Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Index met weer aangevuld met 500 familienamen


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Mede Onderzoekers

De index met familienamen op mijn website

Please login or register to see this link.

Is weer aangevuld met 500 familienamen, zodat het totaal staat op 242.985

In dit archief wordt iedere persoon vermeld die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad,

en dat zijn personen die komen uit bijna alle provincies van Nederland, ook uit België, Duitsland, Rusland, Noorwegen,

Zweden, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen inwoners van Friesland).

Als uw voorouders in dit archief voorkomen kunt u evt. vinden;

Het aanvragen van vergunningen, vaak met een tekening of blauwdruk erbij.

Veel handgeschreven brieven met handtekeningen.

Rechtbankverslagen.

Volledige belastingdossiers/dwangbevelen, en executieverkopen met vermelding van de in beslag genomen goederen.

Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp vaak met het huisnummer erbij.,

Personen die een paspoort nodig hebben om naar het buitenland te gaan in de 1e Wereldoorlog 1914-1918.

Ook;

Dossiers van gestrande en/of gezonken schepen vaak met hele inventarislijsten en namen van de bemanning erbij,

ook de namen van de Bergers van de goederen worden dan vermeld.

Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten ook met Signalement erbij, Deserteurs,

Soldaten naar Ned. Indien, Gestrafte Soldaten, Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen, en veel meer.

Een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten, dan alleen maar namen en datums

Voor de onderzoekers met Friese voorouders ruim 227.750 gefotografeerde pagina-s van kerkarchieven,

Zoals de complete administratie van veel kerkelijke gemeenten.

Incl. de  Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten- Diaconierekeningen enz.

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...