Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

afkomst Jan Schoonderwoerd, ca 1730


jacqueline

Recommended Posts

 • Member Group
jacqueline

We zijn op zoek naar Jan Schoonderwoerd.

Jan doet belijdenis te Gouda NH 29 maart 1750; trouwt te Gouda NH St. Jan op 12 november 1752 met Gijsbertje van Meer(en). Zij is gedoopt te Gouda NH  21 maart 1731, dochter van Jan van der Meer en Femmetje van den Driess(ch)e(n);  doet belijdenis te Gouda NH 02-04-1752; overlijdt te Gouda op 22 september 1760.

Bij beiden staat bij de belijdenis vermeld: in het Aalmoesseniershuis. Gijsbertje doet belijdenis samen met (o.a.) Belighie Schoonderwoert. Deze Beligje is later bij 3 van haar 4 kinderen doopgetuige.

Het echtpaar doopt: Ariaantie (1753); Johannis (1755); Adriana (1757); Kornelis (1759).

Jan trouwt  2) te Gouda NH St. Jan op 28 april 1761 Helena de Goede, overleden te Gouda op 13 februari 1777; kinderen: Sara (1762); Adriana (1764); Johanna (1766); Gerardus (1770); Adriana (1774).

Jan trouwt  3) te Gouda NH St. Jan op 5 oktober 1788 Hester Pieks en 4) te Gouda NH St. Jan op 11 november 1792 Martijntje Verhagen overleden te Gouda op 27 november 1822; kinderen: Ary (1794); Engeltje (1800).

Alle dopen Gouda NH.

Jans doop is niet te vinden in Gouda - d..w.z.: niet in het NH doopboek 1719-1756, dat hij eerder gedoopt is lijkt gezien met name het feit dat hij tot 1800 kinderen krijgt niet erg waarschijnlijk?

Via Groene hart archieven zijn vele vermeldingen betreffende hem te vinden, echter deze geven geen duidelijkheid over zijn afkomst.

In het genoemde doopboek verder een doop van Cornelis, zoon van Leenderd Schoonerwoerd en Cornelia Vermeul op 30 oktober 1726. Deze Leenderd is mogelijk de volgende dopeling, ook via Groene hart archieven:

bron      doopboek Lutherse gemeente Gouda 1697

toegangsnummer            ac58

inventarisnummer          DTB35

datum  14-12-1697

naam    Leendert

vader    Cornelis Leendertsen Schoonderwoerd

moeder Jannetie Abrahams

getuige  Magdalena Leenders Schoonderwoerd

plaatsnaam        Gouda

instelling              Streekarchief Midden-Holland

Alwaar ook nog een vermelding van een Bart Schoonderwoerd te Gouda, over wie deze in althans mijn ogen cryptische gegevens:

bron      Admissies voor (tijdelijke) vestiging, 1727 - 1792 Gouda 1763

inhoud  25 jaar. 1763 van Willeskop en Kort Heeswijk met akte 25-10-1745. Met vrouw Elisabet Verduyn 26 jaar (van Broek, Thuil en 't Weegje 13-11-1745) en kinderen Frans 2, Cornelis 1 (van Nieuwerkerk a/d IJssel) Marytje 6, Ary 5, Trijntje 3 (van Bloemendaal) en Barth 13 j. (van Moordreeht). (ac80 inv.nr. 245/44v) (ac1 inv.nr. 514, 515)

naam    Bart Schoonderwoert

plaatsnaam        Gouda

instelling              Streekarchief Midden-Holland

Jans nageslacht is bekend. Maar wie kan iets vinden wat licht werpt op zijn afkomst?

Bij voorbaat hartelijk dank!

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Een enkel extra klein detail:

Jan Schoonderwoerd werd begraven op het Kerkhof te Gouda op 04-11-1809 - aldus huwelijksbijlagen van dochter Engeltje.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

ik neem aan dat je mbt tot Leendert  de volgende pagina hebt:

Please login or register to see this link.

je brengt me echter wat in verwarring met de opmerking "volgende dopeling" maar ik zoek nog even verder daar.

Please login or register to see this link.

een getuige

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ Jacqueline

Admissie voor tijdelijke vestiging [Admissie=Toelating].

Er staat niets anders dan, buiten zijn naam, een opsomming van Bart's gehele gezin met de geboorteplaatsen en leeftijden van vrouw en kinderen.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

Please login or register to see this link.

huwelijks afkondiging 2e huwelijk??
Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
jacqueline

Bedankt voor het meedenken tot dusver! Die vermeldingen in de Lutherse boeken zijn interessant, m.n. omdat hieruit dus blijkt dat Jan wel degelijk in Gouda is geboren.

Ik ben er nu net achter dat het gezin van Barth Schoonderwoert RK is en dus ws niets te maken heeft met Jan Schoonderwoerd.

Er staat niets anders dan, buiten zijn naam, een opsomming van Bart's gehele gezin met de geboorteplaatsen en leeftijden van vrouw en kinderen.

Dit is, hoewel nu eigenlijk off-topic,  toch wel raadselachtig

bron Admissies voor (tijdelijke) vestiging, 1727 - 1792 Gouda 1763

inhoud 25 jaar. 1763 van Willeskop en Kort Heeswijk met akte 25-10-1745. Met vrouw Elisabet Verduyn 26 jaar (van Broek, Thuil en 't Weegje 13-11-1745) en kinderen Frans 2, Cornelis 1 (van Nieuwerkerk a/d IJssel) Marytje 6, Ary 5, Trijntje 3 (van Bloemendaal) en Barth 13 j. (van Moordreeht). (ac80 inv.nr. 245/44v) (ac1 inv.nr. 514, 515)

naam Bart Schoonderwoert

plaatsnaam Gouda

instelling Streekarchief Midden-Holland

Ze vestigen zich (al dan niet tijdelijk) in Gouda – in ik neem aan 1763? Maar ik kan toch niet goed begrijpen (of begrijp dan waarschijnlijk verkeerd) dat ze 25 resp. 26 jaar oud zijn? Met een zoon Barth van 13 jaar?

Hebben zij, of heeft zij, dan een zoon gekregen op ca 13-jarige leeftijd? En wat betekenen die beide data in 1745?

Ze waren in 1750 al getrouwd en kregen in ieder geval in 1756 en 1757 ook nog zoons – zie hieronder.

bron protocollen Zwammerdam 1738-1759

inventarisnummer 28

bladzijde 130

datum 20-09-1750

inhoud Ter secretarie van Bloemendaal compareerden Lijsbeth Willemsdr Ham, weduwe van Arij van der Laan, wonend te Reeuwijk, Willem Jacobsz Ham, wonend onder Lopik en Johannes Cromwijk, getrouwd met Maria Jacobsdr Ham, wonend te Oudshoorn, mede Willem Verduijn en nog Jan van der Laan, getrouwd met Maria Verduijn, beiden wonend in Broek en Thuijl (onder Bloemendaal), Bartholomeus Schoonderweert, getrouwd met Lijsbeth, wonend in Bloemendaal en Joris van Wijk, getrouwd met Adriana Verduijn wonend in Stompwijk, nog Aart Droog, getrouwd met Elizabeth Ham, wonend te Moordrecht, Huijbert Blonk, getrouwd met Cornelia Ham, wonend onder Reeuwijk, Cornelis Ham, wonend te Zwammerdam, Huijbert Voorbij, getrouwd met Anna Ham, wonend onder Bloemendaal en Maarten Kool, getrouwd met Marrigje Ham, wonend onder Reeuwijk, Cornelis van Willigen getrouwd met Lena Ham, wonend onder Waddinxveen, allen als mede-erfgenamen van Jan Willemse Ham, overleden te Bloemendaal op 04-09-1750 en zij machtigen Leendert Willemsz Ham, wonend te Bloemendaal en Pieter Verduijn, wonend in Broek en Thuijl, beiden met de comparanten en een minderjarig weeskind van Willem Willemsz Ham, enige erfgenamen van Jan Willemsz. Ham voorn. om de boedel te verkopen.

plaatsnaam Zwammerdam

instelling Streekarchief Rijnlands Midden

bron r.k. doopboek Moordrecht 1756

toegangsnummer ac65

inventarisnummer 33

datum 06-01-1756

naam Franciscus

vader Bartolomeus Schoonderwoert

moeder Lysbet Verduyn

getuige Arie Vergeer

2e getuige Aeltje Schoonderwoert

geboorteplaats Ouderkerk a/d IJssel

plaatsnaam Moordrecht

instelling Streekarchief Midden-Holland

bron r.k. doopboek Moordrecht 1757

toegangsnummer ac65

inventarisnummer 33

datum 08-03-1757

naam Cornelis

vader Bartholomeus Schoonderwoert

moeder Lysbet Verduyn

getuige Willem Verduyn

2e getuige Weyntje Verduyn

geboorteplaats Hogenes onder Ouderkerk a/d IJssel

plaatsnaam Moordrecht

instelling Streekarchief Midden-Holland

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

om toch maar bij Jan te blijven, de eerste vraag tenslotte. Ik kom ook het volgende tegen:

Please login or register to see this link.

Rijk Schoonderwoert Jan, staat er maar , mij niet helemaal duidelijk.  <==aangepast, zal wel JM zijn ipv Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Klopt, er staat JM

Helemaal achteraan staat "on" gevolgd door een krul. Die krul is een symbool voor "ver", dus staat er totaal "onver". En dat is dan weer de afkorting van onvermogend. Ze hoefden dus niet te betalen voor het trouwen.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

mmmmm  onvermogend.... kerkhoppers misschien en dat ze daarom niet zo snel te vinden zijn?

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

voor de goede orde..was en is niet denigrerend van bedoeling...valt me alleen op dat er voor de genoemde data niets te vinden is en bepaalde gegevens schijnbaar bij andere kerken weer wel?

Ik heb een aantal boeken doorzicht...kom echter heeeel sporadisch de naam Schoonderwoert tegen... van de genoemde Rijk ook verder niets....  voor mij tevens de vraag, hoewel het bij het 2e huwelijk staat...zijn de kinderen wel in Gouda geboren.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Robert Leukfeldt

Ik kom een website tegen met de naam Gijsbertje Schoonderwoerd, deels blokt mijn scanner deze pagina... Gaat in dit geval over de plaats Montfoort... Gijsbertje zo heet de eerste vrouw van Jan ook. Ik geef de pagina toch meer even: 

Please login or register to see this link.

bijgewerkt:

gevonden Gijsbertje Schoonderwoerd

(1732-1816)  huwde met Ram....dus niet de Gijsbertje die we zochten...

langzamerhand...wel een grotere familie naam dan ik dacht... maar ach...het is koud buiten...en de pc geeft enige warmte

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Member Group
Annemarie_57

Wat weet je van Belitje/Beligje Schoonderwoert? Is zij getrouwd? Zo ja met wie? Wat staat er in haar huwelijkinschrijving, hoe heten haar kinderen?

Als daar gelijkluidende namen bij zitten kun je daar de vermoedelijke namen van de ouders uit distilleren want Jan en Belitje lijken broer en zus te zijn.

De naam Belitje komt aanzienlijk minder vaak voor dan Jan, dus zoekt wellicht wat gemakkelijker. Hou er rekening mee dat ze wellicht onder patroniem gedoopt zijn (dus zonder de naam Schoonderwoerd).

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Member Group

Hallo Jacqueline,

Ik las je vraag afgelopen week. Heb je al meer over Jan Schoonderwoerd kunnen vinden? Ik ben op zoek naar de voorouders van Leenderd Schoon(d)erwoerd en Cornelia Vermeul, die je ook noemt. Ik denk niet dat deze Leendert directe familie is van Jan. Leendert S. en Cornelia Vermeul laten in 1727 in Weesp een dochter Elisabeth dopen, daarna kan ik ze niet meer vinden. Elisabeth Schoonderwoert trouwt in Den Haag, verdere nageslacht is mij bekend.

Ik heb nog gekeken naar de vernoemingen, maar dat schiet ook niet echt op. De kinderen van Jan S. hebben namen die vrij algemeen zijn (Adriaantje, Johannes en Kornelis). De oudste dochter van Elisabeth Schoonderwoert heet niet Cornelia, naar haar moeder, maar Johanna Sara. Een verband met de Sara van Jan S. en Helena de Goede zie ik niet.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Martha,

 

Volgens mij is de afkomst van Jan nog altijd in nevelen gehuld. Ik zal het even navragen bij degene namens wie ik de vraag stelde, mocht ik me vergissen dan hoor je het!

 

Groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...