Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Friesland Kerkarchieven van Papier naar Digitaal 12 Mei 2010


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Kerkarchieven Friesland van Papier naar Digitaal  

Geplaatst de laatste 1870  fotos van Reitsum-Genum en Lichtaard 1717-1980

en 55 fotos van de Doopsgezinde Gemeente Hijum later Hallum 1654-1848

Zoals o.a. Diaconierekeningen, Notulenboeken, Jaarverslagen,

Reglementen,  Notulenboeken, Eigendommen, Verhuringen, Tekeningen van Kerken, Kerkvoogdijrekeningen enz.

Ook Dopen, Trouwen, Lidmaten, Begraven en Grafregisters.

In bewerking zijn Marrum en Westernijkerk

Zie;

Please login or register to see this link.

Achlum-Hitzum-1656-1934

Birdaard-1645-1796

Blija-Hogebeintum-1611-1980

Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook

Zwaagwesteinde

Donkerbroek en Haule-1701-1934

Ferwerd-1654-1934

Hallum-1532-1934

Hijum later Hallum Doopsgezind 1654-1848

Heeg-1610-1655

Herbaijum-1730-1903

Joure overledenen 1802-1856

Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

Olde-Nijeberkoop-1714-1850

Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

Reitsum-Genum en Lichtaard 1717-1980

Sloten 1594-1934

Tjerkgaast-1772-1812

Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

Zwaagwesteinde (zie bij Dantumawoude)

Totaal  aantal foto’s  kerkelijke gemeenten: ca. 61.030  

Index Provinciaal Bestuurlijk Archief  1813-1924 (de Staten van Friesland) met 165.157 namen

(stand 27 april 2010)

Met vriendelijke groeten

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal  Bestuurlijk Archief van Friesland

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...