Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

[Leiden]Catalina Pous en Jan van Oosten


addm

Recommended Posts

 • Member Group

Cathalyna Pous is de echtgenote van

Jan van Oosten (geboren circa 1550 Oversvelt (in de buurt van Brugge?), lakenarbeider)

Zij zijn 15-07-1594 gehuwd te Leiden.

Cathalyna Pous is ook gehuwd geweest met Samson du Bois:

Plaats Leiden

Datum ondertrouw 15-07-1594

Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)

Bruidegom Jan van Oost

Plaats geboorte Oversvelt

Bruid Catelina Soris

Eerdere man Samsom du Boys

Archiefnr 1004

Inventarisnummer 3

Inventaris beginjaar 1592

Inventaris eindjaar 1597

Folio C - 086

Opmerkingen Getuigen bruidegom: Antonis Parent cozijn - Boudewyn Carsteman cozijn - Getuigen bruid: Mayke Suysers bekende - Mayke Soris bekende -

Mogelijk is dit dezelfde catalina soris?

Catelijne Sordijn Leiden 13-05-1617 overledene

Plaats Leiden

Datum 13-05-1617

Bron Begraven

Overledene Catelijne Sordijn

Woonplaats overledene Koddesteeg

Archiefnr 0501A

Inventarisnummer 1315

Inventaris beginjaar 1609

Inventaris eindjaar 1617

Zij kregen een zoon, Laurens van Oosten (geb circa 1596 te Gouda (of mogelijke Leiden) - overleden na 1628 te Leiden, tevens lakenarbeider, 20-09-1620 gehuwd te Leiden met Sara Claesdr Bloem)

Een lekker zoekplaatje zo.

Ik ben op zoek naar:

-overlijdensdatum/jaar van Jan van Oosten (hoogstws in Leiden);

-Geb/doopdatum en overlijdensdatum van zijn zoon Laurens (geb circa 1596 Gouda (of mog. Leiden), overleden na 1628 (geboortje van zijn zoon Jan Louwerisse van Oosten);

- informatie over Cathalyna Pous (geb+plaats, overlijden+plaats);

- Eventuele info over het jaar van vestiging in Leiden.

(gecontinueerd van hier:

Please login or register to see this link.

)

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
 • Member Group

Vanwaar Cathalyna Pous, en geen Soris/Sordijn?

Voor nu alleen:

RAZE 3851c, f166v/1, 3 apr 1599, Loys Rousseau verwer verkoopt aan Cornelis Engels z. Feel wollewever een huis met een erve, gelijk deselve jegenwoordig “affgeheynt†is, staande [in Zierikzee] op Bagershil aan de westzijde van de straete, tussen de huijsinge van Lene Mathys van zuiden en Jan Lievins z. Clerck van noorden in, met de last van £3 erfelijke rente, daaruit gaande, aankomende de weeskinderen van Samsom du Bois, ... <fiche C4-021>
van Zierikzee : RAZE 3851c register van schepenacten 1596-1604 via

Please login or register to see this link.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik kende haar eerst alleen onder de naam Cathalyna Pous. De naam Soris komt pas voor ttv haar huwelijk, en aangezien ik de akte niet heb ingezien kan dit ook een vergissing zijn en is het een soort patroniem, Joris of Goris?

De kinderen van Samsom worden in 1599 dus weeskinderen, echter cathalyna en Samsom zijn dan al gescheiden (Cathalyna huwt 1594 te Leiden met Jan van Oosten). Zou Cathalyna dan ook al overleden zijn of woonden de kinderen van Samsom bij hun alleenstaande vader en werden zij zodoende "weeskinderen" toen Samsom in 1599 overleed?

In de grijsbaard-site kom ik trouwens meermaals een Catherina Pous tegen...

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik kende haar eerst alleen onder de naam Cathalyna Pous. De naam Soris komt pas voor ttv haar huwelijk, en aangezien ik de akte niet heb ingezien kan dit ook een vergissing zijn en is het een soort patroniem, Joris of Goris?

De kinderen van Samsom worden in 1599 dus weeskinderen, echter cathalyna en Samsom zijn dan al gescheiden (Cathalyna huwt 1594 te Leiden met Jan van Oosten). Zou Cathalyna dan ook al overleden zijn of woonden de kinderen van Samsom bij hun alleenstaande vader en werden zij zodoende "weeskinderen" toen Samsom in 1599 overleed?

In de grijsbaard-site kom ik trouwens meermaals een Catherina Pous tegen...

Catelina was weduwe, Jan weduwnaar :

Please login or register to see this image.

Ondertrouw 15-07-1594 :

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Cathalyna Pous is de echtgenote van

Jan van Oosten (geboren circa 1550 Oversvelt (in de buurt van Brugge?), lakenarbeider)

Zij zijn 15-07-1594 gehuwd te Leiden.

Cathalyna Pous is ook gehuwd geweest met Samson du Bois:

[...]

Zij kregen een zoon, Laurens van Oosten (geb circa 1596 te Gouda (of mogelijke Leiden) - overleden na 1628 te Leiden, tevens lakenarbeider, 20-09-1620 gehuwd te Leiden met Sara Claesdr Bloem)

[...]

Klopt dat allemaal wel ? 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_huh.gif" alt="huhy">

Plaats Leiden

Datum ondertrouw 27-08-1620

Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)

Bruidegom Laurens van Oosten

Plaats geboorte Gouda

Woonplaats bruidegom Leyden

Beroep stametvoller

Bruid Sara Claesdr

Plaats geboorte Schoonhoven

Woonplaats bruid Leyden

Eerdere man Tobias Rombout

Archiefnr 1004

Inventarisnummer 9

Inventaris beginjaar 1619

Inventaris eindjaar 1626

Folio I - 066

Plaats Leiden

Datum ondertrouw 23-07-1620

Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)

Bruidegom Loys van Oosten

Plaats geboorte Gouda

Woonplaats bruidegom Leyden

Beroep vachtenploter

Bruid Josyna Vinck

Plaats geboorte Belle in Vlaenderen

Archiefnr 1004

Inventarisnummer 9

Inventaris beginjaar 1619

Inventaris eindjaar 1626

Folio I - 063v

Plaats Leiden

Datum 13-11-1622

Bron Dopen NH Hooglandsche Kerk

Kind Cathalijna van Oosten

Vader Louwijs van Oosten

Moeder Josijntgen Vincks

Getuige Abraham Nolleijn

Getuige Adam Wielmaker

Getuige Cathelijna Pous

Archiefnr 1004

Inventarisnummer 232

Inventaris beginjaar 1621

Inventaris eindjaar 1628

Plaats Leiden

Datum ondertrouw 03-06-1631

Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)

Bruidegom Daniel van de Crokette

Plaats geboorte Leyden

Woonplaats bruidegom Swietesteech

Beroep wolkammer

Bruid Josyntgen Vincs

Woonplaats bruid Coepoortsgraft

Eerdere man Louijs van Oosten

Archiefnr 1004

Inventarisnummer 10

Inventaris beginjaar 1626

Inventaris eindjaar 1633

Folio K - 236v

Opmerkingen Getuigen bruidegom: Jacob Cricket neef Vrouwenkerchoff - Getuigen bruid: Stijntgen Severijns ? bekende Bogaertsteech -

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Klopt dat allemaal wel? Ja, dat begin ik me ook af te vragen! Dat de weeskinderen van Samsom du Bois in 1599 worden genoemd wil in ieder geval niet zeggen dat ze toen pas wees werden. Er zijn bij Grijsbaard nog veel meer vermeldingen:

Zierikzee : RAZE 3851c; register van schepenacten 1596-1604

RAZE 3851c, f137/1, [20 feb 1598], Loys Rousseau blauverwer verlijdt Anthoin186 Cassier als voogd van de wezen van Samson de Boys de somme van £32.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct tussen de huijsinge van Lene Mathys van zuiden, en Jan Lievinssen Clerck van noorden in, ... <fiche C3-040>

RAZE 3851c, f166v/1, 3 apr 1599, Loys Rousseau verwer verkoopt aan Cornelis Engels z. Feel wollewever een huis met een erve, gelijk deselve jegenwoordig “affgeheynt†is, staande [in Zierikzee] op Bagershil aan de westzijde van de straete, tussen de huijsinge van Lene Mathys van zuiden en Jan Lievins z. Clerck van noorden in, met de last van £3 erfelijke rente, daaruit gaande, aankomende de weeskinderen van Samsom du Bois, ... <fiche C4-021>

RAZE 3851c, f166v/3, [5 apr 1599], Cornelis Engels z. Feel verkoopt aan Anthoni Cassier als voogd van de weeskinderen van wijlen Samsom du Bois de :|: somme van £3 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct aan de westzijde van de straete tussen de huijsinge van Lene Mathys dr. van zuiden, en Jan de Clerck van noorden in, verschijnende telken Pasen, waaraf t eerste jaar rente verschijnen zal Pasen als men “sesthien hondert effen†schrijven zal, ... <fiche C4-021>

RAZE 3851c, f171/1, [11 mei 1599], [doorgehaald; marge: volgt hierna], Jan Pieters z. van Putte verlijdt aan Pieter van Putte de somme van £23 over de koop van d een helft van een schuur met zijn gevolge, staande “op de Watermole cadeâ€, wesende het zuideinde van deselve schuur, met Cornelis Adriaens z. metser onder een dak gemeen; de eerste drie paijementen “syn bewesen t ontfangen†tot behoeve van Anthoni Cassier als voogd van de wezen van Samsom du Bois, ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f171/4, [11 mei 1599], Jan [doorgehaald: van de] Pieters z. van Putte verlijdt aan Anthoni Cassier als voogd van de wezen van Samsom du Bois de somme van £9 over de koop van d een helft van een schuur, staande “op de Watermole cade†... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f370v/1, 5 mrt 1604, Pieter Joris als overman verlijdt op verzoek van Leijn Put, als sequester gemaakt in de achtergelaten goeden van Corn. Feel, blijkende bij acte van commissie, luidende aldus: 18 feb. 1604 hebben schepenen van Zierikzee Leijn Put tot sequester gesteld enz. ..., dat hij heeft openbaar verkocht aan Anthonis [van] Cappelle een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct, de vers. Corn. Feel toebehoord hebbende, met 10 s. te rente jaarlijks daaruit gaande, aankomende de kinderen van wijlen Samsom de Boijs, losbaar den penninck 12, en dat om de somme van £60, waarvan £6 gereed, en £5 jaarlijks ... <fiche C8-010>

RAZE 3851c, f137/1, [20 feb 1598], Loys Rousseau blauverwer verlijdt Anthoin186 Cassier als voogd van de wezen van Samson de Boys de somme van £32.10.0 ter cause van geleend geld; onderpand: zijn huis en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct tussen de huijsinge van Lene Mathys van zuiden, en Jan Lievinssen Clerck van noorden in, ... <fiche C3-040>

RAZE 3851c, f166v/1, 3 apr 1599, Loys Rousseau verwer verkoopt aan Cornelis Engels z. Feel wollewever een huis met een erve, gelijk deselve jegenwoordig “affgeheynt†is, staande [in Zierikzee] op Bagershil aan de westzijde van de straete, tussen de huijsinge van Lene Mathys van zuiden en Jan Lievins z. Clerck van noorden in, met de last van £3 erfelijke rente, daaruit gaande, aankomende de weeskinderen van Samsom du Bois, ... <fiche C4-021>

RAZE 3851c, f166v/3, [5 apr 1599], Cornelis Engels z. Feel verkoopt aan Anthoni Cassier als voogd van de weeskinderen van wijlen Samsom du Bois de :|: somme van £3 erfelijke losrente sjaars, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct aan de westzijde van de straete tussen de huijsinge van Lene Mathys dr. van zuiden, en Jan de Clerck van noorden in, verschijnende telken Pasen, waaraf t eerste jaar rente verschijnen zal Pasen als men “sesthien hondert effen†schrijven zal, ... <fiche C4-021>

RAZE 3851c, f171/1, [11 mei 1599], [doorgehaald; marge: volgt hierna], Jan Pieters z. van Putte verlijdt aan Pieter van Putte de somme van £23 over de koop van d een helft van een schuur met zijn gevolge, staande “op de Watermole cadeâ€, wesende het zuideinde van deselve schuur, met Cornelis Adriaens z. metser onder een dak gemeen; de eerste drie paijementen “syn bewesen t ontfangen†tot behoeve van Anthoni Cassier als voogd van de wezen van Samsom du Bois, ... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f171/4, [11 mei 1599], Jan [doorgehaald: van de] Pieters z. van Putte verlijdt aan Anthoni Cassier als voogd van de wezen van Samsom du Bois de somme van £9 over de koop van d een helft van een schuur, staande “op de Watermole cade†... <fiche C4-025>

RAZE 3851c, f370v/1, 5 mrt 1604, Pieter Joris als overman verlijdt op verzoek van Leijn Put, als sequester gemaakt in de achtergelaten goeden van Corn. Feel, blijkende bij acte van commissie, luidende aldus: 18 feb. 1604 hebben schepenen van Zierikzee Leijn Put tot sequester gesteld enz. ..., dat hij heeft openbaar verkocht aan Anthonis [van] Cappelle een huis, erve en gevolge, staande [in Zierikzee] op de Verremerct, de vers. Corn. Feel toebehoord hebbende, met 10 s. te rente jaarlijks daaruit gaande, aankomende de kinderen van wijlen Samsom de Boijs, losbaar den penninck 12, en dat om de somme van £60, waarvan £6 gereed, en £5 jaarlijks ... <fiche C8-010>

idd ook van Cathatina/Cathelyne:

Zierikzee : RAZE 3851b  register van schepenacten 1595-1602

RAZE 3851b, f10v/4, [6 feb 1596], idem [= Geleyn Bartelmeeussen] qualitate ut supra [zie boven] verlijdt Pieter Nonneman de somme van £150 ter cause en in vernietinge van een schepenen schuldbrief, die de voorn. Nonneman had sprekende tot laste van hem, comparant, te betalen in 6 aanstaande jaren, :|: stellende tot een speciale “ijpoteque†een stuk weiland, groot 6 gem., gelegen in Poortambacht, in Symon Achter Voren bevanck, binnen deze landgemerken, oost af de wedue van Thomas Lenertssen Rinck, zuid d erfgenamen van Jan van Trouwe, west de weg, en noord af Heyndrick Prouffal, mitsgaders nog een stuk korenland, gelegen in Poortambacht, in Kymen houcke bevanck, groot 2 gem. 100 r., binnen deze landgemerken, oost en noord af Cathelyne Willem Pous wedue , zuid af Philip Corn. Philipssen, en west de weg, ... <fiche B1-012>

RAZE 3851b, f75v/1, 25 aug 1597, Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen een huis, voorhuis, spijker, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] aan de zuidzijde van de haven, in de “houttuynâ€, met “een pat achter ter straeten toe uutcomendeâ€, bekent, dat hij dit op verzoek van Catharina Willem Pieter Hubrechtssen Pous wedue openbaar heeft verkocht aan Anthonis Corn. Dycke de timmerman, als meest daarom biedende, vrij van erfpacht, dan nu belast met £2 erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, die de verkoopster int verkopen bedongen heeft; ... <fiche B2-028>

RAZE 3851b, f76v/3, [26 aug 1597], Anthonis Cornelissen Dijcke verlijdt Catheline Willem Pieter Hubrechtssen Pous wedue de somme van £1052 ter cause en over de koop van een huis, voorhuisken, spijker, erve, achteruitgang en alle t gevolge van dien, staande aan de zuidzijde van de haven, in de “houttuynâ€, ... <fiche B2-029>

RAZE 3851b, f77/1, [26 aug 1597], Anthonis Cornelissen Dijcke den timmerman verkoopt Catharina Willem Pieter Hubrechtssen Pous weduwe de somme van £2 erfelijke rente sjaars, [telken Pasen], losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit een huis, enz. [zie f75v/1, f76v/3] bij hem van de voors. Catheline Willem Pous nu gekocht, ... <fiche B2-029>

RAZE 3851b, f101v/2, [1 dec 1597], eadem [= Anneken Oorts] verkoopt Neelken Arent Corn. de meedroogers wedue 2½ gem. 30 r. korenland, gelegen in Kymen houcke bevanck, oost Andries Rochussen, zuid Catheline Pous, west de comparante, en de weg noord, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f101v/5, [1 dec 1597], Jan Oortssen verkoopt Amand Davidtssen 1½ gem. 10 r. korenland, gelegen als voren [= in Kymen Houc bevanck], oost Philip Corn. z., zuid Catheline Pous, west Rochus Hoffer en noord de weg, ... <fiche B3-005>

RAZE 3851b, f107v/2, 20 dec [15]97, Heyndrick Pieterssen [gezegd] langen Heyne, van Brouwershaven, verlijdt Ocker Jan Anthonissen, actie hebbende van Marinis Corn. Blauwen, de somme van £23.10.0 in vernietinge van een obligatie; onderpand: een wei, gelegen in Nieuwerkerke in Noortlocke bevanck, binnen deze landgemerken, oost d erfgenamen Thomas Lenertssen, zuid Willem Pous erfgenamen, west Hobick Hubrechtssen en noord Corn. Noorthouck, ... <fiche B3-011>

RAZE 3851b, f224v/1, 2 mei [15]99, Corn. Pieterssen smit transporteert Catharine Willem Pous wedue de schepenen schuldbrief, sprekende op Heyndrick Mollemans, met de reste van £29.16.8 op termijnen van £6 telken Pasen, dit alles in vernietinge van zekere schulden, die hij nog aan haar heeft, ... <fiche B5-032>

RAZE 3851b, f285/2, [31 juli 1600], [doorgehaald], Cornelis Pieterssen smit verlijdt Cathelyne Willem Pous wedue de somme van £12.10.0 in vernietinge van de schepenen schuldbrief, ... <fiche B6-044>

RAZE 3851b, f287/1, 8 aug 1600, 529 Cornelis Pieterssen smit verlijdt Catheline Willem Pous wedue de somme van £13530 in vernietinge van een schepenen schuldbrief, bij hem comparant eertijds verleden tot behoeve van Willem Pieter Hubrechtssen, Corn. vander Heyden, en Janneken Ieman Matheus dr., spruitende over de koop van een huis met zijn gevolge, staande [in Zierikzee] in de Potstrate; onderpand: zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande in Sint Jansstrate, daar hij nu jegenwoordig in woont, ... <fiche B6-046>

RAZE 3851b, f295v/1, [16 oct 1600], capitain Marinus Boom verkoopt aan capitain Anthonis Verhelle de somme van 33 s. 4 g. erfelijke rente sjaars, losbaar den penninck 14, dezelve hypothekerende op en uit zijn huis, erve en alle t gevolge van dien, staande [in Zierikzee] in t Vislop (sic; lees Visslop), daar hij nu jegenwoordig in woont, binnen deze landgemerken, oost af en zuid af de wedue en erfgenamen van Willem Pieterssen Pous, west de strate, en noord af Maijken Cole, te betalen telken St Maertensmisse, 1601 t eerste jaar; dit alles om de somme van £23.6.8 die hij bekende bij afrekening en als gereed geld van Verhelle ontvangen te hebben, ... <fiche B7-006>

RAZE 3851b, f333v/3, 25 aug 1601, Philip Corn. verlijdt Aelliaen Matheussen als vader en voogd van zijn kinderen £43.6.8 van geleend geld, te betalen £3.6.8 op 6 aug. 1602 en 1603, en de resterende £36.13.4 op 6 aug. 1604; onderpand: een stuk korenland, genaamd “Ballincx meetâ€, gelegen “t enden de straetweghâ€, oost denselven weg, zuid de dijk, west Catheline Pous, en noord de weg, ... <fiche B7-044>

Samsom is dus in ieder geval overleden voor 20-02-1598. Maar Cathelyne - is zij nu de weduwe van Willem Pieter Hubrechtssen Pous? Of is zij diens dochter, weduwe?

Via genealogie online:

West-Europese adel » Willem Pieter Hubrechtse Pous

Hij is overleden 1590 in Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland.

Hij is begraven op 2 mei 1590 in Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland.

Hij is getrouwd met Catharina van de Waerde 1565.

• Zij is geboren 1541.

• Zij is overleden op 22 mei 1607 in Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, zij was toen 66 jaar oud.

• Zij is begraven op 25 mei 1607 in Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland.

Kind(eren):

Cornelis Pous  1570-1602 

Pieter Pous  1577-1625 

en

Naam Neeltgen Jansdr van Oosten

Geboren 1590

Geslacht Vrouwelijk

Overleden 1648 Monster 

Vader Jan van Oosten,  geb. 1550, Brugge, België 

Moeder Cathalyna Pous Pous

Gezin Claes Willemsz Bloem

Kinderen 1. Trijntje Claesdr Bloem,  geb. 1630,  ovl. 1698, Wateringen

Als ze inderdaad een dochter van is, kan het doopjaar al niet juist zijn?

En nog twee huwelijken uit Leiden die me opvielen:

Plaats Leiden

Datum ondertrouw 15-07-1600

Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)

Bruidegom Jasper de Vos

Plaats geboorte Poperingen

Woonplaats bruidegom Leyden

Beroep landwerker

Eerdere vrouw Cathelijne Sories

Bruid Cathelijne van der Walle

Plaats geboorte Menene Vlaenderen

Eerdere man Jan van de Walle

Archiefnr 1004

Inventarisnummer 4

Inventaris beginjaar 1597

Inventaris eindjaar 1602

Folio D - 104

Opmerkingen Getuigen bruidegom: Pieter van der Rieme bekende - Getuigen bruid: Loenetgen de Wildes bekende - Josyna Brouwers bekende -

Plaats Leiden

Datum ondertrouw 15-12-1627

Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)

Bruidegom Jan van Oost

Woonplaats bruidegom Santstraet

Beroep baaiwerker

Eerdere vrouw Cathalina de Hoon

Bruid Adriaentgen Basels

Woonplaats bruid Achtergraft

Eerdere man Jan van Basel

Archiefnr 1004

Inventarisnummer 10

Inventaris beginjaar 1626

Inventaris eindjaar 1633

Folio K - 076v

Opmerkingen Getuigen bruidegom: Dionijs van Simpol cosijn - Jacob van Torre Uytterstegraft - Getuigen bruid: Lijsbeth Cremers bekende - Weijntgen Claes bekende –

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Nu kom ik op onbekend terrein, dus voor wat het waard is, via

Please login or register to see this link.

Project Staten van goed - West-Vlaanderen

Type akte Staat van goed

Gemeente

Inhoudsomschrijving Rekening

Aktedatum 01-01-1584 (1584)

Opmerkingen Brugse Vrije - Staat Van Goed 1E Reeks

Personen op deze akte

Erflater

Naam Jan Van Oost

Vader van de erflater

Naam Willem Van Oost

Project Staten van goed - West-Vlaanderen

Type akte Staat van goed

Gemeente

Inhoudsomschrijving Proosdij van St Donaas

Aktedatum 01-01-1563 (1563)

Opmerkingen Brugse Vrije - Staat Van Goed 3E Reeks

Personen op deze akte

Erflater

Naam Lauwereyns Van Oost

Over Brugse Vrije e.e.a. via

Please login or register to see this link.

En met dezelfde kanttekening:

Please login or register to see this link.

http://www.myheritage.nl/person-1000313_138493701_138493701/jan-van-oosten

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Vergeet ik nog te vragen: Jan van Oost ook weduwnaar, ik kan e.e.a. helaas nauwelijks ontcijferen - staat de naam van zijn eerste vrouw ook genoemd?

Hier nog info over de adellijke familie Pous:

Please login or register to see this link.

groet, Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Plaats Leiden

Datum ondertrouw 25-07-1601

Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)

Bruidegom Jan van Oost

Plaats geboorte Antwerpen

Woonplaats bruidegom Haerlem

Beroep linnenwever

Bruid Magdalena van der Mersche

Plaats geboorte Cortryck

Woonplaats bruid Leyden

Archiefnr 1004

Inventarisnummer 4

Inventaris beginjaar 1597

Inventaris eindjaar 1602

Folio D - 147v

Opmerkingen Getuigen bruidegom: Pieter Balens neef - Jan Plumioen zwager - Getuigen bruid: Loyse van der Mersche moeder -

Plaats Leiden

Datum 05-12-1611

Bron Begraven

Overledene NN

Woonplaats overledene Hogewoerd

Relatie Jan van Oost

Archiefnr 0501A

Inventarisnummer 1315

Inventaris beginjaar 1609

Inventaris eindjaar 1617

Plaats Leiden

Datum 17-08-1617

Bron Begraven

Overledene NN

Woonplaats overledene Hogewoerd

Relatie Jan van Oost

Archiefnr 0501A

Inventarisnummer 1315

Inventaris beginjaar 1609

Inventaris eindjaar 1617

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Plaats Leiden

Bron Bonboeken

Eerste persoon Maerten Jermeyn

Tweede persoon Cathalina Puche

Straat Langegracht (Fockerspoort)

Bon Nieuwmare

Archiefnr 0501A

Inventarisnummer 6628

Inventaris beginjaar 1642

Inventaris eindjaar 1811

Folio 63

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • Member Group
Jermaine van der Meer

Dag allemaal!

 

Ik had aan de hand zelf ook nog een forumonderwerpje geschreven over de familie Van Oosten (zie de link:

Please login or register to see this link.

Maar het belangrijkste is dat ik ook nog eventjes met Mijnheer Verouden voorzitter van de genealogische vereniging Ons Voorgeslacht over Jan Van Oosten en zijn mogelijke afkomst heb gemaild met het volgende resultaat: 

 

Van: Aad Verouden <Privé>
Verzonden: maandag 3 oktober 2016 20:38
Aan: Jermaine van der Meer
Onderwerp: Re: echtpaar Grave-Geerts
 
Beste Jermaine,
 
Als al die wijze dames en heren nu eens in plaats van Oversvelt (dat ècht niet bestaat!) nu eens Overschelt (=Overschelde bij Wetteren) ten oosten van Gent hadden gelezen, dan zou het onderzoek waarschijnlijk al lang geleden zijn vlot getrokken.
Het verhaal van Janny van Bijsterveld kan gewoon in stand blijven; wat voor Brugge en Antwerpen geldt, is net zo goed van toepassing op Gent en omgeving.
 
Met vriendelijke groet,
 
Aad Verouden
 
From: 

Please login or register to see this link.

Sent: Monday, October 3, 2016 9:39 PM
To: 

Please login or register to see this link.

Subject: Re: echtpaar Grave-Geerts
 

Beste meneer Verouden.

 

Ik zal onze mailwisseling over dit echtpaar zo dadelijk gelijk online zetten op het stamboomforum, heel erg bedankt in ieder geval . Ik heb trouwens nog wel een vraag over Jan van Oosten uit Oversvelt getrouwd met Catalina Pous (Soris) (zie Link:

Please login or register to see this link.

) er word in vrijwel alle artikelen gesteld dat deze Jan van Oosten uit een voor mij onbekend plaatsje Oversvelt nabij Brugge zou komen en ik heb dan ook de vraag gesteld op het forum wie dit plaatsje kent tot op heden zonder resultaat. Nu is het volgens mij sowieso de vraag mocht onze Jan Van Oosten uit het zuiden komen of hij dan überhaupt uit de omgeving Brugge kwam, lees onderstaand artikel maar eens (met dank aan Janny Bijsterveld):

 

 

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...