Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Buitenechtelijke kinderen


Loes

Recommended Posts

  • Member Group

In Engeland, na de invoering van de "civil registration" in 1837, werd de vader van een kind op de geboorte akte geschreven als de ouders getrouwd waren. Als de ouders niet getrouwd waren, kon dat alleen als ze samen aangifte kwamen doen. Bij een latere wettiging kon een vader aan de oorspronkelijke akte toegevoegd worden.

Hoe zat dat in Nederland?

Ernst G W Cohen en Geertruida J Wannee hadden samen vier kinderen voor ze trouwden in 1835.

Waren die dan per definitie onwettig?

Van de eerste twee heb ik alleen dopen in Engeland in 1831, met vermelding van beide ouders, en ze kunnen daar best gedaan hebben alsof ze getrouwd waren.

De andere, een tweeling, werd geboren in Enschede op 19 jan 1834, hoe zit het daarmee?

Aangifte werd gedaan door Ernst G W, de getuigen waren vroedmeester en winkelier, en Geertruida wordt omschreven als zijn huisvrouw.

Het feit dat de vader op de doopaktes en de geboorte akte staat was dat genoeg om zijn wettige kinderen te zijn?

De tweelingen waren ten tijde van het huwelijk al overleden, de andere weet ik niet. In de huwelijkse bijlagen worden geen kinderen genoemd.

Loes

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Volgens destijds geldend Nederlands recht zijn deze kinderen onwettig. Tot 1838 gold de Code Napoléon in Nederland. Volgens artikel 331-342 kunnen deze kinderen erkend en vervolgens bij huwelijk gewettigd worden. In de de eerste 30-40 jaar van de BS werd er niet of nauwelijks gecontroleerd en kon men aangeven dat het kind geboren was uit de huisvrouw/echtgenote zonder dat men aantoonbaar gehuwd was. Een kind van een ongehuwde moeder moest zelfs in die tijd door de moeder in persoon aangegeven of erkend worden om een civielrechterlijke relatie tussen moeder en kind te bewerkstelligen; de geboorte, nota bene uit de vrouw, was daarvoor niet voldoende!

zie

Please login or register to see this link.

voor links.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Nog ter aanvulling op mijn eerdere bericht:

Kinderen van Cohen bij Wannee in overspel verwekt voor het overlijden van zijn echtgenote Bernhard (1833) kunnen op grond van art. 335 niet erkend noch op grond van art. 331 bij huwelijk gewettigd worden, dit in tegestelling tot eventuele (reeds overleden) kinderen niet in overspel verwekt na het overlijden van Bernhard en voor het huwelijk van Cohen en Wannee in 1835. In dit geval zijn alle vier kinderen van Cohen en Wannee geboren voor 1835 in overspel verwekt en dus onwettig.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...