Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Een onverwachte vondst


Archie

Recommended Posts

  • Member Group

Bij het ontsluiten van DTB Lunteren (1676 - 1809) liep ik tegen een document aan dat u meestal niet aantreft tussen de ledematen, dopelingen, bruidsparen en overledenen.

Het betreft aantekeningen over de aanstelling van een Kerkenraad. Inclusief reglementen, die hier "Wetten van de Kerckenraadt tot Lunteren" worden genoemd.

Buiten de aantekeningen zelf, is er ook een commentaar aan toegevoegd.

Officieel luidt de titel: "Verhandelingh over de volghende acti voorghevallen in den Classis van Over Veluwe ghehouden tot Arnhem den 16 etc. Junij A° 1674"

U vindt dit geheel in

Please login or register to see this link.

vanaf image 62.

Het loopt door tot en met image 72.

Ik wilde u dit niet onthouden.

mvg

Archie

Link to comment
Share on other sites

@Archie,

In de DTB (van natuurlijk FamilySearch) kom je ook andere bijzondere dingen tegen.

Zoals kaarten van Wamel

Please login or register to see this link.

Of andere bijzondere documenten in Leeuwen

Please login or register to see this link.

En er zal vast nog meer naar voren komen.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Ik had mijn vorige bijdrage nog niet geplaatst of ik vond al weer een stukje geschiedenis.

Op image 422 en 423 is een brief te vinden betreffende de ontvangen missieve van de Landdrost van Veluwen, waarin voorgeschreven wordt dat er elke drie maanden de lijst der dooden opgestuurd moet worden.

Dit moet gebeuren met terugwerkende kracht vanaf 1754.

Deze brief werd gezonden door G.D. Suermond Scholtus tot Ede. Gedagtekend 6 Maart 1755 (dit was een donderdag).

De brief heeft ook nog een PS. En die luidt: "Ued: moet ten uijterste de verklaringen aanstaande woensdag senden."

[scholtus = Schout]

Dit was nog niet alles.

Vanaf image 527 tot en met 535 treft u een inkomstenoverzicht van de kerk aan (Ontvangst der Uitgangen).

Dit overzicht loopt vanaf 1787 tot en met 1811 met een op naam gestelde jaarlijkse bijdrage aan de kerk in goederen of geld.

Alsof dit niet genoeg was, wordt dit kerkboek ook als kladblok gebruikt.

Aan het einde (image 537) heeft de schoolmeester een kladverklaring opgesteld voor 's rijksbelastingen betreffende zijn inkomsten en emolumenten.

Bovendien vindt u daar een beredenering hoe dit betaalt moet worden (in speciale zegels).

Al met al was dit een kerkboek vol verrassingen.

mvg

Archie

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...