Jump to content

Hettinga familieboek uit Friesland


Maikel Galama

Recommended Posts

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

onlangs viel bij de donateurs van de Hettinga Stichting een intekenformulier voor het in oktober te verschijnen Hettingaboek  in de brievenbus, een week later ook bij andere belangstellenden. Er zijn inmiddels ruim 200 voorintekeningen.

De prijs van het kloeke (gebonden) boek van ongeveer 900 bladzijden is nu dan ook definitief geworden en gaat als alles loopt zoals we verwachten op 9 oktober te Piaam gepresenteerd worden.

De voorintekenprijs (tot 1 augustus) is 75 euro (evt. 70 euro bij afname van 10 boeken door één persoon).

Na 1 augustus is de prijs hoogstwaarschijnlijk 85 euro (tenzij er nog onverwachte tegenvallers zullen zijn).

Alle families Hettinga zijn in het boek beschreven, inclusief de complete beschrijving van de kinderen van de vrouwelijke Hettinga's.

Er is echter één uitzondering: de ''van Hettinga'' families rond Emden in Oost Friesland (Duitsland) worden niet in het boek opgenomen, waarschijnlijk worden die later nog eens beschreven.

Het betreft nu tien verschillende families uit vnl. Doniawerstal en Wymbritseradeel, katholiek zowel als protestant christelijk.

Ook de aloude familie Hettinga (de zgn. adellijke familie) en de familie Hettinga Tromp krijgen ruim aandacht.

De oudst vermelde ''Hettinga'' is Teta in Hummertse, de stamvader van de adellijke Hettinga's die rond 1390 is geboren en in de Hommerts woonde.

Een goede index, voorzien van persoons-, familie- en bladzijdenummer zal niet ontbreken, er wordt momenteel de laatste hand aan gelegd.

Meer informatie is op de Hettinga site te vinden, zie:

Please login or register to see this link.

Groetjes, Maikel

P.S.: mochten er nog vragen zijn dan beantwoord ik die graag.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

ik kan mijn voorgaande bijdrage niet wijzigen......... &^^

Of zie ik iets over het hoofd ?

Hoe dan ook, de link naar de Hettinga Stichting is:

Please login or register to see this link.

en die naar het boek:

Please login or register to see this link.

01boek.html

Groetjes, Maikel

P.s. deze bijdrage kan ik wel wijzigen omdat linksboven ''Citaat Verander'' staat, het woord ''verander'' ontbrak bij het vorige bericht !

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Maikel,

Wat zullen jij en je mede-schrijvers hier ontzettend trots op zijn. Als je zo lang werkt aan een nieuw boek, dan is het een feest om de (voor-)verkoop en presentatie aan te kondigen. Ik heb niets met Friese voorouders, maar 200 voorinschrijvingen dat zegt al heel wat over de belangstelling.

Proficiat,

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Ramon,

dank je wel voor je woorden.

Tien jaar Galama/Galema boek en meteen daarna tien jaar Hettingaboek.

Twintig jaar is een aardig lange periode, ik denk dan ook dat er nu een periode van ''wat rustiger aandoen'' aanbreekt.

Nog enkele weekjes en dan is de index klaar..........

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

op de Hettinga site zijn een aantal familienamen opgenomen die in het boek voorkomen.

Ik stel met nadruk: het betreft een kleine selectie.

Zie:

Please login or register to see this link.

Of hieronder.

Groetjes, Maikel

Abels, (Van) Abbema, Adams, Akkerman, Altena, Altenburg, Andela, Andringa, Asma, Assink, Atsma, Attema,

Baars, Bakker, Balk, Bangma, Van Beek, Beersma, Van den Bergh, Bergsma, Beukers, Bijker, Bijkerk, Bijlsma, Bilijam, Blaauw, Bleeker, Bles, Bloemberg, Bloembergen, Boelema, Boelsma, De Boer, Boerrigter, Boersma, Bonekamp, Boonstra, Bootsma, Borduin, Bos, Bosma, Bosman, Bosscha, Bouma, Bouwer, Bouwman, Bouwmeester, Braaksma, Brandenburg, Brandsma, Brattinga, Breeuwsma, Breij, Brenninkmeijer, Ten Brink, Van den Broek, Broersma, Brouwer, Brouwers, Bruinsma, Bruning, Bulder, Buma, Buren,

Cnossen, Comello, Corsten,

Dallinga, Van Dam, Derksen, Dijk, Van Dijk, Dijkstra, Dittbrender, Dooper, Douma, Draaijer, Draaisma, Drabbe, Duynstee, Dyke,

Ecama, Van Eeken, Ellerbroek, Elzinga, Engwerda, Esselink, Ettema,

Faber, Feenstra, Feikers, Fennema, Ferwerda, Flapper, Florison, Foekema, Fraaza, Frankena, Fraterman,

Van Galama, Galama, Galema, Van Geel, De Gelder, Gerding, Gerritsen, Gerritsma, Geurink, Glashouwer, Glastra, Van der Goot, Gorter, De Graaf, Graafsma, Grabko, Grijpma, Grimminck, Grondsma, De Groot,

Van der Haag, Haagsma, De Haan, Haanstra, Haarbosch, Haarsma, Hagedorn, Hanenburg, Van Hania, Van Harinxma, Harkema, Harsevoort, Hassing, Heemskerk, Heeringa, Heida, Van der Heide, Hellinga, Heinis, Hengeveld, Herrema, Hettema, Hettenga, (Van) Hettinga, Van Hettinga Tromp, Hibma, Hiemstra, Hijlkema, Van der Hoek, Hoekman, Hoekstra, Hofte, Hofstra, Hogeboom, Hogeterp, Holman, Holster, Hommema, Hoogeveen, Hooghiemstra, Hooisma, Van der Horst, Hottinga, Hoogterp, Van Houten, Hoytema, Huisman, Huitema, Huizinga, Hulscher, Huppes,

Idzardi, IJsselmuiden,

Jaarsma, Jacobs, Jacobsen, De Jager, Jansen, Jansma, Jelgersma, Jellema, Jellesma, Jensema, Jilderts, De Jong, Jongbloed, Jongma, Jonker, Jonkmans, Jonkman, Jorna, Jorritsma, Jurna,

Van Kampen, Kamsma, De Kanter, Kaptein, Keetman, Keizer, Ketelaar, Keuning, Kiestra, Kingma, Kloosterman, Koelman, Koens, Koerten, De Koning, Kok, Konst, Van der Kooi, Kooiker, Kooistra, Koopmans, Koster, Kramer, Kremer, Krikke, Krol, Kroon, Kruk, Van Kuik, Kuipers,

Laagland, Landman, De Lange, Langhout, Lanting, De Leeuw, Van der Lei, Leenen, Leeuwangh, Leidorf, Lenes, Lolkema, Van Lookeren Campagne, Lukassen, Lussenburg, Lunter, Lutgendorp, Lutgerink,

Maaswinkel, Malter, Van der Meer, Meijer, Meindersma, Mellema, Mensink, Metz, Van der Meulen, Miedema, Minnema, Van der Molen, Moll, Molenmaker, Monkel, Mostert, Muis, Mulder, Muller, Muurling,

Nagelhout, Nauta, Nienhuis, Nijdam, Nijenhuis,

Obbema, Oenema, Van den Oever, Okkema, Oord, Oostendorp, Oosterhoff, Oostra, Van Os, Osinga, Van Otterdijk, Overmeer,

Palsma, Peters, Piek, Piekema, Pieron, Pieters, Pietersma, Pijkstra, Van der Ploeg, Poelma, Poelsma, Van der Pol, Polder, Poortinga, Popma, Porte, Portiek, Posthumus, Postma, Pot, Potijk, Potma, Prins,

Rauwerda, Reekers, Regeling, Reitsma, Renema, Reumkens, De Rijk, Rijpkema, Rijpma, Rinia, Rinsma, Ris, Rodenburg, Roodhof, Roorda, Ruiter,

Sabron, Van der Schaaf, Schalm, (Van) Scheltinga, Schilstra, Scholten, Scholts, Schotanus, Schoustra, Ter Schure, Schuurman(s), Seffinga, Siemonsma, Sikkema, Sikkes, Sinnema, Sipkema, Slager, Slagter, Slieker, Sluijterman, Van der Sluis, Smit (s), Sprong, Sonsma, Spijkerman, Stapersma, Van der Steeg, Steensma, Stienstra, Stockmann, Stoffels, Straathof, Strak, Van Strien,

Tanis, Teernstra, Terpstra, Terwisscha van Scheltinga, Van der Tol, Tolsma, Top, Tromp, Ten Tusscher,

Van Unnik,

Vaartjes, Valckx, Vallinga, Veen, Van Veen, Van der Veen, Veenstra, Veenvliet, Van der Veer, Van der Vegt, Van der Velde, Veldhuis, Veldman, Veltman, Venema, De Vent, Verhoef, Versteegen, De Vette, Vijlstra, Van de Vijver, Vink, Vinke, Visser, De Vlugt, Vogelzang, Voordewind, Van Voorst, Vos, De Vos, De Vreeze, De Vries,

Wagenaar, Van der Wal, Walsweer, Walta, Walstra, Wassen, Wassenaar, De Weerd, Van der Weide, Weitenberg, Van der Wel, Welkenhuysen, Van der Werf, Werkman, Westendorp, Westerbaan, Westra, Van der Weij, Wiersma, Wijbenga, Wijma, Wijnja, De Wilde, Wildenbeest, Willems, Wilke, Wind, De Winter, Wink, De Wit, Wits, Witteveen, Wolf, De Wolf(f), Wolke, Van der Woude, De Wrede,

Ydema, Yedema, Ykema, Yntema, Ypenga, Ypma,

Zandstra, Van der Zee, Zeinstra, Zeldenrust, Zijlstra, Zoethout, Zonneveld, Van der Zwaag, Zwaagstra, Zwaga, Zwart.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Member Group

Hoi allemaal,

dit is misschien wel het laatste bericht wat ik hier over het Hettingaboek plaats, immers, je kunt ook iets te veel reklame maken !

Toch wil ik nog even kwijt dat er inmiddels 350 bestellingen zijn geplaatst en de oplage 500 stuks bedraagt.

Op is op is het uitgangspunt van het bestuur geweest.

Gezien het voorspoedige verloop van de voorbestellingen is er geprobeerd om de oplage naar 600 stuks te verhogen maar helaas was dat niet meer mogelijk. Een 2e druk is wel mogelijk maar dat durft het bestuur momenteel niet aan omdat het dan meteen weer om grote aantallen gaat !

Mensen die over een eventuele aanschaf twijfelen zijn bij deze op de hoogte dat het boek over niet al te lange tijd waarschijnlijk al is uitverkocht.

Er is op de website ook een indruk (met nadruk: indruk) van het boek geplaatst.

Zie:

Please login or register to see this link.

Klik dan op ''webpagina's'' en daarna op ''voorbeeld bladen''.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

in de laatate Gens Nostra ( nr.1 d.d. 01-01-2012) verscheen de recensie van het Hettinga boek, ze hebben blijkbaar enige achterstand bij de rubriek boekrecencies..........

Maar de Hettinga Stichting kan tevreden zijn, de recensie is zeer positief !

Er staat o.a.: ''al met al een prachtig werk, dat in elke boekenkast van een Hettinga afstammeling thuis zou horen'' !

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en kan ik melden dat er van de 500 gedrukte boeken nog ongeveer twintig over zijn. Ook in dat opzicht is de Stichting tevreden.

Mocht je nog een boek willen bestellen dan moet je snel zijn.

Een herdruk is i.v.m. de kosten zeer onwaarschijnlijk.

Het adres:

Please login or register to see this link.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

en vandaag kan ik jullie berichten dat alle 500 boeken verkocht zijn.

En er komt geen herdruk.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Allen,

Voor wie het boek in wil zien er is een exemplaar in Tresoar aanwezig.

Zonder aanvullingen en correcties vermoed ik.

Maikel weet misschien wel waar dit boek nog meer in een archief aanwezig is.

Groningen bijv.??

Groeten,

Cor

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Cor e.a.,

het boek is ook aanwezig bij het CBG in Den Haag, het NGV in Weesp, het RK Documentatiecentrum in Bolsward en bij mij in Workum.

En bij de kopers natuurlijk, overal verspreid wonende.........

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...