Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Wie weet iets over Maria Johanna Francisca Schultze?


Peter Miebies

Recommended Posts

 • Member Group
Peter Miebies

Wie weet iets over Maria Johanna Francisca Schulze?

Wat weet ik van haar? Niet heel erg veel.

Op 4-4-1880 krijgt zij in Amsterdam een zoon, zijn naam is Frans Schulze (de achternaam van de moeder dus).

De aangifte van de geboorte wordt op 6-4-1880 gedaan door de bij de bevalling aanwezige arts, Maurits Meijers.

Van een vader is geen sprake.

De ambtenaar vermeldt als woonplaats van de moeder "Samarang", een wel meer voorkomende schrijfwijze voor "Semarang". Ook o.b.v. andere informatie moet dit Semarang op Java zijn.

De getuigen zijn toevallig bij de aangifte aanwezig. Eén van de twee, Ferwerda, doet in de volgende akte zelf aangifte van een geboorte.

Zoon Frans wordt geboren op het adres Marnixstraat 100, Amsterdam.

Bij het huwelijk van Frans op 9-4-1908 te Bussum blijkt dat hij het "natuurlijke niet erkende kind" is van genoemde Maria. Haar beroep en woonplaats zijn dan onbekend. Hij trouwt dus zonder haar toestemming a) omdat hij niet erkend is en

Please login or register to see this image.

/uploads/emoticons/default_cool.png"> omdat zij kennelijk niet opgespoord kan worden.

In het Bevolkingsregister 1874-1893 van Amsterdam komt (op dit moment) geen M.J.F. Schulze voor.

Wel een Maria Johanna Schulze, geb. 10-6-1850 te Amsterdam, maar niet op het adres van de bevalling.

Onderzoek in de KB krantendatabase leert dat er in Nederlands Indië rond die tijd een aantal personen met de naam Schulze aanwezig zijn.

1. De Locomotief 2-7-1873 Lt. Schulze.

2. Bevorderd tot Kapitein Infanterie, L.F.M. Schulze, de Javabode 27-3-1875

3. In 1875 verdient een Kapt. L.F.M. Schulze een benoeming tot Ridder 4e klasse MWO

4. Op 14-5-1877 ligt er een onbestelbare brief voor L.F.M. Schulze te Amsterdam

5. Passagier aangekomen te Batavia op 13-8-1877 kommandant (van een detachemant suppletietroepen) L.F.M. Schulze met echtgenote en 5 kinderen.

6. De Locomotief 22-11-1878 Kapt. Schulze, commandant te Riouw

7. De Javabode, 26-6-1880: Aangekomen vreemdelingen 20/24-6-1880 Schulze en familie, van Riouw

8. De Locomotief 8-9-1880, eervol ontslag als lid van de Residentieraad te Riouw, L.F.M. Schulze, wegens vertrek.

Ik vermoed dat 1 t/m 8 dezelfde persoon betreft.

9. Onder het kopje "Aangekomen vreemdelingen 1 t/m 4 April" meldt de Javabode op 5-4-1884 een Doctor Schulze, van Samarang.

10. Op 5-5-1888 meldt de Locomotief een E. Schulze, tijdelijk opziener der 3e klasse bij het mijnwezen.

11. Sergeant der Mineurs en Sappeurs J. Schulze, genaamd Garthe.

12. Batavia, 5-8- Generaal-Majoor K.F. Schulze

13. Soldaat R.A. Schulze, bestemd voor de dienst in Oost Indië, mag een Duitse onderscheiding dragen; de Locomotief, 23-9-1874.

14. De Locomotief, 7-7-1885: aangekomen passagiers te Semarang: Schulze met echtgenote en 2 kinderen.

15. De Javabode, 26-1-1887: Op 24-1-1887 overlijdt mevr. Barbe Duret-Schulze.

16. De Javabode, 19-1-1882: Vertrokken passagier W. Schulze

17. In 1906 is nog sprake van een fam. Schulze-Cooke te Medan, Sumatra.

Vragen:

1. Wie heeft er meer informatie over Maria Johanna Francisca Schulze?

2. Wie woonde(n) er op 4-4-1880 op het adres Marnixstraat 100?

3. Kan één van de "Indische Schulzes" (zie 1 t/m 17) definitief uitgesloten worden van het hebben van enige relatie met Maria?

Ik heb de in aanmerking komende bronnen uit de lijst van Ben Wegman nagekeken. Dit met uitzondering van de RA.

Uw hulp wordt op prijs gesteld.

Deze vraag is ook gesteld op het Stamboom Forum.

Edited by sadminF
titel aangepast
Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Peter,

Heb je ook al onder de familienaam SCHULTZE gekeken?

In een stamboom heb ik een SCHULTZE, ook SCHULZE genaamd, zitten die geboren is in Soetakarta (Java, Nederlands Indië) 27 oktober 1912.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

Dag Masje II,

ik heb dat nog niet structureel gedaan maar ben nu doende een groot aantal bronnen op Schultze na te kijken. Ik weet dat er ook een aantal in Indië terecht is gekomen.

Komt "jouw" Schultze in eerdere generaties ook in Indië/Java en misschien zelfs Semarang voor?

Dank voor je reactie.

Peter

Link to comment
Share on other sites

Guest Masje II

Hallo Peter,

De Schultze/Schulze die ik heb is het volgende:

FRITS TREFFERS, geboren Pampanua (Celebes, Nederlands Indië) 13 december 1907; kapitein infantarie KNIL; overleden Tarakan (Borneo, Nederlands Indië) 12 januari 1942, begraven Jakarta (Indonesië) Nederlands ereveld Menteng Pulo; huwde Batavia (Java, Nederlands Indië) 31 december 1931 QUIRINE SCHULTZE (SCHULZE), geboren Soetakarta (Java, Nederlands Indië) 27 oktober 1912, overleden Canada 23 april 1993

Frappant is wel, dat haar ouders niet bekend zijn. Kinderen van dit echtpaar weten het niet en de moeder wilde niet zeggen wie haar ouders waren heb ik vernomen. Wie weet zal het eens boven komen drijven.

mvg, Masje II

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@Masje

Als het zo'n mysterie is, betekent het dan dat Max Fedor Hans Emil Herman Schulze en Cornelia Kleist waarschijnlijk niet de ouders van Quirine zijn?

zie:

Please login or register to see this link.

(NB er staan op deze site heel wat Schulzes vermeld maar geen Maria)

Sylvia

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Het bevolkingsregister van Amsterdam 1874-1893 staat nog niet volledig on-line. Helaas. En voor de periode 1893-1939 loopt het project "overgenomen delen" nog. Dus on-line wordt het moeilijk de sporen van de moeder van Frans na te gaan. Frans moet na zijn geboorte ook ergens zijn gehuisvest. En dan niet alleen in Amsterdam. Want in 1900 komt hij vanuit Bussum naar Amsterdam (volgens zijn gezinskaart). Waar verbleef Frans tussen 1880 en 1900? Kindertehuis?

Het adres waar de moeder van Frans beviel was Marnixstraat. Wie woonden er op dat adres in die tijd? Ouders, broers, zusters?

met vriendelijke groet, Bart

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

@Masje II

De nazaten van Frans Schulze zijn mij bekend, de door jou genoemde Treffers x Schul(t)ze zitten daar niet bij. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen relatie zou kunnen zijn (Maria kan nog meer kinderen gehad hebben). Zoals al uit mijn KB-onderzoekje blijkt komt de naam Schulze in Indië meer voor. Ik houd deze dus bij die "verzameling".

@Sylvia

Heb op de door jou genoemde site gekeken maar het zoeken werkt even niet. Moet dus nog gebeuren om te zien of er ergens aanknopingspunten zijn.

@Bart

Het is juist wat je zegt en helaas is Marnixstraat 100 nog niet zichtbaar. Vooralsnog is mijn hypothese dat Frans met zijn moeder op enig moment weer naar Indië is terug gegaan. Dus passagierslijsten van boten zouden interessant kunnen zijn. Maar die heb ik nog niet gevonden.

Echter jouw suggestie van kindertehuizen is minstens net zo interessant!

Allen dank voor de reacties en suggesties!

Gr.

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

@ Peter,

Is er niemand die voor jou of in Amsterdam in het bevolkingsregister rond 1880-1890 kan kijken waar moeder en zijn waren of in Bussum kan onderzoeken waar Frans vandaan kwam voor hij in Bussum zich voor de eerste keer vestigde?

Frans komt uiteraard ook voor in de militieregisters.

met vriendelijke groet, Bart

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

@Bart

Als er online niet meer te vinden is, dan gaat dat zeker gebeuren, onderzoek in Amsterdam en zo nodig ook in Bussum. Archiefonderzoek heeft ook zo z'n charmes!

In de militieregisters is ook niet meer te vinden dan dat Frans slechts een moeder heeft.

Gr.

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

Heb inmiddels een behoorlijk aantal bronnen op "Schultze" doorgespit waarvan de volgende fragmentresultaten de meest interessante lijken te zijn.

Misschien weet iemand hier nog iets over te vertellen.

Schultze, Maria Francisca, ouderdom onbekend, zonder beroep, vertrekt in 1853 van Maastricht

naar Batavia.

Bron: 1992 INN 5 Migratie naar Oost- en West-Indië Checken in eerder INN's voor begin/voorwoord artikelen.

Franciscus Johannes Christoph [RA 1852, 406]

geb. Semarang 30 december 1850, ged. Semarang 3 april 1853; ouders: Johan

George Christoph Schultze en Maria Louiza Bari, geh. lieden; getuige: Hans

Christian Hamen; extr. verl. 16 juni 1853.

[Johann George Christoph Schultze, tr. Semarang 11 dec. 1854 Maria Louise

Barie (RA 1856-467)]

Bron: BRP IGV deel 4

Christiaan Gustaaf Adolph [RA 1855, 460]

geb. Semarang 25 november 1852, ged. Semarang 3 april 1853; ouders:

Johan George Christoph Schultze en de Jav. vr. Bari, ongeh. lieden; getuige:

Hans Christian Hansen; extr. verl. 16 juni 1853.

Bron: BRP IGV deel 4

Maria Catharina [RA --, --1

geb. Semarang 26 juni 184 1, ged. Semarang 1 januari 1842; ouders: Jozef

Antoine Schultze en Maria Theresia Paul, geh. lieden; getuigen: Johannes

Philippus Gartz en Dorothea Maria Jearmetta de Koek; op verzoek van Rudolf

Roeland Schultze, onder overlegging van Rooms doopcedel, Semarang 17 augustus

1854; extr. verl. 17 augustus 1854.

Bron: BRP IGV deel 4

Gr.

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Keuring voor de millitie vindt plaats in 18de levensjaar. Dus moet frans in 1898 alweer in Nederland zijn geweest.

Volgens militieregister Amsterdam woonde hij in december 1899 in Amsterdam. Hij is afgekeurd omdat hij te klein was. De woonplaats van zijn moeder was toen ook Amsterdam. Zijn beroep winkelier.

met vriendelijke groet, Bart

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

@Bart,

ik wist wel dat hij als te klein afgekeurd was maar niet dat zijn moeder toen ook in Amsterdam woonde. En dat is nuttige informatie, dat moet dus ergens in het BR terug te vinden zijn. Ook maar een tegoedje bij Militieregisters genomen, is toch wel gemakkelijk  gl&

bedankt voor de info!

Gr.

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • Member Group
Peter Miebies

Afgelopen week nam een achterkleindochter van Maria Johanna Francisca Schulze (Maria) contact met mij op.

Naar aanleiding daarvan zijn de volgende gegevens boven tafel gekomen die enigszins in de ook al door Masje II aangegeven richting gaan.

Wat wil het geval?

Zoals al aangegeven is Frans geboren op 4-4-1880 op het adres Marnixstraat 100 te Amsterdam. Daar woonde op dat moment het echtpaar Gerrit Box en Hendrika Scheeffer. Zij blijken al onmiddellijk/vrij snel na de geboorte de pleegouders van Frans te zijn.

Rond 1900 verhuist het echtpaar Box-Scheeffer (maar mogelijk is Gerrit Box dan al overleden) naar de Gooilaan in Bussum. Pleegkind Frans gaat mee.

Wanneer Hendrika Scheeffer op 10-8-1904 in Bussum overlijdt wordt zij aldaar begraven in een graf waarin later ook Frans en andere familieleden zijn begraven. Een familiegraf dus.

Na Hendrika's dood blijkt Frans het huis aan de Gooilaan van Hendrika geërfd te hebben. (Van kinderen van het echtpaar Box-Scheeffer is mij niets bekend.)

Beide gegevens doen vermoeden, maar ook niet meer dan dat, dat de relatie tussen pleegmoeder en -zoon erg innig is geweest.

Daarom de huwelijksakte van Box-Scheeffer maar eens opgezocht en daaruit blijkt dat de moeder van Hendrika Scheeffer genaamd is Catriena Josepha Schultze. Dat kan natuurlijk toeval zijn maar het zou niet de eerste keer zijn dat bij een mondelinge aangifte van een geboorte door een derde, een naam een beetje anders geschreven wordt. De aangifte van Frans op 4-4-1880 is gedaan door een arts (die bij de bevalling was geweest?).

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom Maria, toen zij zwanger uit Semarang kwam, bij het echtpaar Box-Scheeffer in huis is gekomen. Maar dat zou natuurlijk vanwege een bestaande familierelatie kunnen zijn.

Mijn vraag is dan ook of iemand wat meer weet van de familie van Catriena Josepha Schultze. Zij is ca 1803 geboren in Munster en op 21-2-1839 te Deventer getrouwd met Hendrikus Martinus Scheeffer.

De ouders van Catriena zijn Johan Hendrik Schultze (geb. ca 1778) en Maria Francisca Cobbenratte (geb. ca 1753).

Overigens zit er bij Catriena ook nog een Indisch aspect. Naast haar dochter Hendrika heeft zij nog drie kinderen gehad waarvan Adolf Stanislaus Scheeffer (geb. ca 1848) de jongste is. Hij is 1e luitenant in het Indisch Leger en overlijdt op 6-12-1882 in Batavia.

Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande bol staat van de veronderstellingen maar het lijkt mij de moeite waard om verder uit te zoeken of Maria J.F. Schulze iets met de genoemde familie Schultze te maken had. Ik heb mezelf in ieder geval voorgenomen de Memorie van Successie, die na het overlijden van Hendrika Box-Scheeffer opgemaakt moet zijn, in het NH-archief op te zoeken.

Met dank voor jullie bemoeienissen!

Gr.

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • Member Group

Maria Johanna Francisca Schulze is geen directe familie van L.F.M.(Fedor) Schulze. Fedor Schulze werd geboren in Miuhlheim a/d Elbe in 1837 en vertrok rond 1860 via Nederland naar Nederlands Indië, gehuwd met Anna A. Darmstädter. Voor zover ik weet  zijn al hun kinderen in Ned. Indië gebleven tot de onafhankelijkheid van Indonesia in 1950.

Onze familienaam werd vroeger inderdaad gespeld met een t (Schultze) maar sinds rond 1747 verdween de t.

grtn

Udo S.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Member Group
Peter Miebies

Het is even stil geweest maar heb inmiddels de Memorie van Aangifte (Successie) en het testament van Hendrika Scheeffer gevonden en getranscribeerd. Het staat in mijn blog weergegeven: 

Please login or register to see this link.

. Maar zowel de herkomst van Maria Johanna Francisca Schulze als waar zij na 4-4-1880 naar toe is gegaan, blijft in nevelen gehuld.

Gr.

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
joke andriessen

Ik begrijp uit je tekst dat Frans meteen bij zijn pleegouders is komen te wonen.

Maar uit deze inschrijving 

Please login or register to see this link.

begrijp ik dat hij op 26-02-1885 daar ambtshalve is ingeschreven en afkomstig is van Samarang.

Helaas heb ik van zijn moeder nog niets gevonden.

 

Groet, Joke

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

Hallo Joke,

 

Dank voor je reactie en ja, die inschrijving ken ik maar die is niet helemaal correct. Frans is op het adres Marnixstraat 100 geboren en zijn moeder was woonachtig in Semarang. Zo staat het in ieder geval in de inschrijving van zijn geboorte, zie de bijlage. De achtergrond van die ambtshalve inschrijving op hetzelfde adres ken ik niet.

 

Gr.

Peter

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Member Group
Peter Miebies

Inmiddels ben ik weer anderhalf jaar verder met het trachten uit te vinden hoe de genealogie van Frans Schulze en zijn moeder Maria Johanna Francisca in elkaar zit. Op basis van een aantal aanwijzingen, zie mijn blog

Please login or register to see this link.

, is nu wel aangetoond dat genoemde Maria geen Schulze heet maar Schultze. O.a. staat vast dat zij een "achternicht" is van generaal Karel Frederik Schultze (zie schema). Met (maar ik geloof niet van) hem is zij zwanger vanuit Batavia naar Nederland gekomen. De naam Frans voedt de hypothese dat zijn moeder Maria de dochter is van een volle neef van de pleegmoeder van Frans, die op zijn beurt een "half-neef" is van de genoemde generaal. Die volle neef is Franz Hendrik Schultze waarnaar de in Amsterdam geboren Frans dan vernoemd zou zijn. De naam Franz/Frans komt verder in de familie niet voor.

Voor veel meer details, zie eerder genoemd blog.

Hoewel er nu, mede dankzij tipgever M.L. te Z, wat meer duidelijkheid is over de herkomst van Maria, is het nog steeds een raadsel waar Maria gebleven is. Haar spoor is te volgen tot 1889 in Rotterdam. Maar daarna .... stilte.

Dus wie hierover nog interessante tips heeft, ik houd mij aanbevolen.

Mvg,

Peter

 

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Laatste vermelding in de regeringsalmanak van Franz Hendrik Johann Schultze is 1932.  Hij wordt na zijn dienst carrière ziekenvader te Koetowinangoen. Rond 1919 wordt hij vermeld als empl oliefabriek Insulinde te Keboemen. Ik kan geen officieel huwelijk van hem vinden. Hij is na het overlijden van zijn vader in het RC weeshuis terecht gekomen en vandaar in 1879 geplaatst bij het korps pupillen. In 1885 in dienst van de KNIL (fuselier).  In 1897 uit dienst. Geen overlijden kunnen vinden.

 

Met vriendelijke groet, Bart 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

@Bart, bedankt voor de aanvullingen! 

T/m zijn uit dienst gaan (pensioen f 220/jr) was ik van zijn gegevens op de hoogte. De gegevens daarna zijn nieuw voor mij. Daarbij neem ik aan dat met F.H.J. inderdaad Franz Hendrik Johann wordt bedoeld.

Ik zie in 1903 en later staan dat hij "gegag[eerd?]' sergt. ziekenvader" is. De betekenis daarvan is me in die context niet helemaal duidelijk. Verwijst dat 'gegageerd' naar zijn militaire pensioen?

Op het extract van zijn stamkaart staat nog een krabbel die met enige fantasie te lezen is als 'sergt ziekvader'.

In ieder geval lijkt hij in ieder geval tot tenminste rond 1932 in leven te zijn geweest.

Mvg,

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Gegageerd= eervol ontslagen, met pensioen. Ik ga ervan uit dat hij gedurende een deel van zijn pensioen een baan heeft gehad en in dit geval was dat dus  ook ziekenvader (maar dan niet als militair, mogelijk als ambtenaar (misschien is er nog een ambtenarenstamkaart van hem). Wat betreft overlijdensdatum: de almanak/het adresboek loopt som wel iets achter. Dus hij kan ook overleden zijn na ca 1928 oid. Misschien is er nog iets te vinden bij SIFA (Indische pensioenen); want dat is op een bepaald moment gestopt.

 

met vriendelijke groet, Bart

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

Dank voor de toelichting.

Mvg,

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

In mijn berichtje van gisteren, nam ik aan dat de door Bart naar boven gehaalde gegevens op "mijn" F.H.J. Schultze betrekking hadden. Maar er blijkt nog een militair van die naam te bestaan.

In de Militaire Spectator van 1861, 3e serie, 6e deel, no. 6 (juni) komt de benoeming voor van een F.H.J. Schultze als fourier van het 1e regiment infanterie. Dit was, getuige de titel van deze bijlage, een benoeming bij "het leger hier te lande", In Nederland dus. Deze benoeming vindt plaats ruim 6 jaar voordat "mijn" F.H.J. Schultze geboren wordt.

Zijn mogelijke geboortejaar in aanmerking nemend, is het denkbaar dat hij in 1903 in Indië opduikt als ziekenvader. Maar dat hij dan in 1932 nog is, is niet waarschijnlijk. Dus deze F.H.J. kunnen we gevoegelijk buiten beschouwing laten. In mijn verdere gegevens van "mijn" geslacht Schultze komt hij ook niet voor.

De gegevens van Bart blijven dus overeind.

 

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Op 23-1-2013 om 00:59 zei Gast Masje II:

Hallo Peter,

De Schultze/Schulze die ik heb is het volgende:

FRITS TREFFERS, geboren Pampanua (Celebes, Nederlands Indië) 13 december 1907; kapitein infantarie KNIL; overleden Tarakan (Borneo, Nederlands Indië) 12 januari 1942, begraven Jakarta (Indonesië) Nederlands ereveld Menteng Pulo; huwde Batavia (Java, Nederlands Indië) 31 december 1931 QUIRINE SCHULTZE (SCHULZE), geboren Soetakarta (Java, Nederlands Indië) 27 oktober 1912, overleden Canada 23 april 1993

Frappant is wel, dat haar ouders niet bekend zijn. Kinderen van dit echtpaar weten het niet en de moeder wilde niet zeggen wie haar ouders waren heb ik vernomen. Wie weet zal het eens boven komen drijven.

mvg, Masje II

Een beetje raar verhaal, de ouders van Quirine Schulze waren Max en Corry Schulze-Kleist.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

F.H.J.Schultze was in elk geval geen officier in het KNIL, er komt wel één voor met de naam Frans Hendrik Servaas Schultze (Stamboek officieren KNIL)

 

Udo S.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies

@Udo S.

De genoemde Quirine behoort niet tot "mijn" Schultzes/Schulzes. Het is best mogelijk dat in januari 2013 haar ouders nog niet bekend waren.

 

De Frans Hendrik Servaas Schultze, die je noemt, is de vader van de ook door Bart genoemde F.H.J. Schultze. Zie het eerder geplaatste genealogisch schema.

 

Mvg,

Peter

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Even min of meer off topic:

Vermoedelijk o

Please login or register to see this link.

uderpaar Quirine Schulze: C. Schulze geb  Kleist

Zie advertentie Delpher 01-11-1912 Soerakarta

 

met vriendelijke groet Bart

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Nabrander: M.F.H.E.H. Schulze en C. Kleist ondertrouw 27-12-1901

 

met vriendelijke groet, Bart

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Peter Miebies
2 uur geleden zei Peter Miebies:

@Udo S.

De genoemde Quirine behoort niet tot "mijn" Schultzes/Schulzes. Het is best mogelijk dat in januari 2013 haar ouders nog niet bekend waren.

 

De informatie over de ouders kan natuurlijk ook eleders te vinden zijn geweest maar de krant waaruit Bart citeert, De nieuwe vorstenlanden, is pas sinds 20 april van dit jaar via Delpher beschikbaar.

Mvg,

Peter

PS Ook dit is off topic.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ter afronding van dit uitstapje:

Max Teodor Hans Emil Hermann Schulze met Cornelia Klust (onduidelijke weergave in regeringsalmanak)  10-01-1902 huwelijk Meester Cornelis.

 

met vriendelijke groet, Bart

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...