet goed ter been te zijn.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

zo zo...ik ben even een paar dagen druk met andere zaken en dr staan alweer tig berichten...  ik loop dus wat achter, maar heb je gezien dat op:

Please login or register to see this link.

die je noemde ivb de naam Riewerts  er rechts nog 2x een doop is waarin Pauws voorkomt?

Maar  uh... nee ik denk niet dat Rieuwerts de gezochte is, daarvoor verschilt het toch te veel denk ik. Staat er wel huisvrouw, ik lees dat niet.

Ik kom op FS dit wel tegen:

Name: Maria Van Brugge

Gender: Female

Christening Date: 17 Jul 1695

Christening Place: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Birth Date:

Birthplace:

Death Date:

Name Note:

Race:

Father's Name: Jacobus Van Brugge

Father's Birthplace:

Father's Age:

Mother's Name: Sijtje Rieuwers

Mother's Birthplace:

Mother's Age:

Indexing Project (Batch) Number: I05001-8

System Origin: Netherlands-EASy

GS Film number: 113147

Reference ID:

en deze:

Name: Jacob Jacobss

Gender: Male

Christening Date: 16 Jan 1703

Christening Place: Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Birth Date:

Birthplace:

Death Date:

Name Note:

Race:

Father's Name: Cornelis Jacobss

Father's Birthplace:

Father's Age:

Mother's Name: Sijtje Rieuwerts

Mother's Birthplace:

Mother's Age:

Indexing Project (Batch) Number: C90037-6

System Origin: Netherlands-EASy

GS Film number: 113148

Reference ID:

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

ik kom op

Please login or register to see this link.

overigens voor het eerst de naam De Pauws tegen.

Klopt dat?

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Nou, er staat "huysvr:"

Als je rechts kijkt, 2e van boven... Elisabeth wordt daar gedoopt. Die h is hetzelfde geschreven als de h in huysvr

Die andere twee met Pauws ... Gerrit Pauws is de zoon van de broer van Bregje; Maritje Pasman is de dochter van de zus van de eerste echtgenoot van Bregje, die toen net een half jaar dood was.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

ik kom op

Please login or register to see this link.

overigens voor het eerst de naam De Pauws tegen.

Klopt dat?

Ja, klopt... Paus, Pauws, de Pauws ... kan allemaal.

Overigens ... Zie je daar staan "huysvr van H Heijnsen"?

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik denk dat die Sijtje Rieuwers een ander is, maar er zou een connectie kunnen zijn. Hoewel ... De kans is groot dat beiden gewoon patroniemen zijn en toevallig in de buurt van elkaar leven.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

Nou...eerlijk gezegd... ik zie inderdaad een afkorting van huisvrouw staan...maar bij Riewerts zie ik dat er toch niet in, alleen als ik dat wil zien... maar mijn indruk is dat het eventueel iets anders zou kunnen zijn. De afkorting heeft een c-tje ofzo erboven ...  mmmmm  nog maar eens laten inwerken dan

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hier is overigens de geboorte- en doopinschrijving van Jacob Koning, de eerste man van Bregje Pauws.

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

om de zaak nog meer als een mummie te maken:

Please login or register to see this link.

Links 26 oktober

hier wel duidelijk huisvrouw

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Daar heb je ze weer.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Dit keer zonder afkorting.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

Please login or register to see this link.

hebben we ook nog deze  rechts 25 novemeber, met een fraaie afkorting ook wel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Je was me net voor.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...